Mats Nordberg

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
917 (28.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
560 (17.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
308 (9.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1428 (44.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mats röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mats röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtrikesutskottet2022-11-102023-01-15
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272023-01-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-122023-01-15
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-042022-11-10
Riksdagsledamot2022-09-262023-01-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantUtrikesutskottet2021-10-202022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2021-01-202022-09-26
LedamotUtrikesutskottet2021-01-152021-10-20
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2019-02-072021-01-15
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022021-01-15
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 2021/22:142 13, 15, 17, 13, 15, 17 2022-09-21
Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog 2021/22:136 26, 26 2022-06-22
Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer 2021/22:133 2, 20, 22, 2, 20, 22 2022-06-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 30-31 maj 2021/22:123 95, 97, 95, 97 2022-06-02
En ökad differentiering av strandskyddet 2021/22:121 55, 55 2022-05-31
Naturvård och biologisk mångfald 2021/22:112 115, 115, 113, 113, 115 2022-05-12
Internationellt utvecklingsbistånd 2021/22:104 11, 11 2022-04-28
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund 2021/22:87 91, 102, 104, 91, 102, 104, 91, 102, 104, 91, 102, 104 2022-03-24
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse 2021/22:77 85, 97, 85, 97 2022-03-02
(forts. från § 8) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2021/22:45 115, 115 2021-12-14
Kommissionens meddelande om en ny EU-skogsstrategi för 2030 2021/22:44 100, 112, 114, 100, 112, 114, 100, 112, 114 2021-12-13
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2021/22:42 220, 168, 168, 220, 220 2021-12-09
(forts. från § 8) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2021/22:41 208, 210, 212, 208, 210, 212 2021-12-08
Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning 2021/22:38 56, 56 2021-12-01
Sveriges genomförande av Agenda 2030 2020/21:55 274, 274, 274 2020-12-16
Frågestund 2020/21:51 60, 62, 69, 71, 73, 59, 60, 96, 62, 98, 57, 73, 57, 59, 69, 71, 96, 98 2020-12-10
Internationellt utvecklingssamarbete 2020/21:50 122, 124, 126, 128, 130, 122, 124, 126, 128, 130 2020-12-09
(forts. från § 5) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU15) 2019/20:118 86, 86 2020-05-07
(forts.) Skogspolitik (forts. MJU7) 2019/20:76 55, 57, 55, 57 2020-02-18
Skogspolitik 2019/20:76 36, 38, 95, 95, 36, 38 2020-02-18
Miljömålen - med sikte på framtiden 2018/19:104 221, 221 2019-06-13
Aktuell debatt om landsbygdens förutsättningar 2018/19:101 129, 129, 165, 165, 167, 167, 169, 169, 175, 175, 177, 177, 203, 203, 205, 205 2019-06-10
Hushållningen med mark- och vattenområden 2018/19:60 41 2019-03-06
Skyddet av värdefull skog 2018/19:60 71 2019-03-06
Allmän miljö- och naturvård 2018/19:32 114, 116, 118, 133, 133 2018-12-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 225 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mats Nordberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.