Monica Green

Bio

Monica Elisabet Green, född 24 december 1959 i Österplana församling i Skaraborgs län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1994–2018. Green är 2022- 2026 ordförande i kommunfullmäktige i hemorten Skövde.I riksdagen var Green bland annat verksam som ledamot i finansutskottet och i trafikutskottet, och andre vice ordförande i Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen (IPU). I IPU var Green ledamot i "the committee to promote respect for international humanitarian law" (IHL). Monica Green var Socialdemokraternas talesperson gällande IT-frågor under tiden som bredbandsutbyggnaden diskuterades som mest.Tidigare har hon arbetat som ombudsman, barnskötare och lärare. Hon har varit förbundsordförande i Unga Örnar, vice ordförande i Post- och telestyrelsen samt Förbundsstyrelseledamot i SSU och S-kvinnor. Hon har varit styrelseledamot i Glesbygdsverket och i Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Green var ordförande för trafiksäkerhetsorganisationen NTF från 2012 till 2020, samt ordförande för den FN-baserade organisationen UN Women nationell kommitté Sverige från 2015 till 2020.
Green utsågs 2006 av branschorganisationen IT-företagen till "Sveriges bästa IT-politiker".
Tidigare har hon varit ledamot i Nordiska rådet och OSSE (OCSE).
Green debuterade 2021 som författare med boken Lyft varandra - en guide till halva makten. År 2022 gav hon tillsammans med författarkollegan Anna Nyberg ut boken De första - kvinnorna som spräckte glastaket.
Artikeln innehåller material från wikipedia Monica Green, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5643 (55.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2162 (21.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
250 (2.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
2075 (20.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Monica röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Monica röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2014-11-252018-09-24
Andre vice ordförandeRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2014-11-042018-09-24
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2014-10-282014-11-04
LedamotFinansutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantFinansutskottet2011-05-112014-09-29
LedamotTrafikutskottet2011-05-042014-09-29
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2010-11-172014-10-28
SuppleantTrafikutskottet2010-11-042011-05-03
LedamotOSSE-delegationen2010-10-192014-10-14
LedamotFinansutskottet2010-10-122011-05-03
SuppleantSkatteutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotEU-nämnden2008-10-162010-10-12
LedamotNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
LedamotFinansutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2005-10-212006-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152005-10-20
LedamotTrafikutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantNäringsutskottet1999-11-042002-09-30
LedamotTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotTrafikutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2017/18:136 67 2018-06-20
Svar på interpellation 2017/18:271 om vinstförbud i vården 2017/18:63 18, 22 2018-01-30
(forts.) Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten 2017/18:59 52 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:270 om vinstförbud 2017/18:59 62, 66 2018-01-23
Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten 2017/18:59 46 2018-01-23
Arbetsrättsliga villkor vid upphandling 2016/17:104 45, 47, 49, 51, 53 2017-05-03
Svar på interpellation 2016/17:234 om akutsjukvården i Göteborgsområdet 2016/17:63 5, 10 2017-01-31
Svar på interpellation 2016/17:217 om växande vårdköer med stora regionala skillnader 2016/17:59 11, 14 2017-01-24
Nytt regelverk om upphandling 2016/17:37 1, 3, 5, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 40, 42, 74, 76 2016-11-30
Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar 2015/16:99 13 2016-04-27
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 2015/16:25 2 2015-11-11
Statsministerns frågestund 2014/15:109 59, 51 2015-06-04
Svar på interpellation 2014/15:356 om kvinnors sysselsättning 2014/15:93 50, 53 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:381 om marginalskatten 2014/15:93 62, 68 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:340 om offensiv finanspolitik till följd av minusräntan 2014/15:81 66, 70 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:345 om avvecklingen av överskottsmålet 2014/15:81 76, 79 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:380 om svenskt företagsklimat 2014/15:81 85, 88 2015-04-07
Svar på interpellationerna 2014/15:293, 338 och 397 om konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget 2014/15:81 51, 58 2015-04-07
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:289 om införande av tonnageskatt 2014/15:77 62, 67 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:276 om sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet 2014/15:77 51, 55 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:311 om effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete 2014/15:77 81, 84 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:313 om förtroendet för skattesystemet 2014/15:77 99, 103 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:216 om alkobommar vid alla hamnar och gränsstationer 2014/15:54 41, 46 2015-02-03
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 65 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:151 om överskottsmålet 2014/15:44 32, 38 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:152 om begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen 2014/15:44 47, 52 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 59 2015-01-13
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:150 om regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser 2014/15:30 63, 65 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:116 om hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin 2014/15:30 36 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:136 om säkrad finansiering av framtidens välfärd 2014/15:30 47, 51 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:153 om amorteringskrav på bostadslån 2014/15:30 70, 73 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:130 om ny statlig upphandlingsmyndighet 2014/15:29 91, 94 2014-11-28
Svar på interpellationerna 2014/15:124, 132 och 135 om vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv 2014/15:29 68, 73 2014-11-28
Svar på interpellationerna 2014/15:33 och 108 om effekter av särskild löneskatt för äldre 2014/15:29 46, 52 2014-11-28
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna 2014/15:27 70, 72, 74 2014-11-26
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 2014/15:27 82 2014-11-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 334, 336, 357, 359 2014-11-12
Järnvägspolitiska frågor och Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m. snabbprotokoll 49, 55, 57 2014-06-24
Anslaget till järnvägsunderhåll snabbprotokoll 86, 88 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:445 om massarbetslöshet och inflationen snabbprotokoll 31, 26, 22 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:447 om pensionärsskatten snabbprotokoll 42, 51, 36 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:423 om personaltillgången i äldreomsorgen snabbprotokoll 28, 31 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:430 om e-tjänster inom äldreomsorgen snabbprotokoll 13, 17, 15 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:443 om varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg snabbprotokoll 71, 67 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:448 om avregleringen av apoteksmarknaden snabbprotokoll 47, 45, 43 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:453 om arbete i EU mot illegal lastbilstrafik snabbprotokoll 76, 79 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:260 om trovärdighet i den ekonomiska politiken snabbprotokoll 17, 9, 12 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:267 om regeringens skattepolitik snabbprotokoll 30, 33 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:306 om sänkningen av statsbidragen till kommunerna snabbprotokoll 36, 45, 40 2014-04-25
Bostadsbristen snabbprotokoll 51, 53 2014-04-10
Svar på interpellationerna 2013/14:375 och 385 om vinstintresset och kvaliteten i förskolan snabbprotokoll 79, 76, 73 2014-04-08
Järnvägsunderhållet snabbprotokoll 51, 53 2014-03-27
Svar på interpellationerna 2013/14:239, 240 och 253 om åtgärder mot svag tillväxt snabbprotokoll 143, 139 2014-03-25
Svar på interpellationerna 2013/14:298, 299 och 324 om våldtäkter och rehabiliteringsprocesser snabbprotokoll 28, 22 2014-03-11
Cykelfrågor snabbprotokoll 116, 126, 124 2014-03-05
It-politiska frågor snabbprotokoll 103, 111, 99, 101, 113 2014-03-05
Svar på interpellation 2013/14:280 om it i högskolan snabbprotokoll 2, 4, 7 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:282 om försvarets överlevnadsskola i Karlsborg snabbprotokoll 92, 96, 89 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:287 om it i skolan snabbprotokoll 11, 13, 16 2014-03-04
Vägtransporterna snabbprotokoll 54 2014-02-27
Svar på interpellation 2013/14:248 om folkbildningssatsningar för att öka it-kompetensen snabbprotokoll 120, 118, 116 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:278 om behovet av utbildning för anställda inom rättsväsendet snabbprotokoll 6, 10 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:281 om förtroendet för rättsväsendet i våldtäktsfall snabbprotokoll 18, 24, 13 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:293 om E20 snabbprotokoll 109, 111, 113 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:172 om regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning snabbprotokoll 17, 20 2014-01-28
Svar på interpellation 2013/14:102 om Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd snabbprotokoll 9, 3, 6 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:163, 173 och 204 om Israel, FN och EU snabbprotokoll 22, 31, 13 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:141 om ökande olaglig trafik i Sverige snabbprotokoll 88, 92, 86 2013-12-03
Mobiltäckningen och förtroendet för mobiloperatörerna snabbprotokoll 79, 77 2013-11-28
Svar på interpellation 2013/14:111 om misslyckad stabiliseringspolitik snabbprotokoll 68, 66, 70 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2013/14:27 och 117 om osäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Södra station snabbprotokoll 89, 93 2013-11-26
Villkoren för gästarbetare vid arenabyggen i Qatar snabbprotokoll 60, 62 2013-11-21
Svar på interpellationerna 2013/14:87, 88, 89, 90, 91 och 96 om antalet studieplatser på Högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet, Högskolan i Skövde och Karlstads universitet snabbprotokoll 6, 29, 16 2013-11-19
Svar på interpellation 2013/14:2 om kostnader för massarbetslösheten snabbprotokoll 55, 44, 49 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:6 om avdrag för privatundervisning och läxhjälp snabbprotokoll 71, 68 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:75 om obligatoriska redovisningscentraler för taxi snabbprotokoll 31, 28 2013-11-07
(forts.) Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 64, 71 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:29 om målet för bredbandsutbyggnad snabbprotokoll 10, 12, 14 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 58 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:55 och 68 om arbetslösheten i de mest utsatta grupperna snabbprotokoll 111, 106, 102 2013-11-05
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 265, 267 2013-10-16
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 172, 170, 223, 225 2013-10-15
Svar på interpellation 2012/13:499 om olagliga godstransporter snabbprotokoll 2, 6, 4 2013-08-29
Svar på interpellation 2012/13:500 om åtgärder mot den skyhöga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 51, 56, 47 2013-08-22
Svar på interpellation 2012/13:459 om ordning och reda i it-politiken snabbprotokoll 116, 112, 114 2013-06-19
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:401 om matchningsproblem och otillräckliga drivkrafter snabbprotokoll 58, 55 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:400 om arbetslösheten i Sverige snabbprotokoll 49, 46, 43 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:401 om matchningsproblem och otillräckliga drivkrafter snabbprotokoll 52 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:408 om dålig mobiltäckning och långsam övergång till 4G snabbprotokoll 91, 94, 88 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:377 om arbetslösheten från ett europeiskt perspektiv snabbprotokoll 18, 24 2013-05-21
Svar på interpellation 2012/13:352 om låglönejobb i Sverige snabbprotokoll 50, 47 2013-05-03
Svar på interpellation 2012/13:356 om regeringens jobbpolitik snabbprotokoll 54 2013-05-03
Svar på interpellation 2012/13:382 om allt sämre resultat i skolan snabbprotokoll 2, 5, 8 2013-05-03
Svar på interpellation 2012/13:384 om vårdnadsbidraget, arbetslinjen och jämställdheten snabbprotokoll 28, 25, 31 2013-05-03
Svar på interpellationerna 2012/13:372 och 378 om Apotekets marknadsandelar snabbprotokoll 39, 42 2013-04-23
Problem i välfärden snabbprotokoll 60 2013-04-11
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:249 om regeringens misslyckade ekonomiska politik snabbprotokoll 58, 62 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:249 om regeringens misslyckade ekonomiska politik snabbprotokoll 53 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:276 om nedläggningen av Swedwoods fabrik i Tibro snabbprotokoll 71, 68, 65 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:294 om sämre mobiltäckning snabbprotokoll 38, 49, 43 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:331 om åtgärder mot jämviktsarbetslösheten snabbprotokoll 7, 3 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:324 om cykelturistleder snabbprotokoll 65, 69, 67 2013-03-19
Svar på interpellation 2012/13:245 om statsbudgeten och jämställdheten snabbprotokoll 30, 33 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:262 om omskolning till kommande bristyrke snabbprotokoll 128, 131 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:264 om den ojämställda arbetsmarknaden snabbprotokoll 136, 134, 138 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:228 om misslyckad jobbpolitik snabbprotokoll 87, 82, 78 2013-02-19
It i skolan snabbprotokoll 77, 75 2013-01-17
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 61, 59 2013-01-17
Svar på interpellation 2012/13:169 om it i undervisningen snabbprotokoll 11, 9, 13 2012-12-14
Svar på interpellation 2012/13:173 om SLU i Skara snabbprotokoll 33, 30, 36 2012-12-14
(forts. från 8 §) Transportsystemets inriktning (forts. TU2) snabbprotokoll 183 2012-12-13
Kommunikationer snabbprotokoll 58, 70, 66, 67, 65, 1, 53, 56, 68, 131, 129, 63, 127 2012-12-13
Svar på interpellation 2012/13:83 om åtgärder mot fattigdom snabbprotokoll 51, 56, 53 2012-12-07
Svar på interpellationerna 2012/13:89 och 130 om regeringens prioriteringar i budgeten snabbprotokoll 65, 69 2012-12-07
SLU i Skara snabbprotokoll 80, 78 2012-12-06
Svar på interpellationerna 2012/13:120, 124 och 132 om tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet snabbprotokoll 76, 83, 70 2012-12-04
Trygghet vid omställning i arbetslivet snabbprotokoll 51 2012-11-29
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 72 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 65, 57 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:77, 86 och 92 om arbetsmarknaden i Stockholms län, i Sörmlands län och i Skaraborg snabbprotokoll 136, 141, 146 2012-11-27
It-kapacitetsutredning snabbprotokoll 75, 73 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:84 om etiska regler för statliga bolag snabbprotokoll 62, 68, 65 2012-11-16
Interparlamentariska unionen (IPU) snabbprotokoll 32, 3, 132 2012-11-07
Svar på interpellation 2011/12:435 om den ekonomiska politiken och jobben snabbprotokoll 28, 32 2012-09-13
Svar på interpellationerna 2011/12:433 och 441 om F-skatt snabbprotokoll 3, 6, 9 2012-09-13
Svar på interpellation 2011/12:446 om stulen identitet protokoll 5, 8, 2 2012-09-06
Svar på interpellationerna 2011/12:382, 383, 385, 388, 389 och 410 om Israel och Palestina protokoll 6, 18, 12 2012-06-28
Svar på interpellation 2011/12:360 om gemensamma trygghetssystem eller privata försäkringar protokoll 21, 16 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:427 om illojal konkurrens inom åkerinäringen protokoll 73, 76 2012-06-25
Svar på interpellationerna 2011/12:370, 371 och 415 om tilltron till a-kassan protokoll 27, 30, 24 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:330 om digital kompetens protokoll 130, 128, 132 2012-06-20
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 protokoll 48 2012-06-19
Svar på interpellation 2011/12:409 om oseriösa företag protokoll 36, 34, 39 2012-06-08
Centraliseringen protokoll 48, 51 2012-06-07
It- och postfrågor protokoll 160, 158, 165, 149, 151, 144, 167, 163 2012-06-07
Svar på interpellation 2011/12:369 om 30 bilfria mil protokoll 13, 11, 9 2012-06-01
Digital delaktighet för äldre protokoll 83, 85 2012-05-31
Cykeltrafik protokoll 167, 175, 177 2012-05-30
Försäkringssystemet protokoll 66 2012-05-24
Trafikverkets fibernät protokoll 80, 82 2012-05-10
Svar på interpellation 2011/12:323 om fördelningen av statliga forskningsmedel mellan lärosäten protokoll 10, 7 2012-05-08
Svar på interpellation 2011/12:339 om Sveriges lantbruksuniversitet i Skara protokoll 57, 63, 60 2012-05-08
Svar på interpellation 2011/12:340 om högskoleplatser och forskningsresurser för mindre högskolor och universitet protokoll 31, 26 2012-05-08
En nationell it-strategi för skolan protokoll 66, 68 2012-05-03
Svar på interpellation 2011/12:300 om lönedumpning genom F-skattsedel protokoll 57, 60, 54 2012-04-27
Svar på interpellation 2011/12:304 om nätneutral internetaccess protokoll 84, 82, 86 2012-04-27
Svar på interpellationerna 2011/12:255 och 292 om utveckling av bredband i små kommuner protokoll 75, 79 2012-04-27
Utbildningspolitiken protokoll 49 2012-04-26
Svar på interpellation 2011/12:258 om svåra samhällsproblem till följd av dieselstölder protokoll 32, 28 2012-03-27
Svar på interpellationerna 2011/12:286, 287, 288 och 289 om högskolor och universitet med viktig roll i sina regioner protokoll 24, 18 2012-03-27
Svar på interpellation 2011/12:253 om avstannande fiberutbyggnad protokoll 92, 94, 90 2012-03-20
Jämställdheten protokoll 58, 56 2012-03-15
Svar på interpellation 2011/12:236 om krafttag mot oseriös åkerinäring som slår ut den seriösa åkerinäringen protokoll 44, 40, 49 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:200 om nystart för nollvisionen protokoll 103, 101, 99 2012-02-14
Svar på interpellationerna 2011/12:181 och 183 om den ekonomiska ojämlikheten protokoll 19, 11, 2 2012-02-14
Säkerheten på E20 protokoll 54 2012-02-02
Svar på interpellation 2011/12:166 om it i skolan protokoll 7, 2, 12 2012-01-31
Israels kommersiella användning av ockuperad mark protokoll 26, 28 2012-01-19
Svar på interpellation 2011/12:149 om kvaliteten i äldreomsorgen protokoll 48, 46, 44 2011-12-16
Svar på interpellation 2011/12:118 om E20 som landets farligaste väg protokoll 65, 63, 61 2011-12-06
Svar på interpellationerna 2011/12:50 och 61 om den ekonomiska politiken och arbetslösheten protokoll 76, 71, 66 2011-11-22
Svar på interpellationerna 2011/12:37 och 58 om högskolan protokoll 7, 13, 2 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:44 om utanförskapet och utförsäkringarna protokoll 11, 17, 24 2011-11-08
Postens vinstkrav snabbprotokoll 50, 52 2011-10-13
Svar på interpellation 2010/11:445 om mobiltäckning i hela landet och sårbarheten snabbprotokoll 18, 14, 10 2011-09-01
Svar på interpellationerna 2010/11:437, 441 och 442 om yrkestrafik på lika villkor snabbprotokoll 13, 11, 9 2011-08-25
Svar på interpellation 2010/11:435 om it i skolan protokoll 28, 32, 30 2011-06-28
Svar på interpellation 2010/11:433 om mobil- och Internetkostnader utomlands protokoll 131, 129 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:434 om IT-miljön i offentlig verksamhet protokoll 136, 134 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:436 om kompetensförsörjning i bredbandsutbyggnaden protokoll 139, 143, 141 2011-06-10
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 102, 100, 108, 106, 104 2011-06-01
Svar på interpellation 2010/11:365 om tilliten till IT snabbprotokoll 93, 95, 97 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:336 om cyniska dyrbara lekapplikationer snabbprotokoll 16, 20, 18 2011-05-20
Svar på interpellation 2010/11:318 om översyn av sjukförsäkringsreglerna snabbprotokoll 27, 30, 33 2011-04-29
Svar på interpellation 2010/11:317 om riktiga jobb eller bidrag till arbetsgivare snabbprotokoll 53, 59, 65 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:262 om ökade inkomstklyftor snabbprotokoll 38, 41, 34 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:294 om vägval mellan investering och privatkonsumtion snabbprotokoll 67, 61, 64 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:293 om ungas arbetsvillkor snabbprotokoll 79, 84, 74 2011-04-01
Svar på interpellation 2010/11:263 om olika regeringsbesked om åtgärder mot bostadsbristen snabbprotokoll 134, 124, 129 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:265 om skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden snabbprotokoll 139, 137, 141 2011-03-29
Bostadsbrist snabbprotokoll 88 2011-03-17
Svar på interpellation 2010/11:240 om E20 som fyrfältsväg genom Skaraborg snabbprotokoll 133, 130, 127 2011-03-11
(forts. från 15 §) En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 (forts. AU3) snabbprotokoll 136 2011-03-09
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 97 2011-03-09
Offentlig upphandling snabbprotokoll 23, 112, 19, 114, 21, 107, 121, 123, 125, 165, 266 2011-03-09
Svar på interpellation 2010/11:192 om barn som berörs av vräkning snabbprotokoll 68, 71, 65 2011-03-01
Svar på interpellation 2010/11:200 om ökad fattigdom snabbprotokoll 45, 49, 54 2011-03-01
Svar på interpellation 2010/11:193 om sjukdom på grund av ekonomisk otrygghet snabbprotokoll 119, 122, 124 2011-02-17
EU:s finansmarknad snabbprotokoll 56, 54 2011-01-20
Svar på interpellation 2010/11:119 om ökad barnfattigdom snabbprotokoll 23, 21, 19 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:85 om synvillan ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 94, 98, 102 2010-12-22
Svar på interpellationerna 2010/11:84 och 95 om långtidsarbetslösheten och fas 3 snabbprotokoll 80, 89, 84 2010-12-22
Barnfattigdomen snabbprotokoll 54 2010-12-09
Hösttilläggsbudget för 2010 snabbprotokoll 93, 91, 87 2010-12-08
Svar på interpellationerna 2010/11:53, 66, 67, 82, 89 och 90 om vindkraftverkens framtid snabbprotokoll 13, 21, 31 2010-12-07
Svar på interpellation 2010/11:18 om uppföljning av de utförsäkrades situation protokoll 17, 23, 20 2010-11-16
Svar på interpellation 2010/11:25 om den digitala klyftan protokoll 44, 40, 37 2010-11-16
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 49, 47 2010-11-04
Ekonomisk politik och skatter snabbprotokoll 182, 184, 166, 174, 178, 170, 172, 162, 156, 164, 158, 176, 160, 180, 168 2010-11-03
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober snabbprotokoll 239 2010-11-03
Svar på interpellation 2010/11:12 om kvaliteten i välfärden snabbprotokoll 7, 17, 12 2010-11-02
Svar på interpellation 2010/11:1 om jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas snabbprotokoll 23, 21, 25 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:2 om ungdomsarbetslösheten i Sverige snabbprotokoll 27, 34, 30 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:3 om Sverige och ungdomsarbetslösheten i Norden snabbprotokoll 38, 40 2010-10-26
Tillgången till Internet protokoll 86, 84 2010-10-21
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om insättningsgarantisystem och Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om system för ersättning till investerare protokoll 3, 5, 1 2010-10-06
Svar på interpellation 2009/10:469 om en ekonomisk politik för bättre arbetsmarknad och fler jobb protokoll 114, 118 2010-06-28
Svar på interpellationerna 2009/10:416, 441, 436 och 490 om ökade klyftor protokoll 80, 70, 75 2010-06-28
Svar på interpellationerna 2009/10:445 och 495 om koldioxidskatten protokoll 83, 91, 87 2010-06-28
Svar på interpellationerna 2009/10:359, 385, 420, 446 och 455 om en långsam och ständigt pågående etnisk rensning snabbprotokoll 19, 26, 12 2010-06-18
Barn i fattiga familjer snabbprotokoll 111, 113 2010-06-17
Svar på interpellation 2009/10:357 om statligt stöd till ny kärnkraft snabbprotokoll 19, 26 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:358, 362, 363, 447 och 474 om stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser snabbprotokoll 64, 75, 53 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:348 om fastighetsavgiftens konsekvenser för dem som studerar snabbprotokoll 36, 39 2010-05-28
Svar på interpellation 2009/10:355 om fastighetsskatt på studentbostäder snabbprotokoll 79, 77, 81 2010-05-28
Svar på interpellation 2009/10:356 om ROT-avdrag för flerfamiljsfastigheter och skolor snabbprotokoll 84, 86, 88 2010-05-28
Jämställdheten i arbetslivet protokoll 74 2010-05-20
Svar på interpellation 2009/10:322 om sysselsättningsgraden snabbprotokoll 11, 9, 13 2010-05-07
Svar på interpellation 2009/10:324 om konjunkturbedömningar snabbprotokoll 16, 20, 18 2010-05-07
Svar på interpellation 2009/10:330 om ökade inkomstklyftor snabbprotokoll 26, 29, 23 2010-05-07
Svar på interpellation 2009/10:339 om inriktningen på skattepolitiken snabbprotokoll 40, 36 2010-05-07
De ekonomiska klyftorna snabbprotokoll 69, 71 2010-05-06
Svar på interpellation 2009/10:331 om stressig arbetsmiljö för kvinnor snabbprotokoll 38, 42, 40 2010-04-27
Svar på interpellation 2009/10:332 om regeringens jämställdhetsarbete snabbprotokoll 50, 46 2010-04-27
Långtidsarbetslösheten bland unga protokoll 66 2010-04-22
Svar på interpellation 2009/10:317 om psykisk ohälsa bland arbetslösa ungdomar protokoll 69, 72, 75 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:325 om den ekonomiska situationen i kommuner och landsting protokoll 8, 5 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:327 om Arbetsmiljöverket protokoll 90, 88, 92 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:328 om utförsäkrade och arbetslösa protokoll 95, 97, 100 2010-04-20
Svar på interpellationerna 2009/10:290, 291, 292, 299 och 310 om ekonomisk politik och jämställdhet protokoll 40, 31, 22 2010-04-06
Regeringens propositioner till riksdagen protokoll 94, 92 2010-03-25
Utlåtande över EU:s framtidsstrategi 2020 protokoll 100, 60, 63, 76, 78, 92, 102, 65, 90 2010-03-24
Svar på interpellation 2009/10:220 om korrekta uppgifter om arbetslösheten protokoll 8, 2, 5 2010-03-23
Svar på interpellation 2009/10:229 om arbetslösheten och välfärden protokoll 9, 2, 5 2010-03-09
Information från regeringen om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt om Europeiska rådets möte den 11 februari protokoll 16 2010-02-16
Svar på interpellation 2009/10:210 om kvinnor i bolagsstyrelser protokoll 99, 95, 97 2010-02-12
En strategi för ungdomspolitiken protokoll 102 2010-02-10
Svar på interpellation 2009/10:183 om barnen och krisen protokoll 41, 38, 45 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:184 om barnkonventionen protokoll 52, 55, 49 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:185 om barnfattigdom protokoll 59, 62 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:209 om jämställdheten inom kulturen protokoll 85, 83, 87 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:190 om regeringens inställning till AP-fonderna protokoll 4, 6, 2 2010-02-02
Jämställdhet i bolagsstyrelser protokoll 38, 40 2010-01-28
Svar på interpellation 2009/10:150 om ökning av försörjningsstöden protokoll 35, 33, 37 2010-01-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 10 och 11 december protokoll 36 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:153 om förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting protokoll 41, 50, 46 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:88 om åtgärder mot bonussystem protokoll 25, 28, 30 2009-12-08
Svar på interpellation 2009/10:118 om reglering av sms-lån protokoll 6, 2, 10 2009-12-04
Svar på interpellationerna 2009/10:33 och 36 om uteblivna effekter av jobbskatteavdraget protokoll 51, 54, 48 2009-11-17
Svar på interpellation 2009/10:67 om rehabilitering för soldater i utlandstjänstgöring protokoll 68, 70, 66 2009-11-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 32, 30 2009-11-03
Ansvaret för skydd av polishelikoptrarna protokoll 28, 26 2009-09-24
Svar på interpellation 2008/09:597 om löner och villkor vid bärplockning protokoll 70, 74 2009-09-10
Svar på interpellationerna 2008/09:571, 583 och 584 om de arbetssökandes möjligheter till utbildning protokoll 23, 29, 18 2009-09-10
Svar på interpellationerna 2008/09:527 och 536 om den ekonomiska situationen i kommunerna protokoll 2, 6, 10 2009-06-22
Svar på interpellationerna 2008/09:515 och 534 om behovet av en aktiv finanspolitik protokoll 116, 112, 120 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:501 om lagen om anställningsskydd protokoll 32, 34, 30 2009-05-25
Svar på interpellation 2008/09:455 om finanspolitiken och jobben protokoll 43, 39, 41 2009-05-15
Svar på interpellationerna 2008/09:407 och 408 om medveten och kontinuerlig politik för ökad jämställdhet protokoll 18, 20, 22 2009-05-15
Svar på interpellationerna 2008/09:471 och 472 om regeringens politik och vallöften protokoll 57, 55, 53 2009-05-15
Svar på interpellationerna 2008/09:368 och 391 om förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie för ökad efterfrågan protokoll 2, 10, 6 2009-05-12
Statlig förvaltning protokoll 128 2009-05-07
Svar på interpellation 2008/09:451 om kommunerna, infrastrukturen och välfärden protokoll 8, 5, 2 2009-04-24
Yttrandefriheten på Internet protokoll 78, 76 2009-04-23
Svar på interpellation 2008/09:433 om Sveriges ställning som IT-nation protokoll 18, 16, 20 2009-04-08
Jobben inom kommuner och landsting protokoll 74, 76 2009-03-26
Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m. protokoll 6 2009-03-25
Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan protokoll 4, 2 2009-03-25
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 63, 65 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:377 om polissituationen i Skaraborg protokoll 14, 12, 16 2009-03-23
Svar på interpellation 2008/09:325 om uranbrytning i Sverige med anledning av regeringens utbyggnadsplaner av kärnkraften protokoll 25, 27, 31 2009-03-13
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 92, 86, 88, 94, 90 2009-03-12
Svar på interpellation 2008/09:346 om Israels handelsavtal med EU protokoll 7, 12, 2 2009-03-09
Svar på interpellationerna 2008/09:272, 279 och 292 om begreppet utanförskap protokoll 32, 37, 27 2009-03-09
Svar på interpellation 2008/09:337 om statligt stöd till utbildning i företag protokoll 21, 17, 19 2009-02-20
Svar på interpellationerna 2008/09:265 och 319 om glasindustrin i Glasriket protokoll 14, 11 2009-02-20
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 52, 55 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:305 om ROT-avdraget protokoll 44, 40, 42 2009-02-13
Svar på interpellationerna 2008/09:252, 267, 268 och 303 om situationen i Gaza protokoll 10, 6, 2 2009-02-13
Svar på interpellationerna 2008/09:255 och 293 om utbildning för varslade och arbetslösa protokoll 96, 92, 100 2009-02-13
Svar på interpellation 2008/09:262 om nedläggningen av Räddningsskolan i Skövde protokoll 115, 121, 118 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:198 om ROT-avdraget samt allmännyttan och andra byggnader än privatägda protokoll 56, 59, 62 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:211 om inkomstskillnader i Sverige protokoll 91, 96, 93 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:253 om varsel i Skaraborg, Västsverige och resten av Sverige protokoll 51, 49, 53 2009-01-23
Svar på interpellationerna 2008/09:204, 228 och 234 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 77, 67, 72 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:216 om ungdomsarbetslösheten och ökade skillnader protokoll 67, 63, 59 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:176 om nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden protokoll 26, 33, 29 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:230 om minskade skatteintäkter för kommuner och landsting protokoll 69, 74 2009-01-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 95, 97 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:175 om sms-lån protokoll 22, 19, 16 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:183 om dolda kostnader för telefonsamtal protokoll 170, 168, 166 2008-12-16
Svar på interpellationerna 2008/09:101 och 137 om utvecklingen i den kommunala sektorn protokoll 25, 18, 31 2008-12-05
Svar på interpellation 2008/09:149 om förseningar i tågtrafiken protokoll 89, 85 2008-12-02
Svar på interpellationerna 2008/09:99, 111 och 114 om varslen och regeringens agerande protokoll 8, 3, 18 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:125 om jämställdheten i Sverige protokoll 52, 50, 48 2008-11-28
Svar på interpellation 2008/09:126 om polisens resurser i Västra Götaland protokoll 9, 12, 15 2008-11-25
Svar på interpellationerna 2008/09:81 om varsel i Örebro län och 109 om krisens verkningar i Skaraborg protokoll 90, 85 2008-11-25
Information från regeringen om informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 november med anledning av den internationella finanskrisen protokoll 95, 97 2008-11-20
Situationen för arbetslösa protokoll 57 2008-11-20
Ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna protokoll 2, 4 2008-10-23
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 oktober protokoll 79, 77 2008-10-22
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 148, 167, 146, 128, 177, 171, 179, 173, 169, 175, 130 2008-10-15
Svar på interpellation 2007/08:840 om barns läsande protokoll 2, 4, 6 2008-09-11
Svar på interpellation 2007/08:798 om åtgärder mot inflation och höga boendekostnader protokoll 82, 85, 88 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:800 om regeringens ordval protokoll 121, 119 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:813 om sommarjobb åt ungdomar protokoll 156, 154, 158 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:814 om synen på svensk ekonomi i ett historiskt perspektiv protokoll 95, 93, 91 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:818 om Sveriges ekonomi protokoll 98, 101, 104 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:830 om jobbgarantin för ungdomar protokoll 168, 170, 172 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:837 om kommunernas ekonomi protokoll 12, 9, 15 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:797 om Skaraborgs regemente protokoll 66, 71, 68 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:799 om nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden protokoll 6, 2, 4 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:801 om Sveriges agerande om mänskliga rättigheter under OS protokoll 56, 54, 51 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:820 om reformer att satsa på när ekonomin går sämre protokoll 59, 63, 61 2008-08-14
Svar på interpellationerna 2007/08:677, 697 och 737 om brist på arbetskraft och företagsamheten protokoll 107, 102, 97 2008-06-10
Skatter och konjunkturen protokoll 83, 85 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:618 om ökade inkomstskillnader i Sverige protokoll 106, 102, 104 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:626 om pensionärsskatten protokoll 115, 109, 112 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:675 om Göteborgs station, Västra stambanan och järnvägen genom Lerum protokoll 92, 88, 90 2008-06-02
(forts. från 8 §) Stärkt krisberedskap (forts. FöU12) protokoll 107 2008-05-15
Svar på interpellation 2007/08:610 om Klimatberedningen och Västra stambanan protokoll 97, 94 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:619 om det nödvändiga jämställdhetsarbetet protokoll 115, 117, 120 2008-05-09
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:517 om sexuella övergrepp på djur protokoll 52, 49 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:517 om sexuella övergrepp på djur protokoll 45 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:606 om den svenska sexlagstiftningen och EU-ordförandeskapet protokoll 76, 84, 80 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:581 om luftföroreningarna och hot mot folkhälsan protokoll 32, 34, 30 2008-04-25
Svar på interpellation 2007/08:544 om regeringens arbetsformer protokoll 7, 12 2008-04-22
Översyn av EU:s budget protokoll 11, 9, 7 2008-04-10
Svar på interpellation 2007/08:523 om barnen i EU protokoll 74, 76, 78 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:524 om ett barnrättsperspektiv i utrikespolitiken protokoll 20, 17, 13 2008-04-07
Svar på interpellation 2007/08:531 om synen på sjuka i sjukskrivningsprocessen protokoll 7, 10 2008-04-07
Svar på interpellation 2007/08:496 om Resursutredningen och nya kreativa forskningsmiljöer protokoll 2, 6, 4 2008-04-04
Svar på interpellation 2007/08:454 om bostadstillägg för pensionärer protokoll 48, 42, 44 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:489 om jämställdhetsplaner protokoll 111, 115, 113 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:384 om näringsverksamhet med politiska syften protokoll 22, 19 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:391 om föräldrar som inte orkar med sin föräldraroll protokoll 32, 30, 28 2008-03-07
Svar på interpellation 2007/08:417 om länsstyrelsernas tillsynsansvar för barn och ungdomar protokoll 35, 37, 39 2008-03-07
Svar på interpellation 2007/08:377 om barnfrid protokoll 84, 88, 93 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:329 om sekretess och jämställdhet vid utnämningar protokoll 35, 31, 33 2008-02-12
Konsekvens i ord och handling protokoll 62 2008-01-31
Börsoron och samarbetet mellan EU-länder protokoll 65, 67 2008-01-24
Svar på interpellation 2007/08:260 om barnkonventionen i förskolan protokoll 105, 103, 107 2008-01-17
Utnämningspolitiken protokoll 70, 72 2008-01-17
Svar på interpellation 2007/08:257 om genusperspektivet i regeringen protokoll 278, 274, 276 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:258 om överkapacitet och ohållbar trängsel på västra stambanan protokoll 185, 181, 183 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:87 om verksamhet med programmerade datorer för spel protokoll 94, 96, 92 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:134 om inbyggd ojämställdhet i borgerlig budgetproposition protokoll 84, 80, 88 2007-11-23
Svar på interpellationerna 2007/08:122, 125, 132 och 152 om förslag om nedläggning av Barnombudsmannen protokoll 3, 7, 11 2007-11-23
Avskaffandet av plusjobben protokoll 73 2007-11-22
Svar på interpellationerna 2007/08:102, 104, 106 och 107 om kvalitet och kompetens i förskolan protokoll 104, 99 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:72 om samhällets krishanteringsförmåga protokoll 99, 103, 95 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:78 om god infrastruktur och ett växande näringsliv protokoll 61, 64, 67 2007-11-13
EU-parlamentets flytt mellan Bryssel och Strasbourg protokoll 54, 56 2007-10-25
Finans- och skattepolitik protokoll 483, 464, 485, 487, 493, 368, 401, 423, 489, 425, 414, 403, 491, 462, 416, 495, 370 2007-10-17
Jämställdhetspolitiken protokoll 34 2007-10-04
Jämställdheten i budgeten protokoll 64, 62 2007-09-27
Svar på interpellationerna 2006/07:693 och 695 om konsumentskydd protokoll 11, 13, 9 2007-09-13
Svar på interpellation 2006/07:659 om granskningen av finanspolitiken protokoll 71, 67, 69 2007-08-30
Försäljning av vissa statligt ägda företag protokoll 74, 76, 72 2007-06-20
Svar på interpellation 2006/07:549 om en fördelningspolitisk redogörelse och fördelning utifrån genus som särtryck i budgetpropositionen 2008 protokoll 20, 23, 18 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:595 om räddningsskolan i Skövde protokoll 68, 70, 72 2007-06-11
Sms-lånen protokoll 94, 96 2007-06-07
Svar på interpellation 2006/07:516 om resorna mellan Bryssel och Strasbourg i EU-parlamentet protokoll 21, 18, 24 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:453 om skattesänkningar och ökade klyftor protokoll 16, 12, 9 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:485 om konjunkturpolitik protokoll 28, 25 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:492 om fördelningspolitiken protokoll 40, 46 2007-05-14
Svar på interpellationerna 2006/07:446 och 452 om Försvarsmakten och försämringar för föreningslivet protokoll 26, 24, 28 2007-04-23
Svar på interpellation 2006/07:311 om minskat engagemang för unga arbetslösa protokoll 36, 33 2007-04-20
Svar på interpellation 2006/07:464 om Västsverige och dess andel av infrastruktursatsningarna protokoll 19, 26, 22 2007-04-20
IT-politik och elektroniska kommunikationer protokoll 157, 159, 155 2007-04-12
Svar på interpellation 2006/07:417 om förutsättningar för tillväxt av företag och arbete till de arbetslösa protokoll 88, 85 2007-04-10
Svar på interpellation 2006/07:418 om brister i nystartsjobben protokoll 101, 98 2007-04-10
Ökade klyftor i samhället protokoll 64 2007-03-29
Svar på interpellation 2006/07:350 om Telia Soneras kopparnät protokoll 65, 62 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:387 om nedläggning av Svensk Kassaservice protokoll 86, 81 2007-03-27
Utförsäljningen av Telia protokoll 57, 59 2007-03-15
(forts. från 2 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 130 2007-03-01
Effektiv statsförvaltning m.m. protokoll 38 2007-02-28
Kvinnors underordning protokoll 72 2007-02-22
Åtgärder mot mobbning i skolan protokoll 56, 54 2007-02-15
Svar på interpellation 2006/07:241 om genusarbetet i regeringen protokoll 9, 4 2007-02-13
Svar på interpellation 2006/07:244 om Högskolan i Skövdes fortsatta utveckling och forskning protokoll 14, 16, 18 2007-02-13
Följder av förändringar i socialförsäkringssystemen protokoll 60, 62 2007-02-01
Utbildning i härskartekniker protokoll 52 2007-01-25
Svar på interpellation 2006/07:208 om nedlagd utredning om polisutbildning protokoll 55, 59, 57 2007-01-19
Avgiften till Europeiska gemenskapen protokoll 54, 47, 45, 62, 49 2006-12-21
Trafik protokoll 30, 26, 32, 24 2006-11-29
Svar på interpellation 2006/07:59 om jämställdheten i arbetslivet och ny låglönesektor protokoll 26, 21, 31 2006-11-24
Utförsäljning av vårdföretag protokoll 95, 93, 91 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:38 om utbyggnaden av Västra stambanan protokoll 69, 67, 71 2006-11-14
Ekonomi och skatter protokoll 161, 135, 206, 158, 156, 108, 137, 193, 163, 106, 195, 208 2006-11-08
Svar på interpellation 2006/07:19 om massarbetslöshet bland IT-tekniker i samband med hem-pc-reformens avskaffande protokoll 23, 26, 20 2006-10-26
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Lahtis den 20 oktober protokoll 62, 64 2006-10-24
Ändring i lagen om elektronisk kommunikation protokoll 180 2006-05-31
Passagerare i veteranbilar protokoll 48, 46 2006-05-18
Åtgärder mot svarttaxi m.m. protokoll 1 2006-05-12
Ungdomars uppväxtvillkor protokoll 88, 86 2006-01-26
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället protokoll 176, 184, 178, 180, 172, 174, 182 2006-01-19
Plusjobb protokoll 50, 48 2005-10-20
Arbetsmarknad protokoll 150, 148, 156, 144, 146, 140, 154, 152, 142 2005-10-12
Kvinnors del av biståndet protokoll 94, 96 2005-04-28
Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning av stormen i januari 2005 över södra Sverige protokoll 124, 120, 144, 118, 134, 132, 130, 128, 122, 142, 126 2005-04-13
Svar på interpellation 2004/05:439 om spam protokoll 99, 101 2005-04-12
(forts. från 5 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 176 2004-12-09
Vården av misshandlade kvinnor protokoll 148, 150 2004-12-09
Ekologiskt hållbart samhälle protokoll 66, 68 2004-11-18
Filmer från projektet Flicka protokoll 48, 50 2004-11-11
Jämställdheten i vården protokoll 34 2004-09-23
Svar på interpellation 2003/04:426 om våld mot kvinnor som drabbar barnen protokoll 41, 29, 35 2004-04-27
Svar på interpellation 2003/04:384 om kommunalt bredband protokoll 6, 3 2004-04-23
Svar på interpellationerna 2003/04:406 om 3 G och 423 om 3 G-master protokoll 11, 14 2004-04-23
EU:s förslag till tjänstedirektiv protokoll 70 2004-04-22
Ungdomsarbetslösheten protokoll 76, 74 2004-03-25
Elektronisk kommunikation, m.m. snabbprotokoll 176, 186, 190, 188, 174, 178 2003-06-05
Frågestund Gränshinder snabbprotokoll 134, 132 2003-06-05
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 136, 134, 167 2002-11-06
Samhällets säkerhet och beredskap snabbprotokoll 6 2002-05-23
IT och kommunikationer snabbprotokoll 280 2002-04-04
Svar på interpellation 2001/02:258 om bar- nen i Östersjöområdet snabbprotokoll 6, 2, 4 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:274 om vägsituationen i Västra Götaland/Dalsland snabbprotokoll 96, 100 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:224 om kam- ratstöd i skolan snabbprotokoll 100, 102, 104 2002-02-14
Åldersgränser för äktenskap, m.m. snabbprotokoll 136 2002-02-06
Frågestund snabbprotokoll 51, 82, 30, 38, 137, 109, 139, 111, 131, 29, 48, 40, 86, 49, 42, 44, 80, 84, 99, 148, 159, 58, 161, 94, 50, 93, 96, 74, 76, 69, 40, 42, 71, 146, 56, 133, 57, 93, 54, 56, 73, 208, 75, 63, 79, 81, 138, 136, 40, 38, 170, 31, 95, 210, 131, 65, 133, 45, 59, 40, 47, 91, 172, 58, 32, 111, 113, 39, 41, 110, 112, 116, 53, 55, 102, 73, 75 2001-02-15
Barn här och nu - Redogörelse för barnpo- litiken i Sverige snabbprotokoll 115 2001-01-24
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 115, 113, 96, 98, 111 2001-01-18
Lag om kvalificerade elektroniska signa- turer, m.m. snabbprotokoll 121, 119 2000-10-25
Ett informationssamhälle för alla snabbprotokoll 72, 70, 80, 74, 76, 78, 68 2000-06-13
Justering av protokoll snabbprotokoll 2, 6, 4 2000-05-23
(forts. från 13 §) Ökad konkurrens på mo- biltelemarknaden (forts. TU8) snabbprotokoll 145, 151, 153, 149, 143, 155, 147, 157 2000-04-12
Ökad konkurrens på mobiltelemarkna- den snabbprotokoll 141 2000-04-12
Svar på interpellation 1999/2000:84 om IT- infrastrukturen snabbprotokoll 13, 9 2000-01-18
Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000 snabbprotokoll 247 1999-10-27
Ändringar i telelagen m.m. snabbprotokoll 94 1999-06-01
Informationssamhället inför 2000-talet snabbprotokoll 75, 69, 73, 71, 77, 67, 63, 65, 101, 99, 61 1999-03-17
Information från regeringen om FN:s barn- rättskommittés andra utfrågning av Sverige snabbprotokoll 89, 87 1999-03-11
Svar på interpellation 1998/99:91 om oskä- liga löneskillnader på grund av kön snabbprotokoll 4, 2, 6 1999-01-28
Svar på interpellation 1997/98:289 om valfrihet i barnomsorgen snabbprotokoll 111, 108 1998-05-26
Svar på interpellation 1997/98:246 om före- ställningar om manliga egenskaper snabbprotokoll 44, 48 1998-04-28
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 201, 216, 206, 199, 214, 212, 210, 204, 208 1998-01-21
(forts. från 8 §) Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet, arbetsmarknad och arbetsliv (forts. snabbprotokoll 133, 135 1997-12-17
Utvecklingen i informationssamhället snabbprotokoll 245 1997-11-27
Svar på interpellation 1997/98:42 om tele- taxor och riktnummerområden snabbprotokoll 47, 39 1997-11-04
Översyn av telelagen m.m. snabbprotokoll 26, 34, 28, 36, 32, 30 1997-05-14
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 112, 114, 116 1997-01-23
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 191 1996-12-13
Svar på interpellation 1996/97:4 om Inter- net snabbprotokoll 2, 4, 6 1996-10-02
Informationsteknikens användning snabbprotokoll 67, 65, 63, 89, 61, 59, 97, 95 1996-06-04
Svar på fråga 1995/96:110 om våldet i TV snabbprotokoll 120 1995-12-05
Informationsteknik snabbprotokoll 160, 168, 164, 166, 162, 158 1995-11-08
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 33, 16, 18, 35, 37, 37, 111, 113, 35, 133, 135, 147, 149, 2, 4 1995-10-11
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 56, 36 1995-06-08
Jämställdhet snabbprotokoll 187 1995-06-07
Meteorologi, geoteknik, m.m. snabbprotokoll 110, 112 1995-05-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 65 1994-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Monica Green

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.