Maria Nilsson

Bio

Hanna Maria Heldina Nilsson, född 7 juni 1979 i Säffle församling, Värmlands län, är en svensk politiker (liberal), som är statssekreterare på Utbildningsdepartementet hos utbildningsminister Mats Persson sedan 2022.Hon var tidigare riksdagsledamot 2018–2022 och Liberalernas partisekreterare 13 april–17 oktober 2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maria Nilsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1393 (43.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
316 (9.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
225 (7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1279 (39.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-04-282022-09-26
PartisekreterareLiberalerna2022-04-132022-10-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2021-09-082022-09-26
LedamotEU-nämnden2021-09-022022-04-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-09-02
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-10-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotUtbildningsutskottet2019-11-152022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-11-152022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
LedamotValberedningen2019-09-262022-09-26
Förste vice gruppledareLiberalerna2019-08-122022-04-19
SuppleantSkatteutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022019-11-15
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Högskolan 2021/22:132 44, 46, 138, 138, 44, 46 2022-06-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj 2021/22:123 111, 113, 111, 113 2022-06-02
Grundläggande om utbildning 2021/22:95 148, 150, 152, 154, 156, 148, 150, 152, 154, 156 2022-04-07
Lärare och elever 2021/22:91 142, 142 2022-03-31
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 22, 24, 22, 24 2022-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 mars 2021/22:82 22, 24, 22, 24 2022-03-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari 2021/22:76 22, 24, 22, 24 2022-03-01
Statsministerns frågestund 2021/22:72 36, 38, 36, 38, 54, 56, 39, 41, 54, 56, 39, 41 2022-02-24
Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan 2021/22:68 120, 120 2022-02-17
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt 2021/22:63 44, 44 2022-02-02
Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen 2021/22:63 34, 34 2022-02-02
EU-politisk debatt 2021/22:59 7, 30, 32, 60, 62, 95, 7, 97, 99, 101, 103, 30, 32, 60, 62, 95, 97, 99, 101, 103 2022-01-26
Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer 2021/22:48 53, 8, 31, 33, 53, 8, 31, 33 2021-12-17
Studiestöd 2021/22:46 164, 166, 164, 70, 72, 74, 74, 164, 158, 160, 162, 164, 166, 158, 160, 162, 164, 166, 74, 70, 70, 72, 72, 74, 74, 158, 160, 162 2021-12-15
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2021/22:44 19, 43, 45, 19, 43, 45, 19, 45 2021-12-13
Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor 2021/22:29 32, 32, 32 2021-11-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2021/22:21 22, 24, 22, 24 2021-10-26
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:147 11, 11 2021-06-23
Vuxenutbildning 2020/21:143 103, 171, 171, 111, 111, 103 2021-06-17
(forts. från § 7) En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 m.m. (forts. AU11) 2020/21:138 93, 93 2021-06-10
(forts. från § 12) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (forts. UU12) 2020/21:137 186, 188, 172, 186, 188, 172 2021-06-09
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 maj 2020/21:128 28, 30, 28, 30 2021-05-27
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 2020/21:126 7, 7 2021-05-25
Frågestund 2020/21:116 49, 51, 47, 49, 56, 50, 58, 52, 38, 40, 60, 62, 68, 56, 58, 68, 49, 51, 60, 62, 38, 50, 40, 52, 47, 49 2021-04-30
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 87, 87 2021-04-21
Strategi för den arktiska regionen 2020/21:87 161, 180, 182, 161, 180, 182 2021-03-03
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 168, 168 2021-02-24
Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal 2020/21:80 107, 107 2021-02-11
(forts. från § 5) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 61, 61 2020-12-15
Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor 2020/21:46 121, 121 2020-12-03
Svar på interpellation 2020/21:83 om Jurij Dmitrijev och synen på historien 2020/21:39 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-11-20
(forts.) Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (forts. UbU21) 2019/20:140 70, 70 2020-06-16
Komvux för stärkt kompetensförsörjning 2019/20:131 20, 20 2020-06-03
Vitbok om artificiell intelligens 2019/20:131 12, 12 2020-06-03
Forskning 2019/20:118 14, 14 2020-05-07
(forts. från § 6) Högskolan (forts. UbU15) 2019/20:90 73, 73 2020-03-19
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2019/20:53 22, 24 2019-12-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12-13 december 2019/20:53 22, 24 2019-12-17
Utbildning och universitetsforskning 2019/20:52 77, 50, 52, 54, 50, 52, 54, 77 2019-12-16
Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet 2019/20:26 51, 53, 55, 8, 51, 53, 55, 8 2019-10-25
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018/19:106 56, 58, 60, 56, 58, 60 2019-06-17
Svar på interpellation 2018/19:256 om strategin för romsk inkludering 2018/19:98 79, 81, 83 2019-06-03
Arbetsmiljö och arbetstid 2018/19:88 201 2019-05-08
Arbetsrätt 2018/19:88 182, 184, 186 2019-05-08
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2018/19:69 162 2019-03-28
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 152, 154, 156 2018-12-19
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2018/19:31 168 2018-12-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 149 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maria Nilsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.