Marléne Lund Kopparklint

Bio

Marléne Althea Lund Kopparklint (tidigare Engström), född 24 juli 1973 i Karlstads församling, Värmlands län, är en svensk politiker (moderat) och författare. Sedan riksdagsvalet 2018 är hon riksdagsledamot. Mellan 2012 och 2018 var hon kommunalråd i Karlstad kommun.2012 gav hon ut den självbiografiska boken "Det som inte syns" (ISBN 9789186859589), vilken 2014 följdes upp med "Maskrosflickan" (ISBN 9789187685255).
Artikeln innehåller material från wikipedia Marléne Lund Kopparklint, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
872 (27.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
418 (13%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
178 (5.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1745 (54.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Marléne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Marléne röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2022-11-092026-09-21
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-272026-09-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042022-10-27
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-01-292022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-022019-06-17
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Naturvård och biologisk mångfald 2022/23:105 87, 89, 64, 66, 68, 70, 72, 87, 89, 64, 66, 68, 70, 72 2023-05-09
Djurskydd 2022/23:79 175, 177, 179, 27, 181, 183, 167, 169, 34, 171, 36, 173, 175, 39, 177, 41, 179, 181, 183, 2, 2, 57, 27, 57, 34, 36, 167, 169, 39, 171, 41, 173 2023-03-22
(forts. från § 5) Kemikaliepolitik (forts. MJU6) 2022/23:72 122, 124, 122, 124 2023-03-09
Kemikaliepolitik 2022/23:72 37, 39, 41, 148, 37, 39, 41 2023-03-09
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 129, 129, 129, 129 2022-10-19
Svar på interpellation 2021/22:496 om åtgärder för att stoppa sexualbrott mot barn 2021/22:139 28, 30, 32, 28, 30, 32 2022-06-29
Svar på interpellationerna 2021/22:493, 525 och 526 om riksdagens tillkännagivanden om vapenfrågor samt vapenförvaring och förenklade regler 2021/22:139 17, 21, 25, 17, 21, 25 2022-06-29
Svar på interpellation 2021/22:546 om skyddsnätet för sexualbrottsutsatta 2021/22:138 69, 71, 73, 69, 71, 73, 69, 71, 73 2022-06-28
En ny växtskyddslag 2021/22:121 35, 35 2022-05-31
Svar på interpellationerna 2021/22:429, 430 och 461 om vargstammen i Sverige 2021/22:105 47, 42, 52, 47, 52, 42 2022-04-29
Väg- och fordonsfrågor 2021/22:67 293, 293 2022-02-16
Svar på interpellation 2021/22:231 om förhöjd fordonsskatt för funktionsnedsatta 2021/22:66 65, 68, 65, 68 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:233 om reseavdraget 2021/22:66 75, 79, 75, 79 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:299 om framtidens infrastruktur 2021/22:66 108, 112, 108, 112 2022-02-15
Brott mot djur - skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem 2021/22:63 54, 58, 60, 54, 58, 60 2022-02-02
Kollektivtrafikfrågor 2021/22:63 46, 46 2022-02-02
Svar på interpellation 2021/22:183 om barn som utsätts för sexualbrott 2021/22:53 16, 19, 22, 16, 19, 22 2022-01-14
Svar på interpellation 2021/22:207 om adekvat sjukvård för barn och vuxna som har utsatts för sexuella övergrepp 2021/22:52 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-01-13
Svar på interpellation 2021/22:228 om mobila rullstolsgarage 2021/22:52 20, 24, 20, 24 2022-01-13
Svar på interpellation 2021/22:203 om konsekvenserna av ett utökat blyförbud 2021/22:50 37, 39, 41, 37, 39, 41 2022-01-11
Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service 2021/22:30 35, 35, 35 2021-11-18
Svar på interpellation 2021/22:17 om kunskapsbaserad vård till sexualbrottsutsatta 2021/22:16 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-10-14
Svar på interpellationerna 2020/21:866, 871, 872 och 873 om veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall 2021/22:14 6, 13, 6, 13 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2021/22:7 och 25 om bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud 2021/22:14 32, 38, 44, 32, 38, 44 2021-10-12
Svar på interpellation 2020/21:890 om vård och stöd för personer som har utsatts för sexualbrott 2021/22:9 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-09-23
Svar på interpellation 2020/21:881 om brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning 2021/22:7 41, 43, 45, 41, 43, 45 2021-09-21
Svar på interpellationerna 2020/21:809, 901 och 905 om vargangrepp 2021/22:7 16, 21, 16, 21 2021-09-21
Svar på interpellationerna 2020/21:880 och 882 om utnyttjande av barn för köp av sexuella handlingar 2021/22:4 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-09-16
Svar på interpellationerna 2020/21:870 och 876 om skyddet av det rullande kulturarvet 2020/21:157 142, 146, 151, 142, 146, 151 2021-09-09
Svar på interpellationerna 2020/21:693 och 694 om Naturvårdsverkets implementering av vapendirektivet 2020/21:134 9, 12, 15, 9, 12, 15 2021-06-04
Svar på interpellation 2020/21:721 om utökat kontaktförbud eller vistelseförbud för dömda pedofiler 2020/21:125 12, 16, 19, 12, 16, 19 2021-05-21
Svar på interpellationerna 2020/21:643, 644 och 667 om antalet vargar på landsbygden 2020/21:121 17, 22, 27, 17, 22, 27 2021-05-07
Svar på interpellationerna 2020/21:618 och 619 om vägunderhållet i Värmland 2020/21:110 100, 100, 104, 104, 108, 108 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:500, 501 och 513 om EU:s blyförbud och definitionen av våtmark 2020/21:101 2, 6, 10, 2, 6, 10 2021-03-26
Granskning av kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet 2020/21:99 67, 67 2021-03-24
Svar på interpellation 2020/21:521 om åtgärder mot sexualbrott mot barn 2020/21:98 36, 38, 34, 36, 34, 38 2021-03-23
Svar på interpellation 2020/21:386 om trygghetsskapande åtgärder för lantbrukare 2020/21:86 97, 100, 103, 97, 100, 103 2021-03-02
Svar på interpellation 2020/21:387 om ökad svensk matproduktion 2020/21:86 107, 110, 107, 110 2021-03-02
Svar på interpellationerna 2020/21:389 och 390 om beslutet om att inrätta en viltmyndighet 2020/21:86 116, 119, 122, 116, 119, 122 2021-03-02
Svar på interpellationerna 2020/21:393 och 398 om åtgärder för bättre djurskydd vid handel med djur 2020/21:86 126, 129, 132, 126, 129, 132 2021-03-02
Svar på interpellationerna 2020/21:135 och 138 om vargstammens storlek 2020/21:69 3, 7, 11, 3, 7, 11 2021-01-22
Svar på interpellationerna 2020/21:137 och 140 om det utökade blyförbudet i EU 2020/21:52 16, 19, 22, 16, 19, 22 2020-12-11
Svar på interpellationerna 2020/21:196 och 197 om femårslicenserna för jägare och sportskyttar 2020/21:52 137, 140, 143, 137, 140, 143 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:70 om en renodling av polisens uppdrag 2020/21:28 16, 19, 22, 16, 19, 22 2020-11-03
Svar på interpellation 2019/20:256 om effektivare vargförvaltning 2019/20:72 59, 62, 59, 62 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:291 om bristen på veterinärer 2019/20:72 86, 89, 86, 89 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:187 om omställning av fordonsflottan 2019/20:67 3, 6, 3, 6 2020-01-31
Svar på interpellation 2019/20:267 om tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin 2019/20:67 51, 54, 57, 51, 54, 57 2020-01-31
Svar på interpellation 2019/20:271 om polisens tekniska utrustning 2019/20:67 61, 64, 61, 64 2020-01-31
Svar på interpellationerna 2019/20:266 och 278 om höjda kursavgifter för ordningsvakter 2019/20:67 41, 45, 41, 45 2020-01-31
Svar på interpellation 2019/20:200 om definitionen av magasin 2019/20:56 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-12-20
Frågestund 2019/20:14 87, 104, 87, 104, 72, 74, 87 2019-10-03
Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn 2019/20:13 1, 1, 1 2019-10-02
Svar på interpellation 2018/19:225 om vaccinationer och bioterrorberedskap 2018/19:102 9, 12, 15, 9, 12, 15 2019-06-11
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 106 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Marléne Lund Kopparklint

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.