Martina Johansson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1387 (43.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
460 (14.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
267 (8.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1099 (34.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Martina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Martina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-12-202026-09-21
SuppleantSocialutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantCivilutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2021-01-012022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2021-01-012022-09-26
KvittningspersonCenterpartiet2021-01-01
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-03-292020-12-31
SuppleantEU-nämnden2018-10-162022-10-04
SuppleantLedamotsrådet2018-10-102022-10-10
SuppleantCivilutskottet2018-10-022020-12-31
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:381 om lagstiftningen om barns rättigheter 2022/23:130 38, 40, 42 2023-06-26
Barn och unga inom socialtjänsten 2022/23:123 11, 13, 21, 23, 32 2023-06-13
Svar på interpellation 2022/23:361 om statliga myndigheters och bolags samverkan med boende på landsbygden 2022/23:118 33, 35, 37 2023-06-02
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 2022/23:111 10 2023-05-24
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke 2022/23:110 4 2023-05-23
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 2022/23:110 32, 34, 51 2023-05-23
(forts. från § 8) Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU24) 2022/23:93 113, 113 2023-04-20
Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2022/23:93 12, 14, 26, 28, 12, 14, 26, 28 2023-04-20
(forts. från § 9) Socialförsäkringsfrågor (forts. SfU14) 2022/23:92 130, 130, 130 2023-04-19
Svar på interpellation 2022/23:195 om kvalitet och utveckling i socialtjänstens verksamhet 2022/23:78 25, 27, 29, 25, 27, 29 2023-03-21
(forts. från § 5) Pensioner (forts. SfU11) 2022/23:64 118, 120, 118, 120 2023-02-16
Socialavgifter 2022/23:64 14, 14 2023-02-16
Svar på interpellation 2022/23:165 om brottsutredningen av chilenska adoptioner 2022/23:62 55, 57, 59, 55, 57, 59 2023-02-14
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2022/23:40 90, 92, 100, 102, 108, 90, 92, 100, 102, 108, 80, 225, 225, 67, 80, 67, 80 2022-12-16
Svar på interpellation 2022/23:32 om snabbare bodelningsprocesser 2022/23:27 2, 5, 8, 2, 5, 8 2022-11-29
Svar på interpellation 2022/23:7 om lokal samverkan vid stora trafikprojekt 2022/23:20 70, 72, 74, 70, 72, 74 2022-11-15
Svar på interpellationerna 2022/23:3 och 18 om det politiska ansvaret för pensionssystemet 2022/23:20 46, 49, 52, 46, 49, 52 2022-11-15
Nya regler om föräldraskap i internationella situationer 2021/22:135 58, 58 2022-06-21
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 2021/22:120 111, 111 2022-05-30
Svar på interpellation 2021/22:480 om samplanering av infrastrukturprojekt med lokal acceptans 2021/22:113 16, 18, 20, 16, 18, 20 2022-05-13
Ekonomisk familjepolitik 2021/22:108 116, 10, 12, 25, 43, 10, 12, 25, 43, 116 2022-05-05
Socialtjänstens arbete m.m. 2021/22:104 114, 121, 114, 121 2022-04-28
Svar på interpellation 2021/22:373 om säkerställande av att barn kommer till tals i frågor om vårdnad, boende och umgänge 2021/22:101 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-04-22
Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning 2021/22:68 23, 23 2022-02-17
Svar på interpellation 2021/22:308 om socialtjänstens utredningar av barn och ungdomar 2021/22:66 50, 52, 54, 50, 52, 54 2022-02-15
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2021/22:46 80, 82, 84, 80, 82, 84, 80, 82, 84 2021-12-15
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2021/22:44 52, 58, 60, 215, 215, 52, 58, 60, 55, 55, 52, 58, 60 2021-12-13
Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring 2021/22:22 24, 24 2021-10-27
Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion 2020/21:145 15, 15 2021-06-21
Internationella adoptioner 2020/21:138 136, 136 2021-06-10
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 2020/21:127 41, 41 2021-05-26
Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m. 2020/21:127 49, 49 2021-05-26
En utvidgad bidragsbrottslag 2020/21:123 107, 107 2021-05-19
Svar på interpellation 2020/21:637 om beredskapsflygplatser 2020/21:114 32, 34, 36, 32, 34, 36 2021-04-27
Socialförsäkringsfrågor 2020/21:112 12, 8, 10, 12, 8, 8, 8, 8, 10 2021-04-22
Pensioner 2020/21:95 24, 87, 93, 95, 45, 24, 45, 87, 24, 93, 95 2021-03-17
Frågor om placerade barn och unga 2020/21:79 4, 6, 8, 4, 6, 8 2021-02-10
Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden 2020/21:51 9, 9 2020-12-10
Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget 2020/21:46 158, 158 2020-12-03
Socialtjänst- och barnfrågor 2019/20:132 115, 115 2020-06-04
Cirkulär ekonomi 2019/20:117 35, 35 2020-05-06
Familjerätt 2019/20:117 27, 55, 57, 59, 26, 28, 30, 149, 151, 153, 149, 109, 151, 55, 111, 153, 57, 59, 133, 135, 142, 144, 109, 111, 133, 135, 142, 144, 55, 57, 59, 27 2020-05-06
Fastighetsrätt, Bostadspolitik och Planering och byggande 2019/20:117 3, 3 2020-05-06
Cykelfrågor 2019/20:109 52, 52 2020-04-22
Väg- och fordonsfrågor 2019/20:109 68, 68 2020-04-22
Tydligare regler vid konsumentavtal 2019/20:93 10, 10 2020-03-25
Hushållningen med mark- och vattenområden 2019/20:88 14, 14 2020-03-18
Konsumenträtt 2019/20:88 7, 7 2020-03-18
Svar på interpellation 2019/20:192 om olagliga adoptioner från Chile 2019/20:61 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-01-21
Svar på interpellation 2019/20:169 om snabbare bodelningsprocesser 2019/20:55 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-12-19
Frågestund 2019/20:50 79, 82, 63, 65, 96, 52, 89, 88, 82, 79, 31, 33, 96, 89, 52, 10, 12, 80, 82, 88, 10, 12, 31, 33, 52, 80, 82, 63, 65 2019-12-12
Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet 2019/20:35 109, 109 2019-11-20
(forts. från § 9) Konsumenträtt (forts. CU10) 2018/19:73 118 2019-04-04
Associationsrätt 2018/19:73 29 2019-04-04
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2018/19:60 2, 15, 15 2019-03-06
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018/19:19 13, 15, 17 2018-11-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Martina Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.