Maria Lundqvist-Brömster

Bio

Ethel Maria Lundqvist-Brömster, född Lundqvist 21 juli 1956 i Umeå landsförsamling, är en svensk politiker (liberal).
År 2002 blev Lundqvist-Brömster landstingsråd i opposition och blev då heltidspolitiker. Dessförinnan hade hon politiska uppdrag i kommunen så som ledamot i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och som ordförande i barn-och utbildningsnämnden. Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2014, invald för Västerbottens läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i socialutskottet 2012–2014 och OSSE-delegationen 2010–2014. Hon var även suppleant i civilutskottet, justitieutskottet, kulturutskottet, näringsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och riksdagens valberedning. Hon hade uppdrag som revisor i Systembolaget AB 2014–2015.Mandatperioden 2014–2018 var Lundqvist-Brömster ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i Nordmalings kommun. Mandatperioden 2018–2022 hade hon istället uppdraget som ersättare till Liberalernas insynsplats i kommunstyrelsen. I december 2020 tog hon över rollen som gruppledare för Liberalerna i Region Västerbotten, detta efter att Carin Hasslow meddelat att hon lämnar uppdraget för att gå i pension.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maria Lundqvist-Brömster, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3777 (80.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
37 (0.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
6 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
868 (18.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RevisorSystembolaget AB2014-03-262015-03-25
SuppleantKulturutskottet2013-01-232014-09-29
LedamotSocialutskottet2012-10-012014-09-29
SuppleantJustitieutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2010-10-192013-01-22
LedamotOSSE-delegationen2010-10-192014-09-29
SuppleantSocialutskottet2010-10-122012-09-30
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantSocialutskottet2006-10-242010-10-04
SuppleantCivilutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor snabbprotokoll 4 2014-06-12
Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård snabbprotokoll 32 2014-06-04
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd snabbprotokoll 75 2014-05-27
Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel snabbprotokoll 51, 45, 55, 47, 53, 43, 49 2014-04-29
(forts. från 15 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU12) snabbprotokoll 132, 136, 126, 138, 128, 134, 130 2014-03-19
Funktionshindersfrågor snabbprotokoll 52, 46, 48, 50, 44, 244 2014-02-26
Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? snabbprotokoll 82 2014-02-26
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet snabbprotokoll 21, 25, 27, 23, 29 2013-05-23
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 40, 42, 44 2013-05-22
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården snabbprotokoll 100, 102, 98 2013-05-15
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 59 2013-04-10
Narkotika- och dopningsfrågor snabbprotokoll 113, 115, 117 2013-04-10
(forts. från 10 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU11) snabbprotokoll 107, 109, 115, 113, 111, 105, 103 2013-03-21
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 214 2012-12-13
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 173, 171, 167, 163, 169, 88, 94, 90, 92, 161, 86, 165 2012-12-12
Stärkt stöd och skydd för barn och unga snabbprotokoll 15, 17, 13 2012-11-22
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården snabbprotokoll 14 2012-11-07
OSSE protokoll 187 2012-05-30
(forts. från 12 §) Funktionshindersfrågor (forts. SoU13) protokoll 123, 127, 133, 131, 129, 121, 125 2012-05-02
Barnfattigdom protokoll 105, 103, 99, 97, 107, 101, 95 2012-02-22
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning protokoll 101 2012-01-25
Apoteksomregleringen snabbprotokoll 22, 26, 20, 24, 18 2011-06-08
En EU-agenda för barns rättigheter snabbprotokoll 37 2011-06-08
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 172, 170, 82, 184, 174 2011-04-27
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun snabbprotokoll 46 2011-03-30
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. snabbprotokoll 67, 65, 63 2011-03-30
Svar på interpellation 2010/11:196 om äldre döva snabbprotokoll 45, 48 2011-03-29
Aktuell debatt: Barnfattigdom i Sverige snabbprotokoll 84, 92, 100 2011-02-17
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. snabbprotokoll 6 2011-02-02
Familj, barn och ungdomsfrågor snabbprotokoll 229 2010-11-04
(forts.) Patientsäkerhet och tillsyn (forts. SoU22) snabbprotokoll 56 2010-06-15
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken snabbprotokoll 65 2010-06-15
(forts. från 17 §) Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (forts. SoU21) snabbprotokoll 98, 100, 104, 102, 106 2010-05-26
Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar snabbprotokoll 5 2010-05-24
Ekonomin för personer med funktionsnedsättning protokoll 43, 41 2010-03-11
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 265, 71, 1 2009-12-10
En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning och Vissa psykiatrifrågor m.m. protokoll 106 2009-10-21
Handel med vissa receptfria läkemedel protokoll 1 2009-06-11
(forts. från 16 §) Folkhälsopolitik (forts. SoU17) protokoll 125 2009-03-25
(forts. från 7 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU13) protokoll 94 2009-03-19
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 126 2008-12-15
(forts. från 21 §) Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (forts. SoU3) protokoll 125, 127, 121, 123, 129 2008-11-12
Barnpolitiken och dess inriktning protokoll 139 2008-06-05
En förnyad folkhälsopolitik protokoll 191 2008-06-04
Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning protokoll 61 2008-05-15
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m. snabbprotokoll 58 2008-02-20
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. protokoll 58 2007-12-03
Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma protokoll 207 2007-11-14
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 310, 312 2007-10-18
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m. protokoll 17 2007-04-25
Utlåtande om grönboken Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå protokoll 168 2007-04-12
(forts. från 11 §) Handikappfrågor (forts. SoU4) protokoll 139, 135, 137, 131, 133 2007-02-15
Hälso- och sjukvård, sociala frågor protokoll 46, 44, 42, 50, 48 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maria Lundqvist-Brömster

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.