Margareta Fransson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
503 (68.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
152 (20.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
75 (10.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
4 (0.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Margareta röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Margareta röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Extra suppleantSkatteutskottet2022-03-202022-05-15
Extra suppleantTrafikutskottet2022-03-202022-05-15
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2022-03-202022-05-15
Extra suppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-03-202022-05-15
LedamotSocialutskottet2022-01-142022-05-15
SuppleantEU-nämnden2021-10-132022-05-15
SuppleantCivilutskottet2021-10-132022-05-15
SuppleantFinansutskottet2021-10-132022-05-15
SuppleantKulturutskottet2021-10-132022-05-15
SuppleantSocialutskottet2021-10-132022-01-14
SuppleantJustitieutskottet2021-10-132022-05-15
SuppleantNäringsutskottet2021-10-132022-05-15
SuppleantUtbildningsutskottet2021-10-132022-05-15
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-10-132022-05-15
Extra suppleantSkatteutskottet2021-09-192022-03-19
Extra suppleantTrafikutskottet2021-09-192022-03-19
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2021-09-192022-03-19
Extra suppleantMiljö- och jordbruksutskottet2021-09-192022-03-19
ErsättareRebecka Le Moine2021-09-192022-05-15

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Civilt försvar och krisberedskap 2021/22:107 47 2022-05-04
Socialtjänstens arbete m.m. 2021/22:104 117, 119 2022-04-28
(forts. från § 9) Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. (forts. SoU14) 2021/22:100 93, 95, 97, 99, 101, 93, 95, 97, 99, 101 2022-04-21
Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete 2021/22:100 109, 109 2022-04-21
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform 2021/22:94 98 2022-04-06
Äldrefrågor 2021/22:90 112 2022-03-30
Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel 2021/22:86 89 2022-03-23
Vårdfrågor 2021/22:86 92 2022-03-23
Svar på interpellation 2021/22:392 om hjälpmedel till personer med funktionsvariation 2021/22:83 100, 102, 104 2022-03-17
(forts. från § 13) Stöd till personer med funktionsnedsättning (forts. SoU12) 2021/22:82 127 2022-03-16
Alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelfrågor 2021/22:67 248, 250, 252, 248, 250, 252 2022-02-16
Frågestund 2021/22:60 26, 28, 26, 28, 68, 70, 68, 70, 70, 67, 70, 48, 50 2022-01-27
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:55 41, 41, 41 2022-01-19
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2021/22:47 57, 59, 61, 77, 79, 86, 88, 57, 59, 61, 77, 79, 86, 88 2021-12-16
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2021/22:46 55, 55, 55 2021-12-15
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2021/22:46 91, 91, 91 2021-12-15
Studiestöd 2021/22:46 178, 178, 178 2021-12-15
Skatt, tull och exekution 2021/22:42 234, 234, 234 2021-12-09
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 116, 116 2021-11-24
Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 2021/22:12 69, 69 2021-09-29
 §10  Frågestund 2021/22:9 48, 50 2021-09-23

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Margareta Fransson

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.