Mauricio Rojas

Bio

Mauricio José Rojas Mullor, född 28 juni 1950 i Santiago, Chile, är en chilensk-svensk politiker (liberal), författare, docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet och vid Universidad del Desarrollo (Chile). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2006, samt återigen från år 2022, och statsrådsersättare i riksdagen 2006–2008. Han var ledamot av riksdagens konstitutionsutskott 2007–2008. Rojas är bosatt i Lund och har varit senior fellow vid den liberala tankesmedjan Fundacion para el Progreso (FPP)..
Från mars till augusti 2018 var han strategisk rådgivare och talskrivare åt Chiles president. I augusti 2018 utnämndes han till Chiles kulturminister i Sebastian Piñeras regering under fyra dagar innan han tvingades avgå efter utbredd kritik. Bakgrunden var att han kritiserat Historie- och människorättsmuseet i Santiago, som dokumenterar de brott som begicks under militärdiktatorn Augusto Pinochets styre 1973–1990, och kallat museet för "ett montage […] som förfalskar Chiles historia".. Rojas menade att han blev utsatt för en förtalskampanj. Också Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa försvarade Rojas.Rojas är författare till ett trettiotal böcker om integration, utvecklingsfrågor, politik och politisk filosofi samt svensk och latinamerikansk historia, varav flera böcker översatta till eller skrivna på andra språk. Han deltar regelbundet i chilenska TV-program och skriver i olika tidningar.
Artikeln innehåller material från wikipedia Mauricio Rojas, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1843 (48.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1127 (29.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
276 (7.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
588 (15.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mauricio röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mauricio röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2023-07-142026-09-21
RiksdagsledamotAmir Jawad 2023-05-22 - 2023-07-13 Sjukledighet2023-05-222023-07-13
SuppleantSocialutskottet2022-10-122023-05-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262023-05-22
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2007-03-272008-11-10
LedamotKonstitutionsutskottet2007-01-162008-10-22
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-10-102008-11-10
StatsrådsersättareLars Leijonborg2006-10-062008-11-10
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2004-09-202006-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-152006-01-17
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Arbetskraftsinvandring 2022/23:103 166, 176, 178, 166, 176, 178 2023-05-04
Ekonomisk familjepolitik 2022/23:103 33, 35, 37, 33, 35, 37 2023-05-04
(forts. från § 9) Socialförsäkringsfrågor (forts. SfU14) 2022/23:92 128, 128, 128 2023-04-19
Migrationsfrågor 2022/23:92 174, 176, 178, 181, 183, 189, 191, 174, 174, 176, 176, 178, 178, 181, 181, 183, 183, 189, 189, 191, 191 2023-04-19
Frågestund 2022/23:80 63, 65, 54, 63, 65, 56, 63, 61 2023-03-23
(forts. från § 5) Pensioner (forts. SfU11) 2022/23:64 117, 119, 121, 117, 119, 121 2023-02-16
Pensioner 2022/23:64 36, 38, 36, 38 2023-02-16
Socialavgifter 2022/23:64 13, 13 2023-02-16
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2022/23:42 172, 174, 172, 174, 182, 184, 182, 186, 184, 186 2022-12-19
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2022/23:42 216, 216 2022-12-19
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2022/23:40 109, 109 2022-12-16
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare 2022/23:28 71, 73, 75, 71, 73, 75 2022-11-30
Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål 2022/23:28 93, 93 2022-11-30
Förvalsalternativet inom premiepensionen 2022/23:25 16, 18, 20, 16, 18, 20 2022-11-23
(forts. från 8 §) Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag och Granskningsbetänkande (forts. KU9 och KU20) protokoll 175, 168, 166, 173, 164, 170, 162 2008-06-12
Beredningen av ärenden om försäljning av statligt ägda bolag före valet 2006 (avsnitt 5.3) protokoll 196, 192, 190, 194, 188 2008-06-12
Handläggningen av presstödsfrågan (avsnitt 1.2) protokoll 75, 73, 71 2008-06-12
Statsminister Fredrik Reinfeldts ansvar för krishanteringen i Statsrådsberedningen (avsnitt 7.1) protokoll 232, 236, 238, 230, 234 2008-06-12
Basindustrin och utsläppen protokoll 59, 57 2008-03-13
Sekretessfrågor protokoll 39 2008-03-12
Tryck- och yttrandefrihet protokoll 34 2008-03-12
Fri- och rättighetsskyddsfrågor snabbprotokoll 5 2008-02-20
Granskningsbetänkande. Vissa frågor i anslutning till flodvågskatastrofen m.m. protokoll 22 2008-01-17
Annonstid i radio och tv protokoll 153, 157, 155 2007-11-28
Statliga företag protokoll 122, 124, 120 2007-11-28
Del 1: Arbete protokoll 117, 77, 119, 79, 115 2007-10-18
Försäljning av vissa statligt ägda företag protokoll 67, 71, 69 2007-06-20
(forts.) Granskningsbetänkande (forts. KU20) protokoll 133, 137, 139, 131 2007-06-19
Inledning (allmänna synpunkter) protokoll 115, 104, 20, 16, 22, 106, 108, 113, 12, 14 2007-06-19
Regeringens beredning av ärenden (avsnitt 3.5) och Upphandlingen av PR-uppdrag om nystartsjobb för Ams (avsnitt 3.7) protokoll 202 2007-06-19
Regeringens handläggning av presstödet (avsnitt 3.6) protokoll 213 2007-06-19
Utrikesminister Carl Bildts uppdrag och finansiella intressen (avsnitt 1.3) protokoll 182, 184, 186 2007-06-19
Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängningen av en hemsida (avsnitt 1.1) protokoll 123, 117, 121, 128, 126 2007-06-19
Trossamfund protokoll 19, 10, 21 2007-04-26
EU-frågor protokoll 120, 116, 118, 112, 114 2007-02-22
Författningsfrågor protokoll 37, 13, 39, 14, 16, 15, 18, 20, 11, 22 2007-02-22
Integrationsfrågor protokoll 86, 90, 82, 84, 88 2007-02-21
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning protokoll 63, 61, 59, 72, 70 2007-01-24
Utbildning protokoll 36, 38 2007-01-24
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 105, 109, 107, 111, 117, 113, 115 2006-12-20
Integration protokoll 467, 442, 459, 463, 469, 461, 440, 465, 457 2006-11-08
Migration protokoll 428, 43, 45, 47, 43, 45, 47, 435, 437, 426 2006-11-08
Utrikes- och försvarsfrågor protokoll 408, 410 2006-11-08
Styrningen av integrationspolitiken protokoll 177, 192, 175, 172, 190 2006-04-05
Särskild debatt om diskrimineringen i rättsväsendet protokoll 23, 16, 30 2005-11-29
Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut protokoll 21, 2, 32, 5, 7, 19, 49, 34, 51 2005-11-09
Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden och uppehållstillstånd för tribunalvittnen protokoll 21, 2, 23 2005-09-14
Återupptagna förhandlingar protokoll 43, 45 2005-09-14
Bordläggningsdebatt protokoll 30 2005-05-31
Diskriminering protokoll 146, 150, 148, 156, 158, 152, 154, 143 2005-04-06
Migration och asylpolitik protokoll 67, 65, 63 2005-04-06
Svar på interpellation 2004/05:386 om krav för socialbidrag protokoll 34, 26, 30 2005-03-08
Särskild debatt om segregationen i Sverige protokoll 10, 17, 3 2005-01-28
Bostadsersättning för asylsökande protokoll 175, 197, 206, 204, 184, 195, 182, 173, 163 2004-12-08
Utgiftsområde 13 protokoll 252, 256, 254 2004-12-08
(forts.) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 70, 86, 72, 84, 53, 55 2004-11-30
Invandrare och flyktingar protokoll 43 2004-11-30
Integration och demokrati protokoll 304, 308, 334, 332, 300, 302, 306 2004-10-13
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 88, 75, 79, 77, 90 2004-04-28
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 43, 41, 208, 45, 39, 210, 212, 47 2003-12-02
Svar på interpellation 2003/04:5 om fristående gymnasieskolors pedagogiska frihet protokoll 11, 13, 15 2003-10-28
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 75, 31, 62, 47, 64, 33, 45, 29, 77 2003-05-28
Svar på interpellation 2002/03:394 om effekter av lagen om anställningsskydd snabbprotokoll 206, 208 2003-05-26
(forts. från 6 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU8) snabbprotokoll 111 2003-04-10
(forts. från 9 §) Integrationspolitik (forts. SfU7) snabbprotokoll 165, 163, 161 2003-03-26
Vissa frågor om arbetslöshetsförsäkringen m.m. snabbprotokoll 212, 195, 214, 193, 190 2003-03-26
(forts. från 11 §) Arbetsmarknad (forts. AU1) snabbprotokoll 184, 186 2002-12-18
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 111, 191, 92, 113, 160, 100, 94, 162, 143, 193, 96, 102, 104, 141, 98 2002-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mauricio Rojas

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.