Maria Abrahamsson

Bio

Maria Elisabeth Abrahamsson, född Karlsson 21 juli 1963 i Kalmar, är en svensk jurist, journalist och politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2010–2018, invald för Stockholms kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maria Abrahamsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4085 (77.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
804 (15.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
199 (3.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
212 (4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2017-06-262018-09-24
LedamotKonstitutionsutskottet2017-06-152017-06-26
SuppleantSkatteutskottet2016-10-282018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2015-12-102016-10-28
SuppleantEU-nämnden2014-10-152018-09-24
SuppleantEU-nämnden2014-10-142014-10-14
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072015-12-10
LedamotKonstitutionsutskottet2014-10-072017-06-15
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotSkatteutskottet2011-09-302014-09-29
LedamotDomarnämnden2011-01-012015-01-01
LedamotCivilutskottet2010-10-122011-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Frågestund 2017/18:113 68, 44, 70, 46, 110, 112, 84, 86, 106, 93, 45, 47, 94, 96 2018-05-17
(forts. från § 8) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 148 2018-04-26
Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet 2017/18:68 67, 69, 71 2018-02-07
Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt 2017/18:36 143 2017-11-23
Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015 2017/18:23 1 2017-10-25
Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2016 2016/17:128 50 2017-06-19
Riksdagens arbetsformer 2016/17:104 77 2017-05-03
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet 2016/17:69 13 2017-02-16
(forts. från § 8) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (forts. KU10) 2016/17:56 154 2017-01-18
Svar på interpellation 2016/17:109 om domstolarnas oberoende 2016/17:35 19, 21, 23 2016-11-25
Granskningsbetänkande 2015/16:118 28, 36, 229, 10, 258, 273, 41 2016-06-13
Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden 2015/16:107 33 2016-05-18
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor 2015/16:95 157 2016-04-20
(forts. från § 4) Polisfrågor (forts. JuU20) 2015/16:92 126 2016-04-14
(forts. från § 12) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (forts. KU10) 2015/16:65 112 2016-02-10
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2015/16:55 3, 136 2016-01-20
Sjöfylleri 2015/16:21 60, 68 2015-11-04
Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder 2014/15:113 143 2015-06-10
Offentlighet, sekretess och integritet 2014/15:90 75 2015-04-22
Svar på interpellation 2014/15:434 om valhemligheten och det svenska valsedelssystemet 2014/15:84 33, 35, 37 2015-04-10
Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut) 2014/15:24 1 2014-11-19
Statsministerns frågestund 2014/15:21 73, 45 2014-11-13
Svar på interpellation 2014/15:15 om överflyttning av ansvaret för svensk polis 2014/15:14 30, 32, 34 2014-10-24
Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav snabbprotokoll 18, 20, 16 2014-06-25
Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer snabbprotokoll 7 2014-05-08
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 127, 12, 21 2014-02-27
Svar på interpellation 2013/14:188 om ROT-fusket snabbprotokoll 33, 37 2014-02-04
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning snabbprotokoll 158, 156, 154 2013-12-04
Svar på interpellationerna 2013/14:74 och 82 om konkurrensneutrala villkor för företagare snabbprotokoll 33, 40 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:38 om månadsredovisning som metod för att stoppa skattefusk snabbprotokoll 84 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:6 om avdrag för privatundervisning och läxhjälp snabbprotokoll 60, 65 2013-11-08
Redovisning av bidrag till partierna protokoll 51, 53 2013-09-26
Folkbokföringen i framtiden snabbprotokoll 39, 44, 34, 46, 37 2013-05-29
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen snabbprotokoll 181, 185, 183 2013-05-22
Skyddet av personuppgifter snabbprotokoll 75, 77 2013-05-02
Svar på interpellation 2012/13:298 om ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män snabbprotokoll 45, 42 2013-03-22
Svar på interpellation 2012/13:328 om utlands-HUS snabbprotokoll 61, 64 2013-03-22
Skatteförfarande och folkbokföring snabbprotokoll 141, 157, 147, 143, 153, 155, 145, 161, 163, 139 2013-03-13
Personalliggare för tvätteribranschen snabbprotokoll 4, 11, 9, 22, 24 2013-01-23
Svar på interpellationerna 2012/13:80, 118 och 119 om personal- eller närvaroliggare, månadsvisa kontrolluppgifter och annan skattekontroll snabbprotokoll 212, 207 2012-12-18
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning snabbprotokoll 52, 62, 60, 54, 56 2012-12-05
Skattereduktion för läxhjälp snabbprotokoll 6, 4, 16, 8, 10, 12, 14 2012-12-05
Israel-Palestina-konflikten snabbprotokoll 91 2012-11-08
Ändrad könstillhörighet protokoll 36 2012-06-11
Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring protokoll 138, 140, 142 2012-03-15
Rikets styrelse protokoll 39, 106, 108, 110, 137, 139, 141 2011-12-07
Skatteförfarandet och Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen protokoll 11, 5, 3, 9, 7 2011-11-17
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (forts. SoU9) snabbprotokoll 130 2011-04-06
Ersättnings- och insolvensrättsliga frågor snabbprotokoll 40, 38, 36 2011-04-06
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 146, 144, 142, 109, 111, 113 2011-03-02
Riksdagens arbetsformer m.m. snabbprotokoll 149, 4, 6, 8, 10, 12, 145, 147 2011-02-16
Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang snabbprotokoll 1 2010-12-20
(forts. från 14 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) snabbprotokoll 59, 55, 57 2010-12-14
Radiokommunikationssystemet Rakel snabbprotokoll 54, 52 2010-11-25
Surrogatmödraskap protokoll 65, 63 2010-11-18
Rättsväsendet och kriminalpolitik snabbprotokoll 233 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maria Abrahamsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.