Malin Löfsjögård

Bio

Malin Birgitta Löfsjögård, född 16 maj 1972 i Nässjö, är en tidigare svensk moderat riksdagspolitiker. 2008–2010 var hon ersättare för Mikael Sandström. Efter valet 2010 blev Löfsjögård ordinarie ledamot av Sveriges Riksdag och ledamot i trafikutskottet och suppleant i EU-nämnden. Hon avgick från sitt riksdagsuppdrag den 18 mars 2012. Detta eftersom Löfsjögård den 1 april 2012 tillträdde tjänsten som vd på Svensk Betong. Hon har varit kommunpolitiker i Täby 2006–2014 och bland annat varit ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Löfsjögård har även under en kortare period 2007–2008 varit kommunalråd i Täby, där hon sedan 2001 är bosatt.
Löfsjögård är teknologie doktor och har tidigare arbetat på Cement- och Betonginstitutet och som enhetschef vid Trafikkontoret Stockholm stad. Hon var även ordförande för statliga Produktivitetskommittén 2010–2012.[källa behövs]Löfsjögård är sedan 1 juli 2013 styrelseordförande för Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Hon är även sedan 1 januari 2016 adjungerad professor (20 %) på KTH inom betongbyggnad med inriktning mot produktion och anläggningsbyggande.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Malin Löfsjögård, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2090 (93.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
22 (1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
3 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
131 (5.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Malin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Malin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2022-10-112026-10-11
SuppleantRiksbanksfullmäktige2021-03-192022-10-09
SuppleantEU-nämnden2010-11-172012-03-18
LedamotTrafikutskottet2010-10-122012-03-18
Riksdagsledamot2010-10-042012-03-18
ErsättareMikael Sandström2009-09-152010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2008-03-062010-10-04
SuppleantKonstitutionsutskottet2008-03-062010-10-04
ErsättareMikael Sandström2008-03-012009-09-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde protokoll 102, 100, 98 2011-06-13
Godkännande av den reviderade STCW-konventionen snabbprotokoll 83, 79, 81 2011-06-08
Behörighet för lokförare snabbprotokoll 4 2011-06-01
(forts. från 13 §) Infrastrukturens planering (forts. TU17) snabbprotokoll 51, 57, 53, 55 2011-04-13
Infrastrukturens planering snabbprotokoll 47, 49, 45 2011-04-13
Sjöfart snabbprotokoll 187, 191, 185, 179, 181, 189, 183 2011-04-07
Kostnadskontroll i stora väginvesteringar snabbprotokoll 204, 198, 206, 196, 194, 200, 202 2011-03-16
Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet snabbprotokoll 11, 17, 21, 23, 15, 19, 13 2010-12-02
(forts. från 8 §) Ny kollektivtrafiklag m.m. (forts. TU21) protokoll 122, 112, 116, 114, 120, 118 2010-06-22
Ny kollektivtrafiklag m.m. protokoll 56 2010-06-22
Ny postlag m.m. protokoll 43, 39, 45, 37, 41 2010-06-22
Cykelfrågor protokoll 117, 111, 109, 113, 115 2010-04-14
Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. protokoll 128 2010-04-14
Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor protokoll 150, 152, 154, 165, 167 2009-12-02
Mål för framtidens resor och transporter protokoll 5, 11, 13, 15, 17, 7, 9 2009-05-18
Kommunikationer protokoll 68, 64, 72, 66, 63, 76, 74, 59, 61, 156, 70 2008-12-15
Transport och infrastrukur protokoll 190, 188, 196, 143, 200, 151, 198, 186, 192, 153, 141, 194, 184 2008-10-17
Svar på interpellation 2007/08:765 om finansieringen av kollektivtrafiken protokoll 10, 14 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:781 om järnvägsinvesteringar för ett klimatsmart transportsystem protokoll 54, 51 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:782 om trafiksäkerhet protokoll 61, 58 2008-06-24
Statens forskningsfinansiering protokoll 117, 119 2008-06-12
Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor protokoll 85, 87, 93, 91, 95, 97, 89 2008-06-09
Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra IT-politiska frågor protokoll 1 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:511 om finansiering av infrastruktur protokoll 69, 66 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:607 om överträdelse av utsläppstaket på Arlanda protokoll 84, 88 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:610 om Klimatberedningen och Västra stambanan protokoll 95, 98 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:617 om samhällsekonomisk värdering av väg- och järnvägsinvesteringar protokoll 101 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:490 om kollektivtrafiken i Stockholm protokoll 53, 48 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:495 om Vägverkets och Banverkets framtid protokoll 74, 70 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:542 om statens ansvar för infrastruktursatsningar protokoll 98 2008-04-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Malin Löfsjögård

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.