Meeri Wasberg

Bio

Meeri Iréne Wasberg, född Sundberg 14 december 1973 i Muskö församling i Stockholms län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun åren 2014-2022 och var riksdagsledamot (statsrådsersättare, tjänstgörande ersättare respektive ordinarie ledamot) under perioder åren 2006–2014, invald för Stockholms läns valkrets. Sedan den styrande koalitionens nederlag i Haninges kommunval 2022 så är hon oppositionsråd tillika 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Wasberg är till yrket arbetsförmedlare och har varit aktiv inom fackförbundet ST.
Artikeln innehåller material från wikipedia Meeri Wasberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
935 (44.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
987 (47.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
163 (7.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
11 (0.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Meeri röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Meeri röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2013-01-152014-09-29
SuppleantSocialutskottet2012-09-282014-09-29
Riksdagsledamot2012-08-172014-09-29
LedamotFinansutskottet2011-05-042011-08-01
SuppleantSkatteutskottet2011-05-042011-08-01
Extra suppleantCivilutskottet2011-03-012011-04-12
ErsättareMaryam Yazdanfar2011-03-012011-08-01
Extra suppleantJustitieutskottet2009-11-302010-03-01
ErsättareMaryam Yazdanfar2009-11-282010-03-01
Extra suppleantCivilutskottet2009-10-262009-11-27
ErsättareCarina Moberg2009-10-262009-11-27
StatsrådsersättareMona Sahlin2006-10-022006-10-06

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Patientlag snabbprotokoll 22, 24, 26 2014-06-12
Kostnaden för legitimation för lärare med utländsk examen snabbprotokoll 54, 56 2014-06-05
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd snabbprotokoll 60, 58, 79, 77, 67, 54, 69 2014-05-27
Svar på interpellation 2013/14:407 om tvångsprivatisering av äldreomsorgen snabbprotokoll 10, 7 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:423 om personaltillgången i äldreomsorgen snabbprotokoll 33, 30, 27 2014-05-13
(forts. från 15 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU12) snabbprotokoll 122, 137, 135, 147, 124, 145 2014-03-19
Familjer med barn med funktionsnedsättning snabbprotokoll 63, 65 2014-02-20
Svar på interpellation 2013/14:229 om bristen på barnmorskor i Stockholms län snabbprotokoll 5, 10 2014-01-30
Tillsättningen av etikprövningsnämnder snabbprotokoll 54, 56 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:183 om reglering av e-handeln med alkohol snabbprotokoll 67, 71 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:201 om utpekandet av fattiga barn snabbprotokoll 86, 80 2014-01-14
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 106 2013-12-16
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten snabbprotokoll 204 2013-12-16
Svar på interpellation 2013/14:116 om postservicen i Stockholms skärgård snabbprotokoll 33, 36, 31 2013-11-29
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 344, 199, 273, 161, 163, 275, 212, 201, 214, 348, 346 2013-10-16
Barns och ungdomars uppväxtvillkor snabbprotokoll 191, 193, 218, 220 2013-10-14
Folkhälsa och sjukvård snabbprotokoll 246, 248 2013-10-14
Svar på interpellation 2012/13:475 om arbetsmarknadspolitikens roll i samhället snabbprotokoll 44, 40, 42 2013-06-25
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet snabbprotokoll 24, 19, 32, 34, 17, 11, 22, 7, 9 2013-05-23
Svar på interpellation 2012/13:345 om fruimport snabbprotokoll 53, 51, 55 2013-04-19
Svar på interpellation 2012/13:353 om Södertörnsledens genomförande snabbprotokoll 42, 47, 44 2013-04-19
Svar på interpellationerna 2012/13:316 och 317 om vårdpersonalens arbetssituation snabbprotokoll 2, 8, 14 2013-03-26
(forts. från 10 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU11) snabbprotokoll 112, 99, 121, 123, 101, 114 2013-03-21
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 90, 114 2013-03-21
Svar på interpellation 2012/13:270 om våld i nära relationer bland äldre snabbprotokoll 2, 4, 6 2013-03-15
Svar på interpellation 2012/13:284 om framtiden för den statliga förvaltningspolitiken snabbprotokoll 20, 18, 16 2013-03-15
Barnperspektivet i lagstiftningen snabbprotokoll 86, 84 2013-03-14
Svar på interpellation 2012/13:263 om goda anställningsförhållanden i vård, skola och omsorg snabbprotokoll 6, 9 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:271 om receptfria läkemedel snabbprotokoll 12, 14, 17 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:237 om Stockholmsregionens arbetsmarknad snabbprotokoll 43, 39 2013-02-22
En folkhälsopolitik med människan i centrum snabbprotokoll 33 2013-02-21
Svar på interpellation 2012/13:228 om misslyckad jobbpolitik snabbprotokoll 88, 85 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:234 om regeringen och lönebildningen snabbprotokoll 91 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:239 och 246 om Arbetsförmedlingens regelverk snabbprotokoll 105, 99 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:149 om att vända på alla stenar - även i skogen snabbprotokoll 73, 75, 77 2012-12-14
Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst snabbprotokoll 210, 212, 208 2012-12-12
Jobbcoacher snabbprotokoll 92, 90 2012-12-06
Stärkt stöd och skydd för barn och unga snabbprotokoll 24, 28, 32, 30, 26 2012-11-22
Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 72 2012-10-25
Skatteutjämningssystemet protokoll 68, 66 2012-09-27
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 109 2011-06-01
Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 71, 69 2011-05-19
Medvetenhet om rasism och slaveri snabbprotokoll 61 2011-05-12
Svar på interpellation 2010/11:281 om aktivitetsförbudet för unga snabbprotokoll 70, 72, 74 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:203 om åtgärder för att bryta jobbkrisen på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 60, 64 2011-03-11
Svar på interpellationerna 2010/11:236 och 239 om resultatet av jobbcoachning snabbprotokoll 96, 91 2011-03-11
Hemlig teleavlyssning m.m. protokoll 24 2010-02-18
Svar på interpellation 2009/10:195 om stöd till långtidsarbetslösa protokoll 67, 64 2010-02-02
Svar på interpellation 2009/10:146 om deltidsregeln och arbetslinjen protokoll 67, 70, 73 2009-12-21
Ändringar i sjukförsäkringen protokoll 154 2009-12-11
Svar på interpellation 2009/10:90 om den svenska arbetsmarknadsmodellen protokoll 58, 62 2009-11-20
Svar på interpellation 2009/10:53 om stora barngrupper i förskolan protokoll 45, 42 2009-11-10
A-kassan och 75-dagarsregeln protokoll 19, 17 2009-11-05

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Meeri Wasberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.