Ola Sundell

Bio

Ola Henry Sundell, född 19 mars 1952 i Hammerdal, är en svensk politiker (moderat) och skogsmästare. Han var riksdagsledamot från Jämtlands läns valkrets 1994–2010. Sundell har varit Moderaternas talesman i samefrågor.
Sundell bor i Görvik, Hammerdal i Strömsunds kommun och talar flytande jämtska. Han har varit Moderaternas talesman i försvarsfrågor (mellan 2002 och 2006) och var tippad, av bland annat Göteborgs-Posten, som ny försvarsminister efter en borgerlig valseger, något Sundell själv deklarerat att han ville. Efter valsegern gick posten dock till Mikael Odenberg, något Sundell inte var besviken över eftersom han ansåg att sannolikheten att posten skulle gå till honom var relativt låg.
Sundell har bland annat drivit frågor om till exempel sänkt elskatt för inlandet och har motionerat om en statlig utredning för att se över ifall Sverige skall ha en vattenkraftsåterbäring, något man har i Norge. Sundell har även verkat för en uppluckring av strandskyddet i glesbygden och sänkt dieselskatt.
Sundell var Moderaternas distriktsordförande i Jämtlands län 1995–2007 och var den förste moderate distriktsordförande som öppet kritiserade Bo Lundgren efter Moderaternas valnederlag 2002. Sundell menade att Lundgren var "en lång parentes" som partiledare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ola Sundell, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2880 (59.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1081 (22.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
247 (5.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
622 (12.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ola röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ola röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotValprövningsnämnden2011-04-062015-02-18
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-02-052004-02-18
SuppleantOSSE-delegationen2003-12-172006-10-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-112003-06-12
SuppleantNäringsutskottet2003-01-012004-09-23
LedamotFörsvarsutskottet2003-01-012006-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation2002-11-282004-09-23
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152002-11-27
SuppleantTrafikutskottet2002-10-082002-12-31
LedamotNäringsutskottet2002-10-082002-12-31
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantSkatteutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantSkatteutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Gränser i skog snabbprotokoll 176 2010-06-16
Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland snabbprotokoll 85 2010-06-16
Skogspolitik protokoll 106 2010-02-17
Areella näringar, landsbygd och livsmedel protokoll 222, 220, 218 2009-12-10
Hållbart skydd av naturområden protokoll 128, 132, 130 2009-11-04
Prövning av vindkraft protokoll 35, 37, 39 2009-05-18
Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m. protokoll 46, 36, 44, 40, 42, 38, 48 2009-04-29
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 65, 69, 67, 71, 73, 75, 77 2008-12-08
(forts. från 10 §) Biologisk mångfald (forts. MJU14) protokoll 132, 140, 142, 144, 138, 136, 134 2008-04-16
Särskild debatt om landsbygdens utveckling protokoll 10, 3, 17 2008-03-12
Särskild debatt om gasledningen i Östersjön protokoll 17, 3, 10 2007-12-21
(forts. från 7 §) Jakt och viltvård (forts. MJU10) protokoll 95, 97 2007-05-10
Jakt och viltvård protokoll 28, 24, 26, 140 2007-05-10
(forts. från 8 §) Landsbygdsutveckling m.m. (forts. MJU7) protokoll 144, 146, 142 2007-03-01
Allmän miljö- och naturvård protokoll 63 2006-12-18
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle protokoll 23, 6, 2, 21, 8 2006-05-29
(forts. från 9 §) Ett ökat samiskt inflytande (forts. KU32) protokoll 96, 98, 94 2006-05-11
Mönstringskontor i norra Sverige protokoll 47, 45 2006-04-20
Totalförsvarsplikt och samhällstjänst protokoll 99, 110, 108 2006-03-30
Svar på interpellation 2005/06:132 om samernas sedvanerätt till vinterbete i skogslandet protokoll 50, 45 2005-12-09
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2006 protokoll 61, 8, 6, 38, 2, 23, 63, 25, 36 2005-12-06
Svar på interpellation 2005/06:98 om grundläggande principer i vår demokrati och i vårt rättssamhälle protokoll 6, 4, 2 2005-11-21
Svar på interpellation 2005/06:42 om Försvarsberedningens fortsatta arbete protokoll 34, 38, 36 2005-10-27
Försvarspolitiken protokoll 30, 32 2005-10-20
Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige protokoll 35, 3, 14, 33, 7, 12, 9 2005-04-21
Svar på interpellation 2004/05:394 om innebörden av försvarsbeslutet protokoll 67, 64, 61 2005-03-01
Strategi för Sveriges militära resurser protokoll 78, 76 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:356 om försvarsmaktens och riksdagens beslut protokoll 104 2005-02-17
Svar på interpellation 2004/05:357 om ett svenskt deltagande i Natos snabbinsatsstyrka protokoll 116, 112 2005-02-17
Åtgärder med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 34, 36 2005-02-17
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 - förnyad behandling protokoll 25, 2, 23 2004-12-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 74, 98, 76, 100, 57 2004-12-15
Svar på interpellation 2004/05:149 om den folkliga förankringen av det svenska försvaret protokoll 97, 100 2004-12-10
Personalstrukturen i försvaret protokoll 54, 52 2004-11-11
Bordläggningsdebatt med anledning av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar protokoll 2, 6, 4 2004-09-24
Sveriges internationella militära insatser protokoll 99, 97 2004-05-06
Svar på interpellation 2003/04:431 om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB protokoll 20, 14 2004-05-04
Styrningen av det militära försvaret protokoll 98, 74, 80, 87, 96, 78, 89 2004-04-21
Svar på interpellationerna 2003/04:347 och 352 om häktet i Östersund protokoll 51, 55 2004-04-13
Försvarsmaktens förbandsutveckling - en uppföljning av försvarsbesluten 2000 och 2001 protokoll 202, 204, 200 2004-03-24
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:230 och 231 om stödområdesindelningen i Jämtland protokoll 54 2004-02-10
Svar på interpellationerna 2003/04:230 och 231 om stödområdesindelningen i Jämtland protokoll 48 2004-02-10
Besparingar inom försvaret protokoll 50, 48 2004-02-05
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2004 protokoll 91, 100, 68, 66, 89, 73, 71, 98, 58 2003-12-10
Svar på interpellation 2003/04:104 om försvarets situation protokoll 3, 7 2003-11-27
Försvarsmaktens resurser protokoll 100, 102 2003-10-30
Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo snabbprotokoll 126 2003-06-12
Regional utjämning och utveckling snabbprotokoll 105, 100, 102, 169, 273, 152, 126, 260, 57, 95, 55, 250, 50, 64, 66, 107, 248, 246, 262, 275, 167 2002-12-18
Svar på interpellation 2002/03:31 om Sve- askogs agerande på virkesmarknaden och statens snabbprotokoll 93, 89 2002-12-03
Svar på interpellation 2001/02:410 om ren- näringspolitiken snabbprotokoll 38, 41, 35 2002-05-14
Vissa energimarknadsfrågor snabbprotokoll 33 2002-03-14
Regional utjämning och utveckling samt en politik för tillväxt och livskraft i hela landet snabbprotokoll 10, 2, 36, 8, 64, 41, 43, 62, 4, 38, 6 2001-12-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 14) snabbprotokoll 1 2001-10-19
Bordläggningsdebatt med anledning av den regionalpolitiska propositionen snabbprotokoll 17, 15, 19 2001-10-02
Vissa EU-frågor snabbprotokoll 98, 94, 104, 96 2001-05-09
Frågestund snabbprotokoll 27, 70, 25, 72 2001-04-26
(forts. från 14 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU7) snabbprotokoll 159, 161 2001-04-05
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 137, 139, 121, 123, 119 2001-04-05
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 367, 360, 358, 387, 362, 369, 389 2001-01-18
Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom För- snabbprotokoll 154, 175, 166, 169, 148, 152, 171 2000-03-30
Lägesrapport angående de regionala till- växtavtalen snabbprotokoll 81, 85, 87 1999-10-13
Vissa regionalpolitiska frågor snabbprotokoll 178, 176, 163, 218, 229 1999-03-10
Vägavgift för vissa tunga fordon snabbprotokoll 117, 125, 127 1997-12-03
Skogsbruk snabbprotokoll 182, 171, 178, 176 1997-05-21
Stödet till rennäringen snabbprotokoll 38 1997-03-19
Hållbar utveckling i landets fjällområden snabbprotokoll 171, 173, 157 1996-11-28
Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m. snabbprotokoll 56 1996-05-22
Vatten- och luftvård snabbprotokoll 124, 126, 114 1996-02-14
Trädgårdsnäring m.m. snabbprotokoll 116 1995-05-10
Svar på fråga 1994/95:474 om Vinter-OS i Sverige snabbprotokoll 2 1995-05-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ola Sundell

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.