Mikael Strandman

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1142 (35.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
716 (22.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
405 (12.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
950 (29.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Mikael röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Mikael röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-05-162022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2019-02-062022-05-16
SuppleantFinansutskottet2018-10-092019-06-18
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-092019-06-18
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-022019-06-18
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022019-02-06
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Författningsfrågor 2021/22:77 2, 138, 141, 143, 2, 138, 141, 143 2022-03-02
Offentlig förvaltning 2021/22:71 54, 56, 58, 60, 54, 56, 58, 60 2022-02-23
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 2021/22:59 110, 110 2022-01-26
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2021/22:55 10, 3, 12, 16, 12, 3, 10, 10 2022-01-19
Frågestund 2021/22:4 44, 46, 44, 96, 46, 41, 43, 44, 46, 44, 46, 96, 41, 43 2021-09-16
Svar på interpellationerna 2020/21:886 och 889 om skadestånd till våldtäktsmän 2021/22:4 9, 15, 19, 9, 15, 19, 9, 9, 15, 19, 15, 19 2021-09-16
Granskningsbetänkande 2020/21:140 11, 30, 27, 30, 27, 30, 16 2021-06-14
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 11, 30 2021-06-14
Ett institut för mänskliga rättigheter 2020/21:137 129, 129 2021-06-09
Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2020, m.m. 2020/21:137 119, 121, 123, 119, 121, 123 2021-06-09
Svar på interpellation 2020/21:754 om de nya föreskrifterna för mediestöd 2020/21:131 80, 82, 84, 80, 82, 84 2021-06-01
Fri- och rättigheter m.m. 2020/21:112 131, 131 2021-04-22
Svar på interpellation 2020/21:628 om positiv särbehandling av utlandsfödda kvinnor 2020/21:109 108, 111, 108, 111 2021-04-16
Offentlighet, sekretess och integritet 2020/21:91 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-03-10
Svar på interpellation 2020/21:409 om licensiering av advokater 2020/21:89 123, 125, 127, 123, 125, 127 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:284 om den svenska coronastrategin 2020/21:68 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-01-21
Svar på interpellationerna 2020/21:228 och 281 om yttrandefriheten och informationsstrukturen 2020/21:65 95, 98, 101, 95, 98, 101 2021-01-15
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 8, 21, 8, 21 2020-12-07
Svar på interpellation 2020/21:118 om kontantförbud vid handel med metallskrot 2020/21:40 38, 41, 44, 38, 41, 44 2020-11-24
Behandlingen av riksdagens skrivelser 2020/21:33 3, 3 2020-11-11
Svar på interpellation 2020/21:61 om diskriminering på grund av politisk åskådning vid offentlig tillsättning 2020/21:28 53, 55, 58, 53, 55, 58 2020-11-03
Svar på interpellation 2019/20:469 om offentliga bidrag till Ibn Rushd 2020/21:10 20, 23, 20, 23 2020-09-18
Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet 2019/20:120 7, 7 2020-05-13
Kommunala och regionala frågor 2019/20:106 87, 87 2020-04-16
Riksdagens arbetsformer 2019/20:106 17, 17, 46 2020-04-16
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2019/20:106 21, 127, 129, 131, 21, 127, 129, 20, 131 2020-04-16
Svar på interpellation 2019/20:316 om barn och ungdomar som utsätts för grova brott 2019/20:83 24, 27, 24, 27 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:340 om valsedelssystemet 2019/20:83 33, 36, 33, 36 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:351 om hatbrott mot svenskar 2019/20:83 41, 43, 45, 41, 43, 45 2020-03-06
Svar på interpellation 2019/20:228 om välfärdsbedrägerier med samordningsnummer 2019/20:75 45, 47, 49, 45, 47, 49 2020-02-14
Svar på interpellation 2019/20:31 om prioritering av brottsoffer 2019/20:25 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-10-24
Fri- och rättigheter, m.m. 2018/19:106 40, 40 2019-06-17
Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service 2018/19:80 34 2019-04-24
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:86 och 97 om ändringar i vapenlagstiftningen 2018/19:63 66 2019-03-12
Svar på interpellationerna 2018/19:86 och 97 om ändringar i vapenlagstiftningen 2018/19:63 56, 61 2019-03-12
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2018/19:42 6 2019-01-23
Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet 2018/19:19 1 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 375 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Mikael Strandman

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.