Maria Arnholm

Bio

Maria Elisabet Wallgren Arnholm, född Arnholm den 16 mars 1958 i Partille i Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (liberal), som är landshövding i Kronobergs län sedan den 1 februari 2020. Hon var statsråd (jämställdhetsminister) i Utbildningsdepartementet 2013–2014, Liberalernas partisekreterare 2014–2019 och ordinarie riksdagsledamot 2014–2020.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maria Arnholm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
481 (61.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
98 (12.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
84 (10.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
118 (15.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotArbetsmarknadsutskottet2019-11-152020-01-31
LedamotUtbildningsutskottet2019-09-052019-11-15
SuppleantLedamotsrådet2018-10-102018-12-12
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092019-09-05
SuppleantEU-nämnden2018-10-022018-10-09
SuppleantCivilutskottet2018-10-022018-10-09
SuppleantKulturutskottet2018-10-022020-01-31
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022018-10-09
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022018-10-09
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022018-10-09
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022018-10-09
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022018-10-09
Riksdagsledamot2018-09-242020-01-31
SuppleantFinansutskottet2014-11-052018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2014-11-052018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-11-052014-11-19
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-10-042018-09-24
PartisekreterareLiberalerna2014-10-032019-06-28
RiksdagsledamotGulan Avci 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
StatsrådUtbildningsdepartementet2013-01-212014-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2019/20:51 31 2019-12-13
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 160 2018-12-19
En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:116 12, 14, 16 2018-05-22
Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen 2017/18:47 8, 16, 24 2017-12-11
En mer jämställd föräldrapenning 2015/16:25 54 2015-11-11
Svar på interpellation 2014/15:355 om mer jämställda pensioner vid äktenskapsskillnad 2014/15:81 111, 113, 115 2015-04-07
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2014/15:67 112, 114, 116 2015-03-05
Svar på interpellation 2014/15:45 om jämställda pensioner vid skilsmässa 2014/15:29 9, 11, 13 2014-11-28
Folkbildningsfrågor snabbprotokoll 97, 101, 99 2014-06-24
Svar på interpellationerna 2013/14:528 och 530 om den nationella hjälptelefonen Preventell snabbprotokoll 102, 99, 96, 105 2014-06-16
Kvinnor med låga pensioner snabbprotokoll 53, 51 2014-06-05
Könsfördelningen i bolagsstyrelser snabbprotokoll 85, 83 2014-06-05
Prioriteringar i fråga om yrkeshögskolan snabbprotokoll 63, 65 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:409 om övergång mellan system inom vuxenutbildning snabbprotokoll 111, 113, 107, 109 2014-06-05
Ökade arbetsskador i kvinnoyrken snabbprotokoll 73, 71 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:346 om behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar snabbprotokoll 12, 16, 14, 10 2014-04-11
Svar på interpellation 2013/14:357 om jämställdheten i regeringsarbetet snabbprotokoll 17, 20, 23, 25 2014-04-11
Svar på interpellation 2013/14:379 om barnomsorg på obekväm arbetstid snabbprotokoll 42, 36, 38, 40 2014-04-11
Svar på interpellationerna 2013/14:360 och 368 om regeringens ambitioner för en ökad jämställdhet snabbprotokoll 35, 26, 32, 29 2014-04-11
Svar på interpellation 2013/14:302 om sänkning av studiebidraget snabbprotokoll 48, 42, 44, 52 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:308 om återinförande av rekommendationen om max 15 barn snabbprotokoll 58, 60, 53, 56 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:317 om kvotering till bolagsstyrelser snabbprotokoll 71, 69, 65, 61 2014-04-08
Svar på interpellationerna 2013/14:375 och 385 om vinstintresset och kvaliteten i förskolan snabbprotokoll 72, 81, 78, 75 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:248 om folkbildningssatsningar för att öka it-kompetensen snabbprotokoll 121, 117, 119, 115 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:269 om praktik på tågförarutbildningen snabbprotokoll 128, 126, 122, 124 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:289 om jämställdheten i bolagsstyrelser snabbprotokoll 137, 129, 133, 139 2014-02-25
Skattesänkningarna och studenternas ekonomiska situation snabbprotokoll 30, 28 2014-02-20
Storleken på barngrupperna i förskolan snabbprotokoll 52, 54 2014-02-20
Utredningen Män och jämställdhet snabbprotokoll 84, 86 2014-02-20
Åtgärder för att förbättra jämställdheten snabbprotokoll 48, 50 2014-02-20
Svar på interpellation 2013/14:176 om fler yrkeshögskoleplatser snabbprotokoll 135, 141, 137, 139 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:195 om bra och jämställda villkor för alla unga snabbprotokoll 146, 142, 144, 148 2014-01-14
Anställningsintervjuer och frågan om framtida barn snabbprotokoll 90, 92 2013-11-28
Ojämställda pensioner snabbprotokoll 62, 64 2013-11-28
Rekryteringen av män till kvinnodominerade arbeten snabbprotokoll 96, 94 2013-11-28
Arbetet för jämställda löner snabbprotokoll 89, 87 2013-10-17
Förbud mot tvångsäktenskap snabbprotokoll 69, 67 2013-10-17
Lönediskriminering snabbprotokoll 61, 59 2013-10-17
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 219, 163, 181, 215, 205, 217, 209, 183, 175, 157, 150, 211, 177, 203, 173, 189, 179, 221, 171, 148, 207, 213, 167, 187, 199, 193, 197, 316, 201, 351, 161, 314, 159, 191, 195, 185, 169, 165, 353 2013-10-15
Svar på interpellation 2012/13:497 om kvotering som medel för att uppnå jämn könsfördelning i bolagsstyrelser snabbprotokoll 14, 18, 12, 16 2013-09-05
Svar på interpellation 2012/13:451 om kvinnor och barn i rättens gränsland snabbprotokoll 3, 5, 1, 7 2013-06-28
Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser snabbprotokoll 114, 116 2013-06-13
Karriärtjänster i förskolan snabbprotokoll 146, 148 2013-06-13
Reformer i förskolan snabbprotokoll 104, 102 2013-06-13
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:411 om jämställdheten i näringslivet snabbprotokoll 50, 52, 48 2013-05-28
Svar på interpellation 2012/13:411 om jämställdheten i näringslivet snabbprotokoll 44 2013-05-28
Svar på interpellation 2012/13:388 om barnomsorg och delad vårdnad snabbprotokoll 52, 48, 54, 50 2013-05-17
Jämställdhetsintegrering snabbprotokoll 44, 46 2013-05-02
Lönediskriminering av kvinnor snabbprotokoll 58, 56 2013-05-02
Svar på interpellation 2012/13:348 om ungas framtidstro snabbprotokoll 140, 138, 134, 136 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:345 om fruimport snabbprotokoll 54, 56, 50, 52 2013-04-19
Kvinnor med funktionsnedsättning snabbprotokoll 62, 60 2013-03-21
Löneskillnader mellan män och kvinnor snabbprotokoll 44, 46 2013-03-21
Särskoleelevers fortsatta utbildning snabbprotokoll 58, 56 2013-03-21
Svar på interpellation 2012/13:312 om löneskillnaderna mellan män och kvinnor snabbprotokoll 41, 38, 44, 46 2013-03-15
Svar på interpellation 2012/13:262 om omskolning till kommande bristyrke snabbprotokoll 126, 132, 129, 124 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:264 om den ojämställda arbetsmarknaden snabbprotokoll 137, 139, 135, 133 2013-03-12
Svar på interpellationerna 2012/13:260 och 272 om en bra och tillgänglig förskola snabbprotokoll 123, 117, 120, 114 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:230 om ökade löneskillnader mellan kvinnor och män snabbprotokoll 9, 1, 7, 4 2013-02-15
Svar på interpellation 2012/13:213 om jämställdhet i akademin snabbprotokoll 63, 61, 65, 67 2013-02-12
Svar på interpellation 2012/13:215 om stöd till kvinnojourer snabbprotokoll 60, 52, 55, 58 2013-02-12
Svar på interpellation 2012/13:220 om sfi - svenska för invandrare snabbprotokoll 68, 71, 74, 76 2013-02-12
Svar på interpellation 2012/13:222 om vuxenutbildning för nyanlända snabbprotokoll 80, 77, 83 2013-02-12
Svar på interpellation 2012/13:188 om teckenspråkstolksutbildningens framtid snabbprotokoll 26, 24, 22, 28 2013-01-31

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maria Arnholm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.