Mikael Oscarsson

Bio

Carl Robert Mikael Oscarsson, född 22 april 1967 i Stora Åby församling, Östergötlands län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 1998, invald för Uppsala läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Mikael Oscarsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1017 (31.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
420 (13.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
281 (8.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1495 (46.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mikael röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mikael röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2022-11-292026-10-11
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2022-10-262026-10-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-122022-11-09
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-03-292022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-162022-03-29
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-10-02
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
SuppleantUtrikesutskottet2016-10-262018-09-24
SuppleantEU-nämnden2016-06-142017-05-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
SuppleantEU-nämnden2016-02-102016-06-13
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
LedamotLedamotsrådet2014-10-152018-10-10
SuppleantFinansutskottet2014-10-142016-01-20
SuppleantNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
LedamotLedamotsrådet2012-05-092014-10-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
SuppleantUtrikesutskottet2010-12-202014-09-29
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
SuppleantEuroparådets svenska delegation2010-11-012014-11-01
SuppleantLedamotsrådet2010-10-132012-05-08
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantFinansutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2004-04-292006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-152004-04-29
SuppleantTrafikutskottet2002-10-082004-04-29
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Personalförsörjning 2022/23:99 115, 117, 119, 115, 117, 119 2023-04-27
Försvarspolitik och totalförsvar 2022/23:59 29, 31, 33, 29, 31, 33 2023-02-08
Försvar och samhällets krisberedskap 2022/23:40 11, 126, 222, 224, 246, 226, 236, 238, 262, 264, 246, 139, 139, 55, 61, 63, 11, 32, 34, 36, 55, 61, 63, 162, 164, 166, 174, 176 2022-12-16
Svenskt deltatagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2022/23:34 10 2022-12-08
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling 2022/23:6 39, 39, 39 2022-10-12
Utrikespolitisk debatt 2021/22:128 95, 97, 19, 103, 21, 105, 107, 109, 111, 51, 49, 95, 97, 103, 105, 107, 109, 111, 19, 21 2022-06-10
Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater 2021/22:116 18, 18 2022-05-18
Civilt försvar och krisberedskap 2021/22:107 39, 4, 39 2022-05-04
Statsministerns frågestund 2021/22:95 76, 56, 76, 64, 64, 53, 48, 50 2022-04-07
Försvarsmaktens personal 2021/22:90 141, 141 2022-03-30
Cybersäkerhetsfrågor 2021/22:66 35, 35 2022-02-15
Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön 2021/22:34 26 2021-11-25
Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt 2021/22:32 4, 4 2021-11-23
Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap 2021/22:29 13, 13, 13 2021-11-17
Svar på interpellation 2020/21:849 om landsbygdens möjligheter att bekämpa skogsbränder 2020/21:157 74, 76, 78, 74, 76, 78 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:850 om en förnyad utredning om Estonias militärtransporter 2020/21:157 81, 83, 85, 81, 83, 85 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:851 om elförsörjning i Uppsala län 2020/21:157 111, 115, 111, 115 2021-09-09
Svar på interpellation 2020/21:729 om lagstiftningen om könsdysfori 2020/21:131 51, 53, 55, 51, 53, 55 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:690 om Raoul Wallenbergs öde och Sveriges behov av exportkrediter 2020/21:129 148, 150, 152, 148, 150, 152 2021-05-28
Fråga om hänvisning av motioner till utskott 2020/21:116 3, 3 2021-04-30
Samhällets krisberedskap 2020/21:116 8, 14, 16, 8, 14, 16 2021-04-30
Hanteringen av använt kärnbränsle 2020/21:111 164, 179, 181, 196, 164, 198, 179, 181, 196, 198 2021-04-21
Internationella försvarssamarbeten 2020/21:111 69, 27, 46, 48, 27, 67, 69, 46, 48, 67 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:536 om avtal för allhjulsdrivna lastbilar 2020/21:97 53, 55, 57, 53, 55, 57 2021-03-19
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2020/21:96 2, 4, 2, 4, 56, 152, 154, 156 2021-03-18
Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal 2020/21:80 98, 100, 102, 104, 106, 117, 119, 98, 100, 102, 104, 106, 117, 119 2021-02-11
Svar på interpellation 2020/21:230 om kommuners medverkan till ofrivillig bosättning i en annan kommun 2020/21:64 161, 163, 165, 161, 163, 165 2021-01-14
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 63, 65, 26, 34, 36, 26, 63, 65, 34, 36 2020-12-14
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 89, 91, 93, 117, 119, 89, 91, 93, 126, 128, 117, 119, 126, 128 2020-12-14
Svar på interpellation 2020/21:39 om misstänkta oegentligheter vid SMHI 2020/21:43 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-11-27
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:86 om offentliga bidrag till extremism 2020/21:32 100, 102, 100, 102 2020-11-10
Svar på interpellation 2020/21:86 om offentliga bidrag till extremism 2020/21:32 98, 98 2020-11-10
Svar på interpellation 2020/21:40 om de nya uppgifterna om Estonia 2020/21:26 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-10-22
En effektivare kommunal räddningstjänst 2020/21:25 10, 10 2020-10-21
Svar på interpellation 2019/20:434 om bistånd till den palestinska myndigheten 2019/20:148 16, 19, 22, 16, 19, 22 2020-09-03
(forts. från § 10) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2019/20:106 99, 99 2020-04-16
Försvarspolitik 2019/20:98 20, 20, 22, 14, 26, 16, 28, 18, 30, 52, 54, 61, 63, 65, 79, 81, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 23, 25, 23, 25 2020-04-01
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2019/20:74 15, 156, 158, 160, 15, 118, 128, 130, 9 2020-02-13
Svar på interpellation 2019/20:281 om Raoul Wallenbergs försvinnande 2019/20:71 34, 36, 38, 34, 36, 38 2020-02-07
Svar på interpellation 2019/20:217 om flygvapnets skolflygplan 2019/20:59 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-01-16
Svar på interpellation 2019/20:240 om vapenstölder från Regeringskansliet 2019/20:59 106, 108, 106, 108 2020-01-16
Svar på interpellation 2019/20:176 om kriminell användning av samordningsnummer 2019/20:55 39, 41, 43, 39, 41, 43 2019-12-19
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2019/20:44 80, 20, 80 2019-12-04
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2019/20:44 86, 10, 10, 15, 86 2019-12-04
Svar på interpellation 2018/19:308 om lagstiftningen kring könsdysfori 2019/20:8 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-09-20
Svar på interpellation 2018/19:301 om utländska stöldligor 2019/20:4 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-09-13
Svar på interpellation 2018/19:259 om lagföring av IS-medlemmar 2018/19:109 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-06-24
Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag 2018/19:101 121, 121, 123, 123, 7, 7, 25, 25, 27, 27, 59, 59, 61, 61, 86, 86, 88, 88, 94, 94, 96, 96, 98, 98 2019-06-10
Svar på interpellation 2018/19:57 om säkerhetsbedömning inför försäljning av fastigheter 2018/19:62 36, 38, 40 2019-03-08
Riksrevisionens rapport Nationellt försvar på regional nivå 2018/19:56 49 2019-02-27
Svar på interpellation 2018/19:13 om svensk brandberedskap 2018/19:51 81, 83, 85 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:46 om samordningen av totalförsvaret 2018/19:51 58, 60, 62 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:20 om gåvoavdraget 2018/19:47 9, 11, 13 2019-02-05
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2018/19:31 156, 158, 160 2018-12-17
Inrättande av försvarsgrensstaber 2018/19:31 176 2018-12-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 118, 120, 122 2018-10-17
Aktuell debatt om bekämpningen av skogsbränderna 2017/18:142 1, 9, 17, 25 2018-08-30
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 2017/18:129 68 2018-06-11
Svar på interpellation 2017/18:560 om konsekvenser av president Abbas antisemitiska uttalande 2017/18:128 16, 18, 20 2018-06-08
Svar på interpellation 2017/18:422 om åtgärder mot stöldligor 2017/18:119 2, 4, 6 2018-05-25
Svar på interpellation 2017/18:466 om familjens frågor om Raoul Wallenberg 2017/18:102 9, 11, 13 2018-04-20
(forts. från § 6) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2017/18:96 80 2018-04-12
Svar på interpellation 2017/18:411 om folkmordsåtal mot IS-krigare 2017/18:83 50, 52, 54 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:328 om sjöräddningen 2017/18:66 11, 13, 15 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:317 om kriminell användning av samordningsnummer 2017/18:61 23, 25, 27 2018-01-25
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 2017/18:60 5 2018-01-24
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2017/18:51 66, 12, 14, 16 2017-12-15
Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen 2017/18:44 85 2017-12-06
Svar på interpellation 2017/18:100 om cyberattacker från Ryssland 2017/18:41 28, 30, 32 2017-12-01
Start för Europeiska försvarsfonden 2017/18:27 110 2017-11-08
Svar på interpellationerna 2017/18:6 och 10 om motorfrågan för Gripen E samt risken för att känslig information sprids till obehöriga 2017/18:14 8, 11, 14 2017-10-10
Svar på interpellation 2016/17:609 om Sjöfartsverkets möjligheter att stödja Försvarsmakten 2017/18:10 40, 42, 44 2017-09-26
Svar på interpellation 2016/17:588 om it-läckaget på Transportstyrelsen 2017/18:4 30, 34, 37 2017-09-14
Svar på interpellationerna 2016/17:615 och 617 om kärnvapenförbud och svensk försvarsförmåga 2017/18:4 123, 128, 133 2017-09-14
Svar på interpellation 2016/17:553 om myggbekämpning vid nedre Dalälven 2016/17:133 85, 87, 89 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:563 om den it-attack som drabbat världen 2016/17:131 23, 25, 27 2017-06-26
Svar på interpellation 2016/17:473 om åtgärder mot utländska stöldligor 2016/17:127 19, 21, 23 2017-06-16
Svar på interpellation 2016/17:527 om fyrspår till Uppsala 2016/17:122 9, 11, 13 2017-06-09
(forts. från § 10) Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (forts. UFöU5) 2016/17:121 138 2017-06-08
(forts. från § 7) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU3) 2016/17:121 126 2017-06-08
Svar på interpellation 2016/17:388 om användningen av Unrwas medel 2016/17:99 2, 4, 6 2017-04-25
(forts. från § 9) Samhällets krisberedskap (forts. FöU7) 2016/17:97 130 2017-04-20
Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor 2016/17:88 5 2017-03-29
Svar på interpellationerna 2016/17:373 och 374 om traktatsbundna försvarsförpliktelser 2016/17:87 10, 13, 16 2017-03-28
Militära frågor 2016/17:77 169, 55, 50, 9, 157, 9, 157, 21, 9, 21 2017-03-02
Svar på interpellation 2016/17:320 om Nord Stream 2 2016/17:75 2, 4, 7 2017-02-28
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter 2016/17:69 7 2017-02-16
Svar på interpellationerna 2016/17:42 och 101 om nedläggning av Nord Stream 2 2016/17:26 3, 6, 10 2016-11-10
Gemensam ram för att motverka hybridhot 2016/17:25 27, 29, 31 2016-11-09
Aktuell debatt om Sveriges säkerhetspolitiska situation 2016/17:14 90, 106 2016-10-13
Svar på interpellation 2015/16:793 om skrotning av Gripen C 2016/17:14 17, 19, 21 2016-10-13
Svar på interpellation 2015/16:748 om blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb 2015/16:130 48, 50, 52 2016-09-08
Svar på interpellation 2015/16:753 om Nordstream 2 2015/16:130 9, 13, 17 2016-09-08
Svar på interpellation 2015/16:746 om decimering av marinens övningsförmåga 2015/16:129 91, 93, 95 2016-09-01
Svar på interpellation 2015/16:672 om effekterna av den ekonomiska utvecklingen på försvarsambitionen 2015/16:126 3, 5, 8 2016-06-27
Svar på interpellation 2015/16:744 om tillgång till fordon för de svenska krigsförbanden 2015/16:126 19, 21 2016-06-27
Svar på interpellation 2015/16:676 om det svåra läget för polisen i Uppsala län 2015/16:114 74, 76, 78 2016-06-07
Samförståndsavtal om värdlandsstöd 2015/16:111 61, 75, 77, 96, 98 2016-05-25
Svar på interpellation 2015/16:620 om Sjöfartsverkets hantering av räddningstjänst med helikopter 2015/16:110 104, 106, 108 2016-05-24
(forts. från § 7) Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (forts. FöU14) 2015/16:108 164, 167, 169 2016-05-19
Stöd till Frankrike med försvarsmateriel 2015/16:108 180 2016-05-19
(forts. från § 6) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UföU3) 2015/16:104 114 2016-05-12
(forts. från § 8) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU3) 2015/16:104 120, 122 2016-05-12
Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete 2015/16:95 79 2016-04-20
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm 2015/16:87 65 2016-04-06
Beredskap för kris och krig 2015/16:81 69, 71, 73 2016-03-16
Svar på interpellation 2015/16:418 om villkoren för det ekonomiska biståndet till Palestina 2015/16:75 2, 4, 6 2016-03-04
Svar på interpellation 2015/16:400 om rationellt nyttjande av Sveriges flygmotorarv 2015/16:72 77, 80 2016-03-01
(forts. från § 7) Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (forts. FöU8) 2015/16:70 161, 163, 165 2016-02-25
Svar på interpellation 2015/16:346 om militärt hot mot Sverige 2015/16:64 2, 4, 8 2016-02-09
Aktuell debatt om Sveriges deltagande i kampen mot Daish 2015/16:58 9, 17, 25 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:250 om kustrobotsystem i behov av en kompetent radar 2015/16:49 49, 51, 53 2015-12-18
Svar på interpellation 2015/16:252 om försvarsmaktsresurser till polisen 2015/16:49 56, 58, 60 2015-12-18
(forts.) Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (forts. UFöU2) 2015/16:46 153 2015-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2015/16:46 123 2015-12-15
(forts. från § 8) Militära frågor (forts. FöU3) 2015/16:30 111 2015-11-19
Svar på interpellation 2015/16:100 om avveckling av toppmodernt radarsystem 2015/16:26 130, 132, 134 2015-11-12
Svar på interpellation 2015/16:125 om betydelsen av ett svenskt Natomedlemskap 2015/16:26 3, 8 2015-11-12
Svar på interpellation 2015/16:16 om tydlighet om Sveriges samarbete med Nato 2015/16:12 3, 9 2015-10-13
Svar på interpellation 2015/16:23 om karenssystem för personal som lämnar statsförvaltningen 2015/16:12 17, 19, 21 2015-10-13
Svar på interpellation 2014/15:763 om långsiktig bekämpning av stickmyggor 2015/16:6 2, 5, 8 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:690 om hotad övningsverksamhet 2014/15:121 9, 11, 13 2015-08-27
Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020 2014/15:116 114 2015-06-15
Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden 2016-2020 2014/15:116 54, 56, 36 2015-06-15
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen 2014/15:108 33 2015-06-03
Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak 2014/15:108 70 2015-06-03
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:500 om villkor för det palestinska biståndet 2014/15:95 60, 63 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:500 om villkor för det palestinska biståndet 2014/15:95 56 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:296 om bekämpningen av stickmyggan 2014/15:69 40, 42, 44 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:266 om ideella sektorns möjlighet att verka i Sverige 2014/15:64 49, 52, 56 2015-02-20
Aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet 2014/15:50 9, 17, 25 2015-01-22
Svar på interpellation 2014/15:168 om Marinens musikkår 2014/15:50 164, 168, 172 2015-01-22
Svar på interpellation 2014/15:170 om Europa i förkrigstillstånd 2014/15:50 176, 180 2015-01-22
Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2014/15:40 82 2014-12-17
Svar på interpellationerna 2014/15:84 och 88 om statens finansiering av myggbekämpning vid Nedre Dalälven 2014/15:22 17, 22 2014-11-14
Svar på interpellation 2014/15:69 om regionala flygplatsers betydelse för Försvarsmakten 2014/15:17 138, 141 2014-11-06
Svar på interpellationerna 2014/15:47 och 49 om allmän mönstringsplikt 2014/15:17 128, 131, 134 2014-11-06
Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser snabbprotokoll 41 2014-06-17
Europarådet snabbprotokoll 93, 139, 137, 141, 135 2014-06-11
Vissa frågor om militär verksamhet m.m. snabbprotokoll 32 2014-03-19
Momsfriheten för föreningar snabbprotokoll 76, 74 2014-02-06
Försvarspolitiska frågor snabbprotokoll 46 2014-01-29
Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. snabbprotokoll 26 2014-01-29
Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m. snabbprotokoll 85 2014-01-22
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan snabbprotokoll 186 2013-12-16
Aktuell debatt: Integritet på nätet snabbprotokoll 9, 25, 17 2013-11-08
Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap snabbprotokoll 61 2013-06-05
Hemvärnet snabbprotokoll 22 2013-04-18
Allmänna helgdagar m.m. snabbprotokoll 140 2013-04-17
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta) snabbprotokoll 12 2013-03-06
Strålningsskydd och kärnteknisk säkerhet snabbprotokoll 105 2013-02-20
Sverige och konflikten i Kongo snabbprotokoll 56, 58 2013-02-14
Mjölkproduktionen snabbprotokoll 55, 57 2013-01-17
Finansieringen av myggbekämpning protokoll 46, 48 2012-10-04
Soldatanställningar i Försvarsmakten protokoll 26 2012-05-23
Vårdnadsbidraget protokoll 47 2012-04-26
Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning protokoll 23 2012-03-15
Svar på interpellation 2011/12:171 om riksintag till gymnasium utifrån exemplet Forsmarks skola protokoll 15, 13, 11 2012-01-24
(forts. från 10 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 (forts. FöU1) protokoll 71, 73, 77, 79, 75 2011-12-15
Skolavslutningar i kyrkan protokoll 51 2011-12-15
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) protokoll 41 2011-12-12
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 32, 174, 30, 20 2011-12-12
Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem protokoll 154, 156 2011-11-24
Familj och lönearbete snabbprotokoll 57 2011-02-17
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) snabbprotokoll 24 2010-12-15
Försvar och samhällets krisberedskap 2011 snabbprotokoll 88 2010-12-14
Avdragsgilla gåvor till ideella organisationer snabbprotokoll 46 2010-12-09
Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte snabbprotokoll 57 2010-06-17
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB snabbprotokoll 109, 105, 107, 117, 113, 115, 111 2010-06-03
Energi protokoll 177, 120, 124, 173, 175, 213, 122, 75 2009-12-14
Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden protokoll 62, 58, 66, 64, 60, 56, 68 2009-11-25
Aktuell debatt: Regeringens styrning av det statliga ägandet i Vattenfall protokoll 21, 14, 7 2009-11-20
Åtgärder mot ungdomsbrottslighet protokoll 60 2009-10-01
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 143 2009-06-15
Svar på interpellation 2008/09:452 om statens stöd till myggbekämpningen i området kring nedre Dalälven protokoll 22, 25, 19 2009-05-11
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 58 2009-04-01
Aktuell debatt: Fordonsindustrins framtid protokoll 22, 7, 14 2009-03-20
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG protokoll 57, 59, 67, 61, 63, 65, 69 2009-02-25
Svar på interpellation 2008/09:311 om en nära militär flygplats för försvaret av huvudstaden protokoll 88, 82, 76 2009-02-17
Stärkta insatser för fordonsindustrin protokoll 80 2008-12-18
Svar på interpellationerna 2008/09:37-41, 43, 45 och 56 om Palestina och Israel protokoll 22, 30 2008-11-21
Regelförenklingsarbetet protokoll 154, 156, 152, 158, 160 2008-10-22
Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S protokoll 41, 43, 39 2008-06-17
Familjepolitiken protokoll 65 2008-05-15
(forts. från 9 §) Fjärrvärmelag m.m. (forts. NU11) protokoll 122, 120, 118 2008-05-08
Företagsfrämjande insatser protokoll 199, 191, 195, 197, 193 2008-04-02
Vissa energipolitiska frågor protokoll 243 2008-04-02
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter protokoll 205 2007-11-14
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 331, 329, 318, 314, 316 2007-10-18
(forts. från 11 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU11) protokoll 131, 133, 129 2007-05-24
Vissa mineralpolitiska frågor protokoll 191, 156, 152, 158, 161, 154, 193, 189 2007-03-28
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 223, 198, 206, 191, 183, 225, 53, 28, 55, 34, 193, 204, 221, 200, 196, 32 2007-03-28
Statliga företag protokoll 69, 67, 104, 92, 96, 94, 98, 102, 100, 65 2007-03-14
Svar på interpellation 2006/07:280 om Uppsala och Försvarsmaktens förstahandsval för flygskolan protokoll 32, 26, 29 2007-02-13
Svar på interpellation 2006/07:140 om möjligheten att förlägga skolavslutning till kyrkolokal protokoll 100, 103, 98 2006-12-22
Kyrkliga aktiviteter i skolan protokoll 80, 82 2006-10-26
Kommunalt vårdnadsbidrag protokoll 60, 62 2006-10-19
Förnybar el med gröna certifikat och Miljövänlig el med vindkraft protokoll 56, 70, 42, 68, 54 2006-06-13
Forskning och ny teknik för framtidens energisystem protokoll 198, 185, 196 2006-06-01
Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden protokoll 172 2006-06-01
Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar protokoll 14, 3, 16 2006-03-30
Svar på interpellation 2005/06:182 om regeringen och föräldraupproret protokoll 95, 99, 91 2006-01-24
Energi samt Leveranssäkra elnät protokoll 157, 175, 177 2005-12-07
Svar på interpellationerna 2005/06:53, 55 och 56 om EU:s postdirektiv och försämringar i svensk postservice protokoll 25, 37, 31 2005-11-22
Svar på interpellationerna 2005/06:88 och 92 om förvar av använt kärnbränsle protokoll 53, 55, 57 2005-11-21
Drogen GHB protokoll 59, 57 2005-10-27
Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel protokoll 105, 107 2005-10-19
Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor samt Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. protokoll 61, 74, 72 2005-06-14
Svar på interpellationerna 2004/05:592, 593, 600 och 612 om jaktlagstiftningen protokoll 106, 104 2005-06-07
Vattenfall AB protokoll 18, 3, 20 2005-04-27
Svar på interpellation 2004/05:374 om Hizbullahs tv-kanal Al-Manar och antisemitism i statskontrollerad arabisk dagspress protokoll 33, 29, 31 2005-04-12
Ekonomiskt stöd till hemmavarande föräldrar protokoll 74 2005-04-07
Ändringar i minerallagen protokoll 152, 150, 140 2005-03-09
Svar på interpellation 2004/05:293 om ändring av jaktlagen protokoll 158, 161, 165 2005-01-27
(forts. från 9 §) Näringsliv (forts. NU1) protokoll 203, 201 2004-12-09
Svar på interpellation 2004/05:45 om etableringen av flygskolan i Linköping protokoll 9, 13, 16 2004-10-29
Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete protokoll 168 2004-10-27
Särskild förvaltning av elnät protokoll 164 2004-10-27
Svar på interpellation 2004/05:47 om Irans kärnvapenutveckling protokoll 19, 17, 15 2004-10-22
Svar på interpellation 2004/05:49 om svenska medborgare och Utrikesdepartementets agerande protokoll 28, 23 2004-10-22
Svar på interpellationerna 2003/04:421 och 455 om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen protokoll 41, 35, 28 2004-05-11
Svar på interpellation 2003/04:388 om barnomsorgen protokoll 108, 113, 118 2004-04-13
(forts. från 9 §) Allmänna helgdagar m.m. (forts. KU15) protokoll 177, 175, 173 2004-04-01
Lokalisering av flygskola protokoll 107, 105 2004-04-01
Stopp för antisemitisk TV-kanal protokoll 62 2004-03-18
Svar på interpellationerna 2003/04:213, 214 och 223 om antisemitism protokoll 13, 19, 25 2004-01-23
Svar på interpellation 2003/04:177 om omprövning av etablering av flygskolan protokoll 71, 74, 68 2003-12-12
Barn- och familjepolitik samt psykiatrifrågor protokoll 298 2003-10-16
Svar på interpellationerna 2002/03:378 och 379 om moms på ideell verksamhet snabbprotokoll 149, 143, 137 2003-05-26
Vissa frågor om Försvarsmaktens organisa- tion och verksamhet snabbprotokoll 94 2003-05-23
Svar på interpellation 2002/03:123 om ut- jämningsmandat i kommunfullmäktige snabbprotokoll 30, 28, 26 2003-01-30
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 45, 43, 41 2002-11-07
Flygutbildning snabbprotokoll 226 2002-03-21
Näringsliv snabbprotokoll 61, 25, 9, 130, 40, 52, 11, 114, 91, 23, 108, 68, 47, 208, 97, 27, 66, 23, 187, 212, 106, 76, 93, 31, 38, 79, 227, 210, 43, 25, 45, 225, 116, 63, 128, 29, 51, 49, 7 2001-12-11
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 262 2001-10-18
Svar på interpellationerna 2001/02:6 och 9 om Heby kommun snabbprotokoll 29, 22, 15 2001-10-16
Den militära flygutbildningen, m.m. snabbprotokoll 156 2001-05-16
Svar på interpellation 2000/01:387 om val- frihet för föräldrar snabbprotokoll 2, 6, 4 2001-05-07
Svar på interpellation 2000/01:223 om gåvor till ideella organisationer snabbprotokoll 128, 126, 130 2001-03-06
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 298, 304, 296 2001-01-18
Svar på interpellation 2000/01:78 om He- by kommuns länstillhörighet snabbprotokoll 55, 52, 58 2000-11-14
Svar på interpellation 2000/01:59 om niko- tinläkemedels tillgänglighet snabbprotokoll 82, 86, 84 2000-11-07
Svar på interpellation 1999/2000:114 om förmögenhetsbeskattning snabbprotokoll 118, 115, 112 2000-02-01
Frågestund snabbprotokoll 86, 51, 39, 71, 41, 73, 113, 115, 43, 45, 58, 138, 140, 52, 54, 85, 77, 96, 52, 54, 120, 69, 71, 122, 77, 39, 77, 41, 83, 85, 59, 91, 88, 120, 118, 63, 90, 77, 65, 72, 74, 39, 41, 77, 52, 54, 49, 87, 89, 87, 61, 93, 60, 67, 84, 75, 69, 65, 67, 57, 59, 80, 80, 69, 96, 43, 71, 45, 121, 123 1999-03-04
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 195, 219, 221, 197, 193 1999-01-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mikael Oscarsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.