Michael Stjernström

Bio

Sven Michael Stjernström, född 6 september 1961 i Spånga, är en svensk politiker (kristdemokrat), som mandatperioden 1994–1998 var riksdagsledamot för Stockholms kommuns valkrets. I riksdagen var Michael Stjernström suppleant i arbetsmarknadsutskottet, bostadsutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet, justitieutskottet, konstitutionsutskottet, kulturutskottet, näringsutskottet med flera. Michael Stjernström är jur.kand.
Artikeln innehåller material från wikipedia Michael Stjernström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet1996-03-211998-10-04
SuppleantFinansutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantKulturutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantSkatteutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantSocialutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantBostadsutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantUtrikesutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantJustitieutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantNäringsutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantFörsvarsutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1995-10-111998-10-04
SuppleantEU-nämnden1995-01-261998-10-05
SuppleantKulturutskottet1994-12-151995-01-18
SuppleantSocialutskottet1994-12-151995-01-18
SuppleantUtrikesutskottet1994-12-151995-01-18
SuppleantFörsvarsutskottet1994-12-151995-01-18
SuppleantUtbildningsutskottet1994-12-151995-01-18
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1994-12-151995-01-18
SuppleantFinansutskottet1994-10-111995-01-18
SuppleantSkatteutskottet1994-10-111995-01-18
SuppleantBostadsutskottet1994-10-111995-01-18
SuppleantJustitieutskottet1994-10-111995-01-18
SuppleantNäringsutskottet1994-10-111995-01-18
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1994-10-111995-01-18
SuppleantEG-delegationen1994-10-111994-12-31
LedamotSkatteutskottet1994-10-031995-10-10
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotSkatteutskottet1994-01-191994-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Kommunala kompetensfrågor m.m. snabbprotokoll 24, 40, 38 1998-01-28
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 26, 30, 28 1997-12-10
Anslag till skatteförvaltningen och Tullver- ket snabbprotokoll 8, 10, 45, 26, 24, 6, 43 1997-12-03
Vägavgift för vissa tunga fordon snabbprotokoll 121, 119, 123 1997-12-03
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 119, 87, 121, 108, 106, 97, 99 1997-11-19
Beskattning av bostadsförmån, m.m. snabbprotokoll 55 1997-10-29
Reformerad skatteflyktslag snabbprotokoll 35, 48, 50 1997-10-29
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 133, 107, 105, 116, 131, 91, 114 1997-06-11
Ett nytt system för skattebetalningar, m.m. snabbprotokoll 173, 165, 175, 163, 167 1997-06-10
Ny förmögenhetsskattelag snabbprotokoll 119, 123, 132, 130, 121 1997-05-29
Frågestund snabbprotokoll 49, 83, 86, 47, 85, 54, 81, 83, 89, 98, 45, 54, 87, 52, 85, 158, 89, 84, 139, 96, 65, 87, 51, 144, 62, 87, 56, 63, 141, 156, 146, 102, 53, 64 1997-05-15
Svar på interpellation 1996/97:233 om kommunala författningssamlingar snabbprotokoll 25, 23, 27 1997-04-17
Kommunala kompetensfrågor snabbprotokoll 137, 141, 139 1997-03-19
Vissa ersättningar till sjukvårdshuvud- männen m.m. för år 1997 snabbprotokoll 116 1997-03-13
Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 98, 85, 83, 96 1997-02-12
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 56 1997-02-12
Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. snabbprotokoll 30, 47, 38, 40, 32, 28 1997-02-05
Anslag till skatteförvaltning och tull snabbprotokoll 130, 132, 114, 128 1996-12-09
Budgetpropositionen - utgiftsområde 1 Rikets styrelse snabbprotokoll 97, 99, 76 1996-12-09
Skattefrihet för internationella organisa- tioner, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och snabbprotokoll 31 1996-12-04
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 128, 135, 121 1996-11-22
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 186, 199, 197, 171 1996-07-12
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 66, 64, 81, 45, 62 1996-05-29
Sammanslagning av Svenska Penninglotte- riet AB och AB Tipstjänst, m.m. snabbprotokoll 102, 100, 104 1996-05-22
Information från regeringen om förhand- lingsläget beträffande Sveriges deltagande i snabbprotokoll 12, 14 1996-03-29
Svar på interpellation 1995/96:79 om Taiwan snabbprotokoll 9, 5 1996-03-05
Muntlig frågestund snabbprotokoll 124, 126 1996-02-01
Skattelättnad för riskkapital, m.m. snabbprotokoll 197, 203, 205 1995-12-19
Beskattning av utländska kapitalförsäk- ringar snabbprotokoll 71, 79, 77 1995-12-18
Barns rätt att komma till tals, m.m. snabbprotokoll 80, 82, 78 1995-11-23
Aktuell debatt: Fastighetstaxeringen och fas- tighetsbeskattningen snabbprotokoll 16, 9 1995-11-09
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 52, 35, 54, 37, 39 1995-10-12
Debatt om Schengenavtalet snabbprotokoll 122, 108, 115 1995-06-14
Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen, m.m. snabbprotokoll 113, 106, 115, 102, 104, 98, 100 1995-06-13
Mervärdesskatten på omsättning av begag- nade varor, m.m. snabbprotokoll 101, 113, 115 1995-06-07
Beskattning av vissa förmåner snabbprotokoll 165 1995-05-31
Kontrolluppgiftsskyldighet, m.m. snabbprotokoll 140, 129, 138 1995-05-17
Företagsskatt snabbprotokoll 59, 61, 47 1995-05-10
Skattepolitik snabbprotokoll 14, 27, 25, 12 1995-05-10
Anslag till Tullverket snabbprotokoll 28, 25 1995-04-05
(forts. från 4 §) Anslag till Tullverket, m.m. (forts. SkU23) snabbprotokoll 132, 134 1995-03-30
Alkoholskatt och tobaksskatt snabbprotokoll 182, 180 1995-03-30
Anslag till skatteförvaltningen, m.m. snabbprotokoll 156, 154, 152 1995-03-30
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 19, 5, 38, 36, 21 1995-03-30
Svar på interpellation 1994/95:49 om nar- kotikasmuggling snabbprotokoll 39, 36, 31 1995-02-17
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 72, 80, 78 1995-02-08
Svar på fråga 1994/95:213 om momsen och ideella föreningar snabbprotokoll 136, 134 1995-01-17
Finansiering av medlemskap i EU snabbprotokoll 152, 164, 166 1994-12-20
Mervärdesskatten och EG snabbprotokoll 177 1994-12-20
Nya tidpunkter för redovisning och betal- ning av skatter och avgifter, m.m. snabbprotokoll 194 1994-12-20
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 86, 69, 84, 71, 67 1994-12-20
Ändringar av försäljningsskatten på mo- torfordon snabbprotokoll 189 1994-12-20
Finska språkets ställning i Sverige Föredrogs snabbprotokoll 49, 47 1994-12-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 85 1994-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Michael Stjernström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.