Margit Gennser

Bio

Siv Margit Gennser, född 15 november 1931 i Helsingborg, är en svensk civilekonom och politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1982–2002.
Artikeln innehåller material från wikipedia Margit Gennser, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFinansutskottet1998-10-202002-09-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantFinansutskottet1994-10-251998-10-04
LedamotSocialförsäkringsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1991-11-181994-10-03
RiksdagsledamotInge Garstedt 1991-10-15 - 1991-11-171991-10-151991-11-17
LedamotSocialförsäkringsutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301991-10-14
SuppleantSkatteutskottet1988-11-071991-09-29
LedamotSocialförsäkringsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantFinansutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantSkatteutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
SuppleantFinansutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. snabbprotokoll 174, 176, 170, 172, 182, 178, 180 2002-06-13
Krisplan mot ohälsa snabbprotokoll 218, 222, 224, 220, 216 2002-06-12
Godkännande av rambeslut om åtgärder mot terrorism och Sveriges tillträde till Förenta snabbprotokoll 64 2002-05-29
Godkännande av rambeslut om en europe- isk arresteringsorder snabbprotokoll 50 2002-05-22
Svar på interpellation 2001/02:384 om förmånsbeskattning snabbprotokoll 76, 74, 78 2002-05-21
Svar på interpellation 2001/02:385 om livförsäkringar snabbprotokoll 83, 81 2002-05-21
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m. snabbprotokoll 16, 8 2002-05-16
Pensionsöverföringar till Europeiska ge- menskaperna snabbprotokoll 208, 206, 215, 203 2002-03-14
(forts. från 8 §) Nicefördraget (forts. KUU1) snabbprotokoll 152, 155, 157, 162, 160 2001-12-06
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 47, 45, 30, 28, 1 2001-12-05
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 200, 32 2001-10-17
Omskärelse av pojkar snabbprotokoll 41 2001-06-01
Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension snabbprotokoll 1 2001-06-01
Automatisk balansering av ålderspensions- systemet snabbprotokoll 3, 5, 1 2001-05-16
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 85 2001-05-09
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 96, 92, 94 2001-05-04
Svar på interpellation 2000/01:315 om yttrandefriheten i EU snabbprotokoll 70, 68, 72 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:298 om ar- betsfördelningen i regeringen snabbprotokoll 2, 6, 4 2001-03-20
Svar på interpellation 2000/01:226 om Apo- teket AB snabbprotokoll 18, 24, 21 2001-02-13
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 165, 169, 167 2001-01-17
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 197, 199 2000-12-14
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 53, 51, 34, 36 2000-12-08
Anslag inom socialförsäkringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, m.m. snabbprotokoll 1, 5, 3, 22 2000-12-08
Ny socialavgiftslag snabbprotokoll 1, 14 2000-11-16
EU-debatt snabbprotokoll 80, 122, 82, 111, 113 2000-11-09
Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare samt anpassningar i ålderspen- snabbprotokoll 116, 114, 112 2000-10-25
Justering av protokoll snabbprotokoll 26, 24 2000-10-17
Vissa frågor om det nya pensionssystemet samt efterlevandepensioner och efterlevandestöd snabbprotokoll 1, 32, 3, 34, 5 2000-05-30
Polissamarbete m.m. inom Schengen (prop. 1999/2000:64) snabbprotokoll 35, 37 2000-05-18
Svar på interpellation 1999/2000:327 om tjänstepensionsrättigheter för deltidsanställda snabbprotokoll 3 2000-05-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 206, 210 2000-01-19
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 68, 81, 95, 66, 48, 87, 67, 97, 69, 78 1999-12-14
Statlig förvaltning av premiepensionsme- del snabbprotokoll 152, 150, 154 1999-12-14
Socialförsäkringens personkrets snabbprotokoll 24 1999-10-27
Vissa frågor om det nya pensionssystemet snabbprotokoll 4, 9, 6 1999-06-03
Försäkringsmedicinska utredningar snabbprotokoll 125, 140, 127, 138, 129 1999-05-28
Svar på interpellation 1998/99:259 om reformerat högkostnadsskydd snabbprotokoll 58 1999-05-04
Vissa socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 159, 161 1999-03-18
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 324, 326, 322 1999-01-21
(forts. från 4 §) Det nya pensionssystemet (forts. SfU13) snabbprotokoll 176, 174 1998-06-08
Det nya pensionssystemet snabbprotokoll 106, 98, 102, 104, 100 1998-06-08
Reformerad förtidspension, m.m. snabbprotokoll 183 1998-05-14
Information från regeringen om EMU- besluten den 1 och 2 maj 1998 snabbprotokoll 174, 170, 176, 172 1998-05-07
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 133 1998-04-29
Socialavgifter snabbprotokoll 119, 117 1998-03-25
(forts. från 1 §) Sverige och den ekonomiska och monetära unionen (forts. FiU9) snabbprotokoll 188, 186, 184 1997-12-04
Svar på interpellation 1997/98:89 om in- novativa läkemedelsföretags konkurrensförhål- snabbprotokoll 45, 43, 47 1997-11-28
Enhetlig registerlagstiftning på socialför- säkringsområdet snabbprotokoll 92, 94 1997-11-26
Det reformerade pensionssystemet snabbprotokoll 35 1997-05-16
Svar på interpellation 1996/97:206 om apo- tekens receptregister snabbprotokoll 53, 50 1997-03-21
Frågestund snabbprotokoll 78, 95, 94, 41, 43, 92, 76, 73, 75, 39, 93 1997-02-27
Svar på interpellation 1996/97:94 om den svenska blodplasmaförsörjningen snabbprotokoll 12, 14, 10 1997-01-21
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12) snabbprotokoll 240, 214, 210, 224, 238, 226, 212, 217 1996-12-18
Läkemedelsförmåner och läkemedelsför- sörjning m.m. snabbprotokoll 52 1996-11-27
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 173, 171, 165 1996-06-11
Basbeloppet m.m. snabbprotokoll 185, 177, 173, 175 1996-05-22
Svar på interpellation 1995/96:149 om fördelningseffekter vid förändringar i socialför- snabbprotokoll 64, 68, 66 1996-04-23
Tandvårdsfrågor (skr. 1995/96:147) snabbprotokoll 76, 83, 81 1996-04-17
Muntlig frågestund snabbprotokoll 85, 83 1996-02-01
Svar på fråga 1995/96:235 om kon- sekvensanalys av förslag rörande läkemedelskost- snabbprotokoll 27, 23, 25, 29 1996-01-30
Information från regeringen om den fort- satta reformeringen av budgetprocessen (forts. snabbprotokoll 67, 69 1995-12-07
Svar på frågorna 1995/96:118, 119, 120 och 124 om Apoteksbolagets försäljning i Baltikum snabbprotokoll 47, 45, 41, 43 1995-12-05
Socialförsäkring - inriktning och anslag snabbprotokoll 111 1995-05-17
Socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 112, 117, 115 1995-05-17
Svar på frågorna 1994/95:322 och 337 om kvinnliga professorer snabbprotokoll 32, 40, 34, 38 1995-03-14
Den ekonomiska politiken och budgetregle- ringen m.m. snabbprotokoll 86, 90, 88 1995-03-08
Svar på fråga 1994/95:303 om räntemargina- lerna snabbprotokoll 20, 16, 18, 22 1995-03-07
Socialförsäkringsregister snabbprotokoll 88 1994-12-07
Reformering av det allmänna pensionssystemet och delpensionsförsäkringen snabbprotokoll 5, 26, 7, 3 1994-06-08
Bostadstillägg till pensionärer snabbprotokoll 23, 27, 29, 31, 17, 25, 21, 19, 33 1994-05-05
Administration av socialförsäkringen snabbprotokoll 82, 78, 80 1994-03-28
Kommunala bostadstillägg till folkpension år 1994 snabbprotokoll 60, 62 1993-11-25
Vissa pensionsfrågor m.m. snabbprotokoll 102, 98, 104, 100, 106 1993-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Margit Gennser

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.