Nyamko Sabuni

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
955 (33.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1059 (37.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
249 (8.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
578 (20.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Nyamko röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Nyamko röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
PartiledareLiberalerna2019-06-282022-04-08
StatsrådUtbildningsdepartementet2011-01-012013-01-21
StatsrådIntegrations- och jämställdhetsdepartementet2010-10-062010-12-31
RiksdagsledamotGunnar Andrén 2010-10-04 - 2010-10-05, Anna Steele 2010-10-06 - 2013-01-22 Statsråd2010-10-042013-01-22
Integrations- och jämställdhetsministerIntegrations- och jämställdhetsdepartementet2007-01-012010-10-05
StatsrådJustitiedepartementet2006-10-062006-12-31
SuppleantEU-nämnden2006-01-012006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Kvinnors roll i fredsbevarande arbete snabbprotokoll 121, 123 2012-12-13
Svar på interpellation 2012/13:56 om kvotering till bolagsstyrelser snabbprotokoll 37, 35, 30, 24 2012-11-13
Svar på interpellation 2012/13:62 om barnomsorg på kvällar, helger och nätter snabbprotokoll 38, 42, 48, 46 2012-11-13
Svar på interpellation 2012/13:64 om åtgärder för en jämställd vuxenutbildning snabbprotokoll 51, 55, 53, 49 2012-11-13
Svar på interpellation 2012/13:71 om kvinnor med funktionshinder snabbprotokoll 64, 62, 56, 59 2012-11-13
Svar på interpellation 2012/13:72 om den ojämlika vuxenutbildningen snabbprotokoll 69, 71, 65, 67 2012-11-13
Anslaget till kvinnojour i Stockholm snabbprotokoll 29, 31 2012-10-18
Litteraturutredningens förslag om förbättrad läsfärdighet snabbprotokoll 76, 74 2012-10-18
Våld i nära relationer snabbprotokoll 60, 55, 53, 58 2012-10-18
Svar på interpellation 2011/12:402 om regeringens jämställdhetspolitik protokoll 19, 22, 27, 25 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:407 om yrkeshögskoleutbildning protokoll 34, 28, 32, 30 2012-06-12
Barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 42, 40 2012-05-31
Jämställdheten protokoll 76, 78, 59, 57 2012-05-31
Legitimation för modersmålslärare protokoll 82, 80 2012-05-31
Vuxenutbildningen protokoll 88, 38, 36 2012-05-31
(forts. från 9 §) Förskolan (forts. UbU13) protokoll 114, 106, 108, 102, 104, 110, 112 2012-05-10
Svar på interpellation 2011/12:317 om regelförenklingar för föreningslivet protokoll 5, 3, 7, 1 2012-04-20
Svar på interpellation 2011/12:257 om unga vuxnas framtidstro protokoll 41, 47, 49, 44 2012-03-20
Granskning av kvaliteten i förskolorna protokoll 83, 81 2012-03-15
Lustgas som smärtlindring protokoll 77, 79 2012-03-15
Skyddet av utsatta kvinnor protokoll 68, 66 2012-02-23
Sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor protokoll 56, 54 2012-02-23
Svar på interpellation 2011/12:210 om rum för mänskliga möten protokoll 44, 46, 48, 42 2012-02-14
Svar på interpellation 2011/12:214 om kvotering som medel för jämnare könsrepresentation i bolagsstyrelser protokoll 76, 78, 70, 73 2012-02-14
Svar på interpellationerna 2011/12:211 och 213 om genusproblematiken inom vuxenutbildningen samt om yrkesvux och konjunkturläget protokoll 49, 52, 55, 57 2012-02-14
Svar på interpellationerna 2011/12:212 och 223 om yrkeshögskolan protokoll 58, 66, 62, 69 2012-02-14
Yrkeshögskolan protokoll 32, 30 2011-11-17
Svar på interpellation 2011/12:52 om folkbildningens framtid protokoll 114, 116, 118, 112 2011-11-10
Svar på interpellation 2010/11:372 om barnskötare som ett framtidsyrke snabbprotokoll 1, 7, 3, 5 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:379 om barnomsorg på oregelbunden arbetstid som en jämställdhetsfråga snabbprotokoll 10, 14, 8, 12 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:382 om jämställdhetsintegrering snabbprotokoll 21, 15, 19, 17 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:424 om jämställdhet i förskolan snabbprotokoll 24, 28, 22, 26 2011-05-31
Förskolan snabbprotokoll 77, 79 2011-04-07
Förskolegruppernas storlek snabbprotokoll 43, 41 2011-04-07
Jämställdheten på arbetsmarknaden och i näringslivet snabbprotokoll 53, 55 2011-04-07
Svar på interpellation 2010/11:256 om barnomsorg snabbprotokoll 5, 7, 1, 3 2011-03-18
Förskolan m.m. snabbprotokoll 27, 25, 19, 23, 21 2011-03-02
Svar på interpellation 2010/11:183 om Gävleborgs yrkeshögskoleutbildningar snabbprotokoll 46, 50, 44, 48 2011-02-15
Barnfattigdomen snabbprotokoll 34, 32 2011-02-03
Felaktiga särskoleplaceringar snabbprotokoll 59, 61 2011-02-03
Introduktionsklasser snabbprotokoll 51, 53 2011-02-03
Jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting snabbprotokoll 42, 40 2011-02-03
Svar på interpellation 2010/11:143 om utvärderingen av regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor med mera snabbprotokoll 25, 29, 23, 27 2011-01-28
Svar på interpellation 2010/11:126 om vårdnadsbidrag i stället för förskola snabbprotokoll 29, 27, 25, 31 2011-01-18
Jämställdhet på forskningsområdet snabbprotokoll 118, 120 2010-12-16
Utbildningskrav för dagbarnvårdare snabbprotokoll 106, 108 2010-12-16
Svar på interpellation 2010/11:59 om regeringens arbete med jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 39, 35, 37, 33 2010-11-30
Svar på interpellation 2009/10:386 om jämställda arbetsplatser snabbprotokoll 59, 67, 61, 64 2010-06-04
Svar på interpellationerna 2009/10:380, 407 och 417 om brist på tillgänglighet som diskrimineringsgrund snabbprotokoll 46, 50, 54, 58 2010-06-04
Jämställdheten i arbetslivet protokoll 75 2010-05-20
Kartläggning av islamister protokoll 25, 23 2010-05-20
Svar på interpellation 2009/10:320 om tillvaratagande av nyanländas kompetens snabbprotokoll 17, 10, 13, 15 2010-04-30
Likabehandlingsdirektivet och den svenska tryckfriheten protokoll 54, 52 2010-03-18
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd protokoll 24, 20, 28, 22, 16, 18, 26 2010-03-17
Svar på interpellation 2009/10:247 om tvångsgifte och arrangerade äktenskap protokoll 35, 38, 43, 41 2010-03-09
Jämställdhetsfrågorna i EU protokoll 56, 54 2010-03-04
Kunskapen om hederskultur protokoll 82, 80 2010-03-04
Våldsutsatta papperslösa kvinnor protokoll 86, 84 2010-03-04
Svar på interpellation 2009/10:241 om resurser för att motarbeta rasism och diskriminering protokoll 21, 25, 19, 23 2010-02-19
Svar på interpellation 2009/10:210 om kvinnor i bolagsstyrelser protokoll 96, 98, 94, 100 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:212 om situationen för invandrade kvinnor på arbetsmarknaden protokoll 101, 103, 105, 107 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:84 om jämställdhetsintegrering hos Sveriges myndigheter protokoll 77, 81, 79, 75 2009-11-17
Svar på interpellation 2009/10:40 om att bli gift mot sin vilja protokoll 76, 74, 78, 72 2009-11-06
Diskriminering av gravida protokoll 38, 40 2009-11-05
EBO protokoll 56, 58 2009-11-05
Inkomstskillnader mellan män och kvinnor protokoll 28, 26 2009-11-05
Användandet av burka och niqab inom offentlig verksamhet protokoll 72, 70 2009-10-22
Jämställdhetsfrågorna under det svenska EU-ordförandeskapet protokoll 59, 57 2009-10-22
Svar på interpellationerna 2008/09:526 och 529 om kvotering till bolagsstyrelser protokoll 95, 101, 98, 92 2009-06-08
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. protokoll 165, 169, 167, 161, 163 2009-05-20
Svar på interpellation 2008/09:480 om diskriminering av ledarhundsförare protokoll 46, 44, 42, 48 2009-05-19
Svar på interpellation 2008/09:490 om konsumentvägledare protokoll 51, 49, 53, 55 2009-05-19
Svar på interpellation 2008/09:500 om könsfördelningen i företagens styrelser protokoll 56, 60, 58, 62 2009-05-19
Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism protokoll 81, 79 2009-03-26
Jämställdhetsbonusen protokoll 49, 47 2009-03-26
Löneskillnader mellan män och kvinnor protokoll 83, 101, 99, 85 2009-03-26
Svar på interpellation 2008/09:416 om jämställdheten i statliga kommittéer protokoll 158, 160, 154, 156 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:357 om förslag till nytt diskrimineringsdirektiv protokoll 56, 58, 60, 62 2009-03-13
Svar på interpellation 2008/09:314 om det nordisk-baltiska projektet mot trafficking protokoll 34, 30, 36, 32 2009-02-20
Svar på interpellation 2008/09:247 om reviderat säkerhetsdirektiv för leksaker protokoll 106, 104, 100, 102 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:233 om aktiv jämställdhetspolitik protokoll 16, 14, 8, 11 2009-01-20
Integration och jämställdhet protokoll 34, 42, 38, 36, 32, 40, 44 2008-12-11
Svar på interpellation 2008/09:132 om kvotering för jämställda styrelser protokoll 4, 1, 9, 7 2008-12-05
Svar på interpellation 2008/09:134 om ID-kort för folkbokförda i Sverige protokoll 10, 14, 16, 12 2008-12-05
Svar på interpellation 2008/09:125 om jämställdheten i Sverige protokoll 53, 51, 49, 47 2008-11-28
Svar på interpellation 2008/09:51 om stöd till kvinnor i prostitution protokoll 54, 52, 48, 50 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:76 om motverkande av diskriminering i arbetslivet protokoll 61, 57, 59, 55 2008-11-18
Könskvotering till bolagsstyrelser protokoll 75, 77 2008-10-30
Lagen om åldersdiskriminering protokoll 63, 65 2008-10-30
Romernas integration i samhället protokoll 87, 89 2008-10-30
Vårdnadsbidraget och jämställdheten protokoll 43, 45 2008-10-30
Svar på interpellation 2008/09:34 om stereotypa attityder mot kvinnor i medierna protokoll 7, 3, 5, 1 2008-10-27
Svar på interpellation 2008/09:35 om mäns sexualiserade våld mot kvinnor protokoll 14, 12, 8, 10 2008-10-27
Svar på interpellation 2007/08:706 om stöd för introduktion och delaktighet protokoll 3, 5, 1 2008-06-23
Ny marknadsföringslag m.m. protokoll 47, 55, 53, 49, 51 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:733 om kvinnor i bolagsstyrelser protokoll 108, 102, 106, 104 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:745 om jämställdhet protokoll 115, 109, 113, 111 2008-06-03
Svar på interpellationerna 2007/08:670 och 714 om regeringens ansvar för flyktingmottagandet protokoll 51, 58, 47, 55 2008-05-23
(forts. från 10 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 100 2008-05-22
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 102, 106, 108, 104 2008-05-22
Svar på interpellation 2007/08:619 om det nödvändiga jämställdhetsarbetet protokoll 119, 122, 116, 114 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:625 om Peking + 15 protokoll 129, 123, 127, 125 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:593 om digital mobbning protokoll 14, 10, 12, 8 2008-05-05
Svar på interpellation 2007/08:571 om könsdiskriminerande reklam protokoll 45, 43, 47, 49 2008-04-25
Svar på interpellation 2007/08:588 om flyktingars möjlighet att byta kommun protokoll 54, 50, 56, 52 2008-04-25
Förbud mot könsdiskriminerande reklam protokoll 42, 44 2008-04-24
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 22, 24, 26, 18, 30, 28, 20 2008-04-24
Jämställdhetsplaner protokoll 56, 54 2008-04-24
Svar på interpellation 2007/08:521 om stöd till avhoppare från rasistiska rörelser protokoll 8, 10, 12, 14 2008-04-04
Svar på interpellation 2007/08:489 om jämställdhetsplaner protokoll 110, 116, 114, 112 2008-03-28
Svar på interpellation 2007/08:503 om kommunernas flyktingmottagande protokoll 123, 119, 121, 117 2008-03-28
Flyktingmottagandet i vissa kommuner protokoll 57, 59 2008-03-27
Jämställdhetspolitiken protokoll 91, 89 2008-03-27
Svar på interpellation 2007/08:418 om konvention om våld mot kvinnor protokoll 50, 54, 48, 52 2008-03-07
Svar på interpellation 2007/08:419 om samlingslokalernas roll för demokratin protokoll 59, 61, 57, 55 2008-03-07
Svar på interpellation 2007/08:362 om diskrimineringslagstiftningens effekter på jämställdheten i arbetslivet protokoll 117, 115, 119, 113 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:370 om konsumenternas rättigheter vid handel på Internet protokoll 122, 125, 128, 120 2008-02-21
Sms-lånen protokoll 60, 50, 58 2008-01-24
Det sydsamiska kulturcentrumet Gaaltije protokoll 61 2008-01-17
EU-direktivet om små krediter protokoll 43, 45 2008-01-17
Svar på interpellation 2007/08:172 om mäns våld mot kvinnor protokoll 225, 219, 221, 223 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:211 om gömda kvinnor utsatta för våld protokoll 232, 226, 229, 234 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:212 om könsmaktsperspektiv i kampen mot mäns våld mot kvinnor protokoll 238, 241, 243, 235 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:215 om jämställdhet i folkrörelsepolitiken protokoll 252, 250, 244, 247 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:240 om solidaritetsstöd protokoll 253, 257, 255, 259 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:249 om jämställdhetslagens skydd för inhyrd eller inlånad personal protokoll 264, 262, 260 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:251 om pengar till jämställdhetspolitik protokoll 272, 268, 266, 270 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:257 om genusperspektivet i regeringen protokoll 277, 275, 273, 279 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:175 om jämställdhet protokoll 51, 56, 48, 54 2007-11-30
Svar på interpellation 2007/08:190 om en aktiv konsumentpolitik protokoll 63, 61, 59, 57 2007-11-30
Svar på interpellation 2007/08:163 om brist på aktiv jämställdhetspolitik från regeringens sida protokoll 118, 122, 124, 114 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:45 om styrning av flyktingmottagandet protokoll 52, 57, 55, 49 2007-10-30
Svar på interpellation 2007/08:61 om den urbana utvecklingspolitiken protokoll 63, 61, 65, 58 2007-10-30
Svar på interpellation 2007/08:33 om extra medel till JämO protokoll 72, 74, 70, 76 2007-10-26
Svar på interpellation 2007/08:35 om Jämstöd - Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten protokoll 79, 83, 77, 81 2007-10-26
Svar på interpellation 2007/08:7 om social dumpning av konsumentregler protokoll 69, 67, 65, 63 2007-10-26
Diskriminering av äldre protokoll 15, 17 2007-09-27
Jämställdheten i budgeten protokoll 63, 65 2007-09-27
Sms-lån protokoll 33, 31 2007-09-27
Svar på interpellationerna 2006/07:693 och 695 om konsumentskydd protokoll 10, 14, 12, 8 2007-09-13
Svar på interpellation 2006/07:678 om åtgärder med anledning av hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda protokoll 84, 86, 82, 88 2007-08-30
Svar på interpellation 2006/07:588 om traumatiserade och hemlösa flyktingbarn protokoll 120, 118, 114, 116 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:591 om jämställdhet i arbetslivet protokoll 121, 124, 129, 127 2007-06-12
Andelen kvinnor i bolagsstyrelser protokoll 79, 81 2007-06-07
Könsfördelningen i kommunala nämnder och styrelser protokoll 57, 55 2007-06-07
Mäns våld mot kvinnor protokoll 63, 65 2007-06-07
Regeringens politik och jämställdheten protokoll 45, 43 2007-06-07
Svar på interpellation 2006/07:553 om kommunernas solidariska ansvar för flyktingmottagandet protokoll 49, 45, 43, 47 2007-06-04
Svar på interpellation 2006/07:572 om fler kvinnor i bolagsstyrelser protokoll 50, 60, 58, 54 2007-06-04
Svar på interpellation 2006/07:513 om klass, kön, lön och frihet i arbetslivet protokoll 23, 16, 18, 20 2007-05-28
Svar på interpellation 2006/07:481 om bränderna i Rosengård protokoll 67, 62, 69, 64 2007-05-11
Aktuell debatt: Integrationspolitiken protokoll 71, 78, 85, 87 2007-04-26
Svar på interpellation 2006/07:441 om brister i utbetalning av schablonersättning till kommunernas integrationsinsatser och risk för KU-anmälan protokoll 39, 37, 41, 35 2007-04-17
Svar på interpellation 2006/07:428 om politik för social ekonomi protokoll 15, 17, 21, 19 2007-03-30
Svar på interpellationerna 2006/07:324 och 335 om ID-handlingar åt invandrare protokoll 143, 151, 154, 147 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:386 om kommunernas förutsättningar att ta emot flyktingar protokoll 65, 68, 73, 71 2007-03-26
Diskriminering på arbetsmarknaden av personer med utomnordisk bakgrund protokoll 79, 77 2007-03-22
Ensamkommande flyktingbarn protokoll 43, 41 2007-03-22
Kostnaderna för Konsumentverkets utlokalisering protokoll 65, 67 2007-03-22
Svar på interpellation 2006/07:282 om ojämlika villkor på arbetsmarknaden protokoll 92, 94, 88, 90 2007-03-13
Svar på interpellation 2006/07:304 om bostadsföretag och diskriminering protokoll 112, 114, 110, 116 2007-03-13
Svar på interpellation 2006/07:306 om Europarådets kampanj mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer protokoll 121, 117, 123, 119 2007-03-13
Svar på interpellationerna 2006/07:283, 284 och 292 om flyktingmottagandet och kommunerna protokoll 95, 105, 100, 109 2007-03-13
Integrationsfrågor protokoll 104, 102, 96, 100, 106, 108, 98 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:241 om genusarbetet i regeringen protokoll 12, 1, 10, 6 2007-02-13
Svar på interpellation 2006/07:195 om kvinnor i arbetslivet protokoll 9, 4, 7, 1 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:226 om jämställda löner protokoll 20, 18, 14, 10 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:160 om försvagat engagemang mot diskriminering protokoll 136, 140, 134, 138 2007-01-18
Svar på interpellation 2006/07:114 om introduktion av nyanlända invandrare protokoll 75, 73, 71 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:122 om könsdiskriminerande reklam protokoll 76, 78, 80 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:128 om ungdomars fritidssysselsättning protokoll 87, 84, 82, 91 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:132 om Europeiska året 2007 för lika möjligheter för alla protokoll 99, 95, 97, 93 2007-01-16
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 177, 203, 189, 185, 205, 183, 181, 187, 179 2006-12-20
Svar på interpellation 2006/07:106 om konsumtionsfrid protokoll 49, 45, 47, 51 2006-12-08
Svar på interpellation 2006/07:112 om regeringens satsning på romer protokoll 58, 52, 54, 56 2006-12-08
Svar på interpellation 2006/07:89 om Sverigedemokraternas framgång protokoll 38, 44, 40, 42 2006-12-08
Ungdomars och studenters situation på bostadsmarknaden protokoll 47 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:59 om jämställdheten i arbetslivet och ny låglönesektor protokoll 32, 30, 25, 20 2006-11-24
Svar på interpellation 2006/07:35 om symbolisk förnyelse av integrationspolitiken protokoll 66, 70, 68, 64 2006-11-17
Svar på interpellation 2006/07:5 om Rikskvinnocentrum protokoll 165, 171, 168 2006-10-24
Svar på interpellation 2006/07:7 om den borgerliga integrationspolitikens omfattning protokoll 173, 175 2006-10-24
Hederskulturen protokoll 15, 13 2006-10-19
Integrationsverkets uppdrag protokoll 33, 35 2006-10-19
Förnybar el med gröna certifikat och Miljövänlig el med vindkraft protokoll 64, 66, 41 2006-06-13
(forts.) Vissa konkurrenspolitiska frågor (forts. NU16) protokoll 101, 99 2006-05-30
Vissa konkurrenspolitiska frågor protokoll 91 2006-05-30
Fristående skolor m.m. protokoll 48, 44, 42, 50, 46 2006-05-05
Vissa handelspolitiska frågor protokoll 31 2006-04-21
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning protokoll 2, 17, 19 2006-03-09
Information från regeringen om fågelinfluensan protokoll 128, 130 2006-02-23
Näringsliv protokoll 98, 79, 75, 81, 96 2005-12-15
Biståndspolitik protokoll 13, 11 2005-12-07
Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda protokoll 94, 83, 96 2005-12-01
Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor samt Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. protokoll 70, 68, 60 2005-06-14
Kompetens om hedersrelaterade brott protokoll 67, 65 2005-05-19
Vissa handelspolitiska frågor inom WTO och EU protokoll 43, 41, 32 2005-04-20
Svar på interpellation 2004/05:471 om pandemi protokoll 169, 171, 167 2005-04-14
Vaccin mot fågelinfluensa protokoll 70, 72 2005-03-03
Svensk plan för pandemier protokoll 90, 92 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:57 om osteoporos protokoll 14, 17, 20 2004-11-08
Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete protokoll 171 2004-10-27
Särskild förvaltning av elnät protokoll 163 2004-10-27
Näringsliv och energi protokoll 207 2004-10-14
Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar protokoll 28 2004-06-18
Kostnaderna för hälso- och sjukvården protokoll 67 2004-05-27
Moderniserad konkurrensövervakning protokoll 223, 230, 217, 232, 221 2004-05-12
Svar på interpellationerna 2003/04:338 och 339 om småföretagen och jobben protokoll 35, 30 2004-03-23
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 202 2004-03-17
Torv och elcertifikat protokoll 161, 163, 153 2004-02-18
Energi protokoll 29, 25, 27 2003-12-10
Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo snabbprotokoll 130 2003-06-12
Statliga företag snabbprotokoll 111, 102, 95, 104, 113 2003-05-08
Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperationer i Demokratiska republiken snabbprotokoll 127 2003-04-16
(forts. från 9 §) Integrationspolitik (forts. SfU7) snabbprotokoll 157, 155, 159 2003-03-26
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor snabbprotokoll 184, 167, 182 2003-03-26
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 42 2003-02-12
Svar på interpellation 2002/03:78 om re- formering av regeringsformen snabbprotokoll 109, 111, 107 2003-01-21
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 172, 121, 201, 119, 137, 139, 170, 199 2002-11-08
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 232, 226, 224, 230, 228, 234 2002-11-07
Frågestund snabbprotokoll 50, 48, 80, 82 2002-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Nyamko Sabuni

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.