Marina Pettersson

Bio

Britt Ingrid Marina Pettersson, född 16 september 1955 i Karlstad, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1997–2010.Hon är till yrket legitimerad sjuksköterska och började som ersättare i Sveriges riksdag 1997. I sjukvården har hon bland annat arbetat som ambulansvårdare och narkossköterska. Hon har även under en period arbetat som vårdlärare för VO12. Hon bor i Filipstad. Hon har varit ledamot av Värmlands läns landstings styrelse och landstingsfullmäktige 1990–1998.
Hon fick 2006 plats i socialutskottet där hennes ansvarsområden blev folkhälsa HIV/AIDS och smittskydd. Hon var ersättare i näringslivsutskottet 2002-10-08 – 2006-10-02.Övriga uppdrag i hemlänet Värmland var Länsförsäkringskassan i Värmland [när?], SAP Värmland[när?], Internationella kommittén i kvinnodistriktet (2006), ersättare i kommunfullmäktige Filipstad (2006). De nya utskottsplatserna 2006 är: Ersättare i EU nämnden och ordinarie ledamot i socialutskottet.
Hon har haft[när?] plats nr 44 för Värmland. De uppdrag hon har 2014 är ordförande för värmlandskooperativ och 2.a vice ordförande för patientnämnden i Liv och fullmäktigeledamot i liv (Värmlands läns landsting).
Artikeln innehåller material från wikipedia Marina Pettersson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2348 (51.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1063 (23.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
43 (0.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1089 (24%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Marina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Marina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantEU-nämnden2006-10-242010-10-04
LedamotSocialutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
LedamotSocialutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotLagutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSocialutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1997-10-101998-10-04
Riksdagsledamot1997-10-011998-10-05
SuppleantNäringsutskottet1997-02-171997-09-30
ErsättareBo Finnkvist1997-02-171997-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Patientrörlighetsdirektivet snabbprotokoll 70, 72 2010-04-29
En strategi för ungdomspolitiken protokoll 101, 99, 97 2010-02-10
Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen protokoll 1 2010-01-27
(forts.) Svar på interpellation 2009/10:147 om tillgången till äggfritt vaccin protokoll 68, 71 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:147 om tillgången till äggfritt vaccin protokoll 64 2009-12-15
Barnfattigdomen protokoll 66, 64 2009-10-22
Försörjningsstödet protokoll 106, 108 2009-06-11
Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m. protokoll 61, 52, 63 2009-05-18
Grönbok: Den europeiska arbetskraften inom vården protokoll 100 2009-03-19
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 46, 54 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 39 2009-02-17
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 109 2008-12-15
Äldrepolitik m.m. protokoll 253, 290, 288, 286, 251, 292, 294 2008-10-17
Svar på interpellation 2007/08:684 om ambulansförarnas behov av kompetenslyft protokoll 52, 55, 58 2008-06-19
Svar på interpellationerna 2007/08:668, 724 och 727 om barnfamiljers ekonomi protokoll 48, 40, 44 2008-06-19
Barnpolitiken och dess inriktning protokoll 122, 124, 118 2008-06-05
Generaldirektören för Hsan protokoll 81, 79 2008-05-22
Information från regeringen om regeringens förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU år 2009 protokoll 129, 127 2008-01-24
Kommunernas kostnader för socialbidrag protokoll 97, 99 2007-12-13
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. protokoll 55 2007-12-03
Svar på interpellationerna 2007/08:122, 125, 132 och 152 om förslag om nedläggning av Barnombudsmannen protokoll 8, 4, 12 2007-11-23
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m. protokoll 10, 26, 24 2007-04-25
Barnfattigdomen i Sverige protokoll 29, 31 2007-03-15
Socialtjänstfrågor protokoll 169, 90, 92, 83, 175, 177 2007-02-28
Några smittskyddsfrågor protokoll 82, 80, 73, 75 2006-05-10
(forts. från 13 §) Folkhälsa (forts. SoU18) protokoll 162, 168, 172, 174, 164, 160, 166, 170, 158 2006-03-29
Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar protokoll 2 2006-03-16
Transplantationer räddar liv protokoll 177 2004-12-09
Ny smittskyddslag m.m. protokoll 96, 98, 94 2004-03-31
Socialtjänstpolitik protokoll 86 2004-03-10
Mål för folkhälsan och vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 37, 35, 27, 31, 23, 39, 33, 25, 29 2003-04-11
Åldersgränser för äktenskap, m.m. snabbprotokoll 121, 130, 119, 128 2002-02-06
Faderskap, vårdnad och umgänge, m.m. snabbprotokoll 138, 134, 136 2002-01-30
Förmyndare, gode män och förvaltare snabbprotokoll 109, 111 2002-01-30
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 14) snabbprotokoll 43 2001-10-19
Vissa frågor rörande föräldrabalken snabbprotokoll 112, 114, 143, 116 2001-03-28
Några frågor om arv och testamente snabbprotokoll 52 2001-03-07
Äktenskap, partnerskap och samboende snabbprotokoll 47, 43, 45, 49 2001-03-07
Ändring i partnerskapslagens anknyt- ningskrav m.m. snabbprotokoll 16, 10, 8, 18 2000-05-24
Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom För- snabbprotokoll 181 2000-03-30
Homosexuella och barn snabbprotokoll 45, 34, 25, 62, 64, 32 2000-02-02
Familjerättsliga frågor, m.m. snabbprotokoll 94, 92, 98, 101, 103, 96 1999-04-28
Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till snabbprotokoll 206, 200, 202, 211, 209, 204 1998-05-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Marina Pettersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.