Marita Ulvskog

Bio

Marita Elisabet Ulvskog, född Ström 4 september 1951 i Luleå, är en svensk politiker (socialdemokrat) och före detta journalist och chefredaktör. Hon var tidigare civilminister (1994–1996) och kulturminister (1996–2004) i socialdemokratiska regeringar, partisekreterare för socialdemokraterna 2004–2009 samt ordinarie riksdagsledamot 1998–2009, invald för Dalarnas läns valkrets. 2009–2019 var hon Europaparlamentariker.
Artikeln innehåller material från wikipedia Marita Ulvskog, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1232 (42.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
643 (22%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
39 (1.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1006 (34.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Marita röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Marita röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotEuropaparlamentet2009-07-142019-07-02
Riksdagsledamot2006-10-022009-07-13
SuppleantUtrikesnämnden2004-11-252006-10-10
Riksdagsledamot2004-09-152006-10-02
RiksdagsledamotKurt Kvarnström 2001-10-25 - 2002-09-30, Hans Unander 2002-09-30 - 2004-09-142002-09-302004-09-14
RiksdagsledamotBarbro Hietala Nordlund 1998-10-05 - 2001-10-25, Kurt Kvarnström 2001-10-25 - 2002-09-302001-10-252002-09-30
RiksdagsledamotBarbro Hietala Nordlund 1998-10-05 - 2001-10-251998-10-052001-10-25

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 2, 9, 16 2009-03-12
Effekten av de nya a-kassereglerna protokoll 65, 63 2006-11-23
Kostnaden för socialbidrag protokoll 92, 94 2006-10-26
Svar på interpellation 2003/04:459 om digitala TV-sändningar protokoll 1, 7, 5, 3 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:473 om firande till minne av Astrid Lindgrens hundraårsdag protokoll 10, 12, 8 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:474 om tidskrifterna och mediekoncentrationen protokoll 17, 19, 14 2004-06-01
Begravningsavgiften protokoll 71, 73 2004-04-29
Biblioteksverksamhet för döva protokoll 45, 43 2004-04-29
Filmavtalet protokoll 79, 81 2004-04-29
Forskningsinformation på nätet protokoll 89, 87 2004-04-29
Spritreklam i det digitala marknätet protokoll 39, 41 2004-04-29
Svar på interpellation 2003/04:291 om film på svenskt språk protokoll 20, 24, 26, 22 2004-03-23
Kultur som personalvård protokoll 100, 102 2004-02-05
Regional kulturpolitik protokoll 82, 80 2004-02-05
Sänkningen av bokmomsen protokoll 94, 92 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:170 om utlokalisering av statliga myndigheter protokoll 53, 49, 47, 51 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:129 om underhåll av teaterklenoder protokoll 12, 8, 14, 10 2003-12-05
Kultursponsring protokoll 46, 48 2003-11-27
Svar på interpellation 2003/04:65 om distributionskostnader för samhällsinriktad press protokoll 1, 4, 7 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:80 om kultur för dövblinda protokoll 14, 8, 16, 11 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:59 om kostnader för museum protokoll 1, 7, 3, 5 2003-11-11
Särskilt anordnad debatt om radio och TV i allmänhetens tjänst protokoll 18, 2, 9, 22 2003-10-23
Svar på interpellation 2003/04:2 om Sveriges Radios lokala kanaler protokoll 11, 5, 1, 9 2003-09-30
Svar på interpellation 2002/03:365 om konstnärers pensionsvillkor snabbprotokoll 5, 3, 1, 7 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:391 om hantverkare inom kulturmiljöområdet snabbprotokoll 12, 10, 14, 8 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:322 om Malmös kulturinstitutioner snabbprotokoll 10, 14, 8, 12 2003-05-19
Svar på interpellation 2002/03:250 om pi- ratkopierade programkort för betal-TV snabbprotokoll 4, 7, 1 2003-05-13
Svar på interpellation 2002/03:255 om skillnader i de kommunala musikskoleavgifter- snabbprotokoll 12, 9, 15 2003-05-13
Svar på interpellation 2002/03:213 om stöd till åldersintegrerad verksamhet snabbprotokoll 3, 5, 1 2003-03-28
Svar på interpellation 2002/03:214 om fri entré på de statliga museerna snabbprotokoll 10, 7, 13, 15 2003-03-28
Svar på interpellation 2002/03:196 om Våldsskildringsrådets rapport snabbprotokoll 1, 3 2003-03-11
Svar på interpellation 2002/03:118 om Hemsö fästning snabbprotokoll 1, 3, 5 2003-01-23
Svar på interpellation 2002/03:95 om Pos- tens höjda priser på tidningsdistribution snabbprotokoll 5, 1, 3 2003-01-21
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 82, 14, 110, 30, 118, 16, 94, 28, 86, 90, 122, 108, 42, 92, 21, 37, 23, 35, 34, 40, 114, 102, 104, 84, 29, 80, 25, 38, 106, 96, 32, 32, 44, 88, 19, 120, 27, 98, 74, 78, 36, 116, 112, 76, 100 2002-12-11
Svar på interpellation 2002/03:24 om av- anmälan av TV-licens snabbprotokoll 8, 12, 10 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:48 om public service-företagens ansvar för finskspråkiga pro- snabbprotokoll 14, 22, 20, 17 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:61 om Drottningholmsteatern och Sveriges Teatermuse- snabbprotokoll 25, 23, 29, 27 2002-12-06
Frågestund snabbprotokoll 125, 41, 95, 93, 78, 40, 58, 79, 115, 69, 53, 85, 77, 30, 133, 84, 17, 58, 83, 48, 54, 135, 46, 47, 80, 114, 35, 198, 79, 55, 60, 73, 75, 39, 54, 100, 77, 72, 31, 112, 81, 47, 66, 79, 61, 57, 68, 81, 62, 53, 34, 63, 82, 114, 91, 51, 69, 60, 92, 67, 49, 67, 78, 50, 69, 60, 123, 75, 33, 86, 40, 37, 71, 57, 91, 44, 42, 116, 88, 88, 15, 64, 51, 78, 88, 69, 61, 86, 129, 90, 57, 81, 81, 47, 36, 87, 71, 94, 34, 64, 7, 69, 84, 25, 119, 39, 70, 118, 73, 83, 36, 54, 114, 90, 110, 79, 40, 127, 200, 46, 35, 100, 59, 71, 98, 45, 43, 183, 23, 62, 9, 37, 84, 37, 101, 96, 44, 53, 63, 81, 48, 120, 53, 95, 112, 57, 50, 46, 86, 165, 27, 55, 98, 43, 36, 69, 100, 139, 95, 71, 60, 62, 52, 37, 54, 185, 75, 72, 93, 29, 57, 217, 118, 112, 25, 58, 66, 167, 99, 71, 63, 76, 58, 116, 59, 46, 76, 15, 43, 66, 48, 55, 60, 125, 56, 56, 48, 32, 117, 102, 80, 34, 78, 38, 141, 51, 123, 55, 59, 38, 52, 52, 100, 35, 73, 88, 191, 49, 155, 17, 98, 97, 41, 70, 44, 42, 97, 90, 41, 70, 115, 62, 153, 60, 55, 215, 75, 42, 38, 53, 56 2002-12-05
Information från regeringen om Naturhis- toriska riksmuseets lokaler och verksamhet snabbprotokoll 89, 91, 103, 95, 99, 101, 97, 93, 85, 87, 105 2002-05-30
Svar på interpellation 2001/02:433 om diskriminering på grund av sexuell läggning snabbprotokoll 3, 1, 5 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:439 om of- fentlig utsmyckning snabbprotokoll 9, 11, 7 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:358 om TV 4:s fortsatta verksamhet snabbprotokoll 25, 29, 27 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:369 om digi- tala mottagare snabbprotokoll 42, 44, 40, 38 2002-04-23
Svar på interpellationerna 2001/02:368 om maktkoncentration i medierna och 370 om digital snabbprotokoll 31, 35, 33, 37 2002-04-23
Svar på interpellation 2001/02:321 om stöd för barn som mediekonsumenter snabbprotokoll 12, 10, 16, 14 2002-04-09
Svar på interpellation 2001/02:281 om Te- racom snabbprotokoll 1, 8, 4, 6 2002-03-12
Teracom AB - garanti och omstrukture- ring snabbprotokoll 34, 26, 32, 28, 38, 44, 36, 30 2002-02-20
Svar på interpellation 2001/02:190 om Lunds universitets historiska museum snabbprotokoll 3, 1, 5, 7 2002-01-31
Svar på interpellation 2001/02:159 om kul- tursponsring snabbprotokoll 10, 6, 12, 8 2002-01-18
Svar på interpellation 2001/02:113 om arameiska snabbprotokoll 11, 9, 13 2002-01-15
Svar på interpellation 2001/02:114 om Drottningsholms teater och Sveriges teatersam- snabbprotokoll 15, 21, 17, 19 2002-01-15
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 48, 72, 60, 64, 58, 66, 70, 62, 54, 50, 52, 68, 56 2001-11-30
Justering av protokoll snabbprotokoll 4, 7, 1 2001-11-27
Svar på interpellation 2001/02:59 om det publikrelaterade filmstödet snabbprotokoll 23, 21, 19, 25 2001-11-20
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002- 2005 snabbprotokoll 64, 62, 58, 52, 50, 56, 54, 60, 44, 46, 42, 48, 66 2001-06-12
Svar på interpellation 2000/01:432 om forskning om kirunasvenskarna snabbprotokoll 25, 35, 33, 29 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:333 om be- manningsföretag för kulturskapare snabbprotokoll 1, 3, 7, 5 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:372 om nor- diskt samarbete snabbprotokoll 10, 12, 8 2001-05-02
Svar på interpellation 2000/01:330 om Sve- riges oskyddade kulturarv snabbprotokoll 1, 9, 5 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:369 om Im- migrantinstitutet i Borås snabbprotokoll 19, 17, 14, 11 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:374 om me- dierna och den politiska makten snabbprotokoll 23, 26, 20 2001-04-24
Svar på interpellation 2000/01:272 om pub- lic service-företagens oberoende snabbprotokoll 7, 5, 3, 1 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:251 om fo- nogramstödet snabbprotokoll 11, 13, 17, 15 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:218 om poli- tisk fri radio snabbprotokoll 25, 22, 27, 19 2001-02-15
Svar på interpellation 2000/01:180 om film- granskningsärenden i kammarrätten snabbprotokoll 3, 5, 1 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:187 om inlån från statliga museer snabbprotokoll 6, 12, 9, 14 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:135 om kul- turarbetare snabbprotokoll 7, 3, 1, 5 2001-01-23
Svar på interpellation 2000/01:172 om Sve- riges Television snabbprotokoll 10, 8, 12 2001-01-23
Svar på interpellation 2000/01:97 om verk- samheten vid Lunds universitets historiska muse- snabbprotokoll 4, 7, 1 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:98 om tal- tidningstjänster via Internet snabbprotokoll 9, 11 2000-11-28
Svar på interpellation 1999/2000:401 om hinder för bredbandstjänster snabbprotokoll 12, 14, 8, 10 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:344 om dataspel och porrindustri snabbprotokoll 7, 1, 3, 5 2000-05-09
Svar på interpellation 1999/2000:353 om Lunds universitets historiska museum snabbprotokoll 8, 12 2000-05-09
Aktuell debatt: TV-kanalernas pornogra- fiska utbud snabbprotokoll 19, 9, 16, 2 2000-02-24
Svar på interpellation 1999/2000:121 om nordiskt samarbete snabbprotokoll 41, 33, 36, 39 2000-02-01
(forts. från 7 §) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 218, 212, 220, 224, 228, 204, 216, 214, 226, 208, 210, 222, 206 1999-12-08
Svar på interpellationerna 1999/2000:50 och 80 om digital TV snabbprotokoll 6, 10, 12, 8 1999-11-29
Svar på interpellation 1999/2000:15 om hantverket snabbprotokoll 1, 5, 3 1999-10-14
Svar på interpellation 1998/99:303 om nor- disk sameradio snabbprotokoll 1 1999-05-31
Svar på interpellation 1998/99:224 om regi- onal försöksverksamhet inom kultursektorn snabbprotokoll 3, 1, 7, 5 1999-04-15
Svar på interpellation 1998/99:119 om kul- tur i glesbygd snabbprotokoll 5, 1, 3, 7 1999-02-16
Kultur, medier, trossamfund och fritid och Filmavtalet snabbprotokoll 45, 37, 35, 29, 43, 41, 31, 33, 39 1998-12-08
(forts. från 5 §) Ändringar i radio- och TV- lagen, m.m. (forts. KU6) snabbprotokoll 125, 121, 131, 123, 117, 119, 133, 115, 113 1998-12-03
Litteraturen och läsandet snabbprotokoll 59, 55, 57, 67, 70 1998-05-15
Svar på interpellation 1997/98:250 om Unescos kulturkonferens snabbprotokoll 38, 36, 32, 34 1998-05-05
Svar på interpellation 1997/98:257 om SVT:s public service-uppdrag snabbprotokoll 43, 41, 39, 45 1998-05-05
Svar på interpellation 1997/98:194 om Mo- derna museet och sponsring snabbprotokoll 53, 55, 59, 57 1998-03-27
Svar på interpellation 1997/98:225 om MAI-avtalets konsekvenser för kultur- och medie- snabbprotokoll 44, 50, 47, 52 1998-03-27
Svar på interpellation 1997/98:139 om kul- tur och regional balans snabbprotokoll 60, 65, 70, 72 1998-02-03
Svar på interpellation 1997/98:104 om presstödet snabbprotokoll 148, 151, 141, 144 1998-01-29
Svar på interpellation 1997/98:106 om Sveriges beredskap snabbprotokoll 156, 152, 154 1998-01-29
Information från regeringen om kulturåret 1998 snabbprotokoll 147, 137, 135, 141, 151, 143, 145, 133, 149, 139 1997-12-04
Svar på interpellation 1997/98:39 om det digitala marknätet snabbprotokoll 26, 22, 24, 28 1997-11-04
Svar på interpellation 1997/98:3 om jäm- ställdhetsarbetet inom Svenska kyrkan snabbprotokoll 7, 1, 4 1997-10-02
Svar på interpellation 1996/97:331 om svenska satellit-TV-sändningar snabbprotokoll 132, 130, 126, 128 1997-06-05
Svar på interpellation 1996/97:363 om könsperspektiv inom museivärlden snabbprotokoll 141, 139, 133, 136 1997-06-05
Svar på interpellation 1996/97:308 om in- ternationell konst snabbprotokoll 1, 3, 5 1997-05-26
Svar på interpellation 1996/97:278 om kulturprogram i SVT snabbprotokoll 140, 136, 138 1997-05-20
Svar på interpellation 1996/97:289 om Skeppsholmsbron i Stockholm snabbprotokoll 145, 142, 148, 150 1997-05-20
Svar på interpellation 1996/97:276 om jäm- ställdhetslagstiftningen och Svenska kyrkan snabbprotokoll 37, 24, 35, 30 1997-05-13
Svar på interpellation 1996/97:228 om Språk- och folkminnesinstitutets förläggning snabbprotokoll 28, 34, 36, 31 1997-04-17
Svar på interpellation 1996/97:152 om kul- turpolitiken snabbprotokoll 95, 99, 92, 97 1997-02-27
Svar på interpellation 1996/97:154 om kulturarvet snabbprotokoll 100, 106, 102, 104 1997-02-27
Svar på interpellation 1996/97:135 om mångfald och yttrandefrihet i radion snabbprotokoll 38, 34, 36, 40 1997-02-13
Svar på interpellation 1996/97:114 om ka- bel-TV snabbprotokoll 18, 14, 22 1997-01-30
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 45, 43, 101, 73, 51, 47, 60, 39, 49, 67, 55, 69, 77, 35, 107, 33, 71, 75, 103, 57, 65, 37, 63, 99, 105, 53, 41 1996-12-19
En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 snabbprotokoll 23, 21, 25 1996-06-10
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 8, 6, 10 1996-06-10
Svar på interpellation 1995/96:213 om stöd till blåsarmusik snabbprotokoll 68, 64, 66, 70 1996-05-31
Svar på interpellation 1995/96:188 om fi- nansieringen av kulturhuvudstadsåret snabbprotokoll 13, 17, 19, 15 1996-05-21
Svar på interpellation 1995/96:144 om TV- sändningar via fiberoptik och kabel snabbprotokoll 157, 155, 151, 153 1996-04-18
Svar på interpellation 1995/96:51 om kon- kretisering av egenmakt snabbprotokoll 153, 151, 149, 155 1996-02-22
Information från regeringen om kvinnore- presentation vid statliga styrelser snabbprotokoll 130, 134, 126, 128, 132 1996-02-08
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan snabbprotokoll 34, 41, 70, 68, 37, 57, 44, 46, 66, 32, 59, 39 1995-12-08
Svar på fråga 1995/96:26 om professionell boxning i Sverige snabbprotokoll 122, 118, 120 1995-11-21
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 38, 37, 35, 73, 62, 54, 50, 52 1995-10-19
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 126, 130, 132, 128, 124 1995-10-11
Svar på fråga 1994/95:475 om fristad i kyrka snabbprotokoll 85, 89, 87, 83 1995-05-09
Svar på fråga 1994/95:313 om moms på ridsport snabbprotokoll 118, 116, 120 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:276 om principer vid tillsättning av tjänst som domprost snabbprotokoll 50, 46, 48 1995-02-14
Svar på interpellation 1994/95:42 om föreningslivets lotteri- och spelverksamhet snabbprotokoll 33, 27, 24, 30 1995-01-19
Svar på fråga 1994/95:224 om kyrkors möjlighet att engagera sig i äldrevården snabbprotokoll 141, 135, 137, 139 1994-12-13
Svar på fråga 1994/95:160 om Tipsbingo snabbprotokoll 68, 66, 64, 70, 62 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:186 om lottförsälj- ningsautomater snabbprotokoll 79, 75, 71, 73, 77 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:100 om de ideella organisationernas ekonomiska förutsättningar snabbprotokoll 53, 55, 51, 49 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:75 om konsumentpolitiken i EU-perspektiv snabbprotokoll 132, 136, 140, 134, 138 1994-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Marita Ulvskog

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.