Mathias Tegnér

Bio

Christer Mathias Tegnér, född 11 april 1979 i Katarina församling i Stockholm, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018 (dessförinnan tjänstgörande statsrådsersättare 2014–2015 och 2016–2018), invald för Stockholms läns valkrets. I riksdagen är han ledamot i skatteutskottet och EU-nämnden sedan 2022 (han var även ledamot i nämnden 2016–2018). Han var ledamot i näringsutskottet 2018–2022.Tegnér är civilekonom och har en Master of Science in Business and Administration från Handelshögskolan i Stockholm samt en fil. kand. i historia från Stockholms universitet. Han var också ordförande i den socialdemokratiska studentklubben på Handelshögskolan, SEK, åren 2006–2007. I slutet av 00-talet började Tegnér att arbeta som ekonom på Hennes & Mauritz AB och 2010–2013 verkade han som ekonomichef för Hennes & Mauritz Sverige.
Tegnér är uppväxt i Tyresö kommun. Han gick med i SSU som 15-åring och har varit kommunalpolitiskt aktiv i kommunen och bland annat varit ledamot av kommunfullmäktige i Tyresö sedan 1998. Under sin uppväxt har Tegnér spelat ishockey i Hanvikens SK och Huddinge Hockey. Vidare har han varit ishockeydomare sedan 1993, där han främst har varit huvuddomare i division 2. Tegnér blev 2015 styrelseledamot i Stockholms Ishockeyförbund och sedan 2021 är han dess ordförande.I oktober 2014 blev Tegnér statsrådsersättare för Ibrahim Baylan. Tegnér är också ledamot i Tyresö Bostäders styrelse sedan 2007 och ledamot i Socialstyrelsens Rättsliga råd, sedan 2015. Han bor i Tyresö med fru och två barn.
Artikeln innehåller material från wikipedia Mathias Tegnér, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1732 (65.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
224 (8.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
8 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
682 (25.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mathias röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mathias röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2022-10-112026-10-11
LedamotEU-nämnden2022-10-042026-09-21
SuppleantFinansutskottet2022-10-042023-02-17
LedamotSkatteutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2021-06-012022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-12-012022-10-04
RiksdagsledamotSolange Olame Bayibsa 2020-12-01 - 2021-05-31 Föräldraledighet2020-12-012021-05-31
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantRiksbanksfullmäktige2018-10-092022-10-09
SuppleantEU-nämnden2018-10-022020-11-30
LedamotNäringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242020-11-30
SuppleantFinansutskottet2017-06-262018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2017-05-082018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2017-05-042018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2016-06-142017-05-04
StatsrådsersättareIbrahim Baylan2016-05-012018-09-24
LedamotEU-nämnden2016-04-182018-10-02
StatsrådsersättareIbrahim Baylan Föräldraledighet2015-11-012016-04-30
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-11-052015-05-05
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-11-052017-05-07
StatsrådsersättareIbrahim Baylan2014-10-142015-10-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Statsministerns frågestund 2022/23:125 79, 65, 63, 65, 69 2023-06-15
Företag, kapital och fastighet 2022/23:107 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 171, 173, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 171, 173 2023-05-11
Svar på interpellation 2022/23:293 om effekter av minskat bistånd till Guatemala 2022/23:91 93, 95, 97, 93, 95, 97, 93, 95, 97 2023-04-18
Svar på interpellation 2022/23:264 om tioårsregelns funktion 2022/23:85 69, 71, 73, 69, 71, 73 2023-03-31
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning 2022/23:83 22, 22 2023-03-29
Svar på interpellation 2022/23:228 om exitskatteutredningens nedläggning 2022/23:70 25, 28, 31, 25, 28, 31, 25, 28, 31, 25, 28, 31 2023-03-07
Svar på interpellation 2022/23:97 om arbetet mot skattefusk och skatteflykt 2022/23:53 34, 36, 38, 34, 36, 38 2023-01-27
En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023 2022/23:44 50, 52, 54, 50, 52, 54 2022-12-21
Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar 2022/23:28 1, 3, 5, 1, 3, 5 2022-11-30
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 226, 239, 241, 226, 248, 250, 226, 239, 241, 239, 241, 248, 250, 248, 250, 226, 239, 241, 248, 250 2022-10-19
En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 2021/22:83 1, 1, 4, 4, 6, 6, 13, 13, 15, 15 2022-03-17
Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete 2021/22:71 5, 5 2022-02-23
Krav på rapportering av betalningstider 2021/22:55 42, 44, 46, 51, 53, 42, 44, 46, 51, 53, 42, 44, 46, 51, 53 2022-01-19
Regelförenkling för företag 2020/21:141 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 2021-06-15
Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden 2020/21:25 32, 32 2020-10-21
Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn 2019/20:126 76, 79, 81, 76, 79, 81 2020-05-27
Handelspolitik 2019/20:109 21, 21 2020-04-22
Frågestund 2019/20:94 46, 48, 134, 136, 47, 49, 77, 49, 51, 68, 70, 77, 68, 70, 80, 101, 65, 103, 67, 62, 81, 75, 64, 83, 77, 100, 102, 101, 52, 75, 64, 97, 66, 101, 108, 110, 96, 98, 80, 47, 49, 77, 49, 51, 79, 52, 75, 79, 81, 46, 80, 48 2020-03-26
Regional tillväxtpolitik 2019/20:93 39, 41, 43, 39, 41, 43 2020-03-25
Statliga företag 2019/20:58 190, 192, 194, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 182, 184, 186, 188 2020-01-15
Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet 2019/20:24 99, 99 2019-10-23
Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB 2018/19:72 1, 9, 11, 14, 16 2019-04-03
Kommissionens meddelande om den inre marknaden i en värld som förändras 2018/19:64 10, 12, 14 2019-03-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159 2018-10-17
Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner 2017/18:123 17, 19, 21 2018-05-31
Genomförande av säsongsanställningsdirektivet 2017/18:104 11, 3, 5, 7, 9 2018-04-25
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2017/18:93 21, 23, 25 2018-03-28
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2017/18:54 42 2017-12-20
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2017/18:48 19 2017-12-12
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister 2017/18:31 25, 27, 29 2017-11-15
Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring 2016/17:123 41 2017-06-12
Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen 2016/17:117 2, 4, 6 2017-05-31
Socialavgifter 2016/17:64 36, 38, 40 2017-02-01
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet 2016/17:38 2 2016-12-01
SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 2014/15:62 40 2015-02-18
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2014/15:37 42, 1, 3, 5, 8, 10, 18, 20, 28, 30 2014-12-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mathias Tegnér

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.