Martin Nilsson

Bio

Martin Nilsson, född 1969, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot för Jönköpings läns valkrets 1992–2006 (även ersättare under några dagar 1991 och en period i början av 1992).Mellan 2007 och 2011 var Nilsson 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, tillika oppositionsråd, i Tyresö kommun. Sedan 2011 är Nilsson kanslichef för Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Nilsson har också varit ordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län 2001–2005.
På gymnasiet gick Nilsson samhällsvetenskaplig linje och därefter läste han vid Linköpings och Stockholms universitet. Han inriktade sig på statsvetenskap, nationalekonomi, juridik och statistik.
Artikeln innehåller material från wikipedia Martin Nilsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2190 (79.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
11 (0.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
2 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
555 (20.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Martin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Martin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
Riksdagsledamot2005-10-012006-10-02
RiksdagsledamotThomas Strand 2005-08-01 - 2005-09-302005-08-012005-09-30
Riksdagsledamot2002-12-152005-07-31
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-02
LedamotOSSE-delegationen2002-10-152006-10-02
SuppleantSocialutskottet2002-10-082006-10-02
RiksdagsledamotThomas Strand 2002-10-01 - 2002-12-142002-10-012002-12-14
Riksdagsledamot2002-09-302002-09-30
LedamotValberedningen2001-03-222002-09-30
SuppleantEU-nämnden2000-10-092002-10-08
LedamotRiksdagsstyrelsen2000-07-012002-10-08
LedamotOSSE-delegationen1998-10-202002-10-14
SuppleantKonstitutionsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantRiksdagens förvaltningskontor1998-10-132000-06-30
SuppleantValberedningen1998-10-052001-03-21
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotOSSE-delegationen1995-01-011998-10-05
SuppleantBesvärsnämnden1994-10-181998-10-05
LedamotESK-delegationen1994-10-181994-12-31
SuppleantSocialutskottet1994-10-111996-04-18
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1992-03-011994-10-03
SuppleantFörsvarsutskottet1992-02-181994-10-02
SuppleantSkatteutskottet1992-01-101994-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1992-01-101992-02-22
ErsättareIngegerd Elm1992-01-101992-02-29
SuppleantSocialutskottet1991-09-301994-10-02
ErsättareAllan Larsson1991-09-301991-10-04
SuppleantSocialutskottet1991-02-271991-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svensk narkotikapolitik protokoll 71, 75, 65, 69, 63, 67, 73, 77, 61 2006-04-26
Nationell alkoholhandlingsplan protokoll 27, 33, 43, 35, 29, 37, 41, 49, 39, 31, 25 2006-02-22
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor protokoll 1 2006-01-19
Alkoholpolitik protokoll 114, 118, 116, 112, 106, 108, 110 2005-04-06
Alkoholfrågor protokoll 30, 36, 73, 34, 77, 32, 75, 28, 69, 71 2005-03-09
Vissa ändringar i alkohollagen protokoll 133, 143, 147, 139, 145, 137, 141, 135, 149 2004-11-10
Rökfria serveringsmiljöer m.m. protokoll 141, 137, 135, 139, 131, 143, 129, 127, 133 2004-05-12
Vissa alkohol- och tobaksfrågor snabbprotokoll 107, 109, 105 2003-04-16
Svar på interpellation 2001/02:309 om åtgärder för sysselsättning snabbprotokoll 59 2002-04-02
(forts. från 11 §) Jämställdhet m.m. (forts. AU3) snabbprotokoll 215, 182, 209, 175, 169, 211, 171, 186, 177, 180, 167, 184, 173 2002-03-13
Svar på interpellation 2000/01:245 om akti- vitetsgarantin snabbprotokoll 40, 35 2001-03-09
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 146 2000-12-14
EU-debatt snabbprotokoll 114, 116, 110, 112 2000-11-09
Ändringar i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 76, 70, 65, 78, 68, 80, 72, 63, 82, 74 2000-10-18
Frågestund snabbprotokoll 41, 38, 134, 132, 38 2000-03-30
Svar på interpellation 1999/2000:47 om rörlighet på arbetsmarknaden snabbprotokoll 79, 73, 76 2000-01-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 112, 135, 114, 106, 104, 100, 108, 65, 110, 63, 102, 116 2000-01-19
Information från regeringen om regering- ens skrivelse om jämställdhetspolitiken inför 2000- snabbprotokoll 102 1999-10-28
Vissa frågor om jämställdhet snabbprotokoll 58, 60, 48, 54, 50, 52, 56 1999-03-10
Ny lagstiftning mot diskriminering i ar- betslivet snabbprotokoll 16, 14, 26, 24, 38, 18, 12, 20, 22, 10 1999-03-03
Svar på interpellationerna 1998/99:67, 68 och 88 om svenska insatser för minröjning snabbprotokoll 46, 40 1999-01-19
Information från regeringen om könsför- delningen i statliga myndighetsstyrelser - centralt snabbprotokoll 127 1998-05-07
Svar på interpellation 1997/98:246 om före- ställningar om manliga egenskaper snabbprotokoll 47, 43 1998-04-28
Ändring i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 77, 83, 97, 85, 93, 89, 79, 81, 100, 87, 91, 95 1998-04-22
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 96, 98, 90 1997-06-10
Jämställdhetspolitiken snabbprotokoll 17, 32, 36, 71, 62, 26, 69, 70, 22, 42, 13, 28, 74, 9, 40, 30, 34, 57, 30, 60, 28, 11, 7, 24, 68, 24, 15, 20, 87, 44, 85, 26, 38 1997-03-05
Svar på fråga 1995/96:101 om krigsmate- rielexport snabbprotokoll 128, 130 1995-11-14
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 29 1995-10-19
Ändringar i utlänningslagen snabbprotokoll 95 1995-06-07
Investeringsbidrag för bostäder, arbetsmark- nadspolitik m.m. snabbprotokoll 45, 41, 69, 28, 33, 95, 30, 35, 43, 87, 39, 37, 71 1995-06-02
Svar på fråga 1994/95:459 om Yrkesinspek- tionen i Jönköping snabbprotokoll 68 1995-05-09
Riksdagens revisorers förslag till följd av statens stöd till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö snabbprotokoll 97, 95, 93 1994-12-07
Registrerat partnerskap m.m. snabbprotokoll 96, 92, 98, 94, 100 1994-06-07
Amalgam m.m. snabbprotokoll 121 1994-05-18
Vårdnadsbidrag, barnomsorg m.m. snabbprotokoll 79, 77, 81, 83, 91, 87, 85, 89, 75, 93 1994-05-18
Svar på frågorna 1993/94:339 och 340 om krigsmaterielexport snabbprotokoll 49, 45, 47, 43 1994-02-15
Förändringar i arbetsrätten (forts. AU4) snabbprotokoll 65, 60, 63 1993-12-16
Ny läroplan för grundskolan m.m. snabbprotokoll 157 1993-12-14
Svar på fråga 1993/94:241 om etnisk diskriminering snabbprotokoll 44, 48, 46 1993-12-07
Svar på frågorna 1993/94:240 och 243 om Öresundsbron snabbprotokoll 139, 137 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:147 om antipersonella minor snabbprotokoll 154, 152, 150 1993-11-23
Svar på interpellation 1993/94:10 om åtgärder mot införsel av narkotika i ett EG- snabbprotokoll 27, 22 1993-10-28
Svar på interpellation 1993/94:4 om Indonesien och Östtimor snabbprotokoll 58 1993-10-28
Vissa etiska frågor snabbprotokoll 110, 108, 94, 85, 92, 80, 83 1993-10-27
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 85 1993-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Martin Nilsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.