Maria Ferm

Bio

Maria Theresa Ferm, född 28 augusti 1985 i Eriksfälts församling i Malmö, är en svensk politiker (miljöpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2010–2022, invald för Stockholms kommuns valkrets sedan 2014 (dessförinnan invald för Malmö kommuns valkrets 2010–2014). I januari 2019 utsågs hon till statssekreterare i Statsrådsberedningen, vilket hon var fram till att Miljöpartiet lämnade regeringen i november 2021.
Hon var Miljöpartiet de grönas talesperson i migrationspolitiska frågor och var 2014–2019 partiets gruppledare i riksdagen. Hon var tidigare även talesperson i rättspolitiska frågor. Hennes hjärtefrågor är migration, lika rätt, integritet och jämställdhet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maria Ferm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
418 (38.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
146 (13.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
64 (5.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
459 (42.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEU-nämnden2022-01-112022-09-26
SuppleantCivilutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantFinansutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2022-01-112022-09-26
LedamotUtrikesutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-01-112022-09-26
SuppleantKulturutskottet2021-12-012022-09-26
SuppleantSocialutskottet2021-12-012022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-12-012022-09-26
RiksdagsledamotMats Berglund 2019-01-23 - 2021-11-302021-11-302022-09-26
RiksdagsledamotMats Berglund 2019-01-23 - 2021-11-30 Offentligt uppdrag2019-01-232021-11-30
RiksdagsledamotMats Berglund 2019-01-23 - 2022-09-26 Offentligt uppdrag2019-01-232022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-01-23
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-092019-01-23
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092019-01-23
SuppleantFinansutskottet2018-10-022019-01-23
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022019-01-23
LedamotUtrikesnämnden2018-10-022019-01-23
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022019-01-30
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2018-09-242019-02-06
Riksdagsledamot2018-09-242019-01-22
LedamotUtrikesnämnden2018-02-022018-10-02
GruppledareMiljöpartiet de gröna2018-01-162018-09-24
LedamotRiksdagsstyrelsen2018-01-162018-10-02
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2016-11-012018-01-15
ErsättareRiksdagsstyrelsen2016-11-012018-01-15
SuppleantFinansutskottet2016-02-092018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2016-02-022018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2016-02-022018-09-24
GruppledareMiljöpartiet de gröna2016-01-012016-11-01
LedamotRiksdagsstyrelsen2016-01-012016-10-31
Riksdagsledamot2016-01-012018-09-24
ErsättareRiksdagsstyrelsen2015-05-222015-12-31
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2015-05-182015-12-31
RiksdagsledamotJakop Dalunde 2015-05-18 - 2015-12-17, Magda Rasmusson 2015-12-18 - 2015-12-31 Föräldraledighet2015-05-182015-12-31
SuppleantLedamotsrådet2015-03-252016-11-09
GruppledareMiljöpartiet de gröna2015-03-182015-05-18
LedamotRiksdagsstyrelsen2015-03-182015-05-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2015-02-052015-03-18
LedamotLedamotsrådet2015-01-282015-03-25
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2015-01-022015-03-18
SuppleantLedamotsrådet2014-10-152015-01-28
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-142015-05-21
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-10-072015-05-21
LedamotRiksdagsstyrelsen2014-10-072015-02-05
GruppledareMiljöpartiet de gröna2014-09-292015-01-01
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292015-05-17
SuppleantEU-nämnden2010-10-122014-09-29
LedamotJustitieutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer 2021/22:133 24 2022-06-17
Strategisk exportkontroll 2021 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden och Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden 2021/22:130 66 2022-06-14
Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 2021/22:130 82 2022-06-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj 2021/22:123 115, 117, 115, 117 2022-06-02
Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater 2021/22:116 28, 30, 32, 28, 30, 32 2022-05-18
Svar på interpellation 2021/22:405 om flyktingar som ordnar eget boende 2021/22:96 16, 18, 20, 16, 18, 20 2022-04-08
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 26, 28, 26, 28 2022-03-29
Vissa säkerhetspolitiska frågor 2021/22:82 71, 73, 71, 75, 73, 75 2022-03-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 mars 2021/22:82 26, 28, 26, 28 2022-03-16
Svar på interpellation 2021/22:303 om bistånd som påtryckningsmedel 2021/22:69 45, 47, 49, 45, 47, 49 2022-02-18
Utrikespolitisk debatt 2021/22:67 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 26, 28, 60, 62, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 26, 28, 60, 62 2022-02-16
EU-politisk debatt 2021/22:59 8, 34, 36, 64, 66, 91, 93, 8, 104, 106, 108, 34, 36, 64, 66, 91, 93, 104, 106, 108 2022-01-26
Frågestund 2021/22:56 59, 61, 59, 61, 59, 61, 46, 48 2022-01-20
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:41 40, 40 2021-12-08
Prövning av förslag till statsminister 2018/19:39 4, 7 2019-01-18
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2018/19:34 22 2018-12-20
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2018/19:33 42 2018-12-19
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2018/19:33 10 2018-12-19
Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå 2018/19:19 88 2018-11-21
Prövning av förslaget till statsminister 2018/19:16 6 2018-11-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 315, 317, 331, 335, 337 2018-10-17
Statsministeromröstning 2018/19:2 5 2018-09-25
Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna 2017/18:142 5, 13, 21 2018-08-30
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 105 2018-06-04
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2017/18:93 8, 10, 12, 14, 16 2018-03-28
Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:82 5, 13, 21 2018-03-09
Aktuell debatt om antisemitism i Sverige 2017/18:52 5, 13, 21 2017-12-18
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister 2017/18:31 35, 37, 39, 41, 43 2017-11-15
Aktuell debatt om situationen för ensamkommande 2017/18:3 5, 13, 21 2017-09-13
Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 2016/17:129 13, 15, 17 2017-06-20
Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd 2016/17:123 30, 32, 34 2017-06-12
Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring 2016/17:123 43, 49, 51 2017-06-12
Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå 2016/17:104 19, 21, 23 2017-05-03
Medborgarskap, Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2016/17:101 12, 14, 16, 18, 20 2017-04-27
Integration 2016/17:76 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 2017-03-01
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet 2016/17:38 4 2016-12-01
Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. 2015/16:123 67 2016-06-20
Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2015/16:123 24, 26, 28, 30, 32 2016-06-20
Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar 2015/16:122 5, 13, 21 2016-06-17
Statsministerns frågestund 2015/16:96 61, 42, 65, 68, 49, 55, 61, 116, 27, 61, 41 2016-04-21
Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring 2015/16:87 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 2016-04-06
Aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden 2015/16:81 5, 13, 21 2016-03-16
Utlänningsdatalag 2015/16:62 5 2016-02-03
Migration, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2014/15:82 41, 43, 45, 47, 49 2015-04-08
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) 2014/15:48 5 2015-01-20
Integration och jämställdhet 2014/15:38 29, 31, 33 2014-12-15
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 2014/15:27 95 2014-11-26
Cirkulär migration och utveckling snabbprotokoll 13 2014-06-16
Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige snabbprotokoll 59 2014-06-16
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 35, 33, 31 2014-06-16
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande snabbprotokoll 70 2014-06-16
Särskilt ömmande omständigheter snabbprotokoll 65 2014-06-04
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet snabbprotokoll 25, 19, 21, 27, 16 2014-05-28
Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd snabbprotokoll 37 2014-04-16
Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 snabbprotokoll 58 2014-04-02
Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande och Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar snabbprotokoll 147 2014-03-27
Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang snabbprotokoll 134, 129, 132 2014-02-27
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 108, 30 2014-02-27
Aktuell debatt: Politiskt våld snabbprotokoll 12, 4, 20 2014-01-21
(forts. från 5 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) snabbprotokoll 92, 94 2013-12-05
Migration snabbprotokoll 79, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 78, 130, 83, 18, 17, 19, 21, 23, 25, 135, 81, 133, 131, 22, 28, 30, 121, 123, 125 2013-12-04
Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer snabbprotokoll 37 2013-11-27
Aktuell debatt: Integritet på nätet snabbprotokoll 12, 20, 4 2013-11-08
Svar på interpellation 2012/13:407 om Försvarets radioanstalt snabbprotokoll 39, 41, 43 2013-06-14
Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare och genomförande av blåkortsdirektivet snabbprotokoll 17, 15, 13 2013-06-13
En ny kameraövervakningslag snabbprotokoll 23 2013-05-29
Kränkande fotografering snabbprotokoll 2 2013-05-29
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 33, 37, 35, 39, 31 2013-05-22
FRA:s dataintrångssystem snabbprotokoll 33, 31 2013-05-02
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd snabbprotokoll 154, 152, 150 2013-05-02
Aktuell debatt: Den inre utlänningskontrollen och ID-kontroller i kollektivtrafiken snabbprotokoll 20, 4, 12 2013-04-19
Rehabilitering tillbaka till arbete snabbprotokoll 92, 94, 90 2013-03-13
Aktuell debatt: Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 4, 20, 12 2013-02-14
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet snabbprotokoll 96, 77, 83, 94, 81 2012-11-28
Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet snabbprotokoll 67 2012-11-28
Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål protokoll 81, 78, 83 2012-06-19
Polisutbildningen protokoll 150, 148 2012-06-14
Anhöriginvandring protokoll 87, 89, 91 2012-05-30
Arbetskraftsinvandring protokoll 124 2012-05-30
Aktuell debatt: Polisen protokoll 4, 12, 20 2012-05-11
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation protokoll 2 2012-05-10
Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism protokoll 18, 16, 14 2012-05-02
Genomförande av återvändandedirektivet protokoll 5 2012-03-21
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål protokoll 42, 55, 37, 35, 40, 53, 28, 18, 26 2012-03-21
Rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare bosatta i EU protokoll 36 2012-02-29
Smart gränsförvaltning - valmöjligheter och framtida handlingsalternativ protokoll 1 2012-02-29
Aktuell debatt: Den organiserade brottsligheten protokoll 4, 12, 20 2012-02-17
2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll protokoll 143 2012-02-15
Rättsväsendet protokoll 153, 10, 12, 147, 8, 155, 20, 82 2011-12-15
Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder protokoll 168 2011-12-08
Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism protokoll 159 2011-11-23
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG protokoll 138 2011-11-23
Aktuell debatt: Gränskontroller i Europa protokoll 5, 21, 13 2011-06-28
Polisfrågor snabbprotokoll 177, 164, 175 2011-06-09
Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete snabbprotokoll 180 2011-06-09
Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort och EU:s viseringskodex snabbprotokoll 35 2011-06-01
Svar på interpellation 2010/11:333 om agerande i EU för att riva upp datalagringsdirektivet snabbprotokoll 2, 5, 8 2011-05-13
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 46, 142, 42, 42, 38, 144, 44, 146, 56, 54, 40, 12 2011-05-04
(forts. från 9 §) Förbättrat skydd mot stalkning (forts. JuU5) snabbprotokoll 90 2011-04-28
Våldsbrott och brottsoffer snabbprotokoll 14, 10, 16 2011-04-13
Genomförande av FN:s vapenprotokoll snabbprotokoll 81 2011-04-06
Kriminalvårdsfrågor snabbprotokoll 57 2011-04-06
Aktuell debatt: Svensk migrationspolitik snabbprotokoll 21, 13, 5 2011-03-30
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 snabbprotokoll 168 2011-03-17
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG snabbprotokoll 6, 13, 8, 10, 4, 15, 2 2011-03-16
Tingsrättsorganisationen snabbprotokoll 146, 150, 148 2011-03-10
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 128 2011-03-02
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 159, 161, 157 2011-03-02
Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer snabbprotokoll 22 2011-02-02
Aktuell debatt: Våldsbejakande extremism snabbprotokoll 5, 13, 21 2011-01-26
(forts. från 10 §) Migration (forts. SfU2) snabbprotokoll 101, 99, 112, 110 2010-12-09
Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser snabbprotokoll 165, 157, 163 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:60 om de rättsvårdande myndigheternas hantering av terroristhot snabbprotokoll 2, 4, 6 2010-11-30
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 197, 153, 151, 193, 195 2010-11-04
Diskrimineringen av romer i Europa protokoll 70, 68 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maria Ferm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.