Mattias Karlsson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1212 (37.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
618 (19.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
251 (7.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1132 (35.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mattias röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mattias röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2022-11-152026-10-11
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-272026-09-21
LedamotUtrikesnämnden2022-10-252026-09-29
GruppledareModeraterna2022-10-18
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2022-10-112022-10-26
SuppleantFinansutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantSkatteutskottet2022-10-042022-10-27
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
SuppleantFinansutskottet2021-04-132022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2021-04-132022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2021-04-132022-09-26
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2020-11-012022-11-08
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-04-13
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantSkatteutskottet2019-06-172021-04-13
LedamotFinansutskottet2019-02-132021-04-13
SuppleantSkatteutskottet2019-02-132019-06-17
OrdförandeRiksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen2018-10-242022-10-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantFinansutskottet2018-10-022019-02-13
SuppleantSocialutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid 2021/22:133 58, 58 2022-06-17
Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder 2021/22:133 51, 51 2022-06-17
Svar på interpellationerna 2021/22:314 och 331 om kompletterande direktiv till utredningen om en ny renskötsellag 2021/22:69 66, 69, 72, 66, 69, 72 2022-02-18
Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning 2021/22:68 21, 21 2022-02-17
Svar på interpellation 2021/22:191 om beslut om Kallak 2021/22:50 58, 60, 62, 58, 60, 62 2022-01-11
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2021/22:46 76, 78, 92, 95, 97, 99, 101, 76, 78, 76, 78, 92, 95, 97, 99, 101, 92, 95, 97, 99, 101 2021-12-15
Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring 2021/22:22 19, 19 2021-10-27
Svar på interpellationerna 2020/21:757 och 778 om jakten på ripa 2020/21:144 93, 93, 96, 96, 99, 99 2021-06-18
En utvidgad bidragsbrottslag 2020/21:123 105, 105 2021-05-19
Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper 2020/21:112 2, 2 2021-04-22
Socialförsäkringsfrågor 2020/21:112 6, 2, 2, 2, 6 2021-04-22
Svar på interpellation 2020/21:539 om Finansinspektionens tillsyn över de noterade tillväxtföretagen 2020/21:97 69, 71, 73, 69, 71, 73 2021-03-19
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2020/21:96 4, 4, 1, 1, 1 2021-03-18
Offentlig upphandling 2020/21:96 76, 76 2021-03-18
Svar på interpellation 2020/21:511 om projekt Malmporten 2020/21:94 77, 79, 81, 77, 79, 81, 77, 79, 81 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:319 om antalet arbetslösa i Sverige 2020/21:90 76, 78, 80, 76, 78, 80 2021-03-09
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2020/21:55 226, 226, 1, 3, 5, 226 2020-12-16
Svar på interpellation 2019/20:305 om ersättningsjobb i Kiruna 2019/20:83 104, 106, 108, 104, 106, 108 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:289 om behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik 2019/20:78 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-02-20
Svar på interpellation 2019/20:206 om svarttaxi 2019/20:57 94, 97, 100, 94, 97, 100 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:193 om insynsråd hos SCB 2019/20:56 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-12-20
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018 2019/20:40 3, 3 2019-11-28
Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster 2019/20:40 6, 6 2019-11-28
Svar på interpellation 2019/20:107 om slopande av överskottsmålet 2019/20:38 43, 45, 47, 43, 45, 47 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:130 om outsourcing av svensk betalningsinfrastruktur 2019/20:38 59, 61, 57, 59, 61, 57 2019-11-26
En effektivare flytträtt av försäkringssparande 2019/20:31 118, 118 2019-11-13
En ny reglering för tjänstepensionsföretag 2019/20:31 114, 114 2019-11-13
Stärkta åtgärder mot penningtvätt 2018/19:107 81, 81 2019-06-18
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016-2018 2018/19:104 161, 161 2019-06-13
Svar på interpellation 2018/19:232 om finansiering av behandling vid sällsynta sjukdomar 2018/19:102 18, 20, 22, 18, 20, 22 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:244, 246, 247, 248, 249 och 251 om påtryckningar mot Försäkringskassan 2018/19:102 67, 73, 79, 67, 73, 79 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:252 om behov av statlig samordnare för stadsomvandlingen i Kiruna 2018/19:98 9, 11, 13 2019-06-03
Statsministerns frågestund 2018/19:94 77, 56, 56 2019-05-16
Riksbankens förvaltning 2018 2018/19:84 9 2019-05-02
Svar på interpellationerna 2018/19:96 och 154 om den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden 2018/19:79 2, 7, 12 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:111 om möjlighet för fackförbund att köpa lagstiftning och politiskt inflytande 2018/19:63 106, 108, 110 2019-03-12
Svar på interpellation 2018/19:32 om åtgärder för att göra det mer lönsamt för låginkomsttagare att arbeta 2018/19:59 48, 50, 52 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:34 om finansiering av planerade reformer 2018/19:59 55, 57, 59 2019-03-05
Frågestund 2018/19:49 9, 11, 93, 95, 113, 113, 76, 76, 102, 93, 95 2019-02-07
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:10 46, 48 2018-10-23
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 105 2018-10-18
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 103, 105 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mattias Karlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.