Maryam Yazdanfar

Bio

Maryam Yazdanfar (persiska: مریم یزدانفر), född 17 november 1980 i Teheran i Iran, är en svensk politiker (socialdemokrat) och journalist. Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2013 (även tjänstgörande ersättare 2004 och 2006, samt statsrådsersättare 2006), invald för Stockholms läns valkrets. Yazdanfar var ordförande i riksdagens civilutskott 2010–2011.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maryam Yazdanfar, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1502 (42.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1318 (37.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
105 (3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
606 (17.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maryam röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maryam röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotFinansutskottet2011-08-252013-04-14
Riksdagsledamot2011-08-022013-04-14
LedamotCivilutskottet2011-03-032011-04-12
RiksdagsledamotMeeri Wasberg 2011-03-01 - 2011-08-01 Föräldraledighet2011-03-012011-08-01
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192013-04-14
LedamotCivilutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042011-02-28
Riksdagsledamot2010-03-022010-10-04
RiksdagsledamotTorgny Johansson 2009-11-02 - 2009-11-27, Meeri Wasberg 2009-11-28 - 2010-03-01 Föräldraledighet2009-11-022010-03-01
Riksdagsledamot2009-02-022009-11-01
RiksdagsledamotJan Emanuel Johansson 2008-12-14 - 2009-02-012008-12-142009-02-01
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantEuroparådets svenska delegation2007-04-162010-10-31
LedamotEU-nämnden2006-10-102010-10-12
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022008-12-13
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-05-312006-08-31
StatsrådsersättarePär Nuder2006-05-312006-08-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-01-012006-05-30
ErsättareCinnika Beiming2006-01-012006-05-30
SuppleantUtbildningsutskottet2004-06-192004-08-15
ErsättareMikael Damberg2004-06-152004-08-15
ErsättareMikael Damberg2004-04-052004-04-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Samhällsekonomi och finansförvaltning snabbprotokoll 1 2012-12-19
Svar på interpellation 2011/12:271 om stulna identiteter protokoll 48, 45 2012-03-27
Svar på interpellation 2011/12:275 om inkomstskillnader och demokratin protokoll 27, 20, 23 2012-03-20
Näringspolitiken protokoll 44 2012-02-02
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:181 om nivån på bostadsbyggandet snabbprotokoll 58 2011-02-15
Svar på interpellation 2010/11:181 om nivån på bostadsbyggandet snabbprotokoll 52, 55 2011-02-15
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 2, 36, 34, 6, 8 2010-12-20
Bostadspolitiken snabbprotokoll 69, 67 2010-12-02
Svar på interpellation 2009/10:486 om haverikommission snabbprotokoll 47, 50, 53 2010-06-07
Svar på interpellation 2009/10:488 om Sis verksamhet snabbprotokoll 40, 44, 42 2010-06-04
Svar på interpellationerna 2009/10:346 och 349 om bostadsbristen snabbprotokoll 21, 13, 17 2010-05-28
Bostadsbristen för unga i Stockholm protokoll 46, 48 2010-05-20
Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, m.m. snabbprotokoll 90 2010-05-05
Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet snabbprotokoll 104, 106, 108 2010-05-05
Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism protokoll 84 2010-04-21
Svar på interpellation 2009/10:306 om hatbrottsenhet till Malmö protokoll 14, 11, 18 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:307 om dialog mellan Justitiedepartementet och judiska församlingen i Malmö protokoll 28, 32, 22 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:305 om skolbarnsomsorg i Sverige och Stockholmsregionen protokoll 6, 2, 4 2010-04-08
Svar på interpellation 2009/10:318 om skolans hanterande av brott protokoll 9, 13, 11 2010-04-08
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst protokoll 29, 35, 27, 31, 33 2009-09-16
Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta protokoll 62 2009-09-16
Svar på interpellation 2008/09:393 om utbyggnad av kriminalvården protokoll 29, 33 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:394 om huliganlag protokoll 40 2009-03-23
Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007 protokoll 186 2009-03-18
Svar på interpellation 2008/09:308 om undervisning på elevernas modersmål protokoll 48, 45, 50 2009-02-20
(forts.) Svar på interpellationerna 2008/09:280 om polisen, 282 om domstolarna, 283 om Åklagarmyndigheten och 284 om Kriminalvården protokoll 48 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:281 om polisorganisationen protokoll 56, 60 2009-02-10
Svar på interpellationerna 2008/09:280 om polisen, 282 om domstolarna, 283 om Åklagarmyndigheten och 284 om Kriminalvården protokoll 43 2009-02-10
Svar på interpellationerna 2008/09:159, 157, 156 och 160 om investeringsstöd och renoveringssatsningar protokoll 40, 32, 24 2008-12-09
Dataskyddsrambeslutet protokoll 22 2008-11-13
Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism protokoll 1, 4, 6 2008-11-13
(forts. från 12 §) Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. (forts. JuU3) protokoll 90 2008-10-22
Rättsfrågor protokoll 305, 343, 307, 321, 315, 311, 313, 317, 319, 331, 341, 333, 309 2008-10-17
Äldrepolitik m.m. protokoll 281, 283 2008-10-17
Svar på interpellation 2008/09:7 om den iranska regimens övergrepp på de mänskliga rättigheterna protokoll 8, 5, 2 2008-10-14
Svar på interpellationerna 2008/09:6 och 8 om framtidens skolpolitik protokoll 2, 8, 5 2008-09-26
Stockholmspolisens ekonomiska situation protokoll 125, 127 2008-06-12
Svar på interpellation 2007/08:673 om kunskapskrav för gymnasieskolans förberedande program protokoll 36, 32, 34 2008-06-10
Svar på interpellationerna 2007/08:630 och 770 om långtidsarbetslösheten bland unga protokoll 57, 51, 54 2008-06-10
Svar på interpellationerna 2007/08:672 och 723 om sommarjobb för unga protokoll 85, 93, 89 2008-06-10
Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen protokoll 20, 14, 18 2008-06-04
Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder protokoll 3 2008-06-04
Svar på interpellationerna 2007/08:670 och 714 om regeringens ansvar för flyktingmottagandet protokoll 48, 56, 52 2008-05-23
Godkännande av Prümrådsbeslutet protokoll 68, 70, 60 2008-05-19
Nationell strategi för att möta hotet från terrorism och Upptrappning av kampen mot terrorism och bättre sprängämnessäkerhet protokoll 41, 33, 43 2008-05-14
Meddelande om inställd votering protokoll 142, 140, 144 2008-04-24
Svar på interpellation 2007/08:347 om mänskliga rättigheter i brottsbekämpning protokoll 22, 20, 24 2008-02-21
Hemlig teleavlyssning, m.m. snabbprotokoll 31, 29 2008-02-20
Svar på interpellation 2007/08:277 om inbjudan av delegation från Iran protokoll 144, 142, 140 2007-12-18
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning samt vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m. protokoll 63, 67, 65 2007-11-14
Svar på interpellation 2007/08:39 om kriminaliseringen av sexköp protokoll 108, 124, 116 2007-10-23
Sexualbrottslagen protokoll 55, 112, 122, 70, 118, 114, 108, 120, 110, 57, 106, 116, 72 2007-10-19
Svar på interpellation 2006/07:573 om unga långtidsarbetslösa protokoll 54, 60, 57 2007-06-21
(forts. från 12 §) Vissa bostadspolitiska åtgärder (forts. CU27) protokoll 150 2007-05-31
Godkännande av rådets beslut om SIS II protokoll 25, 23, 21 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:76 om rättshjälp för svenska medborgare utomlands protokoll 27, 22, 25 2006-11-23
Nya mål i jämställdhetspolitiken protokoll 115 2006-05-11
Södertörns högskola protokoll 90 2006-05-11
(forts. från 9 §) Anställningsvillkor i bemanningsföretag (forts. AU7) protokoll 90, 94, 88, 92 2006-04-06
Anställningsvillkor i bemanningsföretag protokoll 20 2006-04-06
Naturvård protokoll 143 2006-03-23
Arbetsrätt protokoll 55, 53, 51 2006-03-15
Skolklassers möjlighet att gå på teater protokoll 91, 89 2006-02-23
Ungdomars politiska inflytande protokoll 54, 52 2006-01-19
Studentbostäder protokoll 98, 100 2004-06-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maryam Yazdanfar

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.