Martin Kinnunen

Bio

Martin Anders Kinnunen, född 15 maj 1983 i Huddinge, är en sverigefinsk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms läns valkrets sedan 2018 (dessförinnan Göteborgs kommuns valkrets 2014–2018).
Artikeln innehåller material från wikipedia Martin Kinnunen, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
997 (31%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
607 (18.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
338 (10.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1271 (39.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Martin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Martin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2022-11-012026-10-31
LedamotRiksbanksfullmäktige2022-10-112026-10-11
LedamotEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantUtrikesutskottet2020-09-072022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-06
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotEU-nämnden2018-10-022022-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-10-02
SuppleantEU-nämnden2016-06-142017-05-04
SuppleantEU-nämnden2015-11-032016-06-13
LedamotRiksbanksfullmäktige2014-10-232016-12-19
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från § 15) Klimatpolitik (forts. MJU16) 2022/23:116 132, 134, 149, 151, 153, 155, 157, 169, 171 2023-05-31
Skogspolitik 2022/23:111 77 2023-05-24
(forts. från § 11) Övergripande miljöfrågor (forts. MJU13) 2022/23:106 107, 109, 111, 113, 115, 90, 92, 107, 109, 111, 113, 115, 90, 92, 107, 109, 111, 113, 115, 90, 92 2023-05-10
Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport 2022/23:100 4, 4, 28, 28, 30, 30, 44, 44, 46, 46, 48, 48, 50, 50, 52, 52, 54, 54, 56, 56, 71, 71, 73, 73 2023-04-28
(forts. från § 11) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2022/23:43 119, 121, 123, 125, 127, 129, 149, 151, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 149, 151 2022-12-20
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december 2022/23:43 92, 92 2022-12-20
Information från regeringen om regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023 2022/23:38 7, 7 2022-12-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2022/23:14 111 2022-10-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2022/23:14 111, 6, 8, 111, 6, 8 2022-10-26
Återrapportering från mötet i den europeiska politiska gemenskapen den 6 oktober och Europeiska rådets informella möte den 7 oktober 2022/23:6 2, 4, 2, 4, 2, 4 2022-10-12
Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter 2021/22:141 7, 7 2022-09-05
Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 2021/22:136 2, 8, 10, 2, 8, 10 2022-06-22
Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft 2021/22:133 26, 26 2022-06-17
Ordning och reda på avfallet 2021/22:132 48, 48, 48 2022-06-16
Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor 2021/22:129 67, 69, 71 2022-06-13
Vattenvård 2021/22:108 105, 167, 190, 127, 206, 59, 61, 105, 63, 70, 72, 69, 190, 69 2022-05-05
(forts. från § 8) Klimatpolitik (forts. MJU20) 2021/22:91 101, 124, 126, 101, 124, 126 2022-03-31
Frågestund 2021/22:91 83, 32, 34, 89, 32, 34, 92, 89, 92, 86, 83, 25, 27, 92, 34, 42, 36, 44, 36, 86, 38, 99, 83, 101, 76, 78, 25, 27, 76, 78, 99, 101, 89, 92, 83, 25, 27, 34, 36, 25, 89, 27, 89 2022-03-31
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 6, 8, 6, 8 2022-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 mars 2021/22:82 6, 8, 6, 8 2022-03-16
EU-politisk debatt 2021/22:59 3, 3, 14, 16, 14, 16, 3, 47, 39, 49, 41, 51, 53, 14, 55, 16, 57, 59, 51, 61, 53, 63, 55, 65, 57, 67, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 39, 41, 3, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 14, 63, 16, 65, 67, 69, 71, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 2022-01-26
(forts. från § 8) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2021/22:45 94, 97, 99, 94, 97, 99 2021-12-14
Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall 2021/22:12 7, 17, 19, 7, 17, 19 2021-09-29
Särskild debatt om klimatläget efter IPCC:s nya rapport 2020/21:156 4, 4 2021-09-08
Återupptaget sammanträde 2020/21:156 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 14, 16, 39, 41, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 14, 16, 39, 41 2021-09-08
Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation 2019 2020/21:145 110, 118, 120, 110, 118, 120 2021-06-21
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks och livsmedelsprodukter 2020/21:138 10 2021-06-10
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2020/21:138 10 2021-06-10
Reduktionsplikt för flygfotogen 2020/21:124 2, 2 2021-05-20
Övergripande miljöfrågor 2020/21:99 69, 69, 164, 87, 87 2021-03-24
Svar på interpellation 2020/21:507 om en ny mediestödsförordning 2020/21:92 154, 156, 152, 154, 156, 152 2021-03-11
Klimatpolitik 2020/21:88 2, 16, 152, 18, 170, 172, 86, 93, 95, 2, 16, 18 2021-03-04
Allmän miljö- och naturvård 2020/21:54 151, 153, 94, 96, 98, 100, 102, 110, 112, 94, 96, 98, 100, 102, 128, 130, 179, 181, 65, 183, 67, 185, 187, 189, 86, 191, 128, 130, 57, 59, 61, 119, 121, 123, 125, 127, 74, 76, 231, 233, 151, 153, 65, 67, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 140, 142, 119, 121, 123, 125, 127, 69, 71, 73, 86 2020-12-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020/21:54 77, 77 2020-12-15
Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar 2020/21:42 142, 142 2020-11-26
Svar på interpellation 2020/21:55 om elitidrottens villkor under pandemin 2020/21:28 61, 63, 65, 61, 63, 65 2020-11-03
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2020/21:24 6, 8, 6, 8 2020-10-20
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:143 39, 39 2020-06-23
En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik 2019/20:139 108, 108 2020-06-15
Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given 2019/20:137 127, 127 2020-06-11
En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 2019/20:135 35, 35 2020-06-09
Cirkulär ekonomi 2019/20:117 34, 242, 242, 34 2020-05-06
Kemikaliepolitik 2019/20:117 42, 177, 87, 42 2020-05-06
Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid 2019/20:90 11, 11 2020-03-19
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2019/20:80 6, 8, 14, 16, 6, 8, 6, 8, 6, 8 2020-03-03
Riksrevisionens rapport om Klimatklivet 2019/20:24 75, 75 2019-10-23
Statsministerns frågestund 2018/19:94 67, 69, 80 2019-05-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj 2018/19:91 6, 8 2019-05-13
Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport 2018/19:90 53, 55, 57, 81, 83, 5, 28, 30 2019-05-10
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april 2018/19:77 122, 124 2019-04-11
(forts. från § 18) Cirkulär ekonomi (forts. MJU5) 2018/19:56 126 2019-02-27
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 119, 121, 123 2018-10-16
Ny djurskyddslag 2017/18:132 9 2018-06-14
(forts. från § 12) Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (forts. SkU17) 2017/18:118 117, 119 2018-05-24
Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter 2017/18:118 115 2018-05-24
Avfall och kretslopp 2017/18:104 65, 110 2018-04-25
(forts. från § 17) Skogspolitik (forts. MJU17) 2017/18:95 123 2018-04-11
Fiskeripolitik 2017/18:84 18, 209 2018-03-14
Svar på interpellationerna 2017/18:258 och 260 om utsläpp från dieselbilar 2017/18:54 111, 113, 115 2017-12-20
(forts. från § 7) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2017/18:48 91, 93 2017-12-12
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC 2017/18:27 65, 67, 69 2017-11-08
Miljöbedömningar 2017/18:23 21 2017-10-25
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 2016/17:125 153, 155, 157, 164, 166, 174, 176 2017-06-14
Aktuell debatt om klimatförändringar 2016/17:110 4, 12, 20 2017-05-12
Giftfri vardag 2016/17:72 111 2017-02-22
Godkännande av klimatavtalet från Paris 2016/17:13 137 2016-10-12
Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. 2015/16:123 119, 121, 123, 125, 137, 139, 151, 153, 117 2016-06-20
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. 2015/16:121 21 2016-06-16
(forts. från § 12) Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. (forts. MJU7) 2015/16:73 133 2016-03-02
Anläggningsbesked för biodrivmedel 2015/16:37 145, 147, 149 2015-12-02
Aktuell debatt om rasism och hatbrott 2015/16:35 83, 91, 99 2015-11-27
Klimatpolitik m.m. 2014/15:104 2, 4, 6, 8, 10, 22, 24, 57, 59 2015-05-27
Djurskydd 2014/15:94 42, 2, 1 2015-04-29
(forts. från § 10) Avfall och kretslopp (forts. MJU8) 2014/15:70 120 2015-03-11
(forts. från § 19) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2014/15:41 203, 205, 207, 209, 211, 246, 248 2014-12-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Martin Kinnunen

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.