Maria Malmer Stenergard

Bio

Eva Maria Louise Malmer Stenergard, född 23 mars 1981 i Norra Åsums församling, Kristianstads län, är en svensk jurist och politiker (moderat). Sedan 18 oktober 2022 är hon Sveriges migrationsminister och statsråd i justitiedepartementet i regeringen Kristersson.Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Skåne läns norra och östra valkrets. I valet 2022 blev hon personvald. Hon var ordförande i socialförsäkringsutskottet 2019–2022.Malmer Stenergard var migrations- och socialförsäkringspolitisk talesperson för Moderaterna 2019-2022. Hon har tidigare varit skattepolitisk talesperson och miljö- och jordbrukspolitisk talesperson.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maria Malmer Stenergard, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1233 (38.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
620 (19.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
248 (7.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1112 (34.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådJustitiedepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotLars Johnsson 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-15
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2019-02-142022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2019-02-132019-02-13
SuppleantEU-nämnden2018-12-052022-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2017-10-132018-09-24
LedamotSkatteutskottet2016-06-072017-10-13
SuppleantSkatteutskottet2015-12-102016-06-07
SuppleantCivilutskottet2014-10-072017-02-23
SuppleantFinansutskottet2014-10-072016-10-11
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 2021/22:134 109, 111, 109, 111, 109, 111 2022-06-20
Statsministerns frågestund 2021/22:132 100, 73, 43, 100, 57, 64, 70, 29, 63, 75, 64, 100, 43, 29 2022-06-16
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och Arbetskraftsinvandring 2021/22:99 50, 52, 54, 62, 64, 50, 52, 54, 62, 64 2022-04-20
Utlänningar i Sverige utan tillstånd 2021/22:86 27, 29, 31, 33, 35, 27, 29, 31, 33, 35 2022-03-23
Svar på interpellation 2021/22:294 om inre utlänningskontroller 2021/22:84 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-03-18
Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig 2021/22:68 1, 3, 14, 5, 16, 14, 16, 1, 3, 5 2022-02-17
Svar på interpellation 2021/22:293 om återvändarverksamheten 2021/22:62 16, 18, 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:295 om skuggsamhällets omfattning 2021/22:62 23, 25, 27, 23, 25, 27, 23, 25, 27 2022-02-01
Migration 2021/22:46 149, 149, 117, 119, 117, 149, 119, 117, 119 2021-12-15
Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut 2020/21:146 119, 119 2021-06-22
Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:146 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 53, 55, 98, 100, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 53, 55, 98, 100 2021-06-22
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2020/21:133 109, 124, 126, 109, 124, 126 2021-06-03
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten 2020/21:123 85, 85 2021-05-19
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning 2020/21:123 80, 80 2021-05-19
Arbetskraftsinvandring 2020/21:107 1, 7, 9, 1, 7, 9 2021-04-14
Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 2020/21:87 58, 60, 62, 85, 87, 58, 60, 62, 85, 87 2021-03-03
Svar på interpellation 2020/21:325 om vägran att testa sig för covid-19 2020/21:77 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-02-05
Svar på interpellation 2020/21:326 om uppehållstillstånd av humanitära skäl 2020/21:77 25, 27, 23, 25, 27, 23 2021-02-05
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2020/21:53 200, 209, 200, 209 2020-12-14
Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen 2020/21:46 131, 131 2020-12-03
Svar på interpellation 2020/21:116 om en ny migrationslagstiftning 2020/21:39 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-11-20
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2019/20:114 34, 41, 43, 46, 48, 34, 41, 43, 46, 48 2020-04-29
Svar på interpellation 2019/20:300 om bistånd som styrmedel för stärkt återvändande 2019/20:78 9, 12, 15, 9, 12, 15 2020-02-20
Svar på interpellationerna 2019/20:229 och 230 om en översyn av gymnasielagen 2019/20:75 13, 16, 19, 13, 16, 19 2020-02-14
Svar på interpellation 2019/20:166 om åtgärder för en hållbar migrationspolitik 2019/20:66 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-01-30
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 132, 134, 127, 132, 134, 127 2019-11-27
Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2018/19:107 84, 93, 95, 110, 112, 119, 121, 84, 93, 95, 110, 112, 119, 121 2019-06-18
Svar på interpellationerna 2018/19:244, 246, 247, 248, 249 och 251 om påtryckningar mot Försäkringskassan 2018/19:102 65, 72, 78, 65, 72, 78 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:199 om behovet av en långsiktig migrationspolitik 2018/19:85 69, 71, 73 2019-05-03
Svar på interpellation 2018/19:200 om konsekvenserna av gymnasielagen 2018/19:85 76, 78, 80 2019-05-03
Svar på interpellation 2018/19:201 om kompetensutvisningar 2018/19:85 83, 85, 87 2019-05-03
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2018/19:34 156, 158 2018-12-20
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2018/19:34 135, 137, 139, 141, 143 2018-12-20
Allmän miljö- och naturvård 2018/19:32 87, 89, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 2018-12-18
Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 2018/19:13 2, 4, 6 2018-11-07
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 110, 112, 114, 116, 118 2018-10-16
Klimatpolitik 2017/18:136 81, 83, 85, 89, 91 2018-06-20
Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan 2017/18:132 2, 4, 6 2018-06-14
Svar på interpellation 2017/18:372 om skogsbruket och äganderätten 2017/18:83 57, 60, 63 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:104 om distansutmätning 2017/18:38 65, 67, 69 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:103 om effekter av elcykelpremien 2017/18:34 124, 126, 128 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:133 om EU-kommissionens förslag om ålfiskeförbud 2017/18:34 71, 73, 75 2017-11-21
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC 2017/18:27 43, 45, 47, 49, 51 2017-11-08
Frågestund 2017/18:20 20, 22, 99, 101, 23, 25, 2, 4, 83, 85, 98, 100, 32, 34, 95, 97, 91, 73, 75, 38, 24, 40, 26, 55, 73, 77, 79, 22, 24, 2, 4, 22, 24, 73, 50, 52, 34, 36, 34, 36, 38, 40, 24, 26, 24, 42, 26, 44, 55, 39, 35, 52, 30, 41, 37, 54, 32, 32, 34, 24, 26, 38, 40, 91 2017-10-19
Svar på interpellation 2017/18:2 om stranderosion 2017/18:18 34, 37, 40 2017-10-17
Redovisning av skatteutgifter 2017 2016/17:120 38, 40, 42 2017-06-07
Svar på interpellation 2016/17:456 om ålfiske som kulturarv 2016/17:103 137, 139, 141 2017-05-02
Svar på interpellation 2016/17:417 om höjda marginalskatter 2016/17:99 66, 68, 70 2017-04-25
Skatteförfarande och folkbokföring 2016/17:93 175 2017-04-06
Svar på interpellation 2016/17:355 om statliga jobb i nordöstra Skåne 2016/17:83 65, 67, 69 2017-03-21
Svar på interpellation 2016/17:225 om höjd skatt för fåmansföretagare 2016/17:67 39, 41, 43 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:180 om bistånd från polis vid utmätning 2016/17:48 91, 93, 95 2016-12-16
Svar på interpellation 2016/17:157 om företrädaransvar 2016/17:43 23, 25, 27 2016-12-09
Skatt, tull och exekution 2016/17:38 169 2016-12-01
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 103, 105, 107, 111, 113, 120, 122 2016-11-23
Svar på interpellation 2016/17:73 om kemikalieskatten 2016/17:26 140, 142, 144 2016-11-10
Svar på interpellation 2016/17:74 om skattenivåer och arbete 2016/17:26 147, 149, 151 2016-11-10
Svar på interpellation 2015/16:763 om utvecklingen för företag inom ROT-sektorn 2016/17:8 2, 4, 6 2016-09-23
Svar på interpellation 2015/16:772 om information till skatteutskottet 2016/17:8 10, 13 2016-09-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 55, 57, 59, 62, 64 2016-06-21
Svar på interpellation 2015/16:685 om riskerna med att försvagade drivkrafter leder till minskade skatteinkomster 2015/16:119 70, 72, 74 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:675 om det svenska regelverket - ett hot mot jobben i Kristianstad 2015/16:114 35, 38, 41 2016-06-07
Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar 2015/16:99 11 2016-04-27
Aktuell debatt om villkor för upphandling 2015/16:90 18, 2, 10 2016-04-12
Amorteringskrav 2015/16:85 2 2016-03-23
Svar på interpellation 2015/16:422 om fördelningen av tillfälligt stöd till kommuner och landsting 2015/16:75 23, 26, 29 2016-03-04
Svar på interpellation 2015/16:284 om regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal 2015/16:50 53, 56, 59 2016-01-12
Svar på interpellation 2015/16:231 om beräkningen bakom fördelningen av kommunmiljarderna 2015/16:41 56, 58, 60 2015-12-08
Svar på interpellation 2015/16:157 om kvinnligt företagande 2015/16:35 73, 76 2015-11-27
Svar på interpellation 2015/16:161 om förslaget på övergång från traditionsprincip till avtalsprincip 2015/16:32 9, 11, 13 2015-11-24
Svar på interpellationerna 2014/15:743 och 764 om höjda skatter på bensin och diesel 2015/16:6 49, 53, 58 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:443 om sänkt ROT-avdrag 2014/15:107 24, 27, 32 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:598 om kvoteringslagstiftning 2014/15:107 101, 103, 106 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:560 om åtgärder mot överskuldsättning 2014/15:103 76, 78, 80 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:478 om nya upphandlingsreglers konsekvenser för företagare 2014/15:95 100, 103 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:381 om marginalskatten 2014/15:93 61, 67 2015-04-28
Bank, försäkrings, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor 2014/15:86 49 2015-04-15
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2014/15:79 144 2015-03-26
Offentlig upphandling 2014/15:74 122, 124, 126 2015-03-18
Svar på interpellation 2014/15:194 om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 2014/15:69 63, 67, 71 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:343 om snus och varumärken 2014/15:69 102, 104, 106 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:243 om otillåtna bosättningar 2014/15:60 2, 4, 6 2015-02-13
Svar på interpellation 2014/15:83 om höjda arbetsgivaravgifter som leder till lägre löner 2014/15:30 22, 24, 28 2014-12-02
Svar på interpellationerna 2014/15:68 och 85 om höjda marginalskatter på arbete och förväntade intäkter 2014/15:23 72, 65, 68 2014-11-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 436 2014-11-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maria Malmer Stenergard

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.