Mattias Jonsson

Bio

Patrik Mattias Jonsson, född 27 april 1974 i Lysekil, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Göteborgs kommuns valkrets. I riksdagen är han ledamot i näringsutskottet samt vice ordförande i den svenska delegationen till Europarådets parlamentariska församling. I näringsutskottet ansvarar han för delar av basnäringen och energipolitiken.
Mattias Jonsson är utbildad elektriker och har jobbat som montör på Volvo. Han har varit fackligt aktiv och varit ordförande på IF Metalls verkstadsklubb och därefter förhandlingsombudsman på IF Metall i Göteborg 2003-2010.
Mellan 1994 och 1999 satt Jonsson i Lysekils kommunfullmäktige samt Socialnämnd. Under perioden 2002–2004 satt han i Stenungssunds kommunfullmäktige och Socialnämnd.
Under perioden 2014–2017 var Mattias Jonsson ledamot i landsbygdskommittén som presenterade ett slutbetänkande i början av 2017. Han var ersättare i riksdagsstyrelsen under mandatperioden 2018-2022 och har under åren som riksdagsledamot även suttit som suppleant i ett flertal utskott, däribland justitieutskottet och trafikutskottet. Sedan 2022 är han invald i Europarådets svenska delegation där han också är vice ordförande i delegationen.I Göteborg har Jonsson varit ordförande i det kommunalt helägda bolaget Älvstranden utveckling AB under perioden 2013–2018. Han är ledamot i den socialdemokratiska distriktsstyrelsen och dess verkställande utskott. Mattias Jonsson har under flera år[vilka?] suttit som ledamot i IF Metalls socialdemokratiska förening i Göteborg. Sedan 2019 är han ordförande för den socialdemokratiska distriktsstyrelsen i Göteborg (arbetarekommunen). Jonsson sitter i socialdemokraternas partistyrelse.
Artikeln innehåller material från wikipedia Mattias Jonsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1532 (47.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
209 (6.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1463 (45.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mattias röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mattias röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Vice ordförandeEuroparådets svenska delegation2022-11-242026-10-31
LedamotEuroparådets svenska delegation2022-11-012022-11-24
LedamotNäringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNäringsutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotNäringsutskottet2017-04-272018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotNäringsutskottet2014-10-072017-04-27
ErsättareRiksdagsstyrelsen2014-10-072018-10-02
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Europarådet 2022/23:123 5 2023-06-13
Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning 2022/23:115 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19 2023-05-30
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9 2022-10-19
2021/22:NU23 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 82 2022-05-30
Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 82 2022-05-30
Energipolitik 2021/22:90 80, 82, 95, 97, 78, 80, 82, 95, 97, 78 2022-03-30
Energi 2021/22:41 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 308, 310, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 308, 310 2021-12-08
Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken 2020/21:141 83, 83 2021-06-15
Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession 2020/21:111 129, 129 2021-04-21
Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter 2020/21:96 125, 125 2021-03-18
Undersökningstillstånd 2020/21:79 34, 34 2021-02-10
Konkurrensverkets befogenheter 2020/21:71 75, 75 2021-01-27
Frågestund 2020/21:22 63, 63, 54, 56, 54, 56, 43, 68, 45, 118, 120, 68 2020-10-15
Mineralpolitik 2019/20:85 64, 115, 117, 119, 115, 117, 119, 64, 113, 116, 118, 113, 116, 118 2020-03-11
Näringspolitik 2018/19:69 121, 125, 127 2019-03-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 226, 228, 230, 232, 234 2018-10-17
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 2017/18:126 1 2018-06-05
Regional tillväxtpolitik 2015/16:95 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 16, 18, 20, 22, 24, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 2016-04-20
Exportstrategin 2015/16:85 17 2016-03-23
Lokala aktionsgrupper 2014/15:96 76 2015-05-06
Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel 2014/15:74 65 2015-03-18
Regional tillväxt 2014/15:39 96, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 176, 178, 180, 85, 94, 177 2014-12-16
Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav snabbprotokoll 29, 19, 17, 9, 27 2014-06-25
Skärpt straff för mord snabbprotokoll 6, 8, 4 2014-04-29
Tilläggsavgift i domstol snabbprotokoll 1 2014-04-10
Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna snabbprotokoll 29 2014-04-03
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 53, 38, 45, 55, 127, 43 2014-03-19
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 85, 89 2014-03-18
Svar på interpellation 2012/13:509 om tiggeri snabbprotokoll 17, 19, 21 2013-09-12
Tolkning och översättning i brottmål snabbprotokoll 107 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:371 om överutnyttjande av lönebidragsanställningar snabbprotokoll 117, 120, 122 2013-04-23
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess snabbprotokoll 123, 134, 130, 132 2013-02-20
Svar på interpellationerna 2012/13:205 och 238 om vägen till ett hållbart arbetsliv snabbprotokoll 58, 53 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:239 och 246 om Arbetsförmedlingens regelverk snabbprotokoll 93, 96, 102 2013-02-19
Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde snabbprotokoll 29 2012-11-08
Ökad säkerhet i domstol protokoll 30 2012-05-24
Svar på interpellation 2011/12:301 om ersättningsnivåer vid arbetslöshet protokoll 37, 43 2012-04-10
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning protokoll 30 2012-01-25
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder protokoll 1 2011-11-09
Hungerstrejkande iranier i Göteborg snabbprotokoll 83, 85 2011-06-09
Tingsrättsorganisationen snabbprotokoll 145, 141, 143, 139, 137 2011-03-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mattias Jonsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.