Maud Olofsson

Bio

Maud Elisabeth Olofsson, född Olsson den 9 augusti 1955 i Arnäsvall i Arnäs församling, Västernorrlands län, är en svensk politiker (centerpartist). Hon var partiledare för Centerpartiet mellan 19 mars 2001 och 23 september 2011, riksdagsledamot 2002–2011 och näringsminister 2006–2011. Under mandatperioden 2006–2010 var hon även vice statsminister.
Olofsson meddelade den 17 juni 2011 att hon i september 2011 skulle avgå som partiordförande, och den 23 september efterträddes hon av Annie Lööf.
Olofsson var 2014–2022 ordförande i branschorganisationen Visita.
Artikeln innehåller material från wikipedia Maud Olofsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
57 (2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
35 (1.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
2740 (96.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Maud röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Maud röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2011-09-302011-09-30
Energi- och näringsministerNäringsdepartementet2010-10-062011-09-29
RiksdagsledamotÅke Sandström 2006-10-06 - 2010-10-04, Helena Lindahl 2010-10-04 - 2011-09-29 Statsråd2010-10-042011-09-29
NäringsministerNäringsdepartementet2006-10-062010-10-05
RiksdagsledamotÅke Sandström 2006-10-06 - 2010-10-042006-10-062010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-05
SuppleantEU-nämnden2002-10-152006-10-10
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152006-10-02
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantUtrikesnämnden2002-10-082006-10-10
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
PartiledareCenterpartiet2001-03-192011-09-23

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2010/11:443 om regeringens styrning av Svenska kraftnät snabbprotokoll 8, 6, 1, 4 2011-09-01
Svar på interpellation 2010/11:348 om tjänstesektorn som Sveriges framtid protokoll 13, 17, 10, 19 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:358 om regeringens fortsatta satsning på kärnkraften protokoll 49, 46, 39, 42 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:403 om tillstånd för uranbrytning protokoll 52, 55, 50, 58 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:406 om jobben i Norrsundet protokoll 65, 63, 61, 59 2011-06-10
Svar på interpellationerna 2010/11:349 och 350 om utvecklingen från små till medelstora företag protokoll 20, 28, 26, 23 2011-06-10
Svar på interpellationerna 2010/11:357 och 391 om klimatpolitiken och den mellansvenska fossilgasledningen protokoll 32, 29, 38, 35 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:304 om världens bästa mat snabbprotokoll 8, 1, 4, 6 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:305 om elcertifikat till vattenverk utan moderna miljötillstånd snabbprotokoll 9, 13, 15, 11 2011-05-03
Svar på interpellation 2010/11:241 om uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 32, 30, 23, 16 2011-04-12
Svar på interpellationerna 2010/11:218, 270 och 288 om regeringens energipolitik snabbprotokoll 1, 6, 11, 15 2011-04-12
Amerikanska ambassadens övervakning av svenskar snabbprotokoll 55, 57 2011-03-03
Elnätsavgifterna snabbprotokoll 45, 43 2011-03-03
Konsekvenser av besparingar på Försäkringskassan snabbprotokoll 83, 81 2011-03-03
Personlig service på Försäkringskassan snabbprotokoll 27, 29 2011-03-03
Stöd till energieffektivisering snabbprotokoll 35, 37 2011-03-03
Svar på interpellation 2010/11:166 om gruvindustrin som utvecklingskraft snabbprotokoll 19, 26, 22, 29 2011-03-01
Svar på interpellation 2010/11:222 om subventioner till ny kärnkraft snabbprotokoll 32, 34, 30, 36 2011-03-01
Svar på interpellation 2010/11:125 om rekordhöga elpriser snabbprotokoll 16, 31, 10, 27 2011-02-01
Svar på interpellation 2010/11:128 om jobben i Sandarne snabbprotokoll 34, 38, 36, 32 2011-02-01
Svar på interpellation 2010/11:93 om stopp för utvinning av fossila bränslen snabbprotokoll 7, 9, 1, 4 2011-02-01
Förnyelse och innovation i framtiden snabbprotokoll 100, 98 2010-12-16
Handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna snabbprotokoll 132, 130 2010-12-16
Konsekvenserna av höjda elpriser snabbprotokoll 140, 138 2010-12-16
Skatten på diesel snabbprotokoll 114, 116 2010-12-16
Subventioner till kärnkraften snabbprotokoll 122, 124 2010-12-16
Uppgradering av kärnkraftverken snabbprotokoll 82, 84 2010-12-16
Utsläppsrätterna snabbprotokoll 134, 136 2010-12-16
Svar på interpellation 2010/11:69 om regelförenklingar för företag snabbprotokoll 38, 43, 36, 41 2010-12-07
Svar på interpellationerna 2010/11:53, 66, 67, 82, 89 och 90 om vindkraftverkens framtid snabbprotokoll 28, 18, 35, 10 2010-12-07
Svar på interpellation 2010/11:15 om dammolycka med stora miljökonsekvenser snabbprotokoll 14, 8, 12, 10 2010-11-30
Svar på interpellation 2010/11:23 om elleveranser i Tornedalen snabbprotokoll 25, 15, 19, 23 2010-11-30
Svar på interpellation 2010/11:44 om Sveriges agerande för energieffektivisering i EU snabbprotokoll 30, 28, 32, 26 2010-11-30
Svar på interpellation 2009/10:472 om situationen för Sveriges företagare protokoll 63, 65, 59, 61 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:384 och 431 om en regionalpolitik för att hela Sverige ska leva protokoll 7, 4, 1, 10 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:390 och 460 om kärnkraft och brytning av uran i Sverige protokoll 11, 26, 15, 21 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:393 och 461 om utveckling av turismen protokoll 38, 35, 31, 27 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:410 och 443 om försäljning av statliga företag protokoll 48, 42, 45, 39 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:442 och 473 om styrningen av statliga bolag protokoll 55, 52, 49, 58 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:357 om statligt stöd till ny kärnkraft snabbprotokoll 27, 9, 20, 12 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:367 om elcertifikat till gammal elproduktion snabbprotokoll 3, 8, 1, 5 2010-06-09
Företagandet bland unga snabbprotokoll 34, 36 2010-05-27
Försäkringskassans opartiskhet snabbprotokoll 38, 40 2010-05-27
Förtroendet mellan Sida och regeringen snabbprotokoll 46, 48 2010-05-27
Skattesänkningarna och regionalpolitiken snabbprotokoll 22, 24 2010-05-27
Sociala företag snabbprotokoll 68, 70 2010-05-27
Transportstyrelsens handläggning av körkortsfrågor snabbprotokoll 78, 80 2010-05-27
Uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 62, 60 2010-05-27
Utredningen av våldtäkter snabbprotokoll 76, 74 2010-05-27
Svar på interpellation 2009/10:249 om effektiva och ändamålsenliga regler protokoll 7, 9, 4, 1 2010-04-23
Svar på interpellation 2009/10:224 om statlig verksamhet i Ånge protokoll 7, 1, 5, 3 2010-03-19
Svar på interpellation 2009/10:246 om näringslivets förutsättningar i Västerbotten protokoll 23, 27, 29, 21 2010-03-19
Svar på interpellation 2009/10:251 om Riksrevisionens granskningsrätt av Posten Norden protokoll 32, 30 2010-03-19
Svar på interpellationerna 2009/10:228, 244 och 281 om regeringens avveckling av de strategiska branschprogrammen protokoll 8, 16, 20, 12 2010-03-19
Riskkapitalavdrag för företagare protokoll 77, 79 2010-02-18
Timvis mätning av elförbrukning protokoll 85 2010-02-18
Vattenfalls energiinvesteringar protokoll 37, 35 2010-02-18
Vattenfalls kärnkraftverk i Tyskland protokoll 45, 43 2010-02-18
Svar på interpellation 2009/10:174 om indelningen av Sverige i anmälningsområden protokoll 21, 25, 23, 27 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:197 om statligt stöd till bilindustrin och konkurrensneutralitet protokoll 28, 31, 36, 34 2010-02-09
Svar på interpellationerna 2009/10:131 och 133 om förtroendet för näringsministern protokoll 14, 20, 1, 7 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:168 om utvecklingen för kooperativ vindkraft protokoll 1, 4, 9, 7 2010-01-29
Svar på interpellation 2009/10:169 om nationell samling kring kreativa näringar protokoll 12, 14, 16, 10 2010-01-29
Svar på interpellation 2009/10:112 om småföretagen och tillgången på lämplig arbetskraft protokoll 3, 1, 5, 7 2010-01-22
Svar på interpellation 2009/10:156 om hemslöjden och handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna protokoll 37, 33, 39, 35 2009-12-21
Svar på interpellation 2009/10:157 om företagens regelkostnader protokoll 48, 46, 44, 40 2009-12-21
Svar på interpellation 2009/10:158 om småföretagarpolitik protokoll 49, 52, 54, 56 2009-12-21
Svar på interpellationerna 2009/10:100 och 106 om åtgärder för industrin i Gävleborg protokoll 3, 5, 1, 7 2009-12-21
Svar på interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om styrningen av Vattenfall protokoll 32, 25, 8, 16 2009-12-21
Aktuell debatt: Regeringens styrning av det statliga ägandet i Vattenfall protokoll 9, 16, 2, 23 2009-11-20
Svar på interpellationerna 2009/10:68 och 78 om en samlad regionalpolitisk utvecklingsstrategi för hela Sverige protokoll 22, 17, 1, 7 2009-11-17
Svar på interpellationerna 2009/10:30, 41, 54 och 58 om uranbrytning i Sverige protokoll 15, 7, 22, 1 2009-11-13
Svar på interpellation 2009/10:19 om kvotering till bolagsstyrelser protokoll 10, 16, 13, 8 2009-10-23
Svar på interpellation 2009/10:2 om bilprotektionismens hot mot svensk fordonsindustri och EU:s inre marknad protokoll 3, 7, 5, 1 2009-10-23
Svar på interpellation 2009/10:1 om statens ansvar för malmfälten protokoll 7, 1, 11, 3 2009-10-01
Svar på interpellation 2009/10:10 om regeringens ansvar för utvecklingen i Jämtlands län protokoll 23, 25, 31, 28 2009-10-01
Svar på interpellation 2009/10:7 om försäljning av statliga bolag protokoll 14, 12, 18, 22 2009-10-01
Svar på interpellation 2008/09:582 om den svenska besöksnäringen protokoll 1, 3, 9, 6 2009-09-10
Svar på interpellation 2008/09:502 om elleverans till kommunala anläggningar protokoll 4, 7, 9, 1 2009-06-16
Svar på interpellation 2008/09:512 om den regionala utvecklingen protokoll 29, 17, 10, 26 2009-06-16
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 148, 144, 150, 156, 146, 154, 152 2009-06-15
Svar på interpellation 2008/09:475 om verksamhetsavbrott i mindre företag protokoll 3, 7, 1, 5 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:531 om försäljning av Nord Pool ASA protokoll 8, 10, 12, 14 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:557 om försäljningen av Vattenfall AB protokoll 23, 15, 17, 20 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:411 om undsättningslån protokoll 3, 5, 1, 7 2009-05-15
Svar på interpellation 2008/09:447 om försäljning av statliga bolag protokoll 14, 8, 16, 11 2009-05-15
Svar på interpellation 2008/09:397 om nivån på svenska elpriser protokoll 4, 9, 7, 1 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:410 om fossilgasutbyggnad protokoll 14, 10, 16, 12 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:386 om åtgärder för särskilt drabbade kommuner med anledning av jobbkrisen protokoll 22, 24, 19, 16 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:390 om kärnkraftsutbyggnaden protokoll 25, 41, 30, 37 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:423 om Vattenfall protokoll 42 2009-04-21
Svar på interpellationerna 2008/09:383, 384, 387 och 403 om bonussystem i den statliga sektorn protokoll 15, 10, 1, 5 2009-04-21
Hushållstjänster protokoll 64, 62 2009-04-16
Kultur och tillväxt protokoll 90 2009-04-16
Kvinnors företagande protokoll 52, 12, 50, 10 2009-04-16
LKAB:s ersättning till villaägare i Malmberget protokoll 44, 42 2009-04-16
Miljöteknikföretagen protokoll 76, 74 2009-04-16
Statsrådens inkomstgaranti protokoll 82, 84 2009-04-16
Ungdomsarbetslösheten protokoll 30, 32 2009-04-16
Svar på interpellation 2008/09:367 om investeringar för utveckling av framtidens svenska träindustri protokoll 1, 7, 3, 5 2009-04-08
Aktuell debatt: Bonusar i de statliga företagen protokoll 23, 9, 16, 2 2009-03-26
Svar på interpellation 2008/09:307 om utveckling av näringslivet i Sollefteå protokoll 76, 74, 80, 78 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:363 om betalningstider för företag protokoll 95, 98, 101, 103 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:364 om regelförenklingar protokoll 104, 110, 108, 106 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:374 om bensinmackarna protokoll 117, 125, 111, 123 2009-03-24
Svar på interpellationerna 2008/09:345 och 356 om regionala samordnare protokoll 94, 86, 91, 81 2009-03-24
Aktuell debatt: Fordonsindustrins framtid protokoll 2, 17, 9, 24 2009-03-20
Svar på interpellation 2008/09:325 om uranbrytning i Sverige med anledning av regeringens utbyggnadsplaner av kärnkraften protokoll 30, 34, 26, 24 2009-03-13
Svar på interpellationerna 2008/09:333 om framtidspolitik för musikbranschen och 334 om ny politik för dataspelsindustrin protokoll 41, 37, 39, 35 2009-03-13
Svar på interpellationerna 2008/09:288 och 318 om näringslivskris i Norrlands inland protokoll 29, 26, 22, 32 2009-02-27
Svar på interpellationerna 2008/09:265 och 319 om glasindustrin i Glasriket protokoll 12, 7, 15, 1, 4 2009-02-20
Betalningstiderna för småföretagare protokoll 86 2009-02-19
Framtiden för svensk biltillverkning protokoll 46, 44 2009-02-19
Jobben på Saab protokoll 30, 28 2009-02-19
Konkurrensen mellan Saab och Volvo protokoll 56, 58 2009-02-19
Svensk fordonsindustri protokoll 24, 26 2009-02-19
Åtgärder med anledning av situationen för GM och Saab protokoll 36, 38 2009-02-19
Svar på interpellation 2008/09:174 om varsel i Värmland protokoll 20, 22, 18, 24 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:176 om nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden protokoll 35, 32, 28, 25 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:196 om återvunnen energi protokoll 42, 40, 36, 38 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:200 om krediter till småföretag protokoll 51, 43, 49, 46 2009-01-15
Svar på interpellationerna 2008/09:123 och 139 om löner, övriga ersättningar och pensionsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag protokoll 1, 7, 4, 10 2009-01-15
Svar på interpellationerna 2008/09:144 och 197 om långsiktig energipolitik för Sverige protokoll 13, 17, 11, 15 2009-01-15
Aktuell debatt: Det ökade antalet varsel och konkurser samt läget i fordonsindustrin protokoll 33, 40, 47, 50 2008-12-18
Svar på interpellation 2008/09:161 om översyn av preskriptionstiden protokoll 1, 7, 3, 5 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:163 om transportstödet till Volvo Lastvagnar i Umeå protokoll 12, 8, 10, 14 2008-12-16
Kreditmöjligheter för småföretag protokoll 83, 81 2008-12-11
Nedsättningen av sociala avgifter för unga protokoll 69, 71 2008-12-11
Stimulansåtgärder för byggbranschen protokoll 109, 111 2008-12-11
Ägarfrågan i bilindustrin protokoll 89, 91 2008-12-11
Svar på interpellation 2008/09:115 om småföretagens överlevnad protokoll 14, 20, 18, 10 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:131 om besöksnäringen protokoll 34, 32, 26, 29 2008-12-02
Svar på interpellationerna 2008/09:99, 111 och 114 om varslen och regeringens agerande protokoll 16, 1, 25, 6 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:83 om demokratisk insyn i Posten AB under och efter den föreslagna fusionen med Posten Danmark protokoll 37, 33, 39, 35 2008-11-28
Svar på interpellation 2008/09:93 om Sveriges kreativa näringar protokoll 42, 40, 44, 46 2008-11-28
Svar på interpellation 2008/09:65 om design i svenska företag protokoll 1, 5, 3, 7 2008-11-24
Svar på interpellation 2008/09:66 om en effektivare dagligvaruhandel protokoll 10, 14, 12, 8 2008-11-24
Arbetsmarknaden i Stockholmsregionen protokoll 77, 75 2008-11-13
Exploatering av orörda älvsträckor protokoll 42, 44 2008-11-13
Innovationer inom den offentliga sektorn protokoll 48, 46 2008-11-13
Ungas situation på bostadsmarknaden protokoll 87, 89 2008-11-13
Svar på interpellation 2008/09:22 om neutralisering av hyresläget i Kiruna protokoll 1, 7, 5, 3 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:27 om översyn av kraven för F-skatt protokoll 8, 20, 12, 17 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:30 om kapitalförsörjning protokoll 29, 27, 21, 24 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:31 om konsekvenser av en avveckling av Sveriges deltagande i Arianeprogrammet protokoll 39, 30, 41, 34 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:44 om investeringar i besöksnäringen protokoll 44, 46, 48, 42 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:54 om åtgärder för starkare småföretag protokoll 52, 55, 49, 57 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:13 om industriella utvecklingscentrum protokoll 30, 32, 34, 28 2008-10-14
Svar på interpellation 2008/09:15 om Vattenfalls roll i energiomställningen protokoll 37, 41, 35, 39 2008-10-14
Svar på interpellation 2008/09:3 om skogsindustrin, jobben och regionalpolitiken protokoll 25, 17, 10, 27 2008-10-14
Svar på interpellation 2007/08:825 om statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv protokoll 5, 9, 11, 1 2008-09-04
Svar på interpellation 2007/08:799 om nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden protokoll 5, 3, 1, 7 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:802 om regeringens förenklingsarbete för företagare protokoll 15, 11, 17, 8 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:806 om ett tillväxtprogram för den kreativa ekonomin protokoll 24, 18, 20, 22 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:815 om framtiden för svensk fordonsindustri protokoll 25, 35, 29, 33 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:819 om brist på jämställdhet i svenska bolagsstyrelser protokoll 36, 42, 40, 38 2008-08-14
(forts. från 16 §) Svar på interpellation 2007/08:775 om ökat antal konkurser protokoll 123, 118, 121 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:729 om börsintroduktion av Posten protokoll 73, 77, 75, 79 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:731 om sammanhållningspolitiken efter 2013 för den regionala utvecklingen protokoll 82, 86, 80, 84 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:732 om internationella evenemang i Sverige protokoll 87, 93, 89, 91 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:735 om utredning om konkurrens i fjärrvärmenäten protokoll 98, 96, 94, 100 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:739 om stöd till installation av energieffektiva fönster i småhus protokoll 103, 105, 101, 107 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:775 om ökat antal konkurser protokoll 108 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:776 om hotade jobb i Hallstavik protokoll 136, 140, 129, 124 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:647 om biodiesel utan palmolja protokoll 1 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:659 om EU:s energipolitik protokoll 23, 21, 17, 19 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:710 om skydd för franchisetagare protokoll 24, 26, 30, 28 2008-06-10
Svar på interpellationerna 2007/08:657, 666 och 694 om tillgången på drivmedelsstationer på landsbygden protokoll 12, 16, 7, 2 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:552 om utveckling av turistnäringen protokoll 9, 1, 5, 11 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:568 om regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande protokoll 15, 12, 20, 18 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:575 om Vattenfalls betydelse för svensk basindustri protokoll 21, 23, 25, 27 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:500 om Fennoskankabeln protokoll 26, 32, 28, 30 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:529 om statlig styrning av Vattenfall AB protokoll 35, 39, 37, 33 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:532 om vd-bonus och de statliga företagens utveckling protokoll 40, 45, 42, 48 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:536 om ökat regelkrångel med regeringens företagarpolitik protokoll 55, 57, 52, 49 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:540 om basindustrins behov av en aktiv näringspolitik protokoll 66, 58, 68, 62 2008-04-22
Svar på interpellationerna 2007/08:498 och 508 om kreditgarantiföreningar protokoll 16, 19, 22, 25 2008-04-22
Basindustrin och energipriserna protokoll 60, 58 2008-04-17
Regelförenklingsarbetet protokoll 46, 48 2008-04-17
Söderhamns kommuns kostnader för eventuell flygskola protokoll 78, 80 2008-04-17
Ungt företagande protokoll 38, 40 2008-04-17
Vattenfalls planer på ett kolkraftverk i Hamburg protokoll 50, 52 2008-04-17
Villkoren för småföretagare protokoll 34, 36 2008-04-17
Svar på interpellation 2007/08:429 om underlag vid utnämning av ny generaldirektör till Affärsverket svenska kraftnät protokoll 11, 8, 4, 1 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:433 om konsekvensanalyser av statliga företag som kan bli aktuella för försäljning protokoll 12, 20, 15, 18 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:485 om vita elcertifikat protokoll 23, 25, 27, 21 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:488 om konkurrens och oseriösa företag protokoll 36, 33, 28, 30 2008-04-08
Svar på interpellationerna 2007/08:420, 427 och 440 om småföretagens villkor i glesbygden protokoll 13, 7, 17, 1 2008-03-25
Svar på interpellationerna 2007/08:425 och 476 om kommersiell service på landsbygden protokoll 25, 18, 36, 33 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:373 om kvinnors företagande protokoll 5, 7, 1, 3 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:384 om näringsverksamhet med politiska syften protokoll 20, 8, 23, 14 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:398 om turism protokoll 24, 32, 29, 26 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:403 om uranbrytning i Sverige protokoll 33, 39, 37, 35 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:343 om de små bryggeriernas överlevnad snabbprotokoll 1, 10, 13, 5 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:364 om energianvändning i bostadssektorn snabbprotokoll 21, 23, 17, 14 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:318 om regeringen, fordonsindustrin och framtiden protokoll 11, 5, 1, 9 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:335 om besked om kärnkraftsutbyggnad protokoll 16, 22, 20, 12 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:337 om Vattenfalls framtid protokoll 23, 26, 29 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:283 om nedläggning av sågverket på Seskarö protokoll 21, 15, 28, 26 2008-01-24
Svar på interpellationerna 2007/08:282 och 285 om Norrsundets Bruk protokoll 5, 14, 10, 1 2008-01-24
Svar på interpellation 2007/08:252 om politisering av utredningsväsendet protokoll 5, 11, 1, 15 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:274 om Sveriges mål för förnybar energi protokoll 17, 19, 25, 22 2007-12-18
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:174 om trygghetssystemen för företagare protokoll 47, 49 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:161 om modebranschens och den kreativa ekonomins utvecklingspotential protokoll 23, 13, 20, 16 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:169 om de branschvisa forskningsprogrammen protokoll 39, 36, 42, 44 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:174 om trygghetssystemen för företagare protokoll 45 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:177 om vd-bonus i statliga företag protokoll 52, 55, 50, 58 2007-12-11
Svar på interpellationerna 2007/08:154, 178 och 179 om biogasutbyggnaden protokoll 1, 9, 5, 12 2007-12-11
Svar på interpellationerna 2007/08:166 och 208 om regelförenkling i företag protokoll 35, 24, 32, 28 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:105 om civilt test- och övningscentrum i Arvidsjaur protokoll 9, 5, 1, 11 2007-11-30
Svar på interpellation 2007/08:147 om staten, fordonsindustrin och framtiden protokoll 16, 20, 22, 12 2007-11-30
Svar på interpellationerna 2007/08:94 och 128 om nedläggning av Norrsundets massabruk protokoll 1, 12, 6, 16 2007-11-27
Bränslepriset och miljöfarliga utsläpp protokoll 71, 73 2007-11-15
De sociala trygghetssystemen för företagare protokoll 61, 59 2007-11-15
Felaktigt utbetalda bidrag och skattefusk protokoll 41, 39 2007-11-15
Jobbskapande åtgärder protokoll 29, 27 2007-11-15
Trafikproblem vid snöoväder protokoll 51, 53 2007-11-15
Effekterna av centraliseringen av statliga myndigheter protokoll 39, 41 2007-10-25
En långsiktig energipolitik protokoll 19, 21 2007-10-25
Rättvisa konkurrensvillkor för småföretagen protokoll 53, 51 2007-10-25
Svar på interpellation 2007/08:10 om bonus till direktörer i statliga bolag protokoll 1, 7, 3, 5 2007-10-16
Svar på interpellation 2007/08:11 om trygghet för företagare vid sjukdom och föräldraledighet protokoll 21, 17, 19, 24 2007-10-16
Svar på interpellation 2007/08:16 om käppar i hjulet för energiomställningen protokoll 29, 27, 25, 31 2007-10-16
Svar på interpellation 2007/08:28 om elleveranser i Haparanda och Övertorneå kommuner protokoll 11, 16, 14, 8 2007-10-16
Arbetsgivaravgifterna för småföretagare protokoll 100, 102 2007-06-14
Riskkapital till miljöteknikföretag protokoll 118, 116 2007-06-14
Partiledardebatt protokoll 77, 43, 86, 37, 21, 60, 22, 43, 39, 55, 37, 47, 47, 25, 35, 20, 67, 86, 6, 46, 20, 64, 58, 35, 53, 82, 35, 64, 43, 77, 72, 46, 54, 56, 66, 84, 20, 76, 80, 90, 49, 33, 86, 55, 42, 21, 43, 94, 45, 94, 37, 33, 45, 35, 21, 75, 41, 10, 83, 35, 53, 31, 18, 52, 77, 51, 6, 39, 21, 39, 100, 41, 30, 28, 23, 33, 93, 61, 71, 49, 35, 76, 62, 43, 102, 11, 6, 19, 10, 78, 74, 39, 20, 37, 60, 74, 48, 35, 33, 43, 57, 56, 33, 31, 78, 41, 21, 73, 41, 8, 33, 12, 75, 12, 34, 19, 12, 37, 51, 54, 43, 82, 44, 82, 31, 67, 20, 41, 43, 21, 12, 35, 56, 44, 41, 31, 35, 59, 8, 56, 45, 50, 77, 19, 75, 39, 37, 59, 19, 43, 52, 43, 45, 56, 70, 96, 92, 39, 31, 10, 13, 41, 72, 79, 51, 19, 13, 26, 41, 18, 61, 84, 62, 65, 47, 39, 14, 43, 8, 21, 19, 56, 81, 96, 62, 41, 20, 35, 25, 37, 86, 39, 37, 18, 73, 31, 41, 58, 51, 54, 49, 58, 33, 98, 35, 39, 54, 41, 75, 54, 55, 71, 34, 77, 12, 41, 18, 50, 76, 42, 33, 37, 37, 35, 60, 91, 88, 32, 59, 39, 44, 43, 18, 92, 31, 75, 19, 80, 31, 10, 21, 69, 39, 73, 48, 6, 23, 58, 39, 94, 50, 47, 37, 84, 39, 33, 19 2007-06-13
Svar på interpellation 2006/07:569 om resurser till forskningsprogrammet Forska och väx protokoll 55, 57, 59, 61 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:589 om Västervik som en del av Östergötlands arbetsmarknad protokoll 67, 62, 64, 69 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:592 om utvecklingsarbete i Älvdalen protokoll 78, 70, 73, 76 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:602 om villkor för basindustrins överlevnad protokoll 89, 93, 91, 95 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:615 om sämre villkor för småföretagen och omvänd regionalpolitik protokoll 106, 96, 100 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:625 om utförsäljning av sex statligt ägda bolag protokoll 109, 111, 113, 107 2007-06-12
Svar på interpellationerna 2006/07:600 och 604 om näringslivets förutsättningar i Västernorrland protokoll 82, 88, 85, 79 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:491 om direktiv för styrelser samt representation i statliga bolag protokoll 9, 3, 6, 1 2007-06-05
Svar på interpellation 2006/07:466 om tillväxtprogram för svensk modeindustri protokoll 7, 5, 3, 1 2007-04-27
Svar på interpellation 2006/07:474 om svårigheter att starta företag protokoll 10, 12, 8, 14 2007-04-27
Svar på interpellation 2006/07:422 om konsekvensanalyser av statliga företag protokoll 10, 1, 13, 5 2007-04-10
Svar på interpellation 2006/07:372 om arbetstillfällen till Kristinehamn protokoll 1, 9, 7, 4 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:373 om naturturism protokoll 10, 12, 14, 16 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:391 om klimatförändringarna och utbyggnaden av naturgas protokoll 17, 19, 23, 21 2007-03-27
Bonusar till statliga vd:ar protokoll 78, 76 2007-03-15
Den svenska vapenexporten protokoll 26, 28 2007-03-15
Jakttillstånd för utländska jägare protokoll 48, 46 2007-03-15
Regeringens inställning till statligt ägande protokoll 68, 70 2007-03-15
Utförsäljningen av statliga bolag protokoll 40, 38 2007-03-15
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008 protokoll 19, 21, 23 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:272 om mångfald i statliga bolag och myndigheter protokoll 5, 11, 9, 1 2007-02-27
Svar på interpellation 2006/07:174 om omställningsarbetet i Östersund protokoll 15, 11, 17, 13 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:182 om energieffektivisering protokoll 20, 24, 22, 18 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:207 om utsläppsrätter till fossilgas och skatt på fjärrvärme protokoll 27, 29, 25, 32 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:214 om besöksnäringen protokoll 35, 41, 38, 33 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:227 om förläggning av Sydlänkens norra del i Vättern protokoll 48, 42, 46, 44 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:266 om elpriserna och basindustrins konkurrenskraft protokoll 63, 54, 60, 49 2007-02-23
Svar på interpellationerna 2006/07:285, 286, 288 och 291 om transportbidraget protokoll 64, 81, 70, 76 2007-02-23
Svar på interpellationerna 2006/07:287, 261 och 300 om stärkt naturskydd vid gruvverksamhet protokoll 7, 1, 9, 4 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:158 om elleveranser i Övertorneå och Haparanda protokoll 10, 8, 14, 12 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:78 om Sveaskog protokoll 5, 1, 3, 7 2007-01-23
Hushållsnära tjänster protokoll 63, 50, 61, 52 2007-01-18
Miljökonsekvensanalys av en gasledning i Östersjön protokoll 95 2007-01-18
Nedläggning av Vin & Sprits fabrik i Sundsvall protokoll 81, 83 2007-01-18
Vaxholmsmålet protokoll 65, 67 2007-01-18
Ålderspensionen protokoll 42, 44 2007-01-18
Svar på interpellation 2006/07:116 om kapitalförsörjning för små och medelstora företag protokoll 10, 12 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:130 om uranbrytning i Sverige protokoll 16, 13, 19, 21 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:75 om strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen protokoll 7, 4, 1, 9 2007-01-16
Näringsliv protokoll 38, 36, 34, 44, 32, 40, 42 2006-12-18
Svar på interpellation 2006/07:50 om forskning och utveckling i små och medelstora företag protokoll 9, 1, 4, 7 2006-11-28
Svar på interpellation 2006/07:56 om vd-bonus i statliga bolag protokoll 19, 14, 10, 22 2006-11-28
Svar på interpellation 2006/07:69 om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma protokoll 31, 33, 23, 27 2006-11-28
Svar på interpellation 2006/07:45 om elpriser för basindustrin protokoll 5, 3, 7, 1 2006-11-17
Svar på interpellation 2006/07:29 om beredskap mot sårbarhet protokoll 3, 1, 7, 5 2006-11-14
Svar på interpellation 2006/07:12 om svenskt uran till kärnvapen protokoll 66, 72, 70, 68 2006-10-24
Partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen protokoll 57, 6, 22, 34, 55, 8, 59, 20 2006-10-11
Ansvaret för krisberedskapen vid tsunamikatastrofen protokoll 33, 35 2006-03-30
Särskild debatt om ungdomsarbetslösheten protokoll 13, 20, 6 2006-03-23
Sysselsättningen bland unga protokoll 20, 18 2006-02-02
Integrationen protokoll 38, 40 2005-11-10
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni protokoll 2 2005-06-18
Framtidstron för företagare protokoll 57, 59 2005-05-26
Nya arbetstillfällen i den privata sektorn protokoll 50, 52 2005-03-17
Svar på interpellationerna 2004/05:304 och 307 om samhällets krisberedskap med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 8, 2, 14 2005-02-08
Bredbandsutbyggnaden protokoll 44, 46 2005-02-03
Avskaffandet av FN:s vetorätt protokoll 2, 4 2004-09-23
Försvarspolitiken protokoll 55, 57 2004-05-27
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 100, 102, 104 2004-04-28
Övergångsregler protokoll 38, 40 2004-03-18
Social turism protokoll 31, 33 2004-02-12
Information från regeringen om mötet med Europeiska rådet och EU:s regeringskonferens i Bryssel den 12-13 december protokoll 6, 8 2003-12-16
Svar på interpellation 2003/04:171 om politik för tillväxt i hela landet protokoll 70, 65, 60 2003-12-16
Barnomsorgen protokoll 90, 92 2003-12-04
Svar på interpellation 2003/04:17 om långsiktig finanspolitisk stabilitet protokoll 6, 4, 2 2003-10-21
Aktuell debatt: Den psykiatriska vården protokoll 25, 32 2003-10-06
3:12-reglerna protokoll 39, 37 2003-09-25
Psykvården protokoll 20, 18 2003-09-25
Särskilt anordnad debatt om EMU snabbprotokoll 20, 13, 6 2003-05-28
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 36, 45, 47, 38, 47, 49 2003-04-10
Särskilt anordnad debatt om Irakfrågan snabbprotokoll 41, 34 2003-03-20
Frågestund snabbprotokoll 47, 67, 49 2003-02-20
Särskilt anordnad debatt om integrations- politiken snabbprotokoll 13, 20, 6 2002-11-28

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Maud Olofsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.