Martin Ådahl

Bio

Sven Martin Andreas Ådahl, född 5 december 1969 i Hedvig Eleonora församling i Stockholm, är en svensk politiker (centerpartist), ekonom, debattör och författare. Sedan 26 augusti 2021 är han Centerpartiets ekonomisk-politiska talesman och sedan den 23 september 2021 Centerpartiets andre vice partiordförande.
Artikeln innehåller material från wikipedia Martin Ådahl, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1193 (37.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
392 (12.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
226 (7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1402 (43.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Martin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Martin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotFinansutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-09-172022-09-26
LedamotFinansutskottet2021-09-142022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-162022-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022021-09-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Uppföljning och utvärdering av penningpolitiken 2022 2022/23:129 19 2023-06-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2022/23:128 24, 26, 30, 32, 38, 40, 42, 50, 52 2023-06-20
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2022/23:99 15, 15 2023-04-27
Särskild debatt om hushållens ekonomi 2022/23:85 6, 19, 21, 6, 37, 19, 39, 21, 46, 54, 56, 37, 39, 46, 54, 56 2023-03-31
Extra ändringsbudget för 2023 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:80 5, 5 2023-03-23
Extra ändringsbudget för 2023 - Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter 2022/23:67 14, 16, 28, 30, 42, 14, 16, 28, 30, 42 2023-02-22
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021 2022/23:51 46, 46 2023-01-25
Allmänna bidrag till kommuner 2022/23:44 38, 41, 43, 38, 41, 43 2022-12-21
Avgiften till Europeiska unionen 2022/23:44 49, 49 2022-12-21
Statens budget 2023 - Rambeslutet 2022/23:37 16, 18, 16, 18, 34, 36, 34, 36, 46, 46, 62, 64, 62, 64 2022-12-13
Ändringar i statens budget för 2022 - Försvarsmateriel till Ukraina 2022/23:22 5, 5, 5 2022-11-17
Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter 2021/22:141 8, 16, 18, 8, 16, 18 2022-09-05
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina 2021/22:136 45, 45 2022-06-22
Extra ändringsbudgetar för 2022 - Stöd till jordbruket och fiskerinäringen, kompensation för höga energipriser samt rekapitalisering av SAS AB 2021/22:135 10, 10 2022-06-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26 2022-06-15
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 13, 13 2022-04-27
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2021/22:98 4, 18, 20, 56, 58, 64, 66, 68, 6, 70, 72, 74, 76, 19, 21, 4, 41, 43, 50, 18, 20, 58, 60, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 6, 19, 21, 41, 43, 50, 58, 60 2022-04-19
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 18, 21, 34, 36, 2, 5, 7, 18, 21, 34, 36, 2, 5, 7 2022-04-07
Ändringar i statens budget för 2022 - Stöd till Ukraina med efterfrågad försvarsmateriel 2021/22:87 4, 4, 4, 4 2022-03-24
Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:72 4, 4 2022-02-24
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset 2021/22:63 4, 4 2022-02-02
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 34, 70, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 85, 50, 87, 52, 54, 56, 58, 70, 85, 87 2021-11-24
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2021/22:6 88, 18, 90, 20, 48, 50, 36, 61, 38, 63, 65, 5, 67, 69, 45, 71, 73, 75, 51, 77, 53, 79, 18, 81, 20, 83, 85, 88, 90, 69, 71, 36, 38, 45, 51, 53, 5, 69, 71, 18, 20, 36, 38, 45, 51, 53, 69, 71, 10, 12, 31, 33, 48, 50, 10, 12, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 5, 77, 31, 79, 33, 81, 83, 85 2021-09-20
(forts. från § 7) En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 m.m. (forts. AU11) 2020/21:138 90, 90 2021-06-10
Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft 2020/21:138 100, 100 2021-06-10
Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning 2020/21:75 101, 103, 105, 101, 103, 105 2021-02-03
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen 2020/21:53 188, 194, 196, 188, 194, 196 2020-12-14
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten 2020/21:25 25, 20, 23, 25, 20, 23 2020-10-21
Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering 2019/20:137 136, 136 2020-06-11
Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 2019/20:126 24, 24 2020-05-27
Integration 2019/20:98 57, 57, 82 2020-04-01
Arbetsrätt 2019/20:93 9, 9, 175, 178, 180 2020-03-25
Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete 2019/20:69 51, 53, 55, 57, 59, 51, 53, 55, 57, 59 2020-02-05
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2019/20:53 128, 130, 134, 7, 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 18, 18, 20, 128, 20, 130, 134, 51, 51, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 51 2019-12-17
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2019/20:51 9, 9, 121, 123, 126 2019-12-13
Frågestund 2019/20:21 63, 65, 21, 23, 63, 65, 21, 23 2019-10-17
Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år 2018/19:105 13, 13 2019-06-14
Aktuell debatt om Arbetsförmedlingens organisationsförändring 2018/19:85 5, 29, 31, 33, 35, 37 2019-05-03
Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen 2018/19:68 32, 34, 36, 38, 40 2019-03-27
Arbetsmarknad och arbetsliv 2018/19:34 114, 116, 108, 110, 112 2018-12-20
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 320, 322 2018-10-17
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 54, 56, 15, 17, 19 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Martin Ådahl

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.