Margareta Viklund

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
LedamotOSSE-delegationen2001-02-052002-09-30
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
SuppleantOSSE-delegationen1998-10-202001-02-04
LedamotFörsvarsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-062002-09-30
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1998-10-052002-09-30
SuppleantSocialutskottet1991-10-151993-02-18
LedamotUtrikesutskottet1991-10-081994-10-02
ErsättareInger Davidson1991-10-051994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Fortsatt svenskt deltagande i en internatio- nell säkerhetsstyrka i Afghanistan snabbprotokoll 4 2002-06-12
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 83 2002-06-04
Svar på interpellation 2001/02:412 om forskning av seyfo snabbprotokoll 72, 68, 70 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:441 om Ila- scugruppen snabbprotokoll 26, 28 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:442 om Cen- tralasien snabbprotokoll 35, 31, 33 2002-06-03
Svar på interpellation 2001/02:449 om omställningsarbetet snabbprotokoll 82, 85, 88 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:450 om folkhälsan snabbprotokoll 59, 61, 57 2002-05-28
Det frivilliga försvaret snabbprotokoll 17, 19, 9 2002-05-23
Information om regeringens samlade syn på minhantering snabbprotokoll 106, 108 2002-05-23
Svar på interpellation 2001/02:444 om Aralsjön snabbprotokoll 108, 112, 110 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:445 om bekämpningen av hiv/aids snabbprotokoll 119, 117, 115 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:357 om norra Irak snabbprotokoll 81, 79, 83 2002-05-13
Totalförsvarsplikten snabbprotokoll 32 2002-04-17
Svar på interpellationerna 2001/02:291,292, 293, 294, 295, 296 och 297 om säkerhetsrådets snabbprotokoll 4, 14, 9 2002-04-12
Flygutbildning snabbprotokoll 214 2002-03-21
(forts. från 12 §) Mänskliga rättigheter m.m. - länder, områden, enskilda folkgrupper och snabbprotokoll 231, 222, 220, 178, 180, 188, 182, 190, 229 2002-03-20
Redogörelse för verksamheten inom Orga- nisationen för säkerhet och samarbete i Europa snabbprotokoll 125 2002-03-07
Information från regeringen om statsrådet Jan O Karlssons besök i Afghanistan snabbprotokoll 106, 104 2002-01-24
Internationellt bistånd snabbprotokoll 58 2001-12-14
Sveriges säkerhetspolitik snabbprotokoll 15, 42 2001-12-10
(forts. från 8 §) Totalförsvarsbudgeten för år 2002 (forts. FöU1) snabbprotokoll 158, 156, 154 2001-12-05
Försvarsbeslut för 2002-2004 snabbprotokoll 191, 193 2001-12-05
Svar på interpellation 2001/02:66 om kvin- nan i ett globalt perspektiv snabbprotokoll 4, 6, 2 2001-11-26
Svar på interpellation 2001/02:67 om äld- reboende snabbprotokoll 36, 38, 40 2001-11-26
Svar på interpellation 2001/02:68 om de hemlösa snabbprotokoll 43, 46, 49 2001-11-26
Svar på interpellation 2001/02:79 om fängslade i Moldavien snabbprotokoll 11, 9, 13 2001-11-26
Svar på interpellation 2001/02:80 om inter- nationella konferenser snabbprotokoll 17, 15, 19 2001-11-26
Frågestund snabbprotokoll 44, 10, 70, 44, 54, 84, 31, 29, 52, 42, 33, 65, 55, 36, 63, 12, 67, 34, 55, 36, 53, 53, 86, 65, 67, 72, 40, 34, 65, 42 2001-11-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 13) snabbprotokoll 8, 6 2001-10-18
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 272, 270, 48, 44, 41, 274, 170, 46, 50 2001-10-17
Svar på interpellation 2000/01:425 om folkrätten snabbprotokoll 64, 62, 60 2001-05-29
Den militära flygutbildningen, m.m. snabbprotokoll 123, 132, 127, 134, 125 2001-05-16
Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret, m.m. snabbprotokoll 164 2001-05-16
Svar på interpellation 2000/01:444 om jäm- ställdhet i arbetslivet snabbprotokoll 13, 9, 11 2001-05-15
Civil och militär internationell krishante- ring snabbprotokoll 131 2001-05-10
Svar på interpellation 2000/01:353 om läkemedelskommitté snabbprotokoll 62, 64, 66 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:354 om vårdkostnader snabbprotokoll 72, 68, 70 2001-05-02
Svar på interpellationerna 2000/01:334, 355 och 402 om situationen i Mellanöstern snabbprotokoll 48, 40 2001-05-02
Beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred snabbprotokoll 13, 11, 9 2001-04-05
Mänskliga rättigheter m.m. - länder, om- råden och enskilda folkgrupper snabbprotokoll 93, 91, 89 2001-03-28
Svar på interpellation 2000/01:265 om det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet snabbprotokoll 51, 45 2001-03-06
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En nationell handlingsplan mot snabbprotokoll 119 2001-02-08
Svar på interpellation 2000/01:208 om skydd mot diskriminering snabbprotokoll 41 2001-02-01
Svar på interpellation 2000/01:189 om hiv/aids i världen snabbprotokoll 11, 9, 13 2001-01-26
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 128 2001-01-17
Totalförsvarsbudgeten för år 2001 snabbprotokoll 46, 44 2000-11-29
Svar på interpellation 2000/01:45 om Ila- scu-gruppen snabbprotokoll 9, 11, 13 2000-10-27
Justering av protokoll snabbprotokoll 8, 8, 5, 2, 6 2000-10-17
Information från regeringen om Sveriges deltagande i mellanstatligt samarbete på för- snabbprotokoll 16, 14 2000-06-13
Organisations- och ledningsfrågor i För- svarsmakten snabbprotokoll 155, 157, 159 2000-06-07
Svar på interpellation 1999/2000:343 om kosovoalbanska fångar i Serbien snabbprotokoll 113, 115, 117 2000-05-12
Svar på interpellationerna 1999/2000:360, 364 och 365 om demokratiutvecklingen i Kosovo snabbprotokoll 127, 119 2000-05-12
Samhällets räddningstjänst, m.m. snabbprotokoll 220 2000-05-10
Svar på interpellation 1999/2000:328 om PSA-screening snabbprotokoll 31, 29 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:342 om folkomröstningsinstitutet snabbprotokoll 86, 90, 88 2000-04-25
Det nya försvaret snabbprotokoll 130, 67, 88, 71, 132, 86, 69, 73 2000-03-29
Lag om försvarsunderrättelseverksam- het snabbprotokoll 123, 121, 119 2000-03-22
Svar på interpellation 1999/2000:246 om situationen för flyktingar från Irak snabbprotokoll 15, 17, 19 2000-03-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 159, 163, 161 2000-01-19
Information från regeringen om toppmö- tet i Helsingfors den 10 och 11 december snabbprotokoll 171 1999-12-15
Totalförsvarsbudgeten år 2000 snabbprotokoll 218, 213, 216, 229, 227 1999-12-02
Svar på interpellation 1999/2000:33 om Aralsjön snabbprotokoll 22, 24, 26 1999-11-02
Svar på interpellation 1999/2000:42 om demokrati i Kosovo snabbprotokoll 11, 9, 13 1999-10-29
Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo snabbprotokoll 144, 142, 146 1999-06-14
Försvarspolitiken snabbprotokoll 86 1999-05-26
Svar på interpellation 1998/99:253 om vård i livets slutskede snabbprotokoll 144, 142 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:254 om kvinnomisshandel snabbprotokoll 149, 146 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:261 om ädelreformen snabbprotokoll 153, 156, 159 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:219 om Sier- ra Leone snabbprotokoll 4, 2, 6 1999-04-27
Information från regeringen om situationen i Kosovo snabbprotokoll 29, 31 1999-04-13
Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred snabbprotokoll 149 1999-03-18
(forts. från 4 §) Mänskliga rättigheter, m.m. (forts. UU3) snabbprotokoll 145 1999-03-11
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 40, 54, 62, 38, 32 1999-02-10
Svar på interpellation 1998/99:58 om assy- riernas situation snabbprotokoll 28, 35, 32 1999-01-28
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 228, 226, 224 1999-01-21
Svar på interpellation 1998/99:90 om ko- sovoalbaner snabbprotokoll 25, 29, 27 1999-01-19
(forts. från 6 §) Internationellt bistånd (forts. UU2) snabbprotokoll 162, 164, 160 1998-12-10
Totalförsvarets budget för 1999 snabbprotokoll 215 1998-12-10
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 121 1994-06-09
Nedrustning snabbprotokoll 169 1994-06-01
Svar på fråga 1993/94:529 om virkesleveranserna till inlandssågarna snabbprotokoll 96, 98, 94 1994-05-24
Internationella miljöfrågor snabbprotokoll 83, 215 1994-05-19
Mänskliga rättigheter, m.m. snabbprotokoll 49, 53, 47, 55, 39, 51 1994-05-19
Svar på fråga 1993/94:510 om kvinnors situation i Indien snabbprotokoll 130, 132, 128 1994-05-17
Svar på interpellation 1993/94:126 om Burundi snabbprotokoll 79, 77, 81 1994-05-16
Säkerhetspolitiska frågor snabbprotokoll 2 1994-04-29
Information från regeringen om flyktingpolitiken snabbprotokoll 78, 76 1994-04-14
Svar på fråga 1993/94:420 om åtgärder mot porrklubbar snabbprotokoll 50, 48, 54, 52 1994-04-12
Samarbete med Baltikum, Central- och Östeuropa snabbprotokoll 82 1994-03-29
Vissa anslag m.m. inom Utrikesdepartementets område snabbprotokoll 68, 70, 72 1994-03-29
Svar på interpellation 1993/94:89 om Sydafrika snabbprotokoll 3, 9, 15 1994-03-03
Situationen i det tidigare Jugoslavien snabbprotokoll 137 1994-02-23
Svar på interpellation 1993/94:51 om uppehållstillståndet för våldtäktsoffer från forna snabbprotokoll 6, 18, 12 1994-01-13
Ny läroplan för grundskolan m.m. snabbprotokoll 156 1993-12-14
Svar på interpellation 1993/94:63 och fråga 1993/94:192 om kriminalisering av innehav av snabbprotokoll 22, 17, 12 1993-12-03
Svar på interpellation 1993/94:39 om flyktingbarns situation i Sverige snabbprotokoll 71, 73, 69 1993-12-02
Svar på interpellationerna 1993/94:34 och 35 om barnens situation snabbprotokoll 15, 18, 12 1993-12-02
Svar på fråga 1993/94:196 om stöd till barn vars föräldrar avlidit i hiv/aids snabbprotokoll 205, 201, 203 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:40 om Sudan och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 173, 177, 175 1993-11-30
Svar på fråga 1993/94:42 om åtgärder mot barnsexturismen i Thailand snabbprotokoll 181, 179, 183 1993-11-30
Svar på interpellation 1993/94:36 om bistånd till familjeplanering i tredje världen snabbprotokoll 12 1993-11-26
Svar på interpellation 1993/94:45 om genetisk krigföring snabbprotokoll 6, 4, 2 1993-11-26
Avskaffande av ekonomiska sanktioner mot Sydafrika snabbprotokoll 4 1993-11-24
Mänskliga rättigheter snabbprotokoll 65, 55, 63 1993-11-24
Information från regeringen om Bosnien snabbprotokoll 11 1993-10-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Margareta Viklund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.