Niels Paarup-Petersen

Bio

Niels Paarup-Petersen, född 3 januari 1978 i Vojens i Danmark, är en svensk politiker (centerpartist), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Malmö kommuns valkrets.Paarup-Petersen är den första centerpartisten som valts till riksdagen från Malmö sedan Malmö blev en egen riksdagsvalkrets 1994. Paarup-Petersen kryssades även in i kommunfullmäktige i Malmö men avsade sig posten för att kunna fokusera på riksdagsuppdraget.Paarup-Petersen är född och uppvuxen i Vojens i Sönderjylland i Danmark.
Paarup-Petersen har tidigare varit invald i Regionfullmäktige i Skåne där han kryssades in i valet 2014. Paarup-Petersen har som fritidspolitiker varit politisk ledare för Centerpartiet i Malmö under största delen av 2010-talet. Han har särskilt varit engagerad i frågor relaterade till Skåne och Öresundsregionen samt inom digitalisering och utbildning. Invald i styrelsen för Stiftelsen för Telematikens utveckling.
Paarup-Petersen har bland annat jobbat på Öresundsbron, inom Region Skåne och i eget företag samt inom kommunikationsbranschen. Han har varit mednominerad till årets digitala opinionsbildare för Öresundsrevolutionen.Paarup-Petersen är gift med riksdagsledamot Johanna Paarup-Jönsson.
Artikeln innehåller material från wikipedia Niels Paarup-Petersen, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1364 (42.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
424 (13.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
261 (8.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1164 (36.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Niels röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Niels röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotUtbildningsutskottet2023-02-242026-09-21
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantNäringsutskottet2022-10-122023-02-24
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-122023-02-24
SuppleantFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2019-04-032022-09-26
SuppleantKulturutskottet2018-10-162019-03-29
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-162022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Statsministerns frågestund 2022/23:125 65, 51, 51 2023-06-15
Riksrevisionens rapport om statens insatser för likvärdig betygssättning 2022/23:120 113, 115, 127, 129, 145, 147, 149, 151, 153 2023-06-08
Lärare och elever 2022/23:99 159, 161, 173, 175, 182, 184, 187, 189, 192, 194, 196, 159, 161, 173, 175, 182, 184, 187, 189, 192, 194, 196 2023-04-27
Grundläggande om utbildning 2022/23:93 153, 155, 174, 176, 178, 181, 183, 153, 155, 174, 176, 178, 181, 183 2023-04-20
Gymnasieskolan 2022/23:93 186, 188, 202, 204, 207, 186, 188, 202, 204, 207 2023-04-20
(forts. från § 4) Riksrevisionens rapport Skolpengen - effektivitet och konsekvenser (forts. UbU12) 2022/23:79 158, 160, 137, 139, 146, 148, 137, 156, 139, 158, 160, 146, 148, 156 2023-03-22
Riksrevisionens rapport Skolpengen - effektivitet och konsekvenser 2022/23:79 128, 130, 128, 130 2023-03-22
Militära frågor 2022/23:76 10, 12, 14, 10, 12, 14, 10, 12, 14 2023-03-16
Försvarspolitik och totalförsvar 2022/23:59 24, 26, 34, 24, 26, 34 2023-02-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 68, 70, 73, 75, 68, 70, 73, 75, 25, 25 2022-10-20
Immaterialrätt 2021/22:135 16, 18, 20, 16, 18, 20 2022-06-21
Ytterligare åtgärder mot fordonsmålvakter 2021/22:135 77, 77 2022-06-21
Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande 2021/22:126 168, 170, 172, 168, 170, 172 2022-06-08
(forts.) Ökad likvärdighet för skolhuvudmän (forts. UbU32) 2021/22:125 61, 63, 61, 63 2022-06-07
Förskola för fler barn 2021/22:125 73, 73 2022-06-07
Ökad likvärdighet för skolhuvudmän 2021/22:125 34, 34 2022-06-07
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg 2021/22:86 127, 127 2022-03-23
En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 2021/22:83 9, 9 2022-03-17
Associationsrätt 2021/22:68 143, 143 2022-02-17
Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer 2021/22:68 147, 147 2022-02-17
Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan 2021/22:68 118, 118 2022-02-17
Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper 2021/22:68 112, 112 2022-02-17
Cybersäkerhetsfrågor 2021/22:66 34, 37, 39, 34, 37, 39 2022-02-15
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister 2021/22:59 137, 139, 141, 137, 139, 141 2022-01-26
Svar på interpellation 2020/21:509 om regeringens narkotikapolitik 2020/21:129 76, 79, 82, 76, 79, 82 2021-05-28
(forts. från § 11) Grundläggande om utbildning (forts. UbU12) 2020/21:107 86, 88, 90, 86, 88, 90 2021-04-14
Övergripande skolfrågor 2020/21:103 162, 164, 175, 177, 54, 56, 76, 54, 78, 56, 97, 85, 87, 91, 93, 95, 76, 78, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 145, 162, 164, 175, 177, 145 2021-04-07
Frågestund 2020/21:88 42, 57, 82, 84, 76, 72, 72, 43, 45, 40, 66, 42, 81, 83, 37, 39, 82, 57, 58, 10, 12, 10, 12, 38, 40, 31, 58, 33, 83, 67, 84, 81, 83, 79, 57, 102, 56, 58, 84, 43, 45, 57, 76, 79, 30, 32, 102, 38, 40, 66, 31, 83, 33, 31, 40, 33 2021-03-04
Frågor om psykisk hälsa 2020/21:87 150, 150 2021-03-03
Möjlighet till betyg från årskurs 4 2020/21:87 46, 48, 50, 46, 48, 50 2021-03-03
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019 2020/21:33 47, 47 2020-11-11
Kapacitetsbrist i elnäten 2020/21:33 20, 20 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram 2020/21:33 54, 54 2020-11-11
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 2020/21:17 25, 27, 29, 25, 27, 29 2020-09-30
Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn 2020/21:17 22, 22 2020-09-30
Hyresrätt m.m. 2019/20:77 63, 63 2020-02-19
Studiestöd 2019/20:54 60, 62, 73, 156, 156, 60, 62, 73, 156 2019-12-18
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:99 10, 12 2019-06-04
Svar på interpellation 2018/19:162 om copyrightdirektivet 2018/19:82 10, 12, 14 2019-04-26
Grundläggande om utbildningen, Lärare och elever och Övergripande skolfrågor 2018/19:81 127, 129, 147, 149, 117 2019-04-25
Frågor om konstarterna och film 2018/19:68 91, 98, 100 2019-03-27
Förskolan 2018/19:64 92, 146, 148, 150, 146, 148, 150 2019-03-13
Utbildning och universitetsforskning 2018/19:33 71, 77, 79 2018-12-19
En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön 2018/19:19 76 2018-11-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Niels Paarup-Petersen

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.