Nicklas Attefjord

Bio

Sören Nicklas Attefjord, född 28 december 1973 i Älvsåkers församling i Hallands län, är en svensk politiker (miljöpartist). Han var riksdagsledamot (tjänstgörande ersättare) 9 februari–30 november 2021 för Västra Götalands läns västra valkrets och 11 november–14 december 2022 för Göteborgs kommuns valkrets.Attefjord kandiderade i riksdagsvalen 2018 och 2022 och blev ersättare. Han var tjänstgörande ersättare i riksdagen för Janine Alm Ericson 9 februari–30 november 2021 och för Leila Ali Elmi 11 november–14 december 2022. I riksdagen var Attefjord ledamot i socialutskottet 2021. Han var även suppleant i bland annat civilutskottet, EU-nämnden, justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Nicklas Attefjord, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
229 (30.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
36 (4.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
0 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
492 (65%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Nicklas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Nicklas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-11-172022-12-14
Extra suppleantKulturutskottet2022-11-172022-12-14
Extra suppleantSocialutskottet2022-11-172022-12-14
Extra suppleantUtbildningsutskottet2022-11-172022-12-14
Extra suppleantArbetsmarknadsutskottet2022-11-172022-12-14
ErsättareLeila Ali Elmi2022-11-112022-12-14
SuppleantEU-nämnden2021-10-132021-11-30
SuppleantFinansutskottet2021-10-132021-11-30
SuppleantKulturutskottet2021-10-132021-11-30
SuppleantSkatteutskottet2021-10-132021-11-30
SuppleantTrafikutskottet2021-10-132021-11-30
SuppleantNäringsutskottet2021-10-132021-11-30
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-10-132021-11-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2021-10-132021-11-30
SuppleantCivilutskottet2021-02-252021-11-30
LedamotSocialutskottet2021-02-252021-11-30
SuppleantJustitieutskottet2021-02-252021-11-30
SuppleantUtbildningsutskottet2021-02-252021-11-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-02-252021-11-30
ErsättareJanine Alm Ericson2021-02-092021-11-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från § 11) Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU6) 2021/22:34 48, 50, 48, 50 2021-11-25
Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 2021/22:27 8, 8, 8, 8, 8 2021-11-10
Frågestund 2021/22:19 51, 53, 51, 53, 68 2021-10-21
Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 2021/22:12 83, 85, 87, 83, 85, 87 2021-09-29
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:8 8, 10, 12, 8, 10, 12 2021-09-22
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 2020/21:140 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 2021-06-14
Frågor om tvångsvård 2020/21:140 92, 95, 97, 92, 95, 97 2021-06-14
Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket 2020/21:140 90, 90 2021-06-14
Internationella adoptioner 2020/21:138 132, 132 2021-06-10
Socialtjänst- och barnfrågor 2020/21:138 122, 124, 126, 128, 130, 122, 124, 126, 128, 130 2021-06-10
Förebyggande av våld i nära relationer 2020/21:136 32, 32 2021-06-08
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. 2020/21:136 20, 20 2021-06-08
Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:136 12, 12 2021-06-08
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2020/21:131 15, 17, 19, 15, 17, 19 2021-06-01
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:119 8, 8, 8 2021-05-05
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 2020/21:119 16, 16, 16 2021-05-05
Transportstyrelsens olycksdatabas 2020/21:115 36, 36 2021-04-28
Vaccininköp och vaccinleveranser 2020/21:115 8, 8 2021-04-28
Väg- och fordonsfrågor 2020/21:115 65, 67, 69, 71, 73, 65, 67, 69, 71, 73 2021-04-28
(forts. från § 11) Grönbok om åldrande - Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna (forts. SoU35) 2020/21:103 110, 110 2021-04-07
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor 2020/21:103 94, 96, 98, 100, 102, 94, 96, 98, 100, 102 2021-04-07
Livmoderhalscancer 2020/21:103 118, 118 2021-04-07
(forts. från § 13) Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU33) 2020/21:99 93, 93 2021-03-24
(forts. från § 15) Äldrefrågor (forts. SoU9) 2020/21:87 141, 141 2021-03-03
Frågor om psykisk hälsa 2020/21:87 149, 149 2021-03-03
Språkplikt - deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd 2020/21:87 32, 32 2021-03-03
Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen 2020/21:87 16, 16 2021-03-03
Svar på interpellation 2020/21:418 om prioritetsordningen vid vaccination mot covid-19 2020/21:86 10, 13, 10, 13 2021-03-02
Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor 2020/21:82 20, 22, 24, 26, 28, 20, 22, 24, 26, 28 2021-02-23

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Nicklas Attefjord

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.