Mats Persson

Bio

Mats Robert Persson, född 27 november 1980 i Markaryd, är en svensk politiker (liberal) och ekon.dr i ekonomisk historia. Sedan 2022 är han Sveriges utbildningsminister och chef för utbildningsdepartementet i Regeringen Kristersson.Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Skåne läns södra valkrets. Han var tidigare vice förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet (LUF).
Mellan 2009 och 2014 var han regionråd för Liberalerna i Region Skåne. Persson valdes in Liberalernas partistyrelse 2011 och var från maj 2016 till februari 2019 partiets ekonomisk-politiske talesman. Han återinträdde i denna roll i augusti 2019.
Artikeln innehåller material från wikipedia Mats Persson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1285 (40%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
276 (8.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
202 (6.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1450 (45.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mats röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mats röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
UtbildningsministerUtbildningsdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotCamilla Mårtensen 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-122022-10-18
SuppleantNäringsutskottet2022-10-122022-10-18
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-17
LedamotFinansutskottet2022-10-042022-10-18
SuppleantSkatteutskottet2022-10-042022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
GruppledareLiberalerna2022-04-082022-10-18
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-09-152022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotFinansutskottet2019-09-052022-09-26
LedamotUtbildningsutskottet2019-02-152019-09-05
SuppleantEU-nämnden2018-11-152022-10-04
SuppleantSkatteutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-092021-09-15
LedamotFinansutskottet2018-10-022019-02-15
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2017-08-072018-09-24
RiksdagsledamotCamilla Mårtensen 2017-07-06 - 2017-08-06 Föräldraledighet2017-07-062017-08-06
Riksdagsledamot2017-07-032017-07-05
RiksdagsledamotCamilla Mårtensen 2017-05-02 - 2017-07-02 Föräldraledighet2017-05-022017-07-02
LedamotFinansutskottet2016-06-092018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2016-06-092018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-11-192018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-11-052018-09-24
SuppleantFinansutskottet2014-10-072016-06-09
LedamotSkatteutskottet2014-10-072016-06-09
Riksdagsledamot2014-09-292017-05-01

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Val av andre vice talman 2022/23:1 17, 17 2022-09-26
Val av talman 2022/23:1 5, 5 2022-09-26
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina 2021/22:136 55, 55 2022-06-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 23, 25, 27, 23, 25, 27, 23, 25, 27 2022-06-15
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) 2021/22:125 5, 5 2022-06-07
En ny riksbankslag 2021/22:122 41, 41 2022-06-01
Extra ändringsbudget för 2022 - Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt hantering av överskott av vaccindoser 2021/22:103 20, 20 2022-04-27
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2021/22:98 7, 14, 16, 14, 30, 16, 32, 67, 69, 53, 55, 75, 77, 79, 81, 83, 71, 87, 73, 79, 81, 83, 7, 55, 57, 59, 61, 63, 30, 32, 60, 62, 64, 55, 87, 57, 60, 59, 62, 61, 64, 63 2022-04-19
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 39, 39 2022-04-07
Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:72 7, 7 2022-02-24
Extra ändringsbudget för 2022 - Ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, medel för testning och smittspårning samt åtgärder på skatteområdet och andra områden med anledning av coronaviruset 2021/22:63 7, 7 2022-02-02
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 26, 28, 26, 28, 68, 68 2021-11-24
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 19, 19 2021-06-16
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 7, 7 2021-05-26
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:111 7, 7 2021-04-21
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:84 11, 11 2021-02-25
Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset och Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder ... 2020/21:75 40 2021-02-03
Avgiften till Europeiska unionen 2020/21:55 267, 267, 267 2020-12-16
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 2020-11-25
Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:143 16, 16 2020-06-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:141 8, 10, 12, 8, 10, 12 2020-06-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 11, 13, 15, 11, 13, 15 2020-06-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:131 7, 7 2020-06-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:99 6, 8, 10, 6, 8, 10 2020-04-02
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset 2019/20:98 10, 10 2020-04-01
Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset 2019/20:94 6, 6 2020-03-26
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:90 5, 5 2020-03-19
Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2019/20:77 32, 34, 36, 32, 34, 36 2020-02-19
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 56, 58, 60, 62, 64, 56, 58, 60, 62, 64 2019-11-27
(forts. från § 5) Forskning (forts. UbU14) 2018/19:89 102 2019-05-09
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 26 2018-12-12
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2018/19:17 12, 96, 78, 80, 96, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 67, 70, 72, 74, 76, 55, 78, 57, 80, 59, 61, 63, 68, 65, 70, 67, 72, 74, 76, 78, 80, 14, 16, 14, 16, 49, 51, 22, 24, 71, 57, 73, 59, 79, 81, 83, 75, 77, 83, 85, 87, 89, 91, 22, 24, 78, 80 2018-11-15
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2017/18:136 12, 14, 16, 54, 56 2018-06-20
Allmänna bidrag till kommuner 2017/18:49 50, 200, 202, 204, 7, 18, 20, 22, 24, 26, 255, 255, 7, 9, 11, 29, 7, 255 2017-12-13
Ytterligare verktyg för makrotillsyn 2017/18:49 74, 77, 79 2017-12-13
(forts. från § 15) Inkomstskatt (forts. SkU22) 2016/17:88 148, 150, 152 2017-03-29
Svar på interpellation 2015/16:730 om kritik mot förslaget om ny sjukskatt 2015/16:127 23, 25, 27 2016-06-28
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 4, 11, 13, 24, 26, 29, 31, 42, 44 2016-06-21
Aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande 2015/16:101 8, 16, 24 2016-04-29
Frågestund 2015/16:92 34, 36, 52, 54, 52, 54, 53, 55, 54, 56, 86, 88 2016-04-14
Inkomstskatt 2015/16:73 41, 43, 45 2016-03-02
Svar på interpellation 2015/16:378 om id-kontroller 2015/16:72 146, 148, 150 2016-03-01
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 93 2015-11-25
Svar på interpellation 2015/16:82 om ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten 2015/16:22 16, 18, 20 2015-11-05
Redovisning av skatteutgifter 2015 2014/15:117 86 2015-06-16
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 69, 77, 79 2015-06-16
Skatteförfarande och folkbokföring 2014/15:90 4 2015-04-22
Svar på interpellation 2014/15:351 om konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen 2014/15:81 98, 102, 107 2015-04-07
Beskattning av företag, kapital och fastighet 2014/15:78 91 2015-03-25
Punktskatter 2014/15:78 104 2015-03-25
Skatt, tull och exekution 2014/15:38 94, 94 2014-12-15
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2014/15:31 111 2014-12-03
Svar på interpellation 2014/15:107 om nationella insatser för hemlösa EU-migranter 2014/15:29 27, 29, 31 2014-11-28
Svar på interpellationerna 2014/15:111 och 114 om avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning 2014/15:26 37, 40, 43 2014-11-25
Svar på interpellationerna 2014/15:68 och 85 om höjda marginalskatter på arbete och förväntade intäkter 2014/15:23 71, 64, 67 2014-11-18
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 25, 27, 29, 52, 54 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mats Persson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.