Mikael Damsgaard

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
929 (36.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
446 (17.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
176 (6.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
991 (39%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mikael röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mikael röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotJustitieutskottet2022-10-272026-09-21
LedamotDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2022-10-112026-10-11
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotJustitieutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Vice ordförandeDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2021-02-112022-10-09
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2019-10-252021-02-11
SuppleantEU-nämnden2019-07-022022-10-04
SuppleantCivilutskottet2019-07-022022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2019-07-022022-09-26
Riksdagsledamot2019-07-022022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En ny lag om ordningsvakter 2022/23:119 113 2023-06-07
En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation 2022/23:102 3, 5, 7, 3, 5, 7 2023-05-03
2022 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2022/23:67 65, 71, 73, 65, 71, 73 2023-02-22
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 152, 152, 152, 152 2022-10-19
Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten 2021/22:131 119, 119, 119 2022-06-15
En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning 2021/22:120 54, 54 2022-05-30
Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång 2021/22:120 61, 61 2022-05-30
Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden 2021/22:120 38, 38 2022-05-30
Terrorism 2021/22:120 26, 2, 36, 36, 36, 2, 21, 26, 21 2022-05-30
Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek 2021/22:107 58, 60, 62, 58, 60, 62 2022-05-04
Skärpta straff för grova trafikbrott 2021/22:99 107, 107 2022-04-20
2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2021/22:71 62, 62 2022-02-23
Svar på interpellationerna 2021/22:217, 220 och 251 om ungdomsrån och lagföring av kriminella ungdomar 2021/22:69 3, 7, 11, 3, 7, 11 2022-02-18
Frågestund 2021/22:68 60, 60, 94, 97, 104, 94, 97, 104, 94, 74, 74 2022-02-17
Svar på interpellation 2021/22:215 om åtgärder för att motverka betygsinflation 2021/22:57 30, 32, 34, 30, 32, 34 2022-01-21
Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem 2021/22:34 10, 10 2021-11-25
Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål 2021/22:22 1, 1 2021-10-27
Svar på interpellation 2021/22:3 om utförsel av stöldgods 2021/22:14 60, 64, 60, 64 2021-10-12
Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott 2020/21:146 125, 125 2021-06-22
Svar på interpellation 2020/21:610 om svensk lag och Encrochat 2020/21:110 53, 56, 53, 56 2021-04-20
Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet 2020/21:99 52, 52 2021-03-24
2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2020/21:95 2, 2, 2 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:350 om säkerhetsbrister vid Sis ungdomshem 2020/21:78 19, 21, 23, 19, 21, 23 2021-02-09
Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:71 65, 65 2021-01-27
Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet 2020/21:41 126, 126 2020-11-25
Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 2020/21:37 9, 9 2020-11-18
Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket 2020/21:37 5, 5 2020-11-18
Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket 2020/21:17 2, 2 2020-09-30
Svar på interpellation 2019/20:457 om säkerhetsbrister vid ungdomshem 2020/21:5 24, 26, 28, 24, 26, 28, 24, 26, 28 2020-09-10
Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism 2019/20:136 158, 158 2020-06-10
Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande 2019/20:136 165, 165 2020-06-10
En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet 2019/20:125 22, 22 2020-05-26
2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2019/20:120 30, 30 2020-05-13
Processrättsliga frågor 2019/20:120 55, 55 2020-05-13
Kriminalvårdsfrågor 2019/20:105 17, 17, 57, 57, 57 2020-04-15
Hemlig dataavläsning 2019/20:77 64, 64 2020-02-19
Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer 2019/20:74 9, 9 2020-02-13
Svar på interpellation 2019/20:214 om häktesorganisationen och rättskedjans effektivitet 2019/20:67 18, 20, 22, 18, 20, 22 2020-01-31
Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation 2019/20:62 27, 27 2020-01-22
Svar på interpellation 2018/19:316 om Kostnadsutjämningsutredningen 2019/20:5 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-09-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mikael Damsgaard

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.