Marie-Louise Hänel Sandström

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1163 (36.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
580 (18.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
253 (7.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1217 (37.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Marie-Louise röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Marie-Louise röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet2022-11-292026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-11-092026-09-21
LedamotUtbildningsutskottet2022-10-272026-09-21
LedamotKulturutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2020-11-012024-10-31
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-02-052022-10-04
SuppleantKulturutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantSocialutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantCivilutskottet2018-10-022019-06-17
LedamotUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Statsministerns frågestund 2022/23:125 69, 63, 63 2023-06-15
(forts. från § 4) Forskning (forts. UbU11) 2022/23:120 92, 94, 96, 98, 103, 105 2023-06-08
(forts. från prot. 42) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2022/23:44 78, 80, 86, 88, 90, 92, 94, 78, 80, 86, 88, 90, 92, 94 2022-12-21
Studiestöd 2022/23:43 264, 160, 172, 174, 176, 69, 71, 71, 73, 76, 160, 76, 78, 78, 85, 87, 102, 107, 109, 172, 174, 66, 176, 172, 174, 176, 41, 66, 28, 30, 32, 34, 36, 7, 38, 9, 40, 11, 51, 53, 69, 71, 76, 78, 7, 9, 11, 85, 87, 52, 52, 71, 71, 73, 73, 76, 76, 78, 78, 256, 258, 260, 262, 264, 41, 100, 102, 104, 106, 108, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 256, 258, 51, 260, 52, 53, 262 2022-12-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 138, 140, 142, 138, 140, 142, 174, 176, 174, 176 2022-10-20
Högskolan 2021/22:132 28, 133, 200, 202, 204, 221, 223, 1, 133, 28, 28, 200, 202, 204, 221, 223 2022-06-16
In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet 2021/22:132 18, 18, 18 2022-06-16
Forskning 2021/22:108 6, 23, 22, 24, 26, 6 2022-05-05
Svar på interpellationerna 2021/22:365 och 366 om desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst 2021/22:85 22, 25, 28, 22, 25, 28 2022-03-22
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet 2021/22:39 23, 25, 27, 23, 25, 27 2021-12-02
Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor 2021/22:29 15, 17, 19, 28, 30, 15, 17, 19, 28, 30, 15, 17, 19, 28, 30 2021-11-17
Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 2021/22:27 6, 6, 6, 6, 6 2021-11-10
Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet 2020/21:142 95, 97, 99, 95, 97, 99 2021-06-16
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 2020/21:126 1, 9, 11, 1, 9, 11 2021-05-25
Vissa insatser för ökad lärarkompetens 2020/21:126 13, 13 2021-05-25
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 77, 90, 93, 77, 90, 93 2021-04-21
(forts. från § 5) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 49, 49 2020-12-15
(forts. från § 8) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 106, 108, 106, 108 2020-12-15
Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor 2020/21:46 120, 123, 125, 120, 123, 125 2020-12-03
Frågestund 2019/20:78 108, 110, 58, 60, 111, 75, 71, 108, 84, 84, 93, 87, 89, 93, 81, 101, 83, 71, 84, 89, 104, 83, 70, 75, 81, 57, 121, 70, 69, 84, 86, 82, 19, 111, 21, 121, 82, 86, 101, 75, 94, 110, 58, 60, 93, 19, 21, 69, 57, 104, 87, 75, 94, 107 2020-02-20
Utbildning och universitetsforskning 2019/20:52 70, 70 2019-12-16
Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff 2019/20:36 2, 2 2019-11-21
Svar på interpellation 2018/19:179 om rymdstrategin 2018/19:110 123, 126, 128, 123, 126, 128 2019-06-25
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2018/19:104 181, 181 2019-06-13
Lärosätenas lokalförsörjning 2018/19:56 107 2019-02-27
Svar på interpellation 2018/19:47 om åtgärder mot frånvaro 2018/19:54 43, 46 2019-02-15
Svar på interpellation 2018/19:48 om mobiltelefonförbud i klassrum 2018/19:54 52, 55 2019-02-15
En strategi för svensk rymdverksamhet 2018/19:19 62 2018-11-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Marie-Louise Hänel Sandström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.