Mikael Larsson

Bio

Mikael Robin Larsson, född 5 januari 1989 i Surteby-Kattunga församling i Älvsborgs län, är en svensk politiker (centerpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Västra Götalands läns södra valkrets.I riksdagen är han ledamot i försvarsutskottet sedan 2022. Larsson är även ledamot i ledamotsrådet och är eller har varit suppleant i bland annat försvarsutskottet, trafikutskottet och utrikesutskottet.Larsson har varit aktiv i kommunpolitikern i Marks kommun åren 2010–2018 och bland annat suttit i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden samt som ordförande i socialnämndens socialutskott. Han har tidigare arbetet som ombudsman för Centerpartiet i Sjuhärad samt som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Larsson var också distriktsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund i Västra Götaland 2014–2015. Under åren 2006–2019 satt han i Björketorps Bygdegårdsförenings styrelse och var dess ordförande 2009–2019. Larsson har också suttit i Sjuhärads Bygdegårdsdistrikts distriktsstyrelse mellan 2009 och 2020 och där var han ordförande 2014–2020. Han tilldelades 2020 Bygdegårdarnas silvernål.
Övriga uppdrag som Larsson har är att han sitter som huvudman i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad samt som Ledamot i Ekonomistyrningsverkets Insynsråd.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Mikael Larsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1405 (43.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
455 (14.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
265 (8.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1088 (33.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mikael röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mikael röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotLedamotsrådet2022-10-122026-10-12
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Personalförsörjning 2022/23:99 120, 120 2023-04-27
Samhällets krisberedskap 2022/23:84 125, 125 2023-03-30
Svar på interpellation 2022/23:143 om ombyggnad av riksväg 41 2022/23:50 97, 99, 101, 97, 99, 101, 97, 99, 101 2023-01-24
Försvar och samhällets krisberedskap 2022/23:40 14, 16, 18, 21, 23, 14, 16, 18, 21, 23 2022-12-16
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2022/23:34 9, 9 2022-12-08
Svenskt deltatagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2022/23:34 9 2022-12-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 61, 63, 65, 61, 63, 65 2022-10-20
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling 2022/23:6 38, 38, 38 2022-10-12
Trafiksäkerhet 2021/22:134 67, 67, 88, 88, 67 2022-06-20
Frågestund 2021/22:123 55, 48, 50, 20, 22, 34, 36, 20, 22, 34, 36, 48, 50, 52, 54, 48, 50, 55, 52, 54 2022-06-02
(forts. från § 7) Cykelfrågor (forts. TU11) 2021/22:108 95, 95 2022-05-05
Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster 2021/22:103 65, 65 2022-04-27
Svar på interpellation 2021/22:328 om fiberföreningars möjlighet att ta del av bredbandsstödet 2021/22:70 84, 86, 88, 84, 86, 88 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:328 om fiberföreningars möjligheter att ta del av bredbandsstödet 2021/22:70 84, 86, 88 2022-02-22
Svar på interpellation 2021/22:296 om livsmedelsstrategins genomslag på gårdsplanen 2021/22:64 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-02-03
Kollektivtrafikfrågor 2021/22:63 48, 48 2022-02-02
Svar på interpellation 2021/22:259 om Trafikverkets kommunikation till allmänhet och företag 2021/22:58 89, 92, 95, 89, 92, 95 2022-01-25
(forts. från § 8) Kommunikationer (forts. TU1) 2021/22:42 151, 153, 117, 117, 134, 136, 134, 136, 151, 153, 151, 153, 117, 134, 136 2021-12-09
(forts. från § 16) Det nationella basutbudet av flygplatser (forts. TU4) 2021/22:38 144, 146, 148, 144, 146, 148 2021-12-01
Framtidens infrastruktur 2020/21:145 80, 80 2021-06-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 59, 61, 63, 65, 67, 59, 61, 63, 65, 67 2021-06-16
Förarbevis för vattenskoter 2020/21:141 15, 15 2021-06-15
Järnvägsfrågor 2020/21:141 19, 19 2021-06-15
Sjöfartsfrågor 2020/21:99 96, 15, 9, 15, 96, 9 2021-03-24
Digitaliserings- och postfrågor 2020/21:75 72, 256, 265, 267, 72, 256, 265, 267 2021-02-03
(forts. från § 8) Cykelfrågor (forts. TU3) 2020/21:67 186, 188, 190, 186, 188, 190 2021-01-20
Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 2020/21:67 149, 149 2021-01-20
Svar på interpellation 2020/21:143 om Postnords kundbemötande 2020/21:40 54, 56, 58, 54, 56, 58 2020-11-24
Luftfartsfrågor 2019/20:132 6, 51, 71, 73, 51, 71, 73, 6, 8, 8 2020-06-04
Totalförsvarsdatalag - personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2019/20:82 1, 1 2020-03-05
Yrkestrafik och taxi 2019/20:69 3, 35, 3, 35 2020-02-05
It- och postfrågor 2019/20:65 46, 46, 112 2020-01-29
Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning 2019/20:39 154, 154 2019-11-27
Kollektivtrafik 2018/19:94 105 2019-05-16
(forts. från § 5) Trafiksäkerhet (forts. TU7) 2018/19:69 107 2019-03-28
(forts. från § 9) Cykelfrågor (forts. TU6) 2018/19:53 124 2019-02-14
Cykelfrågor 2018/19:53 16 2019-02-14
Kommunikationer 2018/19:33 229 2018-12-19
Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner 2018/19:22 37 2018-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 259 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mikael Larsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.