Mikael Johansson

Bio

Ragnvald Mikael Johansson, född 20 april 1960 i Trollhättan, är en svensk politiker (miljöpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2010, invald för Örebro läns valkrets. Han var Miljöpartiets manliga gruppledare i riksdagen 2002–2008.[källa behövs]I riksdagen var Johansson ledamot i trafikutskottet 1998–2005, konstitutionsutskottet 2006–2010 och riksdagens valberedning 2006–2010. Han var även suppleant i finansutskottet, försvarsutskottet, konstitutionsutskottet, kulturutskottet, lagutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och trafikutskottet.Johansson har sedan han lämnat sitt riksdagsppdrag uppmärksammats i media för att lyfta inkomstgaranti från riksdagen istället för att söka en ny anställning.
Artikeln innehåller material från wikipedia Mikael Johansson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2418 (50.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1831 (37.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
493 (10.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
88 (1.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mikael röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mikael röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotKonstitutionsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2005-09-162006-10-02
SuppleantKulturutskottet2005-08-222006-10-02
SuppleantLagutskottet2005-06-182006-10-02
SuppleantFinansutskottet2003-01-222006-10-02
SuppleantFörsvarsutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantLagutskottet2002-10-082003-01-21
LedamotTrafikutskottet2002-10-082005-06-15
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantKonstitutionsutskottet1999-01-012002-09-30
SuppleantBostadsutskottet1998-10-202002-09-30
LedamotTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Förflyttningen av generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (avsnitt 2.1) snabbprotokoll 16 2010-06-14
Förra regeringens agerande med anledning av uppgifter om hemliga fångtransporter utförda av annat lands säkerhetstjänst (avsnitt 6.1) snabbprotokoll 93 2010-06-14
Inledning snabbprotokoll 11 2010-06-14
Regeringens styrning av Apoteket AB (avsnitt 4.1) snabbprotokoll 59 2010-06-14
Regeringens styrning av Vattenfall AB (avsnitt 4.2) snabbprotokoll 72 2010-06-14
Statsrådet Cristina Husmark Pehrssons agerande i förhållande till Försäkringskassan (avsnitt 3.1) snabbprotokoll 32 2010-06-14
Vissa frågor om jäv för statsråd - utrikesminister Carl Bildt (avsnitt 2.7) snabbprotokoll 30 2010-06-14
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län snabbprotokoll 60, 66, 58, 62, 64 2010-06-03
Utnämningspolitiken protokoll 13, 15, 17 2009-12-16
Obligatoriskt utgiftstak protokoll 29 2009-11-26
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. protokoll 157 2009-05-20
Riksdagsordningsfrågor m.m. och Riksdagens arbetsformer, m.m. protokoll 175 2009-02-25
(forts. från 10 §) Kommunala kompetensfrågor m.m. (forts. KU5) protokoll 116, 118 2009-01-21
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning protokoll 140 2009-01-21
Kommunala kompetensfrågor m.m. protokoll 107, 109, 100 2009-01-21
Rikets styrelse protokoll 156, 17, 3, 158, 24, 15, 3, 145, 147, 195, 149, 26 2008-11-27
(forts. från 8 §) Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag och Granskningsbetänkande (forts. KU9 och KU20) protokoll 158, 156, 167, 154, 160, 169 2008-06-12
Beredningen av ärenden om försäljning av statligt ägda bolag före valet 2006 (avsnitt 5.3) protokoll 197, 195, 193 2008-06-12
Beredningen av ärendet om försäljning av vissa statligt ägda bolag efter valet 2006 (avsnitten 5.1 och 5.2) samt betänkande 2007/08:KU9 Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag protokoll 148 2008-06-12
Handläggningen av presstödsfrågan (avsnitt 1.2) protokoll 55, 72, 74 2008-06-12
Inledning (allmänna synpunkter) protokoll 19, 13, 11, 21, 23, 111 2008-06-12
Statsminister Fredrik Reinfeldts ansvar för krishanteringen i Statsrådsberedningen (avsnitt 7.1) protokoll 219, 233, 231 2008-06-12
Utbildningsminister Jan Björklunds uttalande om att Forum för levande historia ska samarbeta med en organisation (avsnitt 6.2) protokoll 200 2008-06-12
Utrikesminister Carl Bildts agerande i fråga om en europeisk Kosovostrategi (avsnitt 1.1) protokoll 26 2008-06-12
Fri- och rättighetsskyddsfrågor snabbprotokoll 1 2008-02-20
Sekretess för uppgifter på tsunamibanden protokoll 49, 51, 47 2007-12-13
Annonstid i radio och tv protokoll 159, 138 2007-11-28
Tillstånd för digital marksänd tv protokoll 162, 181, 179 2007-11-28
Indelning i utgiftsområden protokoll 164 2007-06-20
(forts.) Granskningsbetänkande (forts. KU20) protokoll 132, 134 2007-06-19
Regeringens beredning av ärenden (avsnitt 3.5) och Upphandlingen av PR-uppdrag om nystartsjobb för Ams (avsnitt 3.7) protokoll 191 2007-06-19
Statsminister Fredrik Reinfeldts förordnande av statsråd (avsnitt 1.2) protokoll 155, 143, 157 2007-06-19
Utrikesminister Carl Bildts uppdrag och finansiella intressen (avsnitt 1.3) protokoll 167 2007-06-19
Utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll vid stängningen av en hemsida (avsnitt 1.1) protokoll 130 2007-06-19
Övrigt - Regeringens granskning av Osmo Vallo-fallet (avsnitt 3.3) protokoll 219 2007-06-19
Frågor om kommunal demokrati m.m. protokoll 1 2007-04-26
Trossamfund protokoll 11 2007-04-26
Författningsfrågor protokoll 4, 15, 2, 14, 6, 18, 16, 12, 17 2007-02-22
EU:s konstitution protokoll 28, 26 2007-01-25
Riksdagen i en ny tid (vilande lagförslag) protokoll 15 2006-12-07
Riksdagens arbetsformer protokoll 17 2006-12-07
Prövning av förslaget om statsminister protokoll 5 2006-10-05
Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher protokoll 112 2006-06-15
Konsumentpolitikens mål och inriktning och En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen protokoll 101 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:478 om studenters sociala trygghet protokoll 157, 159 2006-06-12
Avtal om militärt samarbete med Saudiarabien (avsnitt 2.2) protokoll 41, 45, 43 2006-06-09
Handläggningen av svenskt deltagande i projektet Neuron (avsnitt 1.4) protokoll 35, 37, 39 2006-06-09
Statsminister Göran Perssons mottagande av ett hedersdoktorat (avsnitt 7.3) protokoll 95, 93, 97 2006-06-09
Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotskys nominering av en styrelseledamot i två statliga bolag (avsnitt 4.2) protokoll 61, 59 2006-06-09
Svar på interpellationerna 2005/06:388 och 423 om apatiska barn vars föräldrar misstänks för misshandel protokoll 178, 181, 175 2006-06-08
(forts. från 14 §) Radio och tv i allmänhetens tjänst 2007-2012 (forts. KrU28) protokoll 133, 129, 131 2006-05-31
Folkbildningsfrågor protokoll 106 2006-05-31
Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m. protokoll 159 2006-05-31
Nya vårdnadsregler protokoll 65 2006-05-30
Vissa konsumentfrågor protokoll 164 2006-04-05
Äktenskap, partnerskap och samboende protokoll 249 2006-03-22
Svar på interpellation 2005/06:290 om miljöarbetet inom försvaret protokoll 40 2006-03-21
Svar på interpellation 2005/06:291 om försvarsmiljö, svensk nisch i det europeiska samarbetet protokoll 43 2006-03-21
Svar på interpellation 2005/06:292 om miljöskydd vid EU:s militära insatser protokoll 46, 48 2006-03-21
Immaterialrättsliga frågor protokoll 116 2006-02-01
(forts. från 8 §) Post- och kassaservice (forts. TU3) protokoll 159 2006-01-19
(forts. från prot. 45) Fokus på film - en ny svensk filmpolitik (forts. KrU5) protokoll 196 2005-12-07
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 142, 138, 140 2005-12-06
Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik protokoll 208 2005-12-06
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning protokoll 153, 151 2005-11-17
(forts. från 8 §) Kulturmiljövård (forts. KrU2) protokoll 66 2005-10-19
Spel- och lotterifrågor m.m. protokoll 100 2005-10-19
Svar på interpellation 2005/06:10 om folklig mobilisering mot nazismen protokoll 14, 16 2005-09-30
Svar på interpellation 2004/05:581 om riksdagens inflytande och UCAV-projektet protokoll 127, 125 2005-06-07
Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige protokoll 8, 6, 20, 22, 10 2005-04-21
Inspektionsverksamheten inom trafikslagen protokoll 137, 135, 133 2004-11-25
Folkomröstning om EU:s grundlag protokoll 18, 20 2004-09-23
Trängselskatt protokoll 75, 67, 69, 61, 63, 77, 59, 71, 57, 65, 73 2004-06-16
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 40, 42, 46, 44 2003-06-12
(forts. från 8 §) Vakansstatistik (forts. FiU25) snabbprotokoll 117 2003-05-22
Folkomröstning om införande av euron snabbprotokoll 20, 15, 3, 27, 7, 29, 18, 13, 5 2003-03-12
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 15, 5, 11, 7, 13, 9, 17 2002-12-04
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 49 2002-05-31
Lagstiftningsprocessen m.m. Föredrogs snabbprotokoll 1 2002-04-19
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 171, 26, 36, 28, 34, 173, 30, 32, 38 2001-12-13
Ytterligare förlängd tid för statliga garanti- er för att återställa försäkringsskyddet för flyg- snabbprotokoll 183, 179, 181 2001-12-13
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 35, 27, 33, 31, 29 2001-10-04
Statliga garantier för att återställa försäk- ringsskyddet för flygbolag m.fl. snabbprotokoll 1 2001-09-27
Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer snabbprotokoll 38 2001-05-31
Aktuell debatt: Trafiksäkerhet snabbprotokoll 8, 15 2001-02-22
Ett informationssamhälle för alla snabbprotokoll 65, 63, 61, 67, 59 2000-06-13
Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. snabbprotokoll 82, 78, 76, 74, 80 2000-05-30
Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. snabbprotokoll 119 2000-05-30
(forts. från 13 §) Ökad konkurrens på mo- biltelemarknaden (forts. TU8) snabbprotokoll 167 2000-04-12
(forts. från 4 §) Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 142, 146, 144 2000-03-30
Trafiksäkerhet m.m. snabbprotokoll 220 2000-03-23
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 12, 16, 14, 112, 110, 129, 69, 115, 67, 117 1999-12-08
Information från regeringen om IT- omställningen inför år 2000 snabbprotokoll 37, 39 1999-11-30
(forts. från 9 §) Elever med funktionshin- der (forts. UbU4) snabbprotokoll 159 1999-10-27
Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 snabbprotokoll 246, 249 1999-10-27
Postal infrastruktur snabbprotokoll 72, 84, 82 1999-06-01
Transportpolitik snabbprotokoll 246, 250, 248, 252, 244 1999-04-28
Informationssamhället inför 2000-talet snabbprotokoll 54, 58, 56, 60, 52 1999-03-17
Investeringsplaner för trafikens infrastruk- tur snabbprotokoll 122 1999-03-17
Kommunikationer snabbprotokoll 20, 57, 56, 109, 78, 55, 52, 115, 67, 54, 28, 107, 62, 113, 59, 30, 159, 49, 51, 58, 64, 22, 24, 61, 63, 53, 65, 80, 47, 60, 118, 111, 18 1998-12-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mikael Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.