Ola Möller

Bio

Ola Patrik Bertil Möller, född 6 februari 1983 i Genarps församling i Malmöhus län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Skåne läns västra valkrets. Möller har varit kommunalråd i Helsingborgs kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ola Möller (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1619 (50.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
217 (6.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
10 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1348 (42.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ola röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ola röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Riksdagsledamot2019-11-042022-09-26
RiksdagsledamotLena Emilsson 2019-10-04 - 2019-11-03 Föräldraledighet2019-10-042019-11-03
RiksdagsledamotLena Emilsson 2019-10-01 - 2019-10-31 Föräldraledighet2019-10-012019-10-31
SuppleantEuroparådets svenska delegation2018-11-012022-10-31
SuppleantCivilutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242019-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:373 om schabloniserade taxor för förordnandemål 2022/23:125 86, 88, 90 2023-06-15
Svar på interpellation 2022/23:304 om gasstöd till hushållen 2022/23:114 2, 4, 6 2023-05-29
Migrationsfrågor 2022/23:92 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 147, 147, 149, 149, 151, 151, 153, 153, 155, 155, 157, 157, 159, 159 2023-04-19
(forts.) Svar på interpellation 2022/23:277 om social dumpning mellan kommuner 2022/23:86 56, 56 2023-04-11
Svar på interpellation 2022/23:277 om social dumpning mellan kommuner 2022/23:86 51, 51 2023-04-11
Svar på interpellation 2022/23:263 om Palestina och Israel 2022/23:82 46, 57, 46, 57 2023-03-28
Svar på interpellationerna 2022/23:209 och 217 om regelverket för arbetskraftsinvandring 2022/23:70 84, 90, 84, 90, 84, 90, 84, 90 2023-03-07
Svar på interpellation 2022/23:58 om utebliven kompensation för el- och gasanvändare i Skåne 2022/23:54 2, 7, 12, 2, 7, 12 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:63 om utvisning av utländska medborgare vid grov brottslighet 2022/23:50 45, 48, 45, 48, 45, 48 2023-01-24
Svar på interpellation 2022/23:83 om stärkande av tredjeland och kvotflyktingar 2022/23:50 53, 55, 57, 53, 55, 57, 53, 55, 57 2023-01-24
Migration 2022/23:39 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6, 8, 30, 10, 32, 12, 14, 16, 18, 30, 32 2022-12-15
(forts.) Svar på interpellation 2022/23:36 om prostitution som grund för utvisning från Sverige 2022/23:32 57, 60, 57, 60 2022-12-06
Svar på interpellation 2022/23:36 om prostitution som grund för utvisning från Sverige 2022/23:32 54, 54 2022-12-06
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare 2022/23:28 42, 44, 42, 44 2022-11-30
En ny lag om företagsrekonstruktion 2021/22:127 20, 20 2022-06-09
Tryggare bostadsrätt 2021/22:127 87, 87 2022-06-09
Frågestund 2021/22:100 46, 48, 95, 56, 58, 69, 46, 48, 64, 64, 56, 46, 58, 48, 69 2022-04-21
Bostadspolitik 2021/22:90 67, 69, 71, 73, 75, 67, 69, 71, 73, 75 2022-03-30
Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2021/22:71 3, 3 2022-02-23
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2021/22:38 66, 68, 70, 72, 74, 104, 106, 66, 68, 70, 72, 74, 104, 106 2021-12-01
Stärkt skydd för hyresgäster 2021/22:30 2, 4, 6, 13, 15, 18, 2, 4, 6, 13, 15, 18, 2, 4, 6, 13, 15, 18 2021-11-18
En effektivare konkurshantering 2020/21:127 73, 75, 77, 73, 75, 77 2021-05-26
En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen 2020/21:127 80, 80 2021-05-26
Verkställighet av förvaltningsmyndigheters beslut om återkrav 2020/21:127 83, 85, 87, 83, 85, 87 2021-05-26
(forts. från § 10) Associationsrätt (forts. CU8) 2020/21:80 88, 90, 88, 90 2021-02-11
Hyresrätt m.m. 2020/21:80 4, 7, 18, 9, 20, 22, 13, 24, 15, 26, 130, 130, 60, 4, 7, 9, 13, 15, 60 2021-02-11
Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2020/21:45 63, 63 2020-12-02
Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet 2020/21:45 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 2020-12-02
Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar 2020/21:34 17, 17 2020-11-12
Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter 2020/21:34 8, 10, 12, 8, 10, 12 2020-11-12
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 2019/20:40 13, 13 2019-11-28
Fler tillval för hyresgäster 2018/19:104 139, 141, 143, 145, 147, 139, 141, 143, 145, 147 2019-06-13
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt 2018/19:104 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 2019-06-13
Nya EU-regler om aktieägares rättigheter 2018/19:93 10, 12, 14, 16, 18 2019-05-15
Europarådet 2018/19:88 272 2019-05-08
Associationsrätt 2018/19:73 14, 33, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 131, 134, 136, 139, 131, 141, 134, 136, 139, 141, 33, 28, 30, 32, 28, 30, 32 2019-04-04
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 291 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ola Möller

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.