Markus Wiechel

Bio

Gustaf Markus Wiechel, född 15 april 1988 i Vreta klosters församling i Östergötlands län, är en svensk politiker (sverigedemokrat), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2012, invald för Västra Götalands läns norra valkrets (sedan 2022).
Artikeln innehåller material från wikipedia Markus Wiechel, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
933 (29.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
573 (18.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
321 (10.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1347 (42.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Markus röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Markus röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotOSSE-delegationen2023-05-222026-10-11
OrdförandeEuroparådets svenska delegation2022-11-242026-10-31
LedamotEuroparådets svenska delegation2022-11-012022-11-24
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2022-10-262026-10-26
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
SuppleantOSSE-delegationen2022-10-112023-05-22
LedamotUtrikesutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-03-182022-10-31
Riksdagsledamot2021-11-252022-09-26
RiksdagsledamotChristina Nilsson 2021-10-20 - 2021-11-24 Föräldraledighet2021-10-202021-11-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotEuroparådets svenska delegation2018-11-012022-10-31
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
LedamotUtrikesutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantUtrikesnämnden2018-10-022021-12-02
Riksdagsledamot2018-09-242021-10-19
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2016-10-112017-11-14
LedamotUtrikesutskottet2016-09-272018-09-24
SuppleantEU-nämnden2016-06-142017-05-04
SuppleantEuroparådets svenska delegation2016-04-052018-10-31
SuppleantEU-nämnden2015-11-032016-06-13
SuppleantCivilutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-10-072016-09-27
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-06-15
LedamotCivilutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantJustitieutskottet2013-02-222014-09-29
Riksdagsledamot2012-12-032014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Verksamheten i Europeiska unionen under 2022 2022/23:127 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29 2023-06-19
Mänskliga rättigheter 2022/23:103 189, 191, 208, 210, 212, 189, 191, 208, 210, 212, 29, 29 2023-05-04
Internationella relationer m.m. 2022/23:93 130, 143, 130, 143 2023-04-20
Sveriges medlemskap i Nato 2022/23:79 75, 75 2023-03-22
Utrikespolitisk debatt 2022/23:63 77, 79, 28, 81, 30, 83, 122, 85, 124, 87, 85, 122, 89, 124, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 106, 60, 108, 150, 152, 77, 79, 81, 83, 163, 93, 85, 147, 165, 95, 87, 149, 167, 89, 7, 169, 9, 171, 106, 108, 32, 34, 178, 180, 182, 9, 77, 11, 44, 79, 7, 46, 81, 9, 48, 83, 50, 85, 52, 87, 54, 89, 56, 147, 28, 149, 30, 42, 44, 46, 48, 7, 44, 50, 9, 46, 52, 48, 54, 7, 50, 56, 9, 52, 58, 54, 56, 58, 64, 60, 66, 122, 124, 147, 150, 126, 40, 149, 152, 42, 85, 44, 87, 40, 46, 42, 48, 44, 50, 46, 163, 7, 52, 48, 165, 9, 54, 50, 167, 56, 93, 52, 169, 58, 95, 54, 171, 60, 56, 58, 60, 106, 108, 83, 85, 83, 44, 85, 46, 48, 50, 52, 7, 54, 9, 56, 58, 60, 62, 64 2023-02-15
Svar på interpellationerna 2022/23:8 och 16 om situationen i Iran 2022/23:16 86, 97, 86, 97, 86, 97 2022-11-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 2022-10-20
Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 2021/22:130 74, 74 2022-06-14
Nato och arbetet mot kärnvapen 2021/22:128 157, 157 2022-06-10
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2021/22:126 164, 164 2022-06-08
Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m. 2021/22:103 79, 81, 83, 79, 81, 83 2022-04-27
Svar på interpellation 2021/22:423 om folkmord och ofrivillig organskörd i Kina 2021/22:98 102, 104, 106, 102, 104, 106 2022-04-19
Svar på interpellationerna 2021/22:421 och 435 om Taiwans deltagande i internationella samarbeten och organisationer 2021/22:98 91, 95, 99, 91, 95, 99 2022-04-19
Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv 2021/22:91 129, 129 2022-03-31
Svar på interpellation 2021/22:340 om stärkta diplomatiska relationer med Taiwan 2021/22:88 16, 19, 22, 16, 19, 22 2022-03-25
Svar på interpellation 2021/22:342 om flyktingstatus och semesterresor till hemlandet 2021/22:85 15, 17, 19, 15, 17, 19 2022-03-22
Svar på interpellation 2021/22:381 om jämlikhetsperspektivet i pandemihanteringen 2021/22:83 93, 93, 95, 95, 97, 97 2022-03-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari 2021/22:76 6, 8, 6, 8 2022-03-01
Internationell samverkan 2021/22:38 42, 44, 16, 42, 44, 16 2021-12-01
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan 2020/21:158 39, 41, 43, 45, 47, 85, 87, 3, 14, 16, 39, 41, 43, 45, 47, 85, 87, 3, 14, 16 2021-09-13
Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern 2020/21:147 17, 17, 28, 30, 28, 30, 49, 49, 56, 58, 56, 58, 75, 77, 75, 77 2021-06-23
Svar på interpellation 2020/21:796 om Universitets- och högskolerådets validering av utländska gymnasiebetyg 2020/21:139 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-06-11
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland 2020/21:129 62, 64, 4, 15, 17, 40, 62, 64, 4, 15, 17, 40 2021-05-28
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 maj 2020/21:128 12, 14, 12, 14 2021-05-27
Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet 2020/21:124 122, 128, 130, 122, 128, 130 2021-05-20
Svar på interpellation 2020/21:682 om Sveriges erkännande av folkmordet 1915 2020/21:122 91, 93, 95, 91, 93, 95 2021-05-18
Svar på interpellationerna 2020/21:477 och 491 om munskydd mot smittspridning 2020/21:122 2, 6, 9, 2, 6, 9 2021-05-18
Afrika 2020/21:116 173, 173 2021-04-30
Svar på interpellation 2020/21:641 om identitetspolitisk diskriminering 2020/21:114 100, 102, 104, 100, 102, 104 2021-04-27
Mellanöstern 2020/21:112 149, 157, 159, 176, 178, 149, 157, 159, 176, 178 2021-04-22
Svar på interpellation 2020/21:605 om ett polariserande debattklimat 2020/21:109 72, 74, 76, 72, 74, 76 2021-04-16
Strategi för den arktiska regionen 2020/21:87 152, 152 2021-03-03
Svar på interpellationerna 2020/21:429 och 465 om Josep Borrells resa till Moskva 2020/21:82 51, 56, 61, 51, 56, 61 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:352 om bedövning av djur vid slakt 2020/21:76 116, 118, 120, 116, 118, 120 2021-02-04
Svar på interpellation 2020/21:286 om förtroendet för statsråden 2020/21:69 79, 82, 85, 79, 82, 85 2021-01-22
Yttrandefrihet 2020/21:67 129, 141, 143, 129, 141, 143 2021-01-20
Svar på interpellation 2020/21:251 om expertmyndigheternas roll gentemot regeringen 2020/21:64 110, 112, 114, 110, 112, 114 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:259 om regeringens hantering av covid-19 2020/21:64 117, 119, 121, 117, 119, 121 2021-01-14
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2020/21:50 13, 19, 21, 33, 35, 13, 19, 21, 33, 35 2020-12-09
Svar på interpellation 2019/20:415 om Sverige under covid-19 2019/20:143 28, 30, 32, 28, 30, 32 2020-06-23
Granskning av utländska direktinvesteringar 2019/20:139 29, 29 2020-06-15
Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 2019/20:137 36, 36 2020-06-11
(forts. från § 10) Europarådet (forts. UU8) 2019/20:121 89, 89, 89 2020-05-14
Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården 2019/20:121 94, 94, 94 2020-05-14
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2019/20:121 10, 10, 10 2020-05-14
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan 2019/20:35 46, 59, 61, 95, 97, 46, 59, 61, 95, 97 2019-11-20
Frågestund 2019/20:17 30, 106, 114, 103, 108, 116, 77, 79, 89, 75, 82, 71, 84, 73, 75, 67, 69, 34, 36, 103, 43, 89, 49, 13, 15, 75, 108, 44, 110, 46, 46, 48, 28, 98, 30, 24, 26, 65, 111, 67, 113, 54, 56, 37, 39, 71, 73, 49, 108, 108, 29, 13, 32, 31, 15, 34, 68, 98, 70, 75, 75, 34, 108, 36, 110, 43, 34, 36, 33, 35, 69, 71, 79, 81, 28 2019-10-10
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 2018/19:108 14, 14, 38, 40, 38, 40 2019-06-19
(forts. från § 16) Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (forts. UU10) 2018/19:93 150, 152, 154 2019-05-15
Europarådet 2018/19:88 274, 7, 149, 152, 154, 149, 152, 154, 127, 129, 131, 137, 139, 33, 35, 37 2019-05-08
Svar på interpellation 2018/19:98 om turkiska angrepp mot Manbij och närliggande områden 2018/19:62 22, 24, 26 2019-03-08
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 118 2018-06-04
Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer 2017/18:123 134 2018-05-31
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 2017/18:122 47 2018-05-30
Mellanöstern och Nordafrika 2017/18:105 2, 12, 14 2018-04-26
Svar på interpellationerna 2017/18:305 och 307 om stödet till diktaturens Iran 2017/18:58 58, 61, 64 2018-01-19
Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs 2017/18:11 30 2017-09-27
Svar på interpellation 2016/17:537 om stöd till Somaliland 2016/17:133 36, 38, 40 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:546 om Sveriges reaktion på Turkiets brott mot mänskliga rättigheter 2016/17:127 2, 4, 6 2017-06-16
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik 2016/17:112 60, 62, 64 2017-05-17
(forts. från § 4) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2016/17:42 140, 142 2016-12-08
Internationellt bistånd 2016/17:42 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 35, 87, 105, 107, 118, 120, 123, 125 2016-12-08
Migration 2016/17:41 104, 106, 110, 112, 123, 125, 141, 143, 2, 4, 6, 9, 11, 32, 34, 116, 118, 120, 122, 124, 127, 129, 132, 134, 141, 143, 89, 91, 97, 99, 101 2016-12-07
Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring 2015/16:87 2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 20, 22, 33, 35 2016-04-06
Svar på interpellationerna 2015/16:322 och 334 om svenskt arbete för fred i Syrien 2015/16:66 9, 14, 19 2016-02-11
Utlänningsdatalag 2015/16:62 2 2016-02-03
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 2015/16:59 35, 37, 39 2016-01-27
(forts. från § 3) Migration (forts. SfU4) 2015/16:38 114, 116 2015-12-03
Svar på interpellation 2014/15:734 om den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn 2014/15:122 75, 77, 79 2015-09-03
Svar på interpellationerna 2014/15:635 och 657 om regeringens arbete mot islamistisk extremism 2014/15:119 125, 128, 131 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:566 om en ohållbar bostadssituation 2014/15:112 39, 42, 45 2015-06-09
Svar på interpellation 2014/15:639 om problem kopplade till hitresta tiggare 2014/15:111 16, 18, 20 2015-06-08
Migration, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2014/15:82 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 24, 26, 33, 35, 42, 44 2015-04-08
EU:s gränskodex 2014/15:62 43, 46, 48 2015-02-18
(forts. från § 7) Migration (forts. SfU4) 2014/15:37 148, 150 2014-12-12
Svar på interpellation 2014/15:133 om biståndspengar för asylmottagande 2014/15:29 2, 4, 6 2014-11-28
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 2014/15:27 91, 97, 99 2014-11-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 198, 200, 202, 204, 206, 208, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 145, 147 2014-11-12
Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare snabbprotokoll 136 2014-06-24
Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen snabbprotokoll 131, 129, 124 2014-06-24
En enklare planprocess snabbprotokoll 34 2014-06-23
Ny lag om näringsförbud snabbprotokoll 74 2014-06-16
Bostadsbristen och asylmottagandet snabbprotokoll 113, 115 2014-06-12
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov snabbprotokoll 3 2014-06-04
Fordonsrelaterade skulder snabbprotokoll 141 2014-05-07
Telefonförsäljning på premiepensionsområdet snabbprotokoll 99, 97, 101 2014-04-02
(forts. från 10 §) Planering och byggande (forts CU10) snabbprotokoll 114, 112, 116 2014-03-26
Fastighetsrätt snabbprotokoll 134 2014-03-26
Hushållningen med mark- och vattenområden snabbprotokoll 74 2014-03-19
Regeringens sparpaket och invandringen snabbprotokoll 45, 47 2014-03-13
Familjerätt snabbprotokoll 88 2014-03-05
Stödet till kvinnojourer snabbprotokoll 48, 46 2014-02-06
Hyresrätt m.m. snabbprotokoll 45, 51, 49, 47, 43 2014-02-05
Insolvens- och utsökningsrätt snabbprotokoll 61 2014-01-22
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 7, 5, 3 2013-12-12
Vapenbrott snabbprotokoll 33, 35 2013-11-14
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 117, 33, 124, 113, 95, 119, 35, 97, 111, 109, 126, 121, 115 2013-10-14
Flytt av myndigheter till förorter snabbprotokoll 109, 111 2013-06-13
Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden snabbprotokoll 123 2013-06-12
Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter snabbprotokoll 112 2013-05-22
Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 snabbprotokoll 29, 27, 23, 25, 21 2013-05-15
Konsumenträtt snabbprotokoll 34, 90, 95, 93 2013-05-15
Svar på interpellation 2012/13:376 om situationen i Nordkorea snabbprotokoll 34, 37, 39 2013-05-03
Hälso- och sjukvård till papperslösa snabbprotokoll 39, 41 2013-05-02
Svar på interpellation 2012/13:375 om ritualslaktat kött i Sverige snabbprotokoll 17, 15, 13 2013-04-23
(forts. från 5 §) Hyresrätt m.m. (forts. CU11) snabbprotokoll 79 2013-04-11
Svar på interpellation 2012/13:302 om en human och effektiv flyktingpolitik snabbprotokoll 20, 22, 18 2013-03-22
Planering och byggande snabbprotokoll 200 2013-03-20
Svar på interpellation 2012/13:289 om det femte jobbskatteavdraget snabbprotokoll 39, 41, 36 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:285 om bostadsbidragets anpassning till arbetslivet snabbprotokoll 21, 23 2013-03-08
Regional tillväxt snabbprotokoll 3, 20, 22 2012-12-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Markus Wiechel

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.