Maria Stenberg

Bio

Siv Maria Stenberg, född Pettersson, tidigare gift Öberg, född 7 juli 1966 i Södertälje, är en svensk politiker (socialdemokrat) och undersköterska. Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Norrbottens läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maria Stenberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3926 (52.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2059 (27.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
240 (3.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1304 (17.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
LedamotRiksdagens ansvarsnämnd2013-01-012015-12-31
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
LedamotNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2007-01-172010-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
SuppleantCivilutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2005-10-212006-10-02
SuppleantEU-nämnden2003-03-122004-10-27
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2002-12-192006-12-12
LedamotBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. snabbprotokoll 107, 117, 115 2014-06-23
Finansieringen av projektet Jobbresan snabbprotokoll 71, 69 2013-11-28
Svar på interpellation 2013/14:49 om ökningen av antalet dödsolyckor snabbprotokoll 90, 80 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:66 om säkerhets- och arbetsmiljöarbete för utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad snabbprotokoll 156, 158, 154 2013-11-05
Svar på interpellation 2012/13:418 om den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 69, 72, 65 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:419 om glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn snabbprotokoll 2, 8, 5 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:430 om attraktiva yrkesprogram för jobb snabbprotokoll 13, 17 2013-06-11
Norden snabbprotokoll 56 2013-06-05
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 55 2013-03-26
Svar på interpellationerna 2012/13:308 och 309 om samverkan mellan kommuner snabbprotokoll 38, 41, 44 2013-03-26
Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. snabbprotokoll 6, 1, 8 2013-03-21
Svar på interpellation 2012/13:274 om lärande- och vistelsemiljö på Sveriges fritidshem snabbprotokoll 8, 2, 5 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:199 om hästnäringen i Boden snabbprotokoll 90, 94, 96 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:216 om samma möjligheter för nyanlända kvinnor och män snabbprotokoll 130, 133 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:219 om stöd till språkutveckling för nyanlända invandrare snabbprotokoll 151, 147, 149 2013-02-14
Arbetslösheten snabbprotokoll 38, 36 2013-01-24
Svar på interpellationerna 2012/13:120, 124 och 132 om tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet snabbprotokoll 72, 78 2012-12-04
Svar på interpellation 2012/13:63 om nyanlända kvinnor snabbprotokoll 32, 34, 30 2012-11-16
Svar på interpellationerna 2012/13:33, 39 och 44 om arbetslösheten snabbprotokoll 102, 91, 95 2012-11-06
Svar på interpellation 2011/12:377 om ökad ohälsa bland kvinnor som arbetar i tjänstesektorn protokoll 122, 120, 118 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:378 om nordisk strategi för att möta ungdomsarbetslösheten protokoll 124, 126 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:306 om nya växande näringsgrenar i Norrbotten protokoll 39, 43, 35 2012-04-17
Reglerna för arbetskraftsinvandring protokoll 69, 71 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:245 om sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor protokoll 69, 73, 71 2012-03-20
Cirkulär migration protokoll 54, 52 2012-03-15
Svar på interpellation 2011/12:244 om apotek i glesbygden efter avregleringen protokoll 24, 20, 29 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:107 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 72, 65 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:115 om ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet protokoll 109, 107, 111 2011-11-29
Svar på interpellationerna 2010/11:362 och 389 om småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft snabbprotokoll 76, 71, 67 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:384, 388 och 390 om fungerande telefoni för medborgarna snabbprotokoll 113, 117, 109 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:277 om uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder för nyanlända invandrare snabbprotokoll 32, 27, 24 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:323 om missmatchning på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 44, 47 2011-05-03
Gruvbrytningen i Svappavaara snabbprotokoll 84 2011-03-17
Svar på interpellationerna 2010/11:101, 129 och 135 om rekryteringsproblem och kompetensbrist snabbprotokoll 4, 9, 15 2011-01-21
Integration och jämställdhet snabbprotokoll 32, 99, 44, 219, 53, 228, 30, 94, 222, 58, 224, 230, 27, 46, 101, 56, 89, 96 2010-12-13
Svar på interpellationerna 2009/10:364 och 365 om fungerande telekommunikationer i glesbygd snabbprotokoll 73, 69, 65 2010-05-28
Svar på interpellation 2009/10:371 om konsekvenser på arbetsmarknaden på grund av kompetensbrist snabbprotokoll 92, 99, 95 2010-05-25
Svar på interpellation 2009/10:336 om betaltjänster i glesbygden snabbprotokoll 8, 10, 12 2010-04-27
Svar på interpellationerna 2009/10:258 och 260 om viseringspraxis och visum protokoll 16, 18, 20 2010-03-26
(forts. från 4 §) Diskriminering (forts. AU8) protokoll 114, 112 2010-03-25
Diskriminering protokoll 38 2010-03-25
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 86, 88, 90 2009-12-16
A-kassans handläggningstider protokoll 47, 45 2009-11-05
Försöksverksamhet med sfi-bonus protokoll 94, 100, 98, 107, 109 2009-05-14
Uppsägning av lärlingar protokoll 59 2009-03-12
Svar på interpellation 2008/09:341 om gränshinder för funktionshindrades arbete protokoll 29, 25, 27 2009-03-10
(forts. från 11 §) Arbetsrätt (forts. AU7) protokoll 136, 134, 132 2009-02-26
Svar på interpellationerna 2008/09:182 om varsel i Norrbotten och 187 om varsel i Dalarna protokoll 31, 41, 36 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:180 om hemresor för deltagare i åtgärder inom aktivitetsstöd protokoll 53, 56, 50 2009-01-16
Stöd till Island i finanskrisen protokoll 60, 58 2008-11-13
Nya regler om rätt till ledighet från anställning protokoll 8 2008-06-12
Svar på interpellationerna 2007/08:672 och 723 om sommarjobb för unga protokoll 91, 87 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:564 om alliansregeringen och utanförskapet protokoll 21, 24 2008-05-12
Svar på interpellation 2007/08:611 om återupprättande av den aktiva arbetsmarknadspolitiken protokoll 42 2008-05-12
Svar på interpellation 2007/08:622 om internationell militär test- och övningsverksamhet protokoll 51, 53, 55 2008-05-12
Svar på interpellation 2007/08:620 om statens ansvar för betaltjänster protokoll 108, 110, 112 2008-05-09
Omvårdnadspersonalens yrkeskompetens protokoll 85, 87 2008-04-17
CTÖ i Arvidsjaur protokoll 87, 85 2008-01-24
Svar på interpellation 2007/08:283 om nedläggning av sågverket på Seskarö protokoll 25, 19 2008-01-24
Regional utveckling protokoll 177 2007-12-17
Tillgången till miljöbilsbränsle i glesbygd protokoll 71 2007-12-06
Svar på interpellation 2007/08:105 om civilt test- och övningscentrum i Arvidsjaur protokoll 6, 10, 2 2007-11-30
Svar på interpellation 2007/08:143 om regional obalans i det förebyggande arbetsmiljöarbetet protokoll 45, 43, 47 2007-11-23
Effekterna av centraliseringen av statliga myndigheter protokoll 38, 40 2007-10-25
Del 1: Arbete protokoll 54, 56 2007-10-18
Del 1: Arbete (forts.) protokoll 365, 361, 367, 369, 363 2007-10-18
(forts.) Svar på interpellation 2006/07:484 om arbetsförmedlingens förutsättningar att ge en god service till arbetssökande med funktionshinder protokoll 55, 59 2007-05-15
Utlåtande om grönboken En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar protokoll 89, 87, 70, 78, 80 2007-03-28
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 65, 67, 82, 84 2006-11-10
Regionalpolitik protokoll 236 2006-11-08
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 70, 66, 62, 68, 64 2006-03-15
Avstående från besittningsskydd protokoll 2, 6, 4 2005-11-29
Statliga företags investeringsplaner protokoll 69, 71 2005-11-17
Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m. protokoll 192 2005-06-02
Ändrade regler för bostadsbidrag protokoll 168, 160, 164, 162, 166 2005-06-02
Den militära verksamheten i Arvidsjaur protokoll 41, 43 2005-05-19
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande protokoll 168, 178, 172, 164, 174, 166, 170, 158, 162, 160, 176 2004-12-06
(forts. från 13 §) Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor (forts. KrU2) protokoll 149 2004-12-01
Svar på interpellationerna 2004/05:67 och 73 om Östersunds garnison protokoll 26, 20 2004-11-11
Framtiden för flygplatsen i Arvidsjaur protokoll 50, 52 2004-10-21
Barns förmögenhet vid beräkning av bo- stadsbidrag snabbprotokoll 13, 11, 9 2003-03-05
Frågestund snabbprotokoll 93, 75, 73, 91 2003-02-13
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 34, 51, 36, 53, 38, 40, 32 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maria Stenberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.