Mats Pertoft

Bio

Mats Olof Pertoft, född 4 december 1954 i Björnekulla, Kristianstads län, är en svensk politiker (miljöpartist).
Pertoft var riksdagsledamot 2006–2010, 2011–2014, 2015–2016 (ersättare) och 2017–2018 (ersättare), invald för Stockholms läns valkrets.Han har tidigare varit kommunalråd i Södertälje och ledamot i Miljöpartiet de grönas partistyrelse. Till yrket är Pertoft Waldorflärare. Sedan hösten 2016 arbetar Pertoft som politiskt sakkunnig på samordningskansliet på statsrådsberedningen för Miljöpartiet.
Han har varit ledamot i Elöverkänsligas Riksförbunds styrelse.
Artikeln innehåller material från wikipedia Mats Pertoft, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2121 (42%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1825 (36.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
486 (9.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
619 (12.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mats röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mats röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtbildningsutskottet2018-01-252018-04-17
Extra suppleantJustitieutskottet2017-10-192018-04-17
ErsättareAnnika Hirvonen2017-10-192018-04-17
ErsättareAnnika Hirvonen Falk2017-10-192018-04-17
Extra suppleantJustitieutskottet2015-12-112016-08-06
ErsättareAnnika Hirvonen2015-12-112016-08-06
ErsättareAnnika Hirvonen Falk2015-12-112016-08-06
SuppleantFinansutskottet2011-11-072014-09-29
LedamotSkatteutskottet2011-09-202014-09-29
Riksdagsledamot2011-09-152014-09-29
SuppleantFinansutskottet2009-01-132010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2008-10-012009-01-13
SuppleantFinansutskottet2008-01-242008-10-01
SuppleantFinansutskottet2006-10-242007-08-16
LedamotUtbildningsutskottet2006-10-102010-10-04
KvittningspersonMiljöpartiet de gröna2006-10-042010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen 2017/18:99 5, 13, 21 2018-04-17
Övergripande skolfrågor, Lärare och elever, Grundläggande om utbildningen och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet 2017/18:96 118, 120, 122 2018-04-12
Kriminalvårdsfrågor 2017/18:88 7, 9, 11, 97, 99, 101 2018-03-21
(forts. från § 10) Unga lagöverträdare (forts. JuU18) 2017/18:80 133 2018-03-07
2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2017/18:73 95 2018-02-15
Polisens kameraövervakning 2017/18:50 186 2017-12-14
Rättsväsendet 2017/18:44 8, 10, 12, 29, 31, 71, 73 2017-12-06
Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten 2017/18:35 116, 118, 120, 122, 124 2017-11-22
Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet 2017/18:32 125, 133, 141 2017-11-16
Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet 2015/16:125 7, 9, 11 2016-06-22
Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:115 47, 49, 51 2016-06-08
Informationsutbyte med USA 2015/16:107 71, 73, 75 2016-05-18
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning 2015/16:107 48 2016-05-18
Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism 2015/16:107 64, 66, 68, 56, 58, 60, 62 2016-05-18
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet 2015/16:104 145 2016-05-12
Synnerligen grova narkotikabrott 2015/16:104 137, 139, 141 2016-05-12
Frågestund 2015/16:100 32, 34 2016-04-28
(forts. från § 4) Polisfrågor (forts. JuU20) 2015/16:92 121 2016-04-14
Straffrättsliga frågor 2015/16:92 4, 6, 8, 16, 18 2016-04-14
Unga lagöverträdare 2015/16:78 23, 25, 27 2016-03-10
2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2015/16:73 32 2016-03-02
Åtgärder mot missbruk av svenska pass 2015/16:73 22 2016-03-02
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 2015/16:65 34 2016-02-10
En modernare rättegång II 2015/16:62 57 2016-02-03
Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv 2015/16:59 57 2016-01-27
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 2015-12-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 82, 84, 80 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:400 om tryckerimomsen snabbprotokoll 26, 24, 29 2014-06-02
Svar på interpellation 2013/14:439 om införande av kvotplikten snabbprotokoll 41, 36, 39 2014-05-26
Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer snabbprotokoll 8 2014-05-08
Svar på interpellation 2013/14:346 om behovet av fler platser för yrkeshögskoleutbildningar snabbprotokoll 15, 13, 11 2014-04-11
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm snabbprotokoll 69, 75, 88, 73, 95, 97, 90 2014-03-26
Svar på interpellation 2013/14:226 om moms för e-tidningar snabbprotokoll 13, 9, 16 2014-03-14
Beskattning av företag, kapital och fastighet snabbprotokoll 56, 139, 66, 64, 137, 129 2014-03-12
Punktskatter snabbprotokoll 95, 101, 158, 166, 93, 168, 99, 85 2014-03-12
Skatteförfarande och folkbokföring snabbprotokoll 150 2014-03-05
Kommunala frågor snabbprotokoll 70, 76, 74 2014-02-27
Svar på interpellation 2013/14:97 om snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel snabbprotokoll 11, 5 2014-02-04
Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden snabbprotokoll 170, 165, 159, 168, 163 2013-12-04
Skatt, tull och exekution snabbprotokoll 114 2013-12-04
Svar på interpellationerna 2013/14:27 och 117 om osäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Södra station snabbprotokoll 91, 80, 85 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2012/13:490, 492 och 493 om fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta snabbprotokoll 49, 56, 63 2013-06-26
Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag (skr. 2012/13:48) snabbprotokoll 8, 10, 2 2013-04-17
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT) snabbprotokoll 7, 1, 5 2013-04-11
Inkomstskatt snabbprotokoll 91, 106, 12, 93, 112, 21, 2, 83, 10, 110, 19, 104 2013-03-27
Mervärdesskatt snabbprotokoll 123, 134 2013-03-13
Svar på interpellation 2012/13:201 om halverad trafik på Arlanda snabbprotokoll 17, 21 2013-01-24
Personalliggare för tvätteribranschen snabbprotokoll 17, 23, 19, 27, 29, 21, 25 2013-01-23
Svar på interpellation 2012/13:97 om klimatkompensation som kostnad i verksamhet snabbprotokoll 221, 223, 225 2012-12-18
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning snabbprotokoll 57 2012-12-05
Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter snabbprotokoll 134, 136, 138 2012-12-05
Skattereduktion för läxhjälp snabbprotokoll 15, 24, 49, 13, 3, 47, 22 2012-12-05
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22 och 23 november snabbprotokoll 32, 30 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:85, 90, 98 och 99 om skatteutjämningssystemet snabbprotokoll 46, 58, 52 2012-11-16
Svar på interpellation 2012/13:37 om kvinnors osäkra villkor snabbprotokoll 131, 129, 127 2012-11-06
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2012 protokoll 35, 83, 81, 14, 62, 2, 64, 37, 44, 46, 16 2012-06-20
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 protokoll 31, 14, 29, 12, 40, 20, 45, 22, 43, 38, 16 2012-06-19
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 129, 132, 114, 127, 134 2012-04-12
Det kommunala utjämningssystemet protokoll 41, 43 2012-04-12
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 7, 16, 14 2012-03-28
Allmänna motioner om punktskatter protokoll 43, 56, 63, 54, 65, 41, 37 2012-03-28
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 119 2012-03-15
Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring protokoll 135 2012-03-15
(forts. från 11 §) Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (forts. SkU5) protokoll 129, 131 2012-02-22
Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel protokoll 126 2012-02-22
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner protokoll 19 2011-11-30
Svar på interpellation 2011/12:48 om en hållbar lösning av dubbelbeskattningen av appföretag protokoll 63, 61, 59 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:96 om högskolebehörighet från gymnasiets yrkesprogram protokoll 40, 38, 36 2011-11-18
Skatteförfarandet och Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen protokoll 12 2011-11-17
(forts. från 12 §) Ny skollag (forts. UbU21) protokoll 88, 86, 77, 79 2010-06-21
Ny skollag protokoll 59, 40, 48, 61, 46 2010-06-21
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt protokoll 10 2010-06-02
Upphandling från statliga och kommunala företag protokoll 3, 5, 7 2010-06-02
Ny lärarutbildning snabbprotokoll 67, 45, 47, 54, 69, 56, 35 2010-04-28
Informationen inför val till gymnasiet 2011 protokoll 50, 48 2010-04-08
(forts. från 8 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU9) protokoll 122 2010-03-11
En politik för det civila samhället protokoll 110, 116, 118 2010-02-18
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 88 2009-12-17
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 68 2009-12-17
(forts. från 8 §) Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer (forts. UbU6) protokoll 169, 180, 178, 171 2009-12-10
Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer protokoll 167 2009-12-10
Svar på interpellation 2009/10:28 om resurser till Naturvårdsverket för fullgörande av uppdrag protokoll 81, 79, 77 2009-12-08
Svar på interpellation 2009/10:116 om antagningen till högskolan för elever som studerat på International Baccalaureate, IB-programmet protokoll 4, 2 2009-12-01
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 protokoll 106 2009-11-18
Hösttilläggsbudget för 2009 protokoll 87 2009-11-18
Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur protokoll 129 2009-11-18
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 14, 98, 98, 87, 109, 83, 84, 33, 105, 111, 73, 93, 103, 85, 4, 100, 91, 46, 96, 16, 22, 35, 20, 48 2009-11-18
Betygsliknande skriftliga omdömen i förskoleklass protokoll 53, 51 2009-11-05
Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting protokoll 75 2009-11-04
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan protokoll 59, 53, 89, 76, 78, 87, 61 2009-10-21
Svar på interpellation 2009/10:17 om betygsliknande omdömen i förskoleklass protokoll 4, 6, 2 2009-10-08
Offentliga bidrag på lika villkor protokoll 38, 33, 31, 9, 18, 11, 20, 36, 3 2009-06-10
Svar på interpellation 2008/09:511 om IB-elevernas möjligheter att söka till vidare studier protokoll 63, 61, 59 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:509 om finansieringen av den svenska skolan protokoll 6, 2, 4 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:510 om specialutformade program i gymnasieskolan protokoll 12, 15, 9 2009-05-26
Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar protokoll 83, 81, 48, 60, 73, 58, 71 2009-04-22
Grundskolan protokoll 4, 205, 10, 104, 12, 83, 79, 23, 32, 190, 207, 122, 25, 109, 200, 34, 81, 202, 120, 107, 102 2009-04-22
Förslaget om avstängning av grundskoleelever protokoll 45, 47 2009-04-16
Svar på interpellation 2008/09:369 om vidareutbildning av obehöriga lärare protokoll 124, 128, 126 2009-04-03
(forts. från 6 §) Förskolan (forts. UbU7) protokoll 102, 100, 116, 114 2009-03-26
(forts. från 8 §) Förskolan (forts. UbU7) protokoll 123, 125 2009-03-26
(forts. från 12 §) Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan (forts. UbU9) protokoll 124, 126 2009-03-11
Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan protokoll 96, 111, 106, 108, 113 2009-03-11
Särskild debatt om kommunernas ekonomi protokoll 21, 14, 7 2009-02-27
(forts. från 10 §) Yrkeshögskolan (forts. UbU6) protokoll 148, 150, 137, 135, 130, 132 2009-02-25
Yrkeshögskolan protokoll 123, 115, 121 2009-02-25
(forts. från 5 §) En ny betygsskala (forts. UbU5) protokoll 121, 123, 104, 92, 90, 106 2009-02-12
En ny betygsskala protokoll 77, 79, 75 2009-02-12
Svar på interpellation 2008/09:102 om underlättande för bygglärlingar att få arbete protokoll 103, 101, 105 2008-12-02
Betygsliknande omdömen från årskurs 1 protokoll 56, 58 2008-11-27
Svar på interpellation 2008/09:103 om kvalitetssäkring av betygen protokoll 53, 57, 55 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:61 om Sverigedemokraterna och regeringsfrågan protokoll 13, 5 2008-11-11
Utbildning och forskning protokoll 390, 366, 372, 364, 392, 380, 376, 378, 368, 374, 370 2008-10-16
Svar på interpellationerna 2008/09:6 och 8 om framtidens skolpolitik protokoll 6, 9, 3 2008-09-26
Svar på interpellation 2007/08:832 om behovet av nationella kriterier för betygsliknande omdömen protokoll 59, 63, 61 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:833 om behovet av fler studentbostäder protokoll 6, 2, 4 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:834 om den utlovade höjningen av studiemedlen protokoll 68, 66, 70 2008-08-28
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik protokoll 138 2008-06-11
Barnpolitiken och dess inriktning protokoll 120, 132, 130 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:572 om omfördelning av medel från gymnasiet till grundskolans tidigare årskurser protokoll 10, 14, 12 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:573 om Barnombudsmannens årliga rapport och förekomst av kollektiv bestraffning i svensk skola protokoll 19, 21, 17 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:580 om regeringens utbildningspaket för obehöriga lärare protokoll 24, 20, 22 2008-05-16
Svar på interpellationerna 2007/08:570 och 579 om regeringens satsning Lärarlyftet protokoll 88, 81, 84 2008-05-13
Nya skolmyndigheter protokoll 4, 12, 10 2008-04-17
(forts. från 8 §) Vuxenutbildning (forts. UbU10) protokoll 126, 121, 131, 129, 124, 119 2008-03-27
Gymnasieskolan protokoll 28, 33, 26, 222, 9, 3, 31, 11 2008-03-27
Vuxenutbildning protokoll 106, 100, 108, 152, 154, 146 2008-03-27
Överenskommelse om betygssystemet protokoll 85, 87 2008-03-13
Förskolan protokoll 191, 189, 179, 28, 26, 6 2008-03-06
Svar på interpellation 2007/08:426 om förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande protokoll 122, 119, 116 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:388 om nedläggningen av Myndigheten för skolutveckling protokoll 107, 111, 109 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:203 om åtgärder mot diskriminering i högskolan protokoll 34, 36, 38 2007-12-18
(forts. från 8 §) Studiestöd (forts. UbU2) protokoll 130, 100, 103, 116, 118, 132, 105 2007-12-12
Utbildning i hållbar utveckling protokoll 18, 20 2007-11-29
Skola baserad på vetenskaplig grund protokoll 23, 19, 15, 17, 21 2007-11-28
Svar på interpellation 2007/08:90 om lärandet om hållbar utveckling protokoll 90, 94, 92 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:41 om erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer protokoll 18, 24, 30 2007-10-26
Svar på interpellation 2007/08:13 om neddragningarna på det statliga stödet till komvux protokoll 93, 96, 90 2007-10-16
Svar på interpellation 2006/07:631 om ångermånaden för asylsökande protokoll 22, 20, 24 2007-06-18
Utvecklingen inom den kommunala sektorn protokoll 36 2007-06-14
Utvärdering av penningpolitiken protokoll 20, 22, 24 2007-06-14
(forts. från 12 §) Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (forts. UbU17) protokoll 117, 119 2007-06-07
Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet protokoll 21, 19, 34, 9, 32 2007-06-07
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan protokoll 206, 186, 184, 182, 208 2007-05-30
Vissa skolfrågor protokoll 223, 225, 217, 236, 247, 238, 245 2007-05-30
Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. protokoll 167, 173, 171, 165, 169 2007-05-23
Svar på interpellation 2006/07:482 om stopp för EU-bidrag till Nynäshamn protokoll 25, 20 2007-05-11
(forts. från 17 §) Vuxenutbildning och kvalificerad yrkesutbildning (forts. UbU10) protokoll 159 2007-04-18
Svar på interpellation 2006/07:386 om kommunernas förutsättningar att ta emot flyktingar protokoll 72, 66, 69 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:395 om undantag för Waldorfskolorna från de nationella proven i årskurs 3 protokoll 145, 149, 147 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:404 om elevmedverkan i gymnasieskolans lokala styrelser protokoll 152, 154, 156 2007-03-26
(forts. från 11 §) Studiestöd (forts. UbU6) protokoll 169, 136, 154, 130, 167, 138, 156 2007-03-21
Svar på interpellation 2006/07:161 om kurser i svenska för utländsk vårdpersonal protokoll 25, 27, 30 2007-02-02
Svar på interpellation 2006/07:240 om Tom Tits Experiment protokoll 44, 48, 46 2007-02-02
Svar på interpellationerna 2006/07:209 och 250 om barngruppernas storlek i fritidshemmen protokoll 37, 34, 40 2007-02-02
Studiestöd protokoll 63, 85, 83, 92, 157, 137, 42, 135, 159, 150, 98, 133, 76, 74, 61, 148 2006-12-14
Utbildning och universitetsforskning protokoll 136, 74, 11, 9, 20, 81, 63, 43, 64, 69, 31, 65, 134, 111, 24, 5, 109, 18, 84, 66, 82, 33, 94, 7, 41, 54, 22, 3, 83, 72, 3, 71 2006-12-14
Svar på interpellation 2006/07:99 om elevinflytande protokoll 59, 63 2006-12-12
Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan protokoll 77, 79, 71, 97, 88, 86, 95 2006-11-29

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mats Pertoft

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.