Ola Johansson

Bio

Rune Lars Ola Johansson, född 14 december 1960 i Stafsinge församling, Hallands län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2010–2022, invald för Hallands läns valkrets.I riksdagen var Johansson ledamot i civilutskottet 2011–2022 och ledamot i Nordiska rådets svenska delegation 2014–2015. Han var även suppleant i bland annat civilutskottet, socialutskottet, trafikutskottet, utrikesutskottet, riksdagens valberedning och Nordiska rådets svenska delegation. Hans politiska intressen rör främst bostadspolitik samt klimat och miljö.Johansson är förbundsordförande i Bygdegårdarnas riksförbund.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ola Johansson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1396 (43.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
449 (14%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
248 (7.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1120 (34.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ola röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ola röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-09-26
SuppleantValberedningen2021-01-212022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
LedamotCivilutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012015-10-01
LedamotCivilutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantUtrikesutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-04-182014-09-29
RiksdagsledamotHelén Andersson 2014-03-10 - 2014-04-17 Sjukledighet2014-03-102014-04-17
SuppleantSocialutskottet2012-09-062014-09-29
SuppleantSocialutskottet2011-10-212012-09-05
SuppleantTrafikutskottet2011-10-212012-09-05
LedamotCivilutskottet2011-10-142014-09-29
SuppleantSocialutskottet2011-06-082011-10-20
SuppleantCivilutskottet2010-10-122011-10-13
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122011-10-20
Riksdagsledamot2010-10-042014-03-09

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från § 15) Vägar till hållbara vattentjänster (forts. CU29) 2021/22:135 67 2022-06-21
Aktivitetskravet i plan- och bygglagen 2021/22:135 48 2022-06-21
Certifierade byggprojekteringsföretag - en mer förutsägbar byggprocess 2021/22:135 71 2022-06-21
En ny lag om företagsrekonstruktion 2021/22:127 19 2022-06-09
Regional fysisk planering i Hallands län 2021/22:127 95 2022-06-09
Tryggare bostadsrätt 2021/22:127 88 2022-06-09
Ett moderniserat konsumentskydd 2021/22:116 69, 69 2022-05-18
Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden 2021/22:103 123, 125, 127, 123, 125, 127 2022-04-27
Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina 2021/22:103 69, 69 2022-04-27
Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar 2021/22:103 120, 120 2022-04-27
Svar på interpellation 2021/22:408 om bristen på byggmaterial 2021/22:92 33, 35, 37, 33, 35, 37 2022-04-01
Svar på interpellation 2021/22:411 om Lantmäteriets handläggningstider 2021/22:92 44, 40, 42, 44, 40, 42 2022-04-01
En ny konsumentköplag 2021/22:90 39, 41, 27, 39, 41, 27 2022-03-30
Konsumenträtt 2021/22:90 49, 118, 124, 126, 11, 14, 16, 49 2022-03-30
Den nationella planen för omprövning av vattenkraft 2021/22:85 5, 5 2022-03-22
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2021/22:68 126, 126 2022-02-17
Svar på interpellation 2021/22:302 om samordningen av vindkraftsutbyggnad i Sverige 2021/22:65 140, 142, 144, 140, 142, 144 2022-02-04
Stärkt skydd för hyresgäster 2021/22:30 17, 19, 21, 23, 17, 19, 21, 23, 17, 19, 21, 23 2021-11-18
Svar på interpellation 2020/21:855 om cementbristens effekt på bostadsbyggandet 2020/21:155 36, 38, 40, 36, 38, 40 2021-09-02
Svar på interpellation 2020/21:859 om Lantmäteriets handläggningstider 2020/21:155 44, 47, 44, 47 2021-09-02
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 2020/21:145 37, 37 2021-06-21
Klimatdeklaration för byggnader 2020/21:145 30, 30 2021-06-21
Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 2020/21:145 25, 25 2021-06-21
En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen 2020/21:127 81, 81 2021-05-26
Verkställighet av förvaltningsmyndigheters beslut om återkrav 2020/21:127 90, 90 2021-05-26
Planering och byggande 2020/21:115 105, 108, 203, 199, 110, 124, 126, 57, 57, 105, 12, 14, 108, 16, 110, 197, 195, 193, 191, 124, 126, 22, 30, 32 2021-04-28
Svar på interpellation 2020/21:522 om bullerregler som hindrar byggande 2020/21:101 102, 104, 106, 102, 104, 106 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:535 om återinförande av amorteringskraven 2020/21:97 60, 63, 66, 60, 63, 66 2021-03-19
Fastighetsrätt 2020/21:95 103, 165, 161, 141, 176, 147, 149, 39, 103, 15, 39, 51, 103, 29, 163 2021-03-17
Översyn av resegarantisystemet 2020/21:95 111, 113, 115, 111, 113, 115, 111, 113, 115 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:115 om bosparkassor 2020/21:39 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-11-20
Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar 2020/21:34 16, 16 2020-11-12
Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter 2020/21:34 1, 4, 6, 1, 4, 6 2020-11-12
Svar på interpellation 2019/20:433 om inställda evenemang, konserter och motionslopp 2019/20:146 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-08-20
Större komplementbyggnader 2019/20:140 80, 80 2020-06-16
Statsministerns frågestund 2019/20:121 54, 54, 54 2020-05-14
En utvecklad översiktsplanering 2019/20:77 50, 50 2020-02-19
Frågestund 2019/20:63 66, 99, 13, 101, 15, 36, 38, 75, 56, 56, 91, 87, 93, 89, 54, 106, 108, 75, 60, 62, 79, 81, 13, 15, 71, 73, 60, 48, 62, 50, 79, 81, 31, 33, 66, 95, 39, 97, 41, 36, 56, 38, 58, 54, 50, 52, 50, 52, 150, 36, 152, 38, 90, 92, 54 2020-01-23
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 2019/20:40 14, 16, 18, 20, 22, 14, 16, 18, 20, 22 2019-11-28
(forts.) Svar på interpellation 2019/20:131 om kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden 2019/20:38 66, 68, 66, 68 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:131 om kreditrestriktioners inverkan på bostadsmarknaden 2019/20:38 64, 64 2019-11-26
(forts. från § 9) Fler tillval för hyresgäster (forts. CU18) 2018/19:104 153, 153 2019-06-13
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt 2018/19:104 19, 21, 23, 25, 27, 19, 21, 23, 25, 27 2019-06-13
Norden 2018/19:99 47 2019-06-04
Nya EU-regler om aktieägares rättigheter 2018/19:93 5, 7, 9 2019-05-15
(forts. från § 8) Bostadspolitik (forts. CU11) 2018/19:76 157, 159, 190, 192 2019-04-10
Svar på interpellation 2018/19:115 om åtgärder mot militanta djurrättsaktivister 2018/19:66 9, 11, 13 2019-03-15
Hushållningen med mark- och vattenområden 2018/19:60 42, 143, 158, 10, 158, 143 2019-03-06
Svar på interpellation 2018/19:30 om sänkta trösklar in på bostadsmarknaden 2018/19:51 73, 76 2019-02-12
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018/19:19 55, 57, 59 2018-11-21
En ny regional planering 2018/19:16 48 2018-11-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 357, 359, 361 2018-10-17
Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling 2017/18:134 97, 99, 101 2018-06-18
Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning 2017/18:132 52, 63, 65 2018-06-14
Vattenmiljö och vattenkraft m.m. 2017/18:130 5, 28, 30 2018-06-12
Fler bygglovsbefriade åtgärder 2017/18:129 43, 45, 47 2018-06-11
Modernare adoptionsregler 2017/18:129 56, 63, 65 2018-06-11
Politik för gestaltad livsmiljö 2017/18:118 7, 11, 13, 18, 20 2018-05-24
Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter 2017/18:107 4 2018-05-02
Övergripande skolfrågor, Lärare och elever, Grundläggande om utbildningen och Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet 2017/18:96 124 2018-04-12
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag 2017/18:95 35, 41, 43 2018-04-11
Planering och byggande m.m. 2017/18:95 4, 21, 23 2018-04-11
Hyresrätt 2017/18:81 4, 6, 8 2018-03-08
Svar på interpellation 2017/18:308 om fordonsmålvakter 2017/18:59 114 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:312 om bristande tillsyn av gode män 2017/18:59 91, 94, 97 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:128 om social housing 2017/18:34 102, 105 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:138 om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen 2017/18:34 111, 114 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:73 om nationellt centrum för hållbart byggande 2017/18:34 92, 94, 96 2017-11-21
Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet 2017/18:32 126, 134, 142 2017-11-16
Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen 2017/18:27 71 2017-11-08
Svar på interpellation 2016/17:604 om regelverk och krav på cisterner 2017/18:4 165, 167, 169 2017-09-14
Skärpt ansvar för fartygsvrak 2016/17:120 43, 45, 47 2017-06-07
Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning 2016/17:112 10 2017-05-17
Fler steg för en effektivare plan- och bygglag 2016/17:112 20, 28, 30, 46, 48 2017-05-17
Bostadspolitik och Planering och byggande 2016/17:100 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 2017-04-26
Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna 2016/17:96 93, 101, 103 2017-04-19
Tidsbegränsande bygglov för bostäder 2016/17:92 45 2017-04-05
Familjerätt 2016/17:84 45, 58, 9, 13, 11, 130, 132, 134, 31, 33, 35, 43 2017-03-22
Insolvens- och utsökningsrätt 2016/17:76 162, 57 2017-03-01
Svar på interpellationerna 2016/17:154 och 177 om Varbergstunneln 2016/17:48 120, 123, 126 2016-12-16
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2016/17:41 160 2016-12-07
(forts. från § 8) Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) 2016/17:37 156, 158 2016-11-30
Svar på interpellation 2016/17:100 om nära-nollenergibyggnader 2016/17:35 49, 51, 53 2016-11-25
Svar på interpellation 2016/17:99 om statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder 2016/17:35 40, 43, 46 2016-11-25
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 2016/17:21 33, 35, 37, 40, 42, 57, 59 2016-10-26
Svar på interpellation 2015/16:774 om bristen på studentbostäder 2016/17:3 134, 136, 138 2016-09-15
Svar på interpellationerna 2015/16:607 och 608 om överförmyndarverksamheten 2015/16:119 14, 17, 21 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:609 om Riksintresseutredningen 2015/16:109 2, 4, 6 2016-05-20
Revisorer och revision 2015/16:107 30 2016-05-18
Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt 2015/16:107 4, 8, 10 2016-05-18
(forts. från § 13) Hyresrätt m.m. (forts. CU14) 2015/16:85 117, 119, 121 2016-03-23
Svar på interpellation 2015/16:444 om ytterligare regelförenklingar för ett ökat bostadsbyggande 2015/16:80 108, 111 2016-03-15
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser 2015/16:74 172, 174, 181, 183, 159 2016-03-03
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar 2015/16:59 48 2016-01-27
Svar på interpellation 2015/16:283 om genomförande av Bostadsplaneringskommitténs förslag 2015/16:54 18, 20, 22 2016-01-19
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2015/16:40 24, 26, 17, 23, 25, 27, 33, 35, 45, 47, 158, 160, 162, 164, 166, 62, 116, 64, 118, 120, 75, 73, 77, 75, 15, 79, 81, 83, 19, 83, 189, 85, 191, 95, 97, 116, 25, 118, 120, 158, 160, 162, 164, 21, 166, 23, 81, 83, 189, 191, 108, 4, 110, 112, 75, 114, 10, 77, 116, 12, 79, 118, 81, 120, 83, 24, 19, 27, 26, 95, 97, 57, 74, 76, 84, 86, 8, 14, 16 2015-12-07
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin 2015/16:29 29 2015-11-18
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller 2015/16:21 30, 38, 40, 52, 54 2015-11-04
Svar på interpellation 2014/15:680 om en ny avfallsutredning 2014/15:119 2, 4, 6 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:554 om dubbelreglering vid byggnation av cisterner 2014/15:112 32, 34, 36 2015-06-09
Förenklingar i anläggningslagen 2014/15:108 37, 49, 51 2015-06-03
Svar på interpellation 2014/15:518 om skuldsanering för företagare 2014/15:102 68, 70, 72 2015-05-22
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 2014/15:100 55 2015-05-20
Konsumenträtt och överskuldsättning 2014/15:90 123 2015-04-22
Svar på interpellation 2014/15:491 om avsteg från riktvärden för buller i vissa orter 2014/15:89 60, 62, 64 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:339 om fortsatta regelförenklingar inom bostadspolitiken 2014/15:73 40, 44 2015-03-17
Svar på interpellation 2014/15:364 om regeringsutspel om bostadspolitiska satsningar 2014/15:73 68, 73 2015-03-17
Svar på interpellation 2014/15:259 om höga andrahandshyror 2014/15:61 56, 60 2015-02-17
Svar på interpellation 2014/15:242 om åtgärder för ett ökat bostadsbyggande 2014/15:57 42, 46 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:215 om byggnation i sjönära läge 2014/15:55 16, 21 2015-02-05
Svar på interpellation 2014/15:188 om nya riktvärden för buller för att möjliggöra fler små bostäder 2014/15:48 37, 43, 49 2015-01-20
(forts. från § 5) Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) 2014/15:36 85, 87 2014-12-11
Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare snabbprotokoll 144 2014-06-24
Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen snabbprotokoll 132, 128, 130 2014-06-24
En enklare planprocess snabbprotokoll 33 2014-06-23
Fordonsrelaterade skulder snabbprotokoll 149 2014-05-07
Svar på interpellation 2013/14:244 om proposition som reglerar betaltider mellan företag snabbprotokoll 9, 4 2014-02-06
Svar på interpellation 2013/14:246 om EU:s klimat- och energimål till 2030 snabbprotokoll 81, 78 2014-02-04
Associationsrätt m.m. snabbprotokoll 62, 39, 72 2014-01-29
Sjöfylleri snabbprotokoll 71, 77 2014-01-29
Yrkesintroduktionsanställningar snabbprotokoll 52, 50 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:109 om statsministerns förtroende för bostadsministern snabbprotokoll 62, 68 2013-11-22
Svar på interpellationerna 2013/14:119 och 121 om begränsning av kredittider snabbprotokoll 20, 16 2013-11-22
Mutbrott och korruption i kommuner snabbprotokoll 43, 41 2013-11-14
Svar på interpellation 2013/14:31 om bostadsproblematiken i Stockholm snabbprotokoll 130, 133 2013-11-12
Bostadspolitik snabbprotokoll 525, 58, 69, 71, 73, 512, 75, 77, 80, 82, 514, 51, 53, 55, 69, 71, 73, 75, 77, 80, 8, 82, 21, 23, 42, 44, 69, 71, 73, 75, 77, 58, 80, 82 2013-10-16
Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter snabbprotokoll 114 2013-05-22
Nedsättning av en byggsanktionsavgift snabbprotokoll 116 2013-05-22
Människohandel snabbprotokoll 54, 56 2013-04-18
Ersättningsrätt snabbprotokoll 190, 87, 188, 184, 192, 197, 186, 83, 85, 195 2013-04-17
(forts. från 5 §) Hyresrätt m.m. (forts. CU11) snabbprotokoll 78 2013-04-11
Anställda soldaters bostadssituation snabbprotokoll 50, 52 2013-01-31
Snabbare betalningar snabbprotokoll 64, 66, 62 2013-01-23
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag snabbprotokoll 61, 59, 55, 63, 57 2012-12-19
Privatuthyrning av bostäder snabbprotokoll 141, 147, 149 2012-12-17
Bolånetaket snabbprotokoll 71, 69 2012-10-18
Frågor om subventioner till kärnkraft protokoll 50 2012-06-18
Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag protokoll 97 2012-06-18
Vägen till nära-nollenergibyggnader protokoll 92, 90, 88 2012-06-18
Bisfenol A protokoll 142, 140 2012-06-14
Skuldsanering, m.m. protokoll 151, 153, 149 2012-05-31
(forts. från 11 §) Planering och byggande (forts. CU14) protokoll 118, 122, 130, 120, 132 2012-03-28
(forts. från 9 §) Familjerätt (forts. CU16) protokoll 129 2012-03-21
Barns möjlighet att få vård protokoll 46 2012-03-14
Hyresrätt m.m. protokoll 73, 11, 17, 27, 19, 29, 31, 133, 75, 133, 51, 53, 55, 71, 11, 17, 19, 79, 51, 75, 77, 53, 55 2012-03-14
Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES protokoll 46 2012-02-01
Offentlig upphandling protokoll 80, 82 2012-01-26
Associationsrätt protokoll 150, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 2012-01-25
Näringsliv protokoll 166, 162, 164 2011-12-19
Svar på interpellation 2011/12:157 om häkte till Halland protokoll 39, 34 2011-12-09
Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor protokoll 162, 164, 156, 158, 160 2011-12-07
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en gemensam europeisk köplag protokoll 170 2011-12-07
Insamling av lågenergilampor protokoll 66, 68 2011-12-01
Svar på interpellationerna 2011/12:121 och 143 om elprisområden protokoll 117, 123 2011-11-29
Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde protokoll 110, 108, 112 2011-06-13
Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor snabbprotokoll 60, 62, 64, 58, 56 2011-05-18
Plan- och byggfrågor snabbprotokoll 28, 26, 22, 24, 30 2011-04-06
Hyresrätt m.m snabbprotokoll 169, 167, 165 2011-03-16
Väg-, fordons- och trafikfrågor snabbprotokoll 171 2011-03-16
(forts. från 10 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 132 2011-03-10
Associationsrättsliga frågor m.m. snabbprotokoll 132 2011-03-03
Naturresursfrågor och vattenrätt snabbprotokoll 139 2011-03-03
Upprustning och energieffektivisering av miljonprogrammet snabbprotokoll 83, 81 2011-02-03
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 27, 171 2010-12-20
Svar på interpellationerna 2010/11:53, 66, 67, 82, 89 och 90 om vindkraftverkens framtid snabbprotokoll 17, 25 2010-12-07
(forts. från 7 §) Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet (forts. TU6) snabbprotokoll 103, 105 2010-12-02
Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet snabbprotokoll 41, 39, 37 2010-12-02

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ola Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.