Marianne Andersson

Bio

Alfhild Marianne Andersson, född 26 maj 1942 i Tumbergs församling i Älvsborgs län, är en svensk politiker (centerpartist), som var riksdagsledamot för Västra Götalands läns norra valkrets 1985–2002. Mellan 2004 och 2017 satt hon i styrelsen för Right Livelihood Award, ofta kallat det alternativa nobelpriset.
Artikeln innehåller material från wikipedia Marianne Andersson (centerpartist), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-01-172002-01-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
SuppleantEU-nämnden2001-09-272002-10-08
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-03-272001-04-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
SuppleantKulturutskottet1998-12-182002-09-29
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1998-10-212002-12-18
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
LedamotUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantKulturutskottet1998-10-052002-09-30
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotKrigsdelegationen1995-01-161995-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1994-10-181998-10-05
LedamotKulturutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantSkatteutskottet1992-10-201994-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation1991-10-151994-10-03
LedamotArbetsmarknadsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
LedamotUtbildningsutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
SuppleantSkatteutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 6, 4, 17, 8, 63, 15, 61 2002-06-04
Svar på interpellation 2001/02:464 om The Baltic University Programme snabbprotokoll 109, 113, 111 2002-06-03
Norden snabbprotokoll 166 2002-05-22
Globalisering snabbprotokoll 11, 25, 27 2002-04-19
Svar på interpellationerna 2001/02:291,292, 293, 294, 295, 296 och 297 om säkerhetsrådets snabbprotokoll 15, 5, 10 2002-04-12
Information från regeringen om konferen- sen för utvecklingsfinansiering i Monterrey snabbprotokoll 10, 12 2002-04-03
Aktuell debatt: Situationen i Mellanös- tern snabbprotokoll 123, 116 2002-03-21
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Barcelona 15-16 mars 2002 snabbprotokoll 22, 20 2002-03-21
(forts. från 12 §) Mänskliga rättigheter m.m. - länder, områden, enskilda folkgrupper och snabbprotokoll 187, 185, 207, 209, 183, 191, 189 2002-03-20
Icke joniserande strålning, m.m. snabbprotokoll 196 2002-03-06
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 19, 83, 19, 12, 12, 64, 12, 81, 19, 5, 5, 12, 62, 37, 5, 35, 5, 69, 19 2002-02-13
Svar på interpellation 2001/02:143 om elö- verkänslighet snabbprotokoll 19, 15, 17 2002-01-25
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 127 2001-12-13
Sveriges säkerhetspolitik snabbprotokoll 54, 19, 38, 16, 21, 56 2001-12-10
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 80 2001-11-30
Aktuell debatt om den humanitära situa- tionen i Afghanistan snabbprotokoll 7, 14 2001-11-20
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 294, 153, 144, 292, 72, 155, 258, 260, 277, 275 2001-10-17
Riksdagen inför 2000-talet snabbprotokoll 68, 66 2001-06-13
(forts. från 8 §) Kemikaliestrategi för Giftfri miljö (forts. MJU15) snabbprotokoll 115, 113 2001-06-12
Internationella miljöfrågor snabbprotokoll 186, 188, 190 2001-05-16
(forts. från 10 §) Nordiskt samarbete (forts. UU13) snabbprotokoll 128 2001-05-09
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 23, 21, 5 2001-05-09
Svar på interpellation 2000/01:356 om Iran snabbprotokoll 16, 19 2001-05-02
Svar på interpellationerna 2000/01:334, 355 och 402 om situationen i Mellanöstern snabbprotokoll 36, 44, 52 2001-05-02
Svar på interpellationerna 2000/01:360 och 373 om federalismen i irakiska Kurdistan samt snabbprotokoll 29, 25 2001-05-02
(forts. från 2 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU10) snabbprotokoll 110 2001-04-26
En säkerhetsordning för 2000-talet snabbprotokoll 10, 42, 8, 40, 18, 12, 20 2001-04-25
Mänskliga rättigheter m.m. - länder, om- råden och enskilda folkgrupper snabbprotokoll 53, 57, 67, 65, 55 2001-03-28
Information från regeringen om EU- toppmötet i Stockholm snabbprotokoll 40, 38 2001-03-27
Svar på interpellation 2000/01:284 om vindkraften snabbprotokoll 48, 51, 54 2001-03-20
Barns situation i ett internationellt perspek- tiv snabbprotokoll 5 2001-03-07
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En nationell handlingsplan mot snabbprotokoll 129, 131 2001-02-08
Svar på interpellation 2000/01:116 om sanktioner och bombningar i Irak snabbprotokoll 6, 3 2001-02-01
Svar på interpellation 2000/01:215 om mänskliga rättigheter i Turkiet snabbprotokoll 32, 36 2001-02-01
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 80, 25, 42, 99, 38, 129, 122, 44, 101, 127, 23, 78, 3, 11, 124, 9 2000-12-04
Beslut om utskottsbetänkande som slutde- batterats vid dagens sammanträde snabbprotokoll 161 2000-11-29
Svar på interpellation 2000/01:15 om aids- frågan i Sydafrika snabbprotokoll 2, 8, 5 2000-11-21
Information från regeringen om Sveriges deltagande i mellanstatligt samarbete på för- snabbprotokoll 18, 20 2000-06-13
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 66, 64, 62 2000-05-31
Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 snabbprotokoll 48, 63, 8, 4, 61, 50, 19, 21, 81, 6 2000-05-29
Nordiskt samarbete 1999 snabbprotokoll 41, 43, 39 2000-05-24
Svar på interpellation 1999/2000:397 om bistånd till Guinea-Bissau snabbprotokoll 22, 25, 27 2000-05-16
Svar på interpellation 1999/2000:350 om utvecklingen i Västsahara snabbprotokoll 77, 81 2000-05-12
EU-debatt snabbprotokoll 50, 53, 55 2000-05-10
(forts. från 8 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU9) snabbprotokoll 213 2000-04-27
Svar på interpellationerna 1999/2000:307, 316, 317, 319 och 338 om situationen i Kongosta- snabbprotokoll 55, 71, 63 2000-04-25
Museer och utställningar snabbprotokoll 24 2000-04-06
Justering av protokoll snabbprotokoll 6, 12, 10, 8 2000-04-05
Mänskliga rättigheter m.m. - länder, om- råden och enskilda folk snabbprotokoll 83 2000-03-24
Svar på interpellation 1999/2000:243 om situationen i Kongostaterna, Sierra Leone och snabbprotokoll 13, 17 2000-03-14
Svar på interpellation 1999/2000:183 om etnisk och kulturell mångfald snabbprotokoll 167, 169, 171 2000-02-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 81, 85, 77, 79, 83 2000-01-19
Svar på interpellation 1999/2000:117 om Turkiets medlemskap i EU och Cypernfrågan snabbprotokoll 97, 100 2000-01-18
Information från regeringen om WTO- mötet i Seattle snabbprotokoll 163, 165 1999-12-09
Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen snabbprotokoll 96, 94, 90 1999-12-06
Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan snabbprotokoll 19, 17 1999-12-06
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd snabbprotokoll 43, 54, 41, 56, 21 1999-12-06
Information från regeringen om Sydafrika- resan snabbprotokoll 167, 165 1999-12-02
Information från regeringen om aktuella EU-frågor - nästa regeringskonferens och utvidg- snabbprotokoll 26, 28 1999-11-23
Svar på interpellation 1999/2000:46 om Västsahara snabbprotokoll 3, 6 1999-11-23
Nordiskt samarbete 1998 snabbprotokoll 16 1999-11-03
Om kryptografi snabbprotokoll 51, 34, 53 1999-11-03
Svar på interpellation 1999/2000:38 om mänskliga rättigheter i Vitryssland snabbprotokoll 6, 3 1999-10-29
Information från regeringen om EU- toppmötet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 snabbprotokoll 79, 77 1999-10-21
Svar på interpellation 1999/2000:4 om det svenska biståndet snabbprotokoll 9, 12 1999-10-12
Information från regeringen om resultatet av EU-toppmötet i Köln m.m. snabbprotokoll 115, 113 1999-06-15
Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo snabbprotokoll 145, 143, 147 1999-06-14
Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 snabbprotokoll 51, 68, 79, 81, 55, 53, 66 1999-06-02
En svensk Asienstrategi för 2000-talet snabbprotokoll 30 1999-06-01
Utrikeshandel och internationella investe- ringar snabbprotokoll 138 1999-06-01
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor snabbprotokoll 111, 22, 9, 20, 97, 109 1999-06-01
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. snabbprotokoll 176 1999-05-05
Verksamheten inom Europarådet under 1998 snabbprotokoll 6 1999-05-05
Svar på interpellationerna 1998/99:229 och 247 om den högre utbildningen i västra Sveri- snabbprotokoll 26, 43, 35 1999-05-04
Svar på interpellation 1998/99:238 om ar- betsmarknaden i Dalsland snabbprotokoll 19, 22 1999-04-22
Information från regeringen om situationen i Kosovo snabbprotokoll 15, 13 1999-04-13
(forts. från 4 §) Mänskliga rättigheter, m.m. (forts. UU3) snabbprotokoll 118, 130, 116, 128 1999-03-11
Information från regeringen om FN:s barn- rättskommittés andra utfrågning av Sverige snabbprotokoll 77, 75 1999-03-11
Svar på interpellation 1998/99:138 om tu- rism i hela landet snabbprotokoll 21, 17, 19 1999-02-16
Vallagsfrågor snabbprotokoll 102, 104, 86 1999-02-10
Svar på interpellation 1998/99:73 om elö- verkänslighet snabbprotokoll 160, 162, 158 1999-01-28
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 306, 265, 258, 267, 269, 308, 256 1999-01-21
Svar på interpellation 1998/99:72 om mas- ter för mobiltelefoni snabbprotokoll 92, 96, 99 1999-01-19
(forts. från 6 §) Internationellt bistånd (forts. UU2) snabbprotokoll 134, 114, 136, 116 1998-12-10
Internationellt bistånd snabbprotokoll 11, 39, 8, 9, 41, 13 1998-12-10
Riksbankens ställning (vilande grundlags- förslag och följdlagstiftning) (prop. 1997/98:40) snabbprotokoll 31, 33, 27, 35, 29 1998-11-25
Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnspräng- snabbprotokoll 153, 155 1998-11-25
Konstnärernas villkor snabbprotokoll 218, 224, 207, 205, 202, 216 1998-06-04
Reformerat tandvårdsstöd snabbprotokoll 75, 77, 73 1998-06-04
Demokrati och mänskliga rättigheter i Sve- riges utvecklingssamarbete och mänskliga rättig- snabbprotokoll 144 1998-06-03
En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet snabbprotokoll 158, 156 1998-05-25
Nordiskt samarbete 1997 snabbprotokoll 168 1998-05-25
Filmfrågor snabbprotokoll 212, 216, 218 1998-05-13
Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design snabbprotokoll 194, 185, 196 1998-05-13
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 103, 49 1998-05-13
Information från regeringen om könsför- delningen i statliga myndighetsstyrelser - centralt snabbprotokoll 117 1998-05-07
Kulturarvsfrågor snabbprotokoll 161, 158 1998-04-22
Svar på interpellation 1997/98:188 om elö- verkänslighet snabbprotokoll 8, 4 1998-03-24
Svar på interpellation 1997/98:211 om Ko- sovo snabbprotokoll 20, 26 1998-03-24
Museifrågor, m.m. snabbprotokoll 36, 38 1998-03-19
Information från regeringen om Sveriges ordförandeskap i det nordiska regeringssamarbe- snabbprotokoll 116, 114 1998-02-19
Musikfrågor, m.m. snabbprotokoll 154 1998-02-18
Språkfrågor snabbprotokoll 159 1998-02-18
Svar på interpellation 1997/98:139 om kul- tur och regional balans snabbprotokoll 66, 71, 61 1998-02-03
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 286 1998-01-21
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 30, 77, 57, 2, 45, 59, 28 1997-12-09
Information från regeringen om kulturåret 1998 snabbprotokoll 134 1997-12-04
Frågestund snabbprotokoll 90, 99, 92, 74, 53, 92, 142, 95, 88, 65, 55, 63, 140, 90, 86, 54, 58, 62, 58, 77, 72, 67, 70, 85, 90, 79, 111, 43, 107, 99, 74, 68, 65, 151, 81, 59, 62, 57, 44, 55, 60, 111, 72, 62, 79, 5, 64, 92, 70, 67, 53, 64, 87, 74, 60, 60, 45, 7, 97, 45, 56, 105, 55, 78, 101, 43, 57, 42, 190, 94, 72, 72, 88, 192, 65, 70, 76, 76, 57, 113, 149, 76 1997-11-27
Svar på interpellation 1996/97:299 om sko- lor i glesbygd snabbprotokoll 18, 15, 20 1997-05-26
Svar på interpellation 1996/97:320 om åt- gärder mot rasism och främlingsfientlighet snabbprotokoll 6, 15 1997-05-21
Svar på interpellationerna 1996/97:242 och 256 om arbetsmarknadspolitiska insatser inom snabbprotokoll 12, 9, 16 1997-04-10
Digitala TV-sändningar m.m. snabbprotokoll 47, 55, 49, 57 1997-04-09
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 188, 190 1997-03-19
Kasinospel enligt internationella regler snabbprotokoll 193 1997-03-13
Tandvårdsfrågor snabbprotokoll 113 1997-03-13
Svar på interpellation 1996/97:187 om Ko- sova och Kosova-albaner snabbprotokoll 32, 36 1997-03-11
Museifrågor snabbprotokoll 114 1997-02-26
Idrottsfrågor snabbprotokoll 130, 132, 134, 136, 128 1997-02-12
Svar på interpellation 1996/97:70 om flyk- tingpolitiken snabbprotokoll 19, 15 1997-01-29
Svar på interpellationerna 1996/97:88 och 109 om EU:s tullunion med Turkiet snabbprotokoll 17, 22, 12 1997-01-28
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 121, 119, 117 1997-01-22
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 171, 40, 184, 74, 162, 83, 194, 192, 76, 98, 3, 6, 79, 85, 38, 96, 8, 173 1996-12-19
Svar på interpellation 1996/97:66 om tand- material m.m. snabbprotokoll 26, 30 1996-12-03
Svar på interpellation 1996/97:12 om inter- nationell konferens om Colombia snabbprotokoll 8, 4 1996-11-26
Vissa spel- och lotterifrågor snabbprotokoll 155, 147, 151, 153, 149 1996-11-20
Svar på interpellation 1996/97:42 om den elintensiva industrin snabbprotokoll 44, 55 1996-11-19
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 269 1996-07-12
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 195, 197 1996-06-11
En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 snabbprotokoll 26 1996-06-10
Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete snabbprotokoll 153 1996-05-29
Statlig garanti för anordnande av olympis- ka sommarspel i Sverige år 2004 snabbprotokoll 181, 185, 187, 183 1996-05-29
Svar på interpellation 1995/96:199 om för- slag om höjning av produktionsskatt på elektrisk snabbprotokoll 75, 68 1996-05-24
Nordiskt samarbete snabbprotokoll 172, 170, 82, 162, 87, 89, 168 1996-05-22
Sammanslagning av Svenska Penninglotte- riet AB och AB Tipstjänst, m.m. snabbprotokoll 108, 110, 112 1996-05-22
Svar på interpellation 1995/96:166 om anti- personella minor snabbprotokoll 11, 4 1996-04-26
Information från regeringen om förhand- lingsläget beträffande Sveriges deltagande i snabbprotokoll 20 1996-03-29
Svar på interpellation 1995/96:52 om Turki- et snabbprotokoll 23, 19 1996-02-15
Svar på interpellation 1995/96:43 om gym- nasieskolans yrkesförberedande program snabbprotokoll 26, 30 1996-02-08
UD-makars villkor snabbprotokoll 22 1996-01-31
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 134, 132, 106, 136 1995-12-14
Svar på interpellation 1995/96:5 om arbetslösheten bland invandrare och flyktingar snabbprotokoll 8, 13, 5 1995-11-10
Svar på interpellation 1995/96:8 om Stockholm som kulturhuvudstad 1998 snabbprotokoll 19, 22 1995-11-10
Mänskliga rättigheter, m.m. snabbprotokoll 112, 114, 4, 116 1995-06-02
Den avgiftsfinansierade radio- och TV- verksamheten snabbprotokoll 58, 73, 56, 38, 40, 75, 30 1995-05-19
Investeringar i arrendejordbruket m.m. snabbprotokoll 215 1995-05-18
Svar på fråga 1994/95:501 om ett nytt Sjöhistoriskt museum snabbprotokoll 52, 54 1995-05-16
Svar på interpellationerna 1994/95:89 och 104 om Turkiet och de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 14, 7 1995-04-28
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 160, 138, 158, 140, 154, 142, 156 1995-04-26
Teater, dans och musik snabbprotokoll 146, 137, 139, 130, 123 1995-04-20
Situationen i f.d. Jugoslavien samt Albani- en snabbprotokoll 14, 12 1995-04-19
Svar på fråga 1994/95:383 om lån till invand- rare snabbprotokoll 69, 67, 71, 65 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:394 om Sameredaktionen i Kiruna snabbprotokoll 82, 84 1995-03-28
Idrott snabbprotokoll 32, 49, 51 1995-03-22
Svar på interpellation 1994/95:68 om Sverige och Schengenavtalet snabbprotokoll 12, 15 1995-03-16
Anslag till jämställdhet m.m. snabbprotokoll 135, 137, 141, 139, 143 1995-03-08
Folkbildning snabbprotokoll 188 1995-03-08
Svar på frågorna 1994/95:262 och 269 om asylsökande judar från f.d. Sovjetunionen snabbprotokoll 95, 86, 89, 92 1995-02-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 159, 146, 157, 137, 144 1995-02-09
Svar på fråga 1994/95:244 om skyddet för ortnamnen snabbprotokoll 38, 36, 40 1995-01-17
Lageravgifter på socker och ris snabbprotokoll 160 1994-12-16
Svensk hemslöjd snabbprotokoll 90 1994-12-07
Svar på fråga 1994/95:193 om de baltiska staterna och EU snabbprotokoll 85, 87 1994-12-06
Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 181, 183, 179 1994-06-09
Ändringar i arbetsmiljölagen snabbprotokoll 163, 159, 165, 161, 157 1994-05-26
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 33, 37, 35 1994-05-04
Svar på fråga 1993/94:439 om skattefriheten för sjukvårdstjänster snabbprotokoll 93, 95, 99, 97 1994-04-12
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 35, 31, 41, 39, 33, 43, 37 1994-03-23
Svar på interpellation 1993/94:89 om Sydafrika snabbprotokoll 6, 12, 17 1994-03-03
Svar på interpellation 1993/94:51 om uppehållstillståndet för våldtäktsoffer från forna snabbprotokoll 3, 14 1994-01-13
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. snabbprotokoll 165, 161, 159, 163, 157 1993-12-15
Svar på fråga 1993/94:178 om vårdhögskolorna i Vänersborg och Uddevalla snabbprotokoll 245, 241, 243 1993-11-30
Information från regeringen om polisfrågor snabbprotokoll 98, 100 1993-11-11
Arbetsmiljö snabbprotokoll 32, 38, 34, 40, 36 1993-10-27
Vissa arrendefrågor snabbprotokoll 206, 204 1993-10-27
Vissa tandvårdsfrågor snabbprotokoll 151, 148, 153, 146 1993-10-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Marianne Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.