Mia Sydow Mölleby

Bio

Mia Harriet Sydow Mölleby, född 27 oktober 1960 i Huddinge, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2010–2022, invald för Örebro läns valkrets, och Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen 2016–2020.Hon var 2006–2010 landstingsråd i Örebro läns landsting. I riksdagen var Sydow Mölleby ledamot i konstitutionsutskottet 2010–2022 och Riksdagsstyrelsen 2018–2020, samt suppleant i EU-nämnden 2019–2021.Sydow Mölleby var 2013–2015 ordförande för Republikanska föreningen. Hon var tidigare föreningens vice ordförande.
Artikeln innehåller material från wikipedia Mia Sydow Mölleby, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1217 (37.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
480 (14.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
265 (8.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1251 (38.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige2022-05-062022-10-09
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-05-05
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-09-26
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-03-132021-04-09
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-09-26
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2018-10-092019-03-31
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotRiksdagsstyrelsen2018-10-022020-02-05
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantEU-nämnden2017-06-262017-08-31
GruppledareVänsterpartiet2016-02-032020-01-28
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2014-10-142018-10-09
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072016-05-25
LedamotKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
Förste vice gruppledareVänsterpartiet2014-09-292016-02-02
SuppleantValberedningen2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Förste vice gruppledareVänsterpartiet2012-02-142014-09-29
SuppleantSocialutskottet2010-10-262014-09-29
LedamotKonstitutionsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Granskningsbetänkande 2021/22:130 34, 25, 32, 6, 17, 21, 11, 19, 48, 50, 52, 35, 225, 45, 233, 5, 239, 6, 5, 14, 5, 44 2022-06-14
Föreningsfrihet och terroristorganisationer 2021/22:94 3, 3 2022-04-06
Författningsfrågor 2021/22:77 4, 142, 144, 146, 15, 4, 37 2022-03-02
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2021/22:59 122, 122, 24 2022-01-26
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2021/22:55 12, 14, 46, 14, 12, 12 2022-01-19
Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning 2021/22:46 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10 2021-12-15
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 25, 32 2021-06-14
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 4, 25, 4, 25 2020-12-07
Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling 2020/21:33 4, 4 2020-11-11
En moderniserad radio- och tv-lag 2020/21:25 5, 5 2020-10-21
Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet 2019/20:120 5, 5 2020-05-13
Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet 2019/20:120 8, 8 2020-05-13
Riksdagens arbetsformer 2019/20:106 19, 19, 50, 47 2020-04-16
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson 2019/20:33 7, 7 2019-11-15
Statsministerns frågestund 2019/20:25 27, 29, 42, 44, 27, 29 2019-10-24
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll 2018/19:96 8 2019-05-28
Valfrågor 2018/19:80 24, 96, 32 2019-04-24
Offentlighet, sekretess och integritet 2018/19:77 115, 4, 34, 4, 78 2019-04-11
Prövning av förslag till statsminister 2018/19:29 8 2018-12-14
Prövning av förslaget till statsminister 2018/19:16 4 2018-11-14
Statsministeromröstning 2018/19:2 4 2018-09-25
Val av andre vice talman 2018/19:1 6 2018-09-24
Val av tredje vice talman 2018/19:1 17 2018-09-24
(forts. från § 15) En stärkt minoritetspolitik (forts. KU44) 2017/18:132 162 2018-06-14
Allmänna helgdagar m.m. 2017/18:122 80 2018-05-30
Ändrade mediegrundlagar 2017/18:122 74 2018-05-30
Vissa villkor för statsråd och statssekreterare 2017/18:116 46 2018-05-22
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner 2017/18:112 51, 58, 60 2018-05-16
Fri- och rättigheter, m.m. 2017/18:107 109 2018-05-02
Ny dataskyddslag 2017/18:100 10 2018-04-18
Trossamfund och begravningsfrågor 2017/18:68 39 2018-02-07
Ökad insyn i partiers finansiering 2017/18:68 29 2018-02-07
En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige 2017/18:44 160 2017-12-06
Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten 2017/18:31 6 2017-11-15
Några frågor om offentlighet och sekretess 2017/18:31 8 2017-11-15
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) 2017/18:6 7 2017-09-19
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S) 2017/18:5 6 2017-09-15
Ny kommunallag och Kommunala och regionala frågor 2016/17:128 54 2017-06-19
Förebyggande av våldsbejakande extremism och Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 2016/17:120 17 2017-06-07
Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna 2016/17:29 11 2016-11-16
Översyn av Riksrevisionen 2016/17:29 6 2016-11-16
(forts. från § 16) Frågor om rösträtt, valsystem m.m. och Vallagsfrågor (forts. KU13 och KU14) 2015/16:95 134 2016-04-20
Massmediefrågor 2015/16:95 124 2016-04-20
(forts. från § 6) Fri- och rättigheter (forts. KU15) 2015/16:88 114 2016-04-07
Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till ändringar i EU:s valrättsakt 2015/16:62 24 2016-02-03
Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism 2015/16:62 30 2016-02-03
Statens stöd till dagspressen 2014/15:100 10 2015-05-20
Svar på interpellation 2014/15:427 om ratificering av ILO-konvention 169 2014/15:89 67, 70, 73 2015-04-21
Straffrättsliga frågor 2014/15:74 93 2015-03-18
Riksdagens arbetsformer m.m. 2014/15:52 2, 9, 11, 142 2015-01-28
En politik för en levande demokrati snabbprotokoll 50 2014-06-12
Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon (avsnitt 3.1) snabbprotokoll 21 2014-06-10
Tidningen Riksdag & Departement snabbprotokoll 151 2014-05-07
Integritets- och sekretessfrågor snabbprotokoll 93 2014-05-05
Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet snabbprotokoll 112, 110, 107 2014-05-05
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 33 2014-04-16
Fri- och rättigheter snabbprotokoll 4, 27, 29, 14 2014-04-10
Minoritetsfrågor snabbprotokoll 4, 91, 54 2014-03-27
(forts. från 5 §) Författningsfrågor (forts. KU18) snabbprotokoll 87, 91, 89 2014-03-20
Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val snabbprotokoll 118 2014-03-13
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering snabbprotokoll 2 2014-03-05
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län snabbprotokoll 99 2014-02-27
Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (bet. 2013/14:FiU16) snabbprotokoll 32, 34, 36 2013-12-11
Vital kommunal demokrati snabbprotokoll 102, 96, 92, 100, 94 2013-11-27
Sekretess i det internationella samarbetet snabbprotokoll 114 2013-11-20
Omställningsstöd för riksdagsledamöter snabbprotokoll 11, 24, 26, 4, 13 2013-10-02
Fråga om nuvarande landsbygdsministerns styrning av Skogsstyrelsen (avsnitt 4.3) snabbprotokoll 65 2013-06-18
Näringsdepartementets hantering av begäran om att ta del av allmänna handlingar m.m. (Avsnitt 4.2) snabbprotokoll 63 2013-06-18
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien (avsnitt 5.1) snabbprotokoll 111, 113, 109 2013-06-18
Offentlig förvaltning snabbprotokoll 160, 150, 158, 145, 152, 147, 15, 143, 26, 128 2013-04-17
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 42, 46, 44 2013-04-10
Ändringar i radio- och tv-lagen snabbprotokoll 29, 27, 31 2012-11-14
Inledning protokoll 12, 6, 33, 15 2012-06-14
Näringsdepartementets hantering av en fråga med anledning av bristande järnvägsunderhåll (avsnitt 3.2) protokoll 58 2012-06-14
Regeringens ansvar för förseningen av lärarlegitimationsreformen (avsnitt 2.1) protokoll 33 2012-06-14
En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor protokoll 104, 102, 99 2012-05-23
Integritetsfrågor m.m. protokoll 26 2012-05-03
Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism protokoll 10 2012-05-02
(forts. från 9 §) Författningsfrågor (forts. KU15) protokoll 97, 99, 95 2012-04-12
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor protokoll 2, 96, 6, 8 2012-04-12
Trossamfund m.m. protokoll 112, 110, 108 2012-03-15
Frågor om rösträtt, valsystem m.m. protokoll 108 2012-02-15
Rikets styrelse protokoll 20, 114, 31, 116, 107, 18, 102, 104, 23, 22, 29, 99, 4, 3, 56, 3, 201, 8 2011-12-07
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar protokoll 178 2011-11-24
Valfrihetssystemet inom äldreomsorgen protokoll 66, 64 2011-11-10
Fråga om näringsministerns blogg hos Tillväxtverket (avsnitt 3.2) protokoll 38 2011-06-13
Förhandsprövning av nya programtjänster (avsnitt 2.5) protokoll 25, 29, 27 2011-06-13
Indelning i utgiftsområden m.m. protokoll 94 2011-06-13
Svar på interpellation 2010/11:421 om Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor protokoll 103, 101, 105 2011-06-10
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 179 2011-04-27
Tryck- och yttrandefrihet snabbprotokoll 207, 222, 220 2011-04-27
Kommunala och regionala frågor snabbprotokoll 152 2011-02-16
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 51, 58, 7, 144, 109 2011-01-26
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 25 2010-11-24
Säkerhetskopiors rättsliga status (vilande grundlagsbeslut) snabbprotokoll 73 2010-11-24
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 43, 25, 31, 41, 33, 39, 45, 27, 35, 29, 37 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mia Sydow Mölleby

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.