Maria Gardfjell

Bio

Anna Karin Maria Gardfjell, född 17 augusti 1965 i Örnsköldsvik, är en svensk politiker (miljöpartist), som var ordinarie riksdagsledamot 2018–2022, invald för Uppsala läns valkrets. Hon var kommunalråd i Uppsala kommun från 2010 till 2018.Gardfjell är utbildad biolog och geovetare och har bland annat varit projektledare för Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligtkampanj och miljömärket Bra Miljöval, varit informationschef på KRAV, miljöinformationsansvarig på Konsumentverket, projektledare för Änglamark på Coop Sverige, soloföretagare samt pressekreterare på Miljöpartiets riksdagskansli för bland andra språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson. Hon har bott i Uppsala sedan 1993.
Hon blev vald till riksdagsledamot i valet 2018, tack vare personkryss. I riksdagen var hon förste vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Gardfjell var suppleant i bland annat EU-nämnden, försvarsutskottet, näringsutskottet, trafikutskottet och utrikesutskottet.Gardfjell valde att inte kandidera för omval i riksdagsvalet 2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maria Gardfjell, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1484 (46.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
246 (7.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
81 (2.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1402 (43.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFörsvarsutskottet2020-09-072022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-06
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
Förste vice ordförandeMiljö- och jordbruksutskottet2019-02-262022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-02-072021-11-16
SuppleantNäringsutskottet2019-02-072022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-12-052022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-12-052022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-092019-02-06
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel 2021/22:142 30, 32, 34, 36, 38 2022-09-21
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 2021/22:142 2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 24, 26 2022-09-21
Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor 2021/22:129 79, 81, 83 2022-06-13
(forts.) En ny växtskyddslag (forts. MJU25) 2021/22:121 39, 41, 39, 43, 41, 43 2022-05-31
En ökad differentiering av strandskyddet 2021/22:121 67, 67 2022-05-31
Naturvård och biologisk mångfald 2021/22:112 119, 122, 124, 119, 126, 122, 128, 124, 126, 128, 126, 126, 119, 122, 124, 126, 128 2022-05-12
Svar på interpellation 2021/22:464 om EU-kommissionens kritik mot Sveriges jordbrukspolitik 2021/22:110 64, 66, 68, 64, 66, 68 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:467 om bekämpningsmedel i naturgödsel 2021/22:110 71, 73, 75, 71, 73, 75 2022-05-10
Handelspolitik 2021/22:107 95, 97, 99, 95, 97, 99 2022-05-04
Mineralpolitik 2021/22:107 110, 112, 114, 116, 118, 110, 112, 114, 116, 118 2022-05-04
Svar på interpellation 2021/22:356 om en artskyddsproposition för stärkt artskydd 2021/22:98 109, 111, 113, 109, 111, 113 2022-04-19
Jordbrukspolitik 2021/22:95 94, 96, 98, 100, 102, 94, 96, 98, 100, 102 2022-04-07
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund 2021/22:87 112, 114, 116, 112, 114, 116, 112, 114, 116, 112, 114, 116 2022-03-24
Svar på interpellation 2021/22:374 om SGU i Malå 2021/22:81 62, 64, 66, 62, 64, 66 2022-03-15
Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna 2021/22:79 9, 9, 31, 33, 31, 33, 40, 42, 40, 42, 57, 59, 57, 61, 59, 63, 61, 65, 63, 65 2022-03-04
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse 2021/22:77 74, 76, 78, 81, 83, 87, 89, 93, 95, 74, 76, 78, 81, 83, 87, 89, 93, 95 2022-03-02
Märkning och registrering av katter 2021/22:72 111, 111 2022-02-24
(forts. från § 16) Livsmedelspolitik (forts. MJU14) 2021/22:63 87, 89, 87, 89 2022-02-02
(forts. från § 8) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2021/22:45 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113 2021-12-14
Kommissionens meddelande om en ny EU-skogsstrategi för 2030 2021/22:44 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123 2021-12-13
Regional utveckling 2021/22:42 23, 25, 27, 29, 31, 33, 7, 9, 134, 17, 136, 19, 138, 21, 140, 23, 142, 25, 27, 29, 31, 33, 12, 14, 16, 134, 136, 138, 140, 142, 7, 9, 17, 7, 19, 9, 21, 23, 25, 27, 17, 12, 29, 19, 14, 31, 21, 16, 33 2021-12-09
Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön 2021/22:34 14, 16, 18, 20, 22, 14, 16, 18, 20, 22 2021-11-25
Kommissionens meddelande om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden till 2040 2021/22:22 46, 48, 50, 46, 48, 50 2021-10-27
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 2021/22:12 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 2021-09-29
Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion 2021/22:12 46, 46 2021-09-29
Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 2021/22:8 26, 43, 45, 26, 43, 45 2021-09-22
Producentansvar och straffansvar för nedskräpning 2021/22:8 57, 59, 61, 57, 59, 61 2021-09-22
Utfodring av vilt 2020/21:145 99, 101, 103, 105, 107, 99, 101, 103, 105, 107 2021-06-21
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks och livsmedelsprodukter 2020/21:138 14 2021-06-10
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2020/21:138 14 2021-06-10
(forts.) Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt (forts. FöU6) 2020/21:136 58, 58 2021-06-08
Skärpt kontroll över explosiva varor 2020/21:136 67, 69, 71, 73, 75, 67, 69, 71, 73, 75 2021-06-08
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 2020/21:132 102, 102 2021-06-02
(forts. från § 10) Jordbrukspolitik (forts. MJU17) 2020/21:116 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 2021-04-30
Idrott, friluftsliv och spel 2020/21:116 151, 151 2021-04-30
Hanteringen av använt kärnbränsle 2020/21:111 160, 166, 168, 160, 166, 168 2021-04-21
Kemikaliepolitik 2020/21:107 122, 153, 155, 157, 122 2021-04-14
Djurskydd 2020/21:91 38, 40, 42, 38, 40, 42 2021-03-10
Fiskeripolitik 2020/21:88 121, 123, 125, 127, 129, 121, 143, 123, 143, 125, 127, 129 2021-03-04
Regional utvecklingspolitik 2020/21:84 194, 194 2021-02-25
En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning 2020/21:82 37, 39, 41, 37, 39, 41 2021-02-23
Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap 2020/21:71 114, 114 2021-01-27
(forts.) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2020/21:54 156, 158, 161, 164, 166, 168, 170, 156, 158, 161, 164, 166, 168, 170 2020-12-15
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2020/21:51 219, 221, 165, 167, 140, 242, 142, 244, 246, 248, 250, 252, 183, 254, 185, 187, 189, 191, 140, 142, 146, 215, 148, 217, 158, 160, 162, 164, 166, 165, 167, 165, 167, 183, 185, 140, 187, 142, 189, 191, 146, 183, 148, 185, 187, 189, 191, 158, 160, 162, 164, 166, 215, 217, 208, 210, 215, 217, 219, 221, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 208, 210 2020-12-10
Kommunikationer 2020/21:51 198, 200, 202, 198, 200, 202 2020-12-10
Skyddsjakt på varg 2020/21:42 120, 120, 122, 122, 124, 124, 131, 131, 133, 133, 136, 136, 138, 138 2020-11-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2020/21:24 30, 32, 30, 32 2020-10-20
Frågestund 2020/21:22 51, 60, 53, 62, 67, 69, 68, 70, 68, 70, 51, 53, 51, 53, 68, 70, 67, 69, 84, 60, 62, 37, 46, 45, 39, 48, 47, 39, 41, 59, 61, 39, 41, 68, 84, 68, 59, 70, 72, 61, 45, 47, 72, 68, 84, 45, 47, 80, 82, 51, 53, 46, 48, 93, 95, 45, 47 2020-10-15
Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:143 3, 3 2020-06-23
En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik 2019/20:139 113, 113 2020-06-15
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet 2019/20:139 119, 119 2020-06-15
(forts. från § 7) Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (forts. UU11) 2019/20:137 123, 125, 123, 125 2020-06-11
Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given 2019/20:137 133, 133 2020-06-11
Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2019/20:137 121, 121 2020-06-11
Vitbok om artificiell intelligens 2019/20:131 13, 13 2020-06-03
Vuxenutbildning 2019/20:110 112, 112 2020-04-23
(forts. från § 13) Övergripande miljöfrågor (forts. MJU12) 2019/20:109 100, 102, 104, 106, 108, 100, 102, 104, 106, 108 2020-04-22
Statsministerns frågestund 2019/20:90 51, 51, 68 2020-03-19
Vattenvård 2019/20:88 74, 76, 78, 80, 82, 108, 110, 112, 211, 213, 215, 108, 110, 112, 74, 76, 78, 80, 82 2020-03-18
(forts. från § 6) Landsbygdspolitik (forts. MJU8) 2019/20:86 109, 111, 109, 111 2020-03-12
(forts. från § 9) Fiskeripolitik (forts. MJU11) 2019/20:86 135, 137, 139, 135, 137, 139 2020-03-12
Landsbygdspolitik 2019/20:86 28, 30, 32, 34, 36, 28, 30, 32, 34, 36 2020-03-12
(forts.) Skogspolitik (forts. MJU7) 2019/20:76 60, 62, 64, 66, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52, 54, 56, 58 2020-02-18
Jakt och viltvård 2019/20:76 21, 23, 25, 27, 124, 126, 128, 130, 132, 124, 126, 128, 130, 132, 19, 21, 23, 25, 27, 19 2020-02-18
Skogspolitik 2019/20:76 50, 99, 101, 103, 105, 107, 99, 101, 103, 105, 107, 50 2020-02-18
Regional tillväxt 2019/20:50 188, 190, 192, 194, 27, 29, 31, 37, 39, 46, 48, 188, 190, 192, 194 2019-12-12
Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn 2019/20:13 3, 3, 3 2019-10-02
Miljömålen - med sikte på framtiden 2018/19:104 228, 228 2019-06-13
Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 2018/19:104 206, 208, 210, 212, 214, 206, 208, 210, 212, 214 2019-06-13
Aktuell debatt om landsbygdens förutsättningar 2018/19:101 134, 134, 161, 161, 163, 163, 187, 187, 189, 189, 193, 193, 195, 195, 198, 198, 200, 200, 202, 202, 204, 204, 206, 206, 208, 208, 210, 210, 212, 212, 214, 214 2019-06-10
Livsmedelspolitik 2018/19:84 200, 202, 204, 73, 75, 77, 73, 75, 77 2019-05-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april 2018/19:77 142, 144 2019-04-11
(forts. från § 15) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU9) 2018/19:72 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 2019-04-03
Regional tillväxtpolitik 2018/19:69 147, 44, 44 2019-03-28
Svar på interpellation 2018/19:77 om rekryteringen av politiska tjänstemän 2018/19:62 4, 9 2019-03-08
(forts. från § 13) Jakt och viltvård (forts. MJU6) 2018/19:57 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142 2019-02-28
(forts. från § 18) Cirkulär ekonomi (forts. MJU5) 2018/19:56 143, 145, 147 2019-02-27
(forts. från § 12) Fiskeripolitik (forts. MJU3) 2018/19:53 145 2019-02-14
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2018/19:34 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 174, 176 2018-12-20
Allmän miljö- och naturvård 2018/19:32 84, 86, 88, 90, 90, 92, 92, 94, 100, 99, 102, 101, 104, 106, 90, 92, 115, 117, 99, 119, 101, 121, 123, 104, 125, 106, 127, 129, 131, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 120, 122, 134, 136, 120, 122, 134, 136, 77, 79, 82 2018-12-18
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 135 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maria Gardfjell

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.