Martin Andreasson

Bio

Nils Martin Andreasson, född 1970, är en svensk politiker (liberal). Han är sedan den 18 oktober 2022 statssekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Han var riksdagsledamot 2002–2006 (ordinarie ledamot) och 2012 (statsrådsersättare), invald för Stockholms läns valkrets. Han är kommunpolitiker i Solna kommun sedan 2006. Sedan augusti 2019 är han chef för liberalernas riksdagskansli. Han arbetade tidigare som allmänpolitisk utredare inom Liberalerna. Andreasson har engagerat sig i frågor kring mångfald i samhället, antidiskriminering och likhet inför lagen, inte minst homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, samt även rättstrygghets- och polisfrågor, konsumentpolitik och Stockholmsregionens utveckling och kommunpolitiken i Solna. Han var förbundssekreterare i RFSL 1997–1998, och vice ordförande i RFSL 1998-1999.Han ingick i Folkpartiets (tidigare namn på Liberalerna) partistyrelse 2001–2007. Han har även varit ordförande i Folkpartiets kommunförening i Solna kommun, ordförande i den fristående organisationen Homo-, bi- och transliberaler (HBT-liberaler) 2001–2009, samt ordförande för arbetsutskottet för Liberalernas länsförbund i Stockholms län (2005-2012), och han utsågs 2005 till Liberalernas representant i utredningen om en könsneutral äktenskapslag (trädde i kraft 2009). Han var också den som ledde partiets valanalys efter riksdagsvalet 2006. Han var ordförande i Västerorts polisnämnd 2003–2010 samt ledamot i styrelsen, senare insynsrådet, för Konsumentverket 2005-2014.
Under sin tid som ordinarie ledamot i riksdagen var han ordinarie ledamot i lagutskottet och suppleant i konstitutionsutskottet och arbetsmarknadsutskottet (2006) samt ledamot i riksdagsgruppens förtroenderåd. Åren 2003–2006 var han ordförande i riksdagens tvärpolitiska HBT-grupp. Under mars–juni 2012 var Andreasson statsrådsersättare för Jan Björklund under Gunnar Andréns tjänstledighet, och han var då extra suppleant i skatteutskottet, finansutskottet och EU-nämnden.
Andreasson har sedan valet 2006 varit ledamot i Solna kommunfullmäktige. Han är förste vice ordförande i socialnämnden sedan 2007, ordförande i kommunens råd för funktionshinderfrågor sedan 2015, samt ledamot i kommunens arvodeskommitté och familjerättsnämnd. Han var tidigare ordförande för kommunens jämställdhetskommitté (2007-2010) och likabehandlingskommitté (2011-2014).2010 tilldelades Andreasson Bertil Ohlin-medaljen i guld.Martin Andreasson har utgivit två böcker: Öppenhet och motstånd (1996) och Homo i folkhemmet (red. 2000).
Artikeln innehåller material från wikipedia Martin Andreasson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1440 (44.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1193 (36.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
296 (9.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
331 (10.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Martin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Martin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Extra suppleantEU-nämnden2012-03-202012-06-20
Extra suppleantFinansutskottet2012-03-202012-06-20
Extra suppleantSkatteutskottet2012-03-202012-06-20
StatsrådsersättareJan Björklund2012-03-202012-06-20
LedamotValprövningsnämnden2011-04-062015-02-18
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-02-162006-10-02
LedamotLagutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2012 protokoll 87, 89, 85 2012-06-20
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 protokoll 36, 28, 30, 32, 34 2012-06-19
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 131, 139, 135, 133, 137 2012-04-12
(forts. från 11 §) Assisterad befruktning (forts. SoU26) protokoll 82 2012-03-29
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 8, 12, 10 2012-03-28
Allmänna motioner om punktskatter protokoll 49, 55, 57, 51, 53 2012-03-28
Konsumentpolitikens mål och inriktning och En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen protokoll 91, 110, 89, 108, 105, 84, 103 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:394 om den sverigefinska nationella minoriteten protokoll 194, 197 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:403 om regeringens ungdomspolitik protokoll 138, 140, 136 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:466 om trängselskatten och kommunal demokrati protokoll 181, 183, 179 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:470 om HBT-personers situation och den kommunala sektorn protokoll 190, 186, 188 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:397 om globala standarder för konsumentmakt och tillväxt protokoll 111, 109, 107 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:469 om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners hälsosituation protokoll 213, 211, 209 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:392 om Sveriges agerande för att stoppa turkiska övergrepp mot kurder protokoll 86, 88, 90 2006-06-05
(forts. från 12 §) Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet (forts. AU6) protokoll 95, 112, 97, 114 2006-04-20
Diskrimineringsfrågor och vissa frågor om jämställdhet protokoll 26 2006-04-20
Vissa konsumentfrågor protokoll 154 2006-04-05
Förrättare av vigsel och partnerskap protokoll 13 2006-03-16
Svar på interpellation 2005/06:71 om situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner i de nya medlemsländerna i EU protokoll 5, 8 2005-12-09
Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. protokoll 110 2005-12-01
Arbetsmarknad protokoll 128, 130 2005-10-12
Näringsliv protokoll 236, 238, 162 2005-10-12
Svar på interpellation 2004/05:656 om diskriminering inom Försvarsmakten protokoll 9, 13, 11 2005-06-09
Svar på interpellation 2004/05:642 om läroplanens mål om nationella minoriteter protokoll 252, 248, 250 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:645 om Huvudstaleden protokoll 65, 61, 63 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:647 om infrastruktursatsningar för nordöstra Stockholmsregionen protokoll 71, 67, 69 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:655 om transsexuellas situation protokoll 76, 74, 78 2005-06-08
Assisterad befruktning och föräldraskap protokoll 2, 4, 16, 42, 44, 18 2005-06-03
Socialminister Berit Andnors beslut att inte tillsätta en parlamentarisk utredning om socialförsäkringarna (avsnitt 1.10) och Justitieminister Thomas Bodströms agerande i fråga om en utredning om könsneutral lagstiftning (avsnitt 1.11) protokoll 21, 30, 32 2005-06-01
Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. protokoll 78, 49, 64, 66, 47, 80, 30 2005-05-25
Förebyggande av fusk med medlemsbidrag protokoll 88, 86 2005-04-21
Diskriminering protokoll 138, 128, 136 2005-04-06
Förvaltningsberättelsens innehåll protokoll 232 2005-04-06
Äktenskap, partnerskap och samboende protokoll 3, 22, 111, 152, 109, 20, 107, 154, 240 2005-03-23
Namnlagen protokoll 123 2005-03-17
Svar på interpellationerna 2004/05:364, 371 och 375 om trängselskatten protokoll 36, 40 2005-03-01
Svar på interpellation 2004/05:361 om en fällande dom mot Sverige i Europadomstolen protokoll 27, 29, 31 2005-02-18
Distans- och hemförsäljningslag m.m. protokoll 71 2005-02-16
Svar på interpellation 2004/05:360 om konsekvensanalyser av statliga omlokaliseringar protokoll 43, 41, 39 2005-02-15
Svar på interpellation 2004/05:344 om poliser i Stockholms län protokoll 100, 103 2005-02-10
Svar på interpellation 2004/05:346 om insatser till stöd för personer som hotas av hedersrelaterade brott protokoll 128, 131, 125 2005-02-10
Svar på interpellation 2004/05:354 om utredning om könsneutral äktenskapslagstiftning protokoll 118, 111 2005-02-10
Trängselskatten protokoll 65, 67 2005-02-10
Den konstnärliga friheten protokoll 75 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:286 om förskoleundervisning med finskspråkig profil protokoll 60, 62, 58 2005-02-01
Svar på interpellation 2004/05:214 om Danvikslösen protokoll 35, 31, 33 2005-01-25
Diskriminering inom det sociala området på grund av sexuell läggning protokoll 220 2004-11-25
Svar på interpellation 2004/05:132 om utvidgat förvaltningsområde för den sverigefinska minoriteten protokoll 45, 42 2004-11-22
Svar på interpellation 2004/05:50 om assisterad befruktning vid privata kliniker protokoll 23, 25, 27 2004-11-08
Trängselskatt protokoll 44, 42, 68, 66, 40 2004-06-16
(forts.) Ny produktsäkerhetslag (forts. LU29) protokoll 108, 110 2004-05-25
Ny produktsäkerhetslag protokoll 96 2004-05-25
Stärkt konsumentskydd vid småhusbyggande protokoll 87 2004-05-25
Remissdebatt protokoll 7, 11, 9, 27, 40, 25, 42 2004-04-30
(forts. från 7 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. LU22) protokoll 160, 158 2004-04-28
Biltullar protokoll 82 2004-04-22
En ny prisinformationslag m.m. protokoll 67, 65, 54, 72, 70 2004-04-21
Svar på interpellation 2003/04:373 om praxis i flyktingärenden gällande homosexuella i Iran protokoll 85, 76 2004-04-14
Svar på interpellationerna 2003/04:360, 365, 361, 362, 368, 363, 364, 366 och 367 om biltullar i Stockholm protokoll 25, 36, 47 2004-04-13
Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar protokoll 199, 201, 190, 188, 185 2004-03-31
Ny smittskyddslag m.m. protokoll 121 2004-03-31
Obeställd e-postreklam protokoll 67 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:295 om Hyresförmedling till juridiska personer protokoll 39, 43, 41 2004-03-02
Barn och föräldrar m.m. protokoll 146, 150, 148 2004-02-18
Associationsrättsliga frågor, m.m. protokoll 34, 158, 156, 169, 171, 181, 145, 23, 32, 183 2004-02-04
Svar på interpellation 2003/04:50 om socknen som administrativ enhet protokoll 57, 61 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:89 om FN-resolution om HBT-personers mänskliga rättigheter protokoll 19, 21, 17 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:62 om transsexuellas situation protokoll 6, 2, 4 2003-11-17
Svar på interpellation 2003/04:56 om romska kvinnor i Slovakien protokoll 8, 4 2003-11-14
Lag om finansiell rådgivning till konsumenter protokoll 141, 128, 139, 126, 109 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:37 om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen protokoll 58, 55 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:34 om infrastrukturen och tillväxten i Stockholm protokoll 10, 13 2003-11-10
Aktuell debatt: Den konstitutionella bakgrunden till införande av miljöavgifter i Stockholmstrafiken protokoll 1, 10, 17, 3 2003-10-06
Ett utvidgat skydd mot diskriminering snabbprotokoll 36, 38, 34 2003-06-03
Ny sambolag snabbprotokoll 83, 61, 64, 81, 66 2003-06-03
Svar på interpellationerna 2002/03:339, 340, 341 och 342 om trängselavgifter i Stockholms snabbprotokoll 46, 34, 40 2003-05-20
Immaterialrättsliga frågor snabbprotokoll 78, 100, 88, 82, 165, 108, 25, 90, 80, 110 2003-05-14
Svar på interpellation 2002/03:261 om partnerskapslagens anknytningskrav snabbprotokoll 8, 5, 2 2003-05-12
Svar på interpellation 2002/03:290 om smittskyddslagen snabbprotokoll 126, 122, 130 2003-04-29
Utvärdering av miljömålet i konsument- politiken snabbprotokoll 47 2003-04-16
Barn och föräldrar, m.m. snabbprotokoll 202 2003-04-02
Konsumentfrågor snabbprotokoll 173, 166, 150, 26, 181, 179, 24, 3, 171 2003-04-02
Svar på interpellation 2002/03:235 om ratt- fylleri snabbprotokoll 84, 86 2003-03-21
Svar på interpellation 2002/03:188 om partnerskapsförrättning på ambassad snabbprotokoll 3, 6 2003-03-07
Svar på interpellationerna 2002/03:153 om kostnaderna för trängselavgifter och 154 om bil- snabbprotokoll 31, 27 2003-02-13
Franchising och avtalsvillkor mellan när- ingsidkare snabbprotokoll 37 2003-02-05
Svar på interpellation 2002/03:75 om skuldsatta barn snabbprotokoll 92, 89 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:86 om rättssäkra val snabbprotokoll 116, 119, 113 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:87 om rättsväsendets insatser mot hatbrott snabbprotokoll 96, 98, 100 2003-01-21
Arbetsliv snabbprotokoll 205 2002-12-18
Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande grund- lagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 40, 36, 38, 34, 42 2002-11-13
Svar på interpellation 2002/03:15 om kon- kurrens för lägre matpriser snabbprotokoll 9, 11, 7 2002-11-12
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 207 2002-11-08
Svar på interpellation 2002/03:16 om assi- sterad befruktning för kvinnor i samkönade rela- snabbprotokoll 2, 9, 6 2002-11-05
Frågestund snabbprotokoll 71, 76, 74, 18, 69, 76, 20, 74 2002-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Martin Andreasson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.