Noria Manouchi

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1104 (34.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
534 (16.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
230 (7.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1345 (41.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Noria röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Noria röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantJustitieutskottet2022-11-292026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-11-152026-10-11
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-272026-09-21
Andre vice gruppledareModeraterna2022-10-25
SuppleantSocialutskottet2022-10-042022-11-29
LedamotUtbildningsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2018-10-022019-06-17
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Övergripande skolfrågor 2022/23:102 71, 73, 75, 77, 79, 71, 73, 75, 77, 79 2023-05-03
(forts. från § 4) Riksrevisionens rapport Skolpengen - effektivitet och konsekvenser (forts. UbU12) 2022/23:79 159, 151, 153, 155, 157, 159, 151, 153, 155, 157 2023-03-22
Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning 2021/22:130 54, 54 2022-06-14
Validering för kompetensöverföring och livslångt lärande 2021/22:126 174, 174 2022-06-08
Förskola för fler barn 2021/22:125 71, 71 2022-06-07
Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola 2021/22:122 9, 20, 22, 9, 20, 22 2022-06-01
Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg 2021/22:86 125, 125 2022-03-23
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister 2021/22:59 135, 135 2022-01-26
Statsministerns frågestund 2021/22:23 53, 62, 62, 53 2021-10-28
(forts. från § 11) Grundläggande om utbildning (forts. UbU12) 2020/21:107 95, 97, 95, 97 2021-04-14
Grundläggande om utbildning 2020/21:107 84, 132, 162, 132, 162, 84 2021-04-14
Förskolan 2020/21:80 122, 125, 127, 136, 138, 74, 74, 27, 29, 31, 33, 35, 27, 29, 122, 31, 33, 125, 35, 127, 136, 144, 138, 144 2021-02-11
Utbildning och universitetsforskning 2019/20:52 83, 83 2019-12-16
Frågestund 2019/20:3 95, 54, 56, 73, 74, 54, 95, 56, 100, 73, 81, 100, 100, 74, 81 2019-09-12
Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan 2018/19:104 162, 169, 171, 162, 169, 171 2019-06-13
Svar på interpellation 2018/19:253 om förstelärare i utanförskapsområden 2018/19:98 65, 67, 69 2019-06-03
Gymnasieskolan 2018/19:72 66, 68, 70 2019-04-03
Vuxenutbildning 2018/19:72 89 2019-04-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 144, 146, 148 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Noria Manouchi

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.