Mats Berglund

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1017 (47.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
81 (3.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
1 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1027 (48.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mats röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mats röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantFinansutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-11-30
SuppleantEU-nämnden2019-04-262021-11-30
RevisorssuppleantSystembolaget AB2019-02-142020-02-29
SuppleantKulturutskottet2019-02-072021-11-30
SuppleantUtbildningsutskottet2019-02-072021-11-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet2019-01-232021-11-30
ErsättareMaria Ferm2019-01-232021-11-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor 2021/22:29 27, 29, 31, 27, 29, 31 2021-11-17
Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring 2021/22:22 26, 28, 30, 32, 34 2021-10-27
Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet 2021/22:22 38 2021-10-27
Högskolan 2020/21:145 140, 21, 140 2021-06-21
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 2020/21:126 8, 10, 12, 8, 10, 12 2021-05-25
Vissa insatser för ökad lärarkompetens 2020/21:126 23, 23 2021-05-25
En utvidgad bidragsbrottslag 2020/21:123 110, 110 2021-05-19
Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid 2020/21:123 78, 78 2021-05-19
Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2020/21:123 100, 100 2021-05-19
Folkbildningsfrågor 2020/21:116 172, 172 2021-04-30
Kulturarvsfrågor 2020/21:116 164, 51, 51, 164 2021-04-30
(forts. från § 8) Socialförsäkringsfrågor (forts. SfU21) 2020/21:112 91, 91 2021-04-22
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 88, 88 2021-04-21
Ekonomisk familjepolitik 2020/21:95 50, 50, 28, 28, 50 2021-03-17
Pensioner 2020/21:95 36, 38, 34, 36, 38, 37, 37, 34, 36, 38, 34 2021-03-17
Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 2020/21:87 65, 67, 69, 65, 67, 69 2021-03-03
Hyresrätt m.m. 2020/21:80 23, 25, 27, 29, 31, 23, 25, 27, 29, 31 2021-02-11
(forts. från § 5) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 62, 64, 66, 62, 64, 66 2020-12-15
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2020/21:53 227, 227, 69, 69 2020-12-14
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2020/21:53 213, 213 2020-12-14
(forts. från § 5) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2020/21:46 106, 106 2020-12-03
Förlängd ersättning till riskgrupper 2020/21:46 156, 156 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget 2020/21:46 160, 160 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor 2020/21:46 127, 127 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning 2020/21:46 168, 168 2020-12-03
(forts. från § 15) Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (forts. UbU23) 2019/20:140 60, 60 2020-06-16
(forts.) Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (forts. UbU21) 2019/20:140 71, 71 2020-06-16
Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer 2019/20:139 50, 52, 54, 50, 52, 54 2020-06-15
Forskning 2019/20:118 16, 16 2020-05-07
Frågestund 2019/20:118 47, 49, 68, 70, 47, 49, 68, 70, 88, 88 2020-05-07
Civila samhället inklusive idrott och folkbildning 2019/20:114 60, 60 2020-04-29
Socialförsäkringsfrågor 2019/20:105 7, 16, 18, 20, 7 2020-04-15
(forts. från § 6) Högskolan (forts. UbU15) 2019/20:90 75, 75 2020-03-19
Djurskydd 2019/20:88 67, 67 2020-03-18
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2019/20:85 94, 94 2020-03-11
Gymnasieskolan 2019/20:81 72, 72 2020-03-04
Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro 2019/20:77 94, 94 2020-02-19
Studiestöd 2019/20:54 64, 166, 66, 75, 75, 77, 77, 79, 79, 81, 81, 166, 83, 83, 111, 43, 33, 35, 46, 48, 64, 66, 75, 77, 79, 81, 83, 75, 75, 77, 77, 79, 79, 81, 81, 83, 83, 43, 33, 35, 46, 48 2019-12-18
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2019/20:53 61, 104, 106, 136, 138, 140, 142, 144, 104, 61, 104, 106, 106, 136, 136, 138, 138, 140, 140, 142, 142, 144, 144 2019-12-17
Utbildning och universitetsforskning 2019/20:52 82, 78, 80, 82, 78, 80 2019-12-16
(forts. från § 3) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2019/20:45 123, 123 2019-12-05
Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff 2019/20:36 3, 3 2019-11-21
Aktuell debatt med anledning av det höga antalet dödsolyckor i arbetslivet 2019/20:26 56, 9, 56, 9 2019-10-25
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2018/19:104 186, 186 2019-06-13
(forts. från § 5) Forskning (forts. UbU14) 2018/19:89 104, 106, 108 2019-05-09
(forts. från § 3) Ekonomisk familjepolitik (forts. SfU21) 2018/19:87 58 2019-05-07
Grundläggande om utbildningen, Lärare och elever och Övergripande skolfrågor 2018/19:81 137 2019-04-25
Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer 2018/19:74 9, 57, 59, 61, 63, 65 2019-04-05
(forts. från § 23) Förskolan (forts. UbU7) 2018/19:64 99, 101 2019-03-13
Förskolan 2018/19:64 97 2019-03-13
Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd 2018/19:60 65 2019-03-06
Socialavgifter 2018/19:60 68, 126, 128, 130, 126, 128, 130 2019-03-06
Lärosätenas lokalförsörjning 2018/19:56 109 2019-02-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mats Berglund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.