Niklas Wykman

Bio

Niklas Åke Wykman, född 10 mars 1981 i Kalmar, är en svensk politiker (moderat) som är Sveriges finansmarknadsminister i regeringen Kristersson sedan 18 oktober 2022.Han är riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms läns valkrets. Han var förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet 2006–2010. Han är skattepolitisk talesperson för Moderaterna och sedan 6 mars 2020 ordförande för Solnamoderaterna.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Niklas Wykman, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1246 (38.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
630 (19.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
266 (8.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1071 (33.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Niklas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Niklas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådFinansdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotAdam Reuterskiöld 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotSkatteutskottet2022-10-042022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Andre vice ordförandeSkatteutskottet2019-03-052022-09-26
LedamotSkatteutskottet2019-02-132019-03-05
LedamotFinansutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotFinansutskottet2017-10-132018-09-24
LedamotArbetsmarknadsutskottet2016-06-072017-10-13
LedamotSkatteutskottet2015-01-272016-06-07
LedamotEU-nämnden2014-10-072015-01-27
SuppleantFinansutskottet2014-10-072015-01-27
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 47, 50, 52, 55, 57, 47, 50, 52, 55, 57, 47, 50, 52, 55, 57 2022-06-15
Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 2021/22:127 8, 13, 15, 8, 13, 15 2022-06-09
Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen 2021/22:127 2, 2 2022-06-09
Svar på interpellationerna 2021/22:470, 471 och 472 om nya skatter och skattehöjningar 2021/22:110 17, 23, 29, 17, 23, 29 2022-05-10
Svar på interpellation 2021/22:401 om beredskapsskatten 2021/22:96 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-04-08
Sänkt energiskatt på bensin och diesel 2021/22:86 109, 111, 113, 109, 111, 113 2022-03-23
Svar på interpellationerna 2021/22:375 och 384 om bensin- och dieselskatten 2021/22:84 43, 46, 49, 43, 46, 49 2022-03-18
Inkomstskatt 2021/22:82 76, 76 2022-03-16
Svar på interpellation 2021/22:152 om skatter och tillväxt 2021/22:50 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-01-11
Svar på interpellationerna 2021/22:153 och 161 om fastighetsskatten 2021/22:50 10, 13, 16, 10, 13, 16 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:141 om överskottsmålets avskaffande 2021/22:48 103, 105, 107, 103, 105, 107 2021-12-17
Riskskatt för kreditinstitut 2021/22:44 2, 4, 6, 10, 12, 2, 4, 6, 10, 12, 2, 4, 6, 10, 12 2021-12-13
Skatt, tull och exekution 2021/22:42 222, 224, 226, 13, 15, 17, 27, 29, 92, 97, 99, 108, 8, 110, 12, 14, 13, 222, 15, 224, 17, 226, 222, 27, 224, 29, 226, 8, 12, 14 2021-12-09
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 117, 119, 121, 117, 119, 121 2021-11-24
Svar på interpellation 2021/22:18 om Migrationsverkets rutiner 2021/22:24 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-10-29
Svar på interpellation 2020/21:900 om en ny bankskatt 2021/22:21 39, 41, 43, 39, 41, 43 2021-10-26
Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 2021/22:12 47, 49, 51, 59, 61, 64, 66, 47, 49, 51, 59, 61, 64, 66 2021-09-29
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 50, 55, 57, 60, 62, 50, 55, 57, 60, 62 2021-06-16
Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen 2020/21:123 37, 41, 43, 46, 48, 37, 41, 43, 46, 48 2021-05-19
Svar på interpellation 2020/21:586 om ny skatt på el 2020/21:110 22, 24, 22, 26, 24, 26 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:458 om hållbara finanser och stabila skattebaser 2020/21:89 158, 160, 162, 158, 160, 162 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:424 om den nya skatten på engångsartiklar 2020/21:85 36, 38, 40, 36, 38, 40, 36, 38, 40, 36, 38, 40 2021-02-26
Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda 2020/21:82 30, 30 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:186 om skatteförslagens sysselsättningseffekter 2020/21:62 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:187 om problem med klädskatten 2020/21:62 17, 20, 17, 20 2021-01-12
Svar på interpellation 2020/21:188 om problem kring samordningsnummer 2020/21:62 26, 29, 26, 29 2021-01-12
Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020/21:45 34, 34 2020-12-02
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 98, 101, 103, 108, 110, 98, 101, 103, 108, 110 2020-11-25
Svar på interpellation 2020/21:74 om undantag för förmånsbeskattning av transport till och från arbetet 2020/21:35 29, 32, 29, 32 2020-11-13
Svar på interpellation 2020/21:78 om åtgärder på skatteområdet 2020/21:35 38, 41, 38, 41 2020-11-13
Svar på interpellationerna 2020/21:73 och 77 om beskattningen av företag 2020/21:35 17, 21, 25, 17, 21, 25 2020-11-13
Svar på interpellation 2020/21:33 om åtgärder mot fusk och bidragsbrott 2020/21:23 54, 56, 58, 54, 56, 58 2020-10-16
Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt 2020/21:23 4, 24, 27, 29, 32, 34, 4, 24, 27, 29, 32, 34 2020-10-16
Svar på interpellation 2019/20:464 om hållbara offentliga finanser 2020/21:14 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-09-24
Svar på interpellation 2020/21:2 om åtgärder mot ungdomsrån 2020/21:14 9, 12, 15, 9, 12, 15 2020-09-24
Skatteförfarande och folkbokföring 2019/20:141 16, 16 2020-06-17
Företag, kapital och fastighet 2019/20:94 8, 8 2020-03-26
Mervärdesskatt 2019/20:94 15, 15 2020-03-26
Svar på interpellation 2019/20:255 om problem med samordningsnummer 2019/20:75 52, 54, 56, 52, 54, 56 2020-02-14
Skatt på plastbärkassar 2019/20:65 21, 24, 26, 33, 35, 21, 24, 26, 33, 35 2020-01-29
Svar på interpellation 2019/20:165 om långsiktiga effekter av sänkt skatt på arbete 2019/20:55 32, 34, 36, 32, 34, 36 2019-12-19
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 91, 96, 98, 91, 96, 98, 109, 111, 109, 111 2019-11-27
Svar på interpellation 2019/20:96 om reformer för att öka drivkrafter till arbete 2019/20:38 27, 29, 31, 27, 29, 31 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:98 om åtgärder för fler sysselsatta 2019/20:38 35, 38, 35, 38 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:94 om regeringens styråra 2019/20:34 19, 22, 19, 22 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:95 om integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur 2019/20:34 28, 31, 28, 31 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:97 om effekter av sänkt marginalskatt 2019/20:34 37, 40, 37, 40 2019-11-19
Beskattning av uthyrning av vårdpersonal 2018/19:107 170, 170 2019-06-18
Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin 2018/19:96 94, 106, 108 2019-05-28
Svar på interpellation 2018/19:152 om företagsskatter 2018/19:79 49, 51, 53 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:56 om sysselsättningseffekter av januariöverenskommelsen 2018/19:59 69, 71, 73 2019-03-05
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017 2018/19:48 7 2019-02-06
Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor 2017/18:136 79 2018-06-20
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 32, 34, 36, 38, 40, 58, 60 2018-06-04
Svar på interpellation 2017/18:455 om vårdköerna 2017/18:109 40, 42, 44 2018-05-04
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2017/18:88 41, 45, 47 2018-03-21
Svar på interpellation 2017/18:361 om public service 2017/18:71 2, 6, 10 2018-02-13
Svar på interpellation 2017/18:324 om Förbifart Stockholm i Häggvik 2017/18:61 16, 18, 20 2018-01-25
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2017/18:51 1 2017-12-15
Ytterligare verktyg för makrotillsyn 2017/18:49 68, 70, 72, 89, 91 2017-12-13
Svar på interpellation 2017/18:64 om prioriteringar inom penningpolitiken 2017/18:38 2, 4, 6 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:65 om åtgärder inför nästa lågkonjunktur 2017/18:37 23, 25, 27 2017-11-24
Frågestund 2017/18:24 66, 68, 68, 70, 102 2017-10-26
Svar på interpellation 2016/17:526 om fler vägar till jobb - östlig förbindelse i Stockholm 2016/17:122 2, 4, 6 2017-06-09
Insatsen Förberedande och orienterande utbildning 2016/17:120 52, 54, 56, 58, 60 2017-06-07
Svar på interpellation 2016/17:517 om surrogatmoderskap i Sverige 2016/17:119 22, 25 2017-06-02
Svar på interpellation 2016/17:521 om incitament att jobba 2016/17:119 13, 16 2017-06-02
Svar på interpellationerna 2016/17:474 och 516 om skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda 2016/17:119 2, 5, 8 2017-06-02
Svar på interpellation 2016/17:443 om tudelningen på svensk arbetsmarknad 2016/17:103 88, 90, 92 2017-05-02
Arbetsmarknadsutredningen 2016/17:81 4, 6, 8, 10, 12 2017-03-16
Svar på interpellationerna 2016/17:255 och 269 om insatser för ett längre arbetsliv 2016/17:74 3, 6, 9 2017-02-24
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2016/17:47 245 2016-12-15
Svar på interpellation 2016/17:160 om höjd skatt på arbete i tider av digitalisering 2016/17:43 37, 39, 41 2016-12-09
Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning 2016/17:10 1, 4, 6 2016-09-28
Svar på interpellation 2015/16:531 om statliga bankgarantier 2015/16:106 69, 71, 73 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:606 om Vattenfalls inköp av kol 2015/16:106 99, 102, 105 2016-05-17
Svar på interpellationerna 2015/16:574, 575, 578 och 579 om Vattenfall och tyskt brunkol 2015/16:106 83, 85, 87 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:582 om incitament för äldre att stanna i arbetskraften 2015/16:102 30, 32, 35 2016-05-10
Svar på interpellationerna 2015/16:583 och 585 om sysselsättningseffekter av regeringens vårproposition 2015/16:102 40, 43, 47 2016-05-10
Svar på interpellationerna 2015/16:530 och 554 om Vattenfalls styrning och ekonomiska status 2015/16:98 93, 95, 97 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:523 om skattehöjning för pensionärer 2015/16:94 16, 18, 20 2016-04-19
Svar på interpellation 2015/16:416 om Mehmet Kaplans uttalande om arbetet på Finansdepartementet 2015/16:80 18, 20, 23 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:420 om de statligt ägda företagens förluster 2015/16:80 27, 29, 32 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:428 om skatter som stimulerar jobb och tillväxt 2015/16:80 39, 44 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:461 om bedömningar av kostnadstrycket i offentlig sektor 2015/16:80 56, 59, 62 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:387 om kvinnors arbetskraftsdeltagande 2015/16:68 120, 122, 124 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:347 om världens högsta marginalskatter 2015/16:64 20, 23, 26 2016-02-09
Svar på interpellation 2015/16:206 om öppenhet och transparens 2015/16:49 2, 4, 6 2015-12-18
Svar på interpellation 2015/16:217 om vidmakthållande av utgiftstaken 2015/16:49 9, 11, 13 2015-12-18
Svar på interpellation 2015/16:238 om restaurangmomsens sysselsättningseffekt 2015/16:49 19, 22 2015-12-18
Svar på interpellation 2015/16:244 om budgetramar och överskottsmål 2015/16:49 35, 37, 39 2015-12-18
Svar på interpellationerna 2015/16:242 och 245 om konsekvenser av mindre ändringar av RUT-avdraget 2015/16:49 25, 28, 31 2015-12-18
Svar på interpellation 2015/16:131 om det nya utanförskapet 2015/16:36 9, 12, 16 2015-12-01
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 91, 97, 99 2015-11-25
Svar på interpellation 2015/16:130 om statens kostnadstäckning av kommunal vård och omsorg 2015/16:32 46, 48, 50 2015-11-24
Svar på interpellation 2014/15:722 om tydliga besked om skatterna 2015/16:6 34, 36, 38 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:723 om sanningen om förtidspensioneringarna 2015/16:6 69, 71, 73 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:724 om tydlig minskning av arbetslösa ungdomar 2015/16:6 41, 43, 45 2015-09-22
Svar på interpellation 2014/15:710 om ökande skuldkvoter för hushållen 2014/15:123 9, 11, 13 2015-09-10
Svar på interpellation 2014/15:537 om regeringens ekonomiska politik 2014/15:119 51, 53, 57 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:596 om myndighetskritik av regeringens finanspolitik 2014/15:119 101, 103, 106 2015-06-22
Svar på interpellationerna 2014/15:556 och 671 om överskottsmålet 2014/15:119 62, 65, 68 2015-06-22
Svar på interpellationerna 2014/15:588 och 599 om bensin- och dieselprisets nivå 2014/15:119 74, 81, 87 2015-06-22
Redovisning av skatteutgifter 2015 2014/15:117 85, 89, 91 2015-06-16
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 63, 65, 67, 72, 74 2015-06-16
Svar på interpellation 2014/15:411 om övergångsregler för RUT 2014/15:98 2, 4, 7 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:413 om finansministerns uppfattning om ekonomiska drivkrafter 2014/15:98 11, 14 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:414 om välfärdens kärna 2014/15:98 20, 23 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:472 om det ekonomiska läget i Sverige 2014/15:98 49, 52 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:496 om sysselsättningseffekter av jobbskatteavdraget 2014/15:98 64, 66, 68 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:340 om offensiv finanspolitik till följd av minusräntan 2014/15:81 63, 65, 69 2015-04-07
Svar på interpellationerna 2014/15:293, 338 och 397 om konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget 2014/15:81 52, 59 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:311 om effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete 2014/15:77 80, 83, 88 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:313 om förtroendet för skattesystemet 2014/15:77 93, 96, 101 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:281 om regeringens aviserade höjda skatter 2014/15:76 94, 99 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:322 om beskattning av gåvor till välgörenhet 2014/15:76 123 2015-03-20
Svar på interpellationerna 2014/15:280 och 288 om högre produktivitet och fler i arbete 2014/15:76 77, 81, 87 2015-03-20
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 69 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:151 om överskottsmålet 2014/15:44 31, 37 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:152 om begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen 2014/15:44 46, 51 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 56, 62 2015-01-13
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 152, 154, 156 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Niklas Wykman

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.